2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен icon

2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспенНазвание2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен
Дата конвертации12.11.2012
Размер42.03 Kb.
ТипДокументы
источник2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» Мемлекеттік мекемесі жұмысы туралы» мәселе жөнінде ақпарат


«Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтарды жеке қабылдауды ұйымдастыру, жазбаша және ауызша өтініштерді қарастыру жүйесі Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қатастыру тәртібі туралы» № 221-ІІІ Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

Азаматтардың өтініштерін уақытында орындауды бақылау мақсатында тіркеу «Тұлғалардың өтініштерін бірыңғай есептеу» бағдарламасы бойынша электронды түрде жүргізіледі. Бөлім бастығының және орынбасарларының жеке қабылдаулары журналға тіркеледі.

Есеп құқықтық статистика жөніндегі комитетке және Павлодар облысы бойынша Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының есебіне ұсынылады.

2009 жылдың басынан бастап жеке қабылдауда 72 адам қабылданды, 64 ауызша өтініш бойынша түсініктеме берілді, 8 – қанағаттандырылды. Жеке қабылдауға материалдық көмек көрсету, жұмысқа орналастыру, құжаттандыру, санаторияда емделу, мүгедектерге әлеуметтік көмек көрсету мәселелері бойынша жолығады.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің есептік кезеңінде 3512 ауызша өтініш түсті, соның 3512 қабылдау кезінде шешілді, соның ішінде 3439 өтініш оң шешілді, 76 – түсініктеме берілді, өтініште жазылған мәселелерді шешуден бас тарту болған жоқ. Бөлім бастығымен жеке қабылданған еңбек және халықты жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша өтініштерден басқа, барлық ауызша өтініштер. 2008 жылғы үйлесімді кезеңде 1577 ауызша өтініш түсті. Ауызша өтініштердің саны екі есеге өсті. Талдау көрсеткендей, бұл дағдарысқа байланысты жұмыс іздеген азаматтардың саны өсті.

7298 жазбаша өтініш, жоғары тұрған органдардан 78 өтініш түсті. Түскен жазбаша өтініштердің жалпы санынан 6423 оң шешілді, 870 түсініктеме берілді. Мерзімі өткен өтініштер жоқ.

Бұқаралық ақпарат құралы арқылы мемлекеттік қолдауға және әлеуметтік қорғауға мұқтаж азаматтарды анықтау және қатыстыру мақсатында тұрғындармен түсіндірме және ақпараттық жүйелік жұмыстар жүргізілуде. Жылдың басынан бастап осы мәселе бойынша баспасөзде 14 мақала басылып, 8 телесюжет көрсетілді, «Мамандығым – менің жетістігім» бағдарламасы даярланып және эфирге шықты. 2009 жылы 13 наурызда Бұқаралық ақпарат құралы («Звезда Прииртышья», «Новая газета», «Обозрение недели», «Наша жизнь» газеттерінде, «Ирбис», «Қазақстан - Павлодар» телеканалында) тұрғындарға әлеуметтік қызмет көрсету, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу мәселелері жөнінде пресс-конференция өткізілді.

Сонымен қатар, 3 газетте жұма сайын бос орын туралы ақпарат жарияланды. Бұқаралық ақпарат құралдарында баяндамалар мемлекеттік және орыс тілінде жүргізілді. Сенім телефоны жұмыс істейді. Барлық хаталмасулар өтініш тілінде жүргізіледі.

Азаматтардың өтініштерін қарастыру жөніндегі жұмыстар тұрақты бақылауға алынған.


В ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара» прием граждан по личным вопросам, рассмотрение письменных и устных обращений осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221-III «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

В целях контроля за своевременным исполнением обращений граждан регистрация ведется в электронном виде по программе «Единый учет обращений лиц». Личный прием граждан начальника и заместителей регистрируется в журналах.

Отчеты о проведенной работе предоставляются в комитет по правовой статистике и учетам Генеральной прокуратуры РК по Павлодарской области.

С начала 2009 года на личном приеме принято 72 человека, по 64 устным обращениям даны разъяснения, 8- исполнены. На личном приме граждане обращаются по вопросам оказания социальной и материальной помощи, трудоустройства, документирования, оздоровления, оказания социальной помощи инвалидам.

В отдел занятости и социальных программ за отчетный период поступило 3512 устных обращений, из которых 3512 разрешены на приеме, в том числе 3439 обращений решены положительно, на 73 – даны разъяснения, отказов в решении вопросов, поставленных в обращениях, не было. Все устные обращения, за исключением личного приема руководства отдела, по вопросам труда и занятости населения. За аналогичный период 2008 года поступило 1577 устных обращений. Количество устных обращений увеличилось вдвое. Анализ показывает, что в связи с кризисом увеличилось количество обратившихся граждан в поисках работы.

Письменных обращений поступило 7298, из вышестоящих органов – 78 обращений. По вопросу назначения пособия семьям, имеющим детей – 479, государственное адресной социальной помощи – 250, оказание единовременной материальной помощи – 1744, жилищной помощи -1872, оздоровления в санаториях – 660, предоставление услуги в социальных учреждениях – 304, о выдаче справки для постановки в очередь на социальное жилье – 210, оказание социальной помощи инвалидам, малообеспеченным гражданам – 1779. Из общего количества поступивших письменных обращений решены положительно - 6423, даны разъяснения - 870. Обращений с нарушением срока нет.

Для широкого оповещения населения о мерах государственной поддержки и социальных выплатах в СМИ ведется разъяснительная и информационная работа. С начала года по данным вопросам было 14 публикаций в печати, показаны 8 телесюжетов, подготовлена и вышла в эфир передача «Моя профессия – мой успех». 13 марта 2009 года проведена пресс-конференция со СМИ (газеты «Звезда Прииртышья», «Новое время», «Обозрение недели», «Наша жизнь», телеканалы «Ирбис», «Казахстан-Павлодар» по вопросам оказания населению социальных услуг, содействия занятости.

Кроме того, еженедельно в 3-х газетах публикуется информация о вакансиях. Освещение в СМИ проводилось на государственном и русском языках. Работает телефон доверия. Вся переписка ведется на языке обращения.

Работа по рассмотрению обращений граждан находится на постоянном контроле.


Павлодар қаласы

жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарламалар бөлімінің бастығы З. Мұқашева


Сағынова, 329718Похожие:

2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен iconПавлодар қаласы әкімдігінің 2009 жылғы «25» желтоқсандағы «Павлодар қаласы жұмыспен қамту
«Павлодар қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010 2014 жылдарға арналған стратегиялық...
2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен icon2012 жыл ішінде аудан әкімінің аппаратына түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша
Аудан әкімінің аппаратында «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12...
2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен icon262/1 21. 02. 2013 2013 жылы қала әкімінің есеп беру кездесулерінде айтылған ескертпелерді жою және ұсыныстарды қарастыру мақсатында Павлодар қаласы әкімінің тапсырмаларын іске асыру жөніндегі шаралар туралы
Павлодар қаласы тұрғындарының өкілдерімен есеп беру кездесулерінде айтылған ескертпелерді жою және ұсыныстарды қарастыру мақсатында...
2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен icon2012 жылы қала әкімінің есеп беру кездесулерінде айтылған ескертпелерді жою және ұсыныстарды қарастыру мақсатында Павлодар қаласы әкімінің тапсырмаларын іске асыру жөніндегі шаралар туралы
Павлодар қаласының тұрғындарымен есеп беру кездесулерінде айтылған ескертпелерді жою және ұсыныстарды қарастыру мақсатында тапсырмаларды...
2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен iconПавлодар қаласы әкімдігінің 2010 жылғы № қаулысына
«Павлодар қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі
2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен icon2009 жыл аралығында «Федоров ауданы Пешков селолық округі әкімінің аппараты» мм жеке және заңды тұлғалардың үндеулердің жұмысы бойынша
Ркелген, солардың ішінде: 437 жеке тұлғалардың үндеулері (78 жазбаша) және 10 заңды тұлғалардың үндеулері (10 жазбаша). Қайта өтінгендер...
2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен iconПавлодар қаласы әкімдігінің 2009 жылғы 25 желтоқсандағы «Павлодар қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» №1704/29 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен icon«Павлодар қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесімен
Заңының 9 – 1 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 шілдедегі «Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік...
2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен icon«Павлодар қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесімен
Заңының 9 – 1 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 шілдедегі №745 «Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік...
2009 жылғы 20 сәуірдегі Павлодар қаласы әкімінің ақпараттық аппараттық кеңесіне «Жеке және заңды тұлғалардың өтінішін қарастыру бойынша «Павлодар қаласы жұмыспен icon2009 жылғы «Федоров аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде тұлғалардың өтініштерімен жұмыс істеу туралы ақпарат
Жеке және заңды тұлғалардың өтініш тіркелді, онын ішінде: 5408 өтініш жеке тұлғалардың (4447 жазбаша, 961 ауызша) және 14 заңды тұлғалардың...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы