Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы icon

Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралыНазваниеРеспубликалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы
страница3/3
Дата конвертации13.11.2012
Размер349.37 Kb.
ТипКонкурс
источник
1   2   3

«СК Батыр Құрылыс» ЖШС-ның:

^ Конкурстық құжаттамада тіркелген қызметкерлердің дипломдары нотариалды куәландырылмаған;

«Сайрам Проект Строй» ЖШС-ның:

Банкілік кепілдемесі жоқ; конкурстық өтінімі конкурстық құжаттаманың 4 қосымшасына сәйкес келмейді;

«Созақ СП» ЖШС-ның:

Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету мерзімі конкурстық құжаттаманың мерзіміне сәйкес емес;


5) Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың өзге де талаптарына сәйкес келетін конкурстық өтінімдері:

№ р/н

Лоттардың нөмірі

Лот атауы

Конкурстық өтінім ұсынған әлеуетті өнім берушілер

1

№ 1 лот

ОҚО Төлеби ауданы, Зертас ауылдық мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу

1) «Нұрі-Л-Төлеби» ЖШС

2) «Azian Dizain» ЖШС

3) «В.Е.S» ЖШС2

№ 2 лот

ОҚО Төлеби ауданы, Мәдени ауылдық клубын ағымдағы жөндеуден өткізу

1) «В.Е.S» ЖШС6)       Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген өлшемдердің осы конкурсқа қатысуға берілген барлық өтінімдерге қатысты мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына
пайыздық әсерді есептеу

Р/с
N

Әлеуетті
өнім
беруші-
нің
атауы

Лот
нөмірі

Мынадай бағалау өлшемдерін ескере
отырып, әлеуетті өнім берушінің
конкурстық өтінімінің шартты
бағасына пайыздық әсері, пайызбен

Өткізі-
летін
мемле-
кеттік
сатып
алудың
мәні
болып
табылатын
жұмыс-
тар
нарығын-
да
жұмыс
тәжіри-
бесі

Өткізі-
летін
мемле-
кеттік
сатып
алудың
мәні
болып
табылатын
жұмыстар
нарығында
кәсіби
білік-
тілік
деңгейі
мен
жұмыс
тәжіри-
бесі бар
маман-
дардың
болуы

Қазақстан
Республи-
касының
техника-
лық рет-
теу тура-
лы заңна-
масына
сәйкес
жұмыстар-
ды
ерікті
сертифи-
каттау
туралы
құжаттың
болуы

Мемле-
кеттік
стан-
дарттар-
дың
талапта-
рына
сәйкес
менедж-
менттің
сертифи-
каттал-
ған
жүйесі-
нің
(серти-
фикат-
талған
жүйеле-
рінің
болуы)

1.

«Нұрі-Л-Төлеби» ЖШС

№ 1 лот

2,5 %
2,0 %

--

2.

«Azian Dizain» ЖШС


№ 1 лот

0,5 %

5,0 %

2,0 %

--

3.

«В.Е.S» ЖШС ЖШС

№ 1,2 лоттар

2,0
2,0 %

3,0 %

кестенің жалғасы

Мынадай бағалау өлшемдерін
ескере отырып, әлеуетті
өнім берушінің конкурстық
өтінімінің шартты бағасына
пайыздық әсері, пайызбен

Конкурс-
тық
өтінімі-
нің
шартты
бағасына
сомалық
пайыздық
әсерінің
жиыны

Мыналарды ескере
отырып, шартты
бағаға пайыздық
әсер, пайызбен

Барлығы

Тауар-
лардың,
жұмыс-
тардың,
көрсе-
тілетін
қызмет-
тердің
функци-
онал-
дық,
техни-
калық
және
сапалық
сипат-
тамасы

Пайда-
лануға,
техни-
калық
қызмет
көрсе-
туге
және
жөндеу-
ге
арнал-
ған
шығыс-
тар

Ұсыныла-
тын
тауарлар-
мен
қызмет-
тердің
пайдала-
ну
сипатта-
масына
кепілдік
беру

Отандық
тауар
өндіру-
шінің
мәртебесі

Отандық
жұмыстар,
көрсеті-
летін
қызметтер
берушінің
мәртебесі

  

«Нұрі-Л-Төлеби» ЖШС
«Нұрі-Л-Төлеби» ЖШС
1,0 %1,0 %

--

--
«Azian Dizain» ЖШС

«Azian Dizain» ЖШС

1,0 %
0,5 %

1,0 %

--

--
«В.Е.S» ЖШС ЖШС
«В.Е.S» ЖШС ЖШС
1,0 %1,0 %


    
   Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
      1. Мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілсін:

- «Нұрі-Л-Төлеби» ЖШС

- «Azian Dizain» ЖШС

- «В.Е.S» ЖШС ЖШС

Төменде көрсетілген нысанға сәйкес әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалау өлшемдерінің келесідей мәні айқындалсын.

      1. Конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді ОҚО Төлеби ауданы, Ленгір қаласы Әйтекеби көшесі №28 үй 4-қабат аудандық құрылыс бөлімінде қабылданады, 01.06.2009 ж., сағат 11:00.

      2. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы сағат 11:00, 01.06.2009 ж, ОҚО Төлеби ауданы, Ленгір қаласы

Әйтекеби көшесі №28 үй 4-қабат аудандық құрылыс бөлімінің бастығының бөлмесінде өтеді.

        3. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға жіберу туралы осы хаттаманың көшірмелері

1. «Нұрі-Л-Төлеби» ЖШС

2. «Azian Dizain» ЖШС

3. «В.Е.S» ЖШС ЖШС

4. «Сайрам Проект» ЖШС

5. «СК Батыр-Құрылыс» ЖШС

6. «Созақ- СП» ЖШС

берілсін (жіберілсін) және осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің WWW. Tolebi akimdigi . kz -сайтына орналастырсын.


Осы шешімге дауыс бергендер:

Конкурстық комиссия төрағасы: Жанқалов Омар Мейірханұлы төрағалық етуімен, конкурстық комиссия төрағасының орынбасары: Тезекова Назира Байжанқызы, Төлеби аудандық білім бөлімінің бастығының орынбасары Адетбеков Мейірбек. комиссия мүшелері: Тұрғынбаев Құттымұрат Байдуллаұлы, Сарыпбекова Зина, Татыбаев Хайдар, Аюбаев Полат, Мүздыбаев Қайрат, Сеитов Жамбыл Сеитұлы

Конкурстық комиссия төрағасы,

аудандық құрылыс бөлімінің бастығы О. Жаңқалов


^ Төраға орынбасары

Аудандық мәдениет

және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы, Н. Тезекова


Комиссия хатшысы:

Аудандық құрылыс бөлімінің

бас маманы М. Кунтуов


^ Комиссия мүшелері:

Аудандық білім бөлімінің

бастығының орынбасары М. Адетбеков

Аудан әкімі аппаратының заң

бөлімінің бастығы Қ. Тұрғынбаев

Аудан әкімі аппаратының

бас инспекторы З. Сарыпбекова


Төлеби аудандық

мәслихат депутаты Х. Татыбаев


Нур Отан ХДП Төлеби аудандық

бөлімшесінің төрағасы П. Аюбаев


Төлеби аудандық жұмыстен

қамту және әлеуметтік бағдарламалар

бөлімінің бастығы Қ. Мүздыбаев


Қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ж. Сеитов
1   2   3Похожие:

Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы
ОҚо төлеби ауданындағы білім беру нысандарының ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу (конкурстың атауы)
Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconРеспубликалық және облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарың күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша ашық
...
Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconРеспубликалық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған білім беру нысандарың күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша ашық конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу
ОҚо төлеби ауданы, Аққұм ауылындағы Қ. Тыныбеков атындағы орта мектебінің ғимаратын, Тоғыс елді мекеніндегі «Әсел» балабақшасының...
Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы
ОҚо төлеби ауданындағы білім беру нысандарының ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу
Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы
ОҚо төлеби ауданындағы білім беру нысандарының ескі ғимараттарын ағымдағы жөндеуден өткізіп балабақша ашу
Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын қатты отынмен қамтамасыз етуді сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы

Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconКонкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
Автомобиль жолдары комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық департаменті республикалық маңыздағы автомобиль жолдарындағы көпірлердің...
Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы icon4 хаттамасы Ленгір қ. 04. 03. 2011 ж. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: Төлеби аудандық құрылыс бөлімі мм. ОҚо төлеби ауданы, Ленгір қ, Айтеке би көшесі №28.
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік...
Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарына сатып алудың конкурс тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алудың қорытынды №3 хаттамасы

Республикалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы iconКонкурс аудан мектептеріне жоғары сапалы күрделі жөндеу жұмысын мемлекеттік сатып алу үшін әлеуетті өнім берушілерді таңдау мақсатында өткізіледі
«Бағаев атындағы орта мектебіне күрделі жөндеу, Бөлексаз,№3 Кеген,Жаменке, Мұсақұлов атындағы орта мектептерінің жылу жүйесін айырбастау...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы