«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартыНазвание«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты
страница2/4
Дата конвертации20.10.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4

Өтініш берушінің байланыс деректері:

телефоны __________ ұялы телефон ______________ Е-mail ____________


Берілген күні 20 __ ж. «____»_________ Өтініш берушінің қолы__________


----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           (қию сызығы)


Азамат ________________________________________ өтiнiшi қоса берілген құжаттармен бірге қабылданды, өтінішті тіркеу күні 20 __ ж. «___» ________
(қызметті алу күні өтінішті Орталықта тіркеген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні): 20 __ ж. «___» _____________

Зейнетақы немесе жәрдемақы тағайындау үшін қажетті құжат (құжаттар) жоқ екені анықталған жағдайларда қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі созылады.

__________________________________________________________________
Құжаттарды қабылдаған адамның ТАӘ, лауазымы және қолы


Төленетін зейнетақы немесе жәрдемақы мөлшерінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін барлық өзгерістер туралы, сондай-ақ тұрғылықты жерімнің (оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерге шығу), сауалнама деректерінің, банк деректемелерінің өзгеруі туралы Орталық бөлімшесіне хабарлауға міндеттенемін.

Дәйексіз мәліметтер мен жасанды құжаттарды ұсыну үшін жауапкершілік туралы ескертілдім _________________________________

(өтініш берушінің ТАӘ және қолы)


_______________________


«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша


М.О.

200___ж."__" _______ шығ. № ___


_____ ж. _________ -нан (-нен)____ ж. _________ -на (-не) дейін
жеке тұлғаға төленген және міндетті зейнетақы жарналары
табысынан жүзеге асырылған табыс сомалары туралы
АНЫҚТАМА


Тегі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Аты |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Әкесінің аты |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(болған кезде)

Негіздеме: ________________________________________________________
(бұйрық, жеке іс парағы, жалақы жөніндегі ведомосы, табельдер және т.б.)

Салымшының табельдік нөмірі________________________
ЖСН________________________________________________
Төлеуші ұйымның БСН-і мен орналасқан жері _____________________


Жыл, айлар

Жалақы (табыс) сомасы

Міндетті зейнетақы жарналары

Міндетті зейнетақы жарналары аударылған күн, төлем тапсырмасының №, қай кезең үшін аударылды (айлар көрсетілсін)

Ескертпе

Есептелген сомалар

Аударылған сомалар

Оның ішінде өсімақылар

1

2

3

4

5

6

7

ҚаңтарАқпанНаурызСәуірМамырМаусымШілдеТамызҚыркүйекҚазанҚарашаЖелтоқсан_______ ж. жиынтығыҚаңтарАқпанНаурызСәуірМамырМаусымШілдеТамызҚыркүйекҚазанҚарашаЖелтоқсан_______ ж. жиынтығыҚаңтарАқпанНаурызСәуірМамырМаусымШілдеТамызҚыркүйекҚазанҚарашаЖелтоқсан_______ ж. жиынтығыБарлығы ______ айда __________________________________________ теңге
(сомасы жазбаша)

Ескертпе:

1998 жылғы 1 қаңтардан басталған кезеңдегі табыстар туралы анықтамаға, олардан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына «Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстап қалудың (қоса есептеудің) және жинақтаушы зейнетақы қорына аударудың қағидасын және мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы «___» ___________ № ____ қаулысына сәйкес міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу және аудару жүргізілетін табыстардың барлық түрлері енгізіледі; егер өтініш иесінің табыс сомалары 1995 жылғы 1 қаңтардан 1998 жылғы 1 қаңтар аралығындағы кезеңге берілсе, анықтамадағы 3, 4, 5, 6-бағандар толтырылмайды.


Негіздеме: _______________________________________________________
(анықтаманы беру үшін негіздеме болған құжаттар)


М.О. Кәсіпорын басшысы ___________________ _______________
(ТАӘ) (қолы)

Бас бухгалтер ___________________ _______________
(ТАӘ) (қолы)


_____________________


«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша


^ Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім


ЖСН: ____________________________

Өтініш берушінің ТАӘ: __________________________________________

Туған күні: ______ ж. «____» _____________


«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін.


20 ___ жылғы «____» ___________ Өтініш берушінің қолы _______________


__________________________


«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 7-қосымша


___________________________________ тағайындауға өтініш қабылдаудан бас тарту туралы

хабарлама


20 ___жылғы « ___» _________________


Азамат _________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)


Өтініш берген күні 20 ___ жылғы «____» ________________


_________________________________________________________ себебінен

(себебін көрсету)

__________________________________________________________________

(мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы)

тағайындауға өтініш қабылдаудан бас тартылды.


Хабарлама жауапты адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған

_____________________________________ ____________________

(уәкілетті ұйымның бөлімшесіндегі немесе (ТАӘ)

ХҚКО-дағы жауапты адамның лауазымы)________________________


Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 2013 года
^ Стандарт государственной услуги
«Назначение пенсионных выплат из
Государственного центра по выплате пенсий»  1. Общие положения


1. Наименование государственной услуги: «Назначение пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий».

2. Наименование центрального государственного органа, разработавшего стандарт государственной услуги: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

3. Наименование услугодателя: территориальные подразделения Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

4. Наименование организаций, осуществляющих прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги:

1) городские, районные подразделения Государственного центра по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» (далее - подразделение уполномоченной организации);

2) через веб-портал «электронного правительства»: www.e.gov.kz (далее – портал) получение информации о назначении пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий.

5. Услугополучателями являются граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеющие право на назначение пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий (далее – пенсионные выплаты).


^ 2. Порядок оказания государственной услуги


6. Сроки оказания государственной услуги:

в подразделении уполномоченной организации:

1) в течение десяти рабочих дней со дня регистрации в подразделении уполномоченной организации заявления услугополучателя.

Срок оказания государственной услуги продлевается:

в случаях выявления отсутствия документа (документов), необходимого (необходимых) для принятия решения об оказании государственной услуги – на срок не более 30 рабочих дней, при этом, если документы дооформлены, государственная услуга оказывается в течение десяти рабочих дней со дня представления услугополучателем отсутствовавшего документа (документов) в подразделение уполномоченной организации;

в случаях выявления ошибки в представленных документах – на 5 рабочих дней, при этом, если документы дооформлены, государственная услуга оказывается в течение десяти рабочих дней со дня устранения ошибки подразделением уполномоченной организации;

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем, зависит от количества человек в очереди из расчета не более 30 минут на обслуживание одного услугополучателя;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя в день обращения услугополучателя - не более 30 минут;

на портале:

не более 30 минут с момента поступления запроса в информационную систему уполномоченной организации.

7. Форма оказываемой государственной услуги: электронная, бумажная.

8. Результатом оказываемой государственной услуги являются:

1) уведомление о назначении пенсионной выплаты по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту, либо об отказе в назначении пенсионной выплаты с указанием причины по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту на бумажном носителе.

Выдача уведомления о назначении либо об отказе в назначении пенсионной выплаты осуществляется при личном посещении услугополучателя в подразделение уполномоченной организации по месту жительства.

В случаях, если услугополучатель не обратился за результатом услуги в указанный срок подразделение уполномоченной организации обеспечивает его хранение в электронном виде.

2) на портале:

информация о назначении пенсионной выплаты либо об отказе в назначении пенсионных выплат, удостоверенная электронной цифровой подписью услугодателя, по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту.

При обращении через портал информация о назначении либо об отказе в назначении пенсионной выплаты направляется в личный кабинет услугополучателя.

9. Государственная услуга оказывается бесплатно.

10. График работы:

1) подразделений уполномоченной организации:

ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов, с обеденным перерывом с 13.00 часов до 14.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, установленных Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан». Прием услугополучателей: с 9.00 часов до 14.00 часов с понедельника по субботу включительно, при этом с 13.00 до 14.00 и в субботу с 9.00 до 14.00 часов прием осуществляют дежурные специалисты.

Предварительная запись и ускоренное оформление услуги не предусмотрены;

2) портала – круглосуточно.

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги:

при обращении в подразделение уполномоченной организации услугополучатель представляет заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту, со следующими документами:

1) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца), а также удостоверение оралмана до получения гражданства Республики Казахстан;

2) документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства услугополучателя (адресная справка либо справка сельских акимов, для жителей города Байконур справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконур Российской Федерации);

3) сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий либо контрольного счета наличности исправительного учреждения;

4) справка организации (предприятия) о среднемесячном доходе за период с 1 января 1995 года за любые 3 года подряд, независимо от перерывов в работе, по форме согласно приложению 5 к настоящему стандарту;

5) для подтверждения трудового стажа лица, имеющего право на получение пенсионных выплат, представляются, в зависимости от их наличия, следующие документы:

трудовая книжка;

документ об образовании;

военный билет или справка управлений и отделов районов и городов по делам обороны;

свидетельство о рождении детей (или актовая запись о рождении или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданная органами записи актов гражданского состояния) и один из следующих документов детей:

удостоверение личности;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака);

аттестат об окончании среднего учебного заведения;

диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения, либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение;

документ, подтверждающий место регистрации по постоянному месту жительства детей;

свидетельство о смерти детей (или актовая запись о смерти или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданная органами записи актов гражданского состояния);

справка налогового органа об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Республики Казахстан за период работы до 1 января 1998 года (при учете стажа в соответствии с подпунктами 5) и 17) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»);

справка о реабилитации;

справка военного комиссариата об участии в боевых действиях;

решение суда, подтверждающее факт осуществления и периода ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, инвалидом в возрасте до 16 лет, пострадавшим от последствий атомных испытаний, экологических бедствий или зараженным вирусом иммунодефицита либо больным СПИДом;

документ, подтверждающий факт проживания в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года;

справки из архивных учреждений или с места работы, если записи о трудовой деятельности не внесены в трудовую книжку или имеются исправления;

справка, подтверждающая проживание за границей супруги (супруга) работников бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан и международных организаций;

справка, подтверждающая проживание супруги (супруга) военнослужащих в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства;

справка, подтверждающая проживание супруги (супруга) сотрудника специальных государственных органов в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности;

свидетельство о браке и (или) расторжении брака либо выписка из актовой записи о заключении и (или) расторжении брака либо справка о регистрации акта гражданского состояния, выданная органами записи актов гражданского состояния (при изменении фамилии);

6) согласие услугополучателя на сбор и обработку персональных данных по форме согласно приложению 6 к настоящему стандарту;

7) доверенность в случае подачи заявления и необходимых документов третьими лицами.

При обращении в подразделение уполномоченной организации документы представляются услугополучателем в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются услугополучателю;

на портале услугополучателем заполняется форма электронного запроса о получении информации о назначении пенсионной выплаты.

12. Документом, подтверждающим принятие пакета документов от услугополучателя при обращении в подразделение уполномоченной организации, является отрывной талон заявления с указанием даты регистрации и даты получения государственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы.

13. Специалист подразделения уполномоченной организации отказывает в приеме заявления и выдает уведомление по форме согласно приложению 7 к настоящему стандарту в случае:

1) предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному в пункте 11 настоящего стандарта;

2) выявления наличия при обращении у услугополучателя факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение пенсионной выплаты.

14. В оказании государственной услуги отказывается:

1) мужчинам до достижения 63 лет;

2) женщинам до достижения:

с 1 июля 2001 года - 58 лет;

с 1 января 2018 года – 58,5 лет;

с 1 января 2019 года – 59 лет;

с 1 января 2020 года – 59,5 лет;

с 1 января 2021 года – 60 лет;

с 1 января 2022 года – 60,5 лет;

с 1 января 2023 года – 61 года;

с 1 января 2024 года – 61,5 года;

с 1 января 2025 года – 62 лет;

с 1 января 2026 года – 62,5 лет;

с 1 января 2027 года – 63 лет.

родившим (усыновившим, удочерившим) 5 и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста – 53 лет;

3) лицам, имеющим трудовой стаж менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года.

1   2   3   4Похожие:

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты
...
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты iconЖүзеге асырылатын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесі
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon«Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау» мемлекеттік қызмет стандарты
Көрсетілетін мемлекеттік қызмет нысаны: зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы ақпарат беру бөлігінде ішінара автоматтандырылған
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon«Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау»
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын әзірлеген орталық мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты...
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon«Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау»
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын әзірлеген орталық мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты...
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon«Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті Жалпы ережелер Осы «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау»
Осы «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті (бұдан әрі – регламент) «Әкімшілік...
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon«Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау»
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау»
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon«Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік қызметті мекенжайлары «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау»
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының аумақтық бөлімшелерінде...
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты icon«Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік қызметті мекенжайлары «Арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау»
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының аумақтық бөлімшелерінде...
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандарты iconҚағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасына
Жинақтаушы зейнетақы қорларының электронды құжат айналымын пайдалана отырып, Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа салымшылармен...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы