Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы icon

Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасыНазваниеАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы
Дата конвертации13.11.2012
Размер126.24 Kb.
ТипКонкурс
источник

Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы

ОҚО Төлеби ауданындағы білім беру нысандарының ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу (конкурстың атауы)

Ленгір қ.           21.02.2011 ж. Сағ 15:00

  1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:

1

Л. Серікбаев

аудандық құрылыс бөлімінің бастығы, комиссия төрағасы;

2

С. Ақтаев

аудандық білім бөлімінің бастығы, комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша )
М. Кунтуов

аудандық құрылыс бөлімінің бас маманы, хатшы;


^ Комиссия мүшелері:


3

Х. Әшірбеков

«Нұр Отан» ХДП Төлеби аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары (келісім бойынша).

4

Қ. Таменов

аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджетті орындау секторының менгерушісі (келісім бойынша )

5

Қ. Тұрғынбаев

аудан әкімі аппараты заң бөлімінің меңгерушісі (келісім бойынша )

6

А. Исабеков

аудандық мәслихат депутаты (келісім бойынша).

7

А. Джуманазаров

аудан әкімі аппаратының бас инспекторы (келісім бойынша).

2. Конкурсқа қатысуға өтінімдерде жұмыстардың техникалық ерекшеліктеріне сәйкестігі жөнінде қорытындыларды беруге сарапшылар тартылған жоқ.

3. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде өтінім берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімі қабалданды:

Аталуы

Мекен жайы

уақыты

1

«Интеграция Құрылыс» ЖШС

ОҚО Шымкент қ Уалеханова 227/4

16.02.2011ж

Сағ 16:02

2

«Парасат technologi» ЖШС

ОҚО Шымкент қ Бейбітшілік көш №6/13

16.02.2011ж

Сағ 17:00

3

«Аргентина» ЖШС

ОҚО Шымкент қ Бейбітшілік көш №6/13

16.02.2011ж

Сағ 17:10

4

«Kaz Mega Group» ЖШС

ОҚО Шымкент қ Бейбітшілік көш №6/13

16.02.2011ж

Сағ 17:20

5

«Ar Kua Group» ЖШС

ОҚО Шымкент қ Жандосова №73

16.02.2011ж

Сағ 17:36

6

«А & С Строй» ЖШС

ОҚО Сайрам ауд. Ақсукент ауылы. Жібек Жолы н/с

17.02.2011ж

Сағ 11:14

7

«Яссы-К inginering» ЖШС

ОҚО Шымкент қ 4 м/а

17.02.2011ж

Сағ 12:50

        4) Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың өзге де талаптарына сәйкес келетін конкурстық өтінімдері:


№ р/н

Лоттардың нөмірі

Лот атауы

Конкурстық өтінім ұсынған әлеуетті өнім берушілер

1

№ 1 лот

ОҚО Төлеби ауданы Қоғалы елді мекеніндегі Байболов орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу.

1) «Интеграция құрылыс» ЖШС

2

№ 2 лот

Қаратөбе елді мекеніндегі Қаратөбе орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу.

1) «Аркуа Груп» ЖШС

3

№ 3 лот

Бірінші Мамыр елді мекеніндегі Алғабас орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу

1) «Қаз Мега Груп» ЖШС 2) «Арнентина» ЖШС

4

№ 4 лот

Кемеқалған елді мекеніндегі Ақбастау орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу.

1) «Яссы-К инжинеринг» ЖШС 2) «Қаз Мега Груп» ЖШС

5

№ 5 лот

Алатау елді мекеніндегі Алатау орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу.

1) «А&С Строй» ЖШС

6

№ 6 лот

Ақжар елді мекеніндегі Ақжар орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу.

1) «Аргентина» ЖШС 2) «Парасат»ЖШС

7

№ 7 лот

Тасарық елді мекеніндегі Тоғысбаев атындағы орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу.

1) «Интеграция Құрылыс» ЖШС

8

№ 8 лот

Бірінші Мамыр елді мекеніндегі Жаңажол орта мектебін күрделі жөндеуден өткізу.

1) «Аргентина» ЖШС 2) «Парасат» ЖШС


Қазақстан Республикасындағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007 жылғы № 303 санды заңының 28 бабының 2 тармағына сәйкес №1-Лотқа, №2-Лотқа, №5-Лотқа, №7-Лотқа біліктілік және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін бір ықтимал өнім берушілер жіберілді.

6) Қазақстан Республикасындағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» 21.07.2007 жылғы № 303 санды заңының 17 бабына 4-тармағында көзделген өлшемдердің осы конкурсқа қатысуға берілген барлық өтінімдерге қатысты мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына
пайыздық әсерді есептеуР/с
N

Әлеуетті
өнім
беруші-
нің
атауы

Лот
нөмірі

Мынадай бағалау өлшемдерін ескере
отырып, әлеуетті өнім берушінің
конкурстық өтінімінің шартты
бағасына пайыздық әсері, пайызбен

Өткізі-
летін
мемле-
кеттік
сатып
алудың
мәні
болып
табылатын
жұмыс-
тар
нарығын-
да
жұмыс
тәжіри-
бесі

Өткізі-
летін
мемле-
кеттік
сатып
алудың
мәні
болып
табылатын
жұмыстар
нарығында
кәсіби
білік-
тілік
деңгейі
мен
жұмыс
тәжіри-
бесі бар
маман-
дардың
болуы

Қазақстан
Республи-
касының
техника-
лық рет-
теу тура-
лы заңна-
масына
сәйкес
жұмыстар-
ды
ерікті
сертифи-
каттау
туралы
құжаттың
болуы

Мемле-
кеттік
стан-
дарттар-
дың
талапта-
рына
сәйкес
менедж-
менттің
сертифи-
каттал-
ған
жүйесі-
нің
(серти-
фикат-
талған
жүйеле-
рінің
болуы)

1.

«Интеграция Құрылыс» ЖШС

№ 1,7 лот

2,5 %

5 %

2 %

-

2.

«Парасат technologi» ЖШС

№6,8 лоттар

0,5 %

5 %

-

-

3.

«Аргентина» ЖШС

№ 3,6,8 лот

2,5 %

5 %

-

-

4.

«Kaz Mega Group» ЖШС

№ 3,4 лот

0,5 %

5 %

-

-

5.

«Ar Kua Group» ЖШС

№ 2 лот

1 %

5 %

2 %

3 %

6

«А & С Строй» ЖШС

№ 5 лот

2,5 %

5 %

-

-

7

«Яссы-К inginering» ЖШС

№ 4 лот

2 %

5 %

-

-
кестенің жалғасы

Мынадай бағалау өлшемдерін
ескере отырып, әлеуетті
өнім берушінің конкурстық
өтінімінің шартты бағасына
пайыздық әсері, пайызбен

Конкурс-
тық
өтінімі-
нің
шартты
бағасына
сомалық
пайыздық
әсерінің
жиыны

Мыналарды ескере
отырып, шартты
бағаға пайыздық
әсер, пайызбен

Барлығы

Тауар-
лардың,
жұмыс-
тардың,
көрсе-
тілетін
қызмет-
тердің
функци-
онал-
дық,
техни-
калық
және
сапалық
сипат-
тамасы

Пайда-
лануға,
техни-
калық
қызмет
көрсе-
туге
және
жөндеу-
ге
арнал-
ған
шығыс-
тар

Ұсыныла-
тын
тауарлар-
мен
қызмет-
тердің
пайдала-
ну
сипатта-
масына
кепілдік
беру

Отандық
тауар
өндіру-
шінің
мәртебесі

Отандық
жұмыстар,
көрсеті-
летін
қызметтер
берушінің
мәртебесі

  

«Интеграция Құрылыс» ЖШС
«Интеграция Құрылыс» ЖШС
2 %

1 %

2 %

5 %

9 %

10 %

19 %

«Парасат technologi» ЖШС
«Парасат technologi» ЖШС
2 %

-

2 %

4 %

5 %

10 %

15 %

«Аргентина» ЖШС
«Аргентина» ЖШС
2 %

2 %

2 %

6 %

9 %

10 %

19 %

«Kaz Mega Group» ЖШС
«Kaz Mega Group» ЖШС
2 %

-

2 %

4 %

5 %

10 %

15 %

«Ar Kua Group» ЖШС
«Ar Kua Group» ЖШС
2 %

2 %

2 %

6 %

9 %

10 %

19 %

«А & С Строй» ЖШС
«А & С Строй» ЖШС
2 %

2 %

2 %

6 %

9 %

10 %

19 %

«Яссы-К inginering» ЖШС
«Яссы-К inginering» ЖШС
2 %

-

2 %

4 %

5 %

10 %

15 %

    

   Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
      1. Мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілсін:

1.

«Интеграция Құрылыс» ЖШС

2.

«Парасат technologi» ЖШС

3.

«Аргентина» ЖШС

4.

«Kaz Mega Group» ЖШС

5.

«Ar Kua Group» ЖШС

6

«А & С Строй» ЖШС

7

«Яссы-К inginering» ЖШС

Төменде көрсетілген нысанға сәйкес әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалау өлшемдерінің келесідей мәні айқындалсын.

      1. Конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді ОҚО Төлеби ауданы, Ленгір қаласы Әйтекеби көшесі №28 үй 4-қабат аудандық құрылыс бөлімінде қабылданады, 24.02.2011 ж. сағат 13:00.

      2. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы сағат 16:00, 24.02.2011 ж, ОҚО Төлеби ауданы, Ленгір қаласы Әйтекеби көшесі №28 үй 4-қабат аудандық құрылыс бөлімінің бастығының бөлмесінде өтеді.

        3. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға жіберу туралы осы хаттаманың көшірмелері

1. «Интеграция Құрылыс» ЖШС

2. «Парасат technologi» ЖШС

3. «Аргентина» ЖШС

4. «Kaz Mega Group» ЖШС

5. «Ar Kua Group» ЖШС

6. «А & С Строй» ЖШС

7. «Яссы-К inginering» ЖШС

берілсін (жіберілсін) және осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің WWW. Tolebi akimаt . kz -сайтына орналастырсын.


Осы шешімге дауыс бергендер:

Конкурстық комиссия төрағасы: Серікбаев Лесбек Ауезханұлы төрағалық етуімен, конкурстық комиссия төрағасының орынбасары: С. Ахтаев. Комиссия мүшелері: Әшірбеков Ханай Асанұлы; Таменов Қайрат; Тұрғынбаев Құттымұрат Байдуллаұлы; Исабеков Ақмұрат; Джуманазаров Ақнар Асқарұлы;

^ Конкурстық комиссия төрағасы,

аудандық құрылыс бөлімінің бастығы Л. Серікбаев


Төраға орынбасары,

Аудандық білім бөлімінің С. Ахтаев


^ Комиссия хатшысы:

Аудандық құрылыс бөлімінің

бас маманы М. Кунтуов


Комиссия мүшелері:


«Нұр Отан» ХДП Төлеби

аудандық фелиалының

төрағасының бірінші орынбасары Х. Әшірбеков


Аудан әкімі аппаратының заң

бөлімінің меңгерушісі Қ. Тұрғынбаев


Төлеби аудандық

мәслихат депутаты А. Исабеков


Аудандық экономика және қаржы

бөлімінің бюджетті орындау

секторының менгерушісі Қ. Таменов


Аудан әкімі аппаратының

бас инспекторы А. ДжуманазаровПохожие:

Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы
ОҚо төлеби ауданындағы білім беру нысандарының ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconРеспубликалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы
...
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы
ОҚо төлеби ауданындағы білім беру нысандарының ескі ғимараттарын ағымдағы жөндеуден өткізіп балабақша ашу
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын қатты отынмен қамтамасыз етуді сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы

Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы icon4 хаттамасы Ленгір қ. 04. 03. 2011 ж. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: Төлеби аудандық құрылыс бөлімі мм. ОҚо төлеби ауданы, Ленгір қ, Айтеке би көшесі №28.
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік...
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарына сатып алудың конкурс тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алудың қорытынды №3 хаттамасы

Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconРеспубликалық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған білім беру нысандарың күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша ашық конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу
ОҚо төлеби ауданы, Аққұм ауылындағы Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебінің ғимаратын, Тоғыс елді мекеніндегі «Әсел» балабақшасының...
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconНысана құрылысының жұмыстарын мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға жіберу туралы №49 хаттамасы. Құрылыс жұмыстарын сатып алу бойынша конкурс «Орал қаласының құрылыс бөлімі»
«Зачаганск кентіндегі жаңа шағынаудандарды сумен қамту (20-ксс сыйымдылығы 2000 м3 болатын 2 таза су резервуарының құрылысы)» нысана...
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconНысана құрылысының жұмыстарын мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға жіберу туралы №56 хаттамасы. Құрылыс жұмыстарын сатып алу бойынша конкурс «Орал қаласының құрылыс бөлімі»
«Зачаганск кентіндегі жаңа шағынаудандарды сумен қамту (20-ксс-дағы құрылыс)» нысана құрылысының жұмыстарын мемлекеттік сатып алу...
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы iconКонкурс арқылы мемлекеттік сатып алу конкурсының конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамасы. №2
«Райымбек аудандық орталық ауруханасына қарасты Қарасаз дәрігерлік емханасының жылу жүйесін және кіре беріс тобын ағымдағы жөндеуден...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы