2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы icon

2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасыНазвание2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы
Дата конвертации25.10.2013
Размер99.17 Kb.
ТипДокументы
источник

2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы


1.Кіріспе бөлімі


Талдауға жататын келесі аудан әкімінің шешімдері мен аудан әкімдігінің қаулылары:

1)«Темір ауданының мүгедектері үшін жұмыс орындарында квота белгілеу туралы» Темір ауданы әкімдігінің 01 ақпан 2010 жылғы №12 қаулысы, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 04 наурызда №3-10-124 болып тіркелген;

2)«Үгіттік баспа материалдарын орналастыруға арналған орындарды белгілеу туралы» Темір ауданы әкімдігінің 01 наурыз 2011 жылғы №41 қаулысы, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылы 02 наурызда №3-10-143 болып тіркелген;

3)«Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар және интернаттық ұйымдарды бітіруші кәмелетке толмағандар үшін жұмыс орындарында квота белгілеу туралы» Темір ауданы әкімдігінің 07 сәуір 2011 жылғы №63 қаулысы, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылы 04 мамырда №3-10-147 болып тіркелген;

Темір ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 18 қыркүйектегі №240 «Темір ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 7 сәуірдегі №63 «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар және интернаттық ұйымдарды бітіруші кәмелетке толмағандар үшін жұмыс орындарында квота белгілеу туралы» қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» қаулысы, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2012 жылы 02 қазан №3420 болып тіркелген;

4)«Темір ауданының жұмыссыздары үшін қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру туралы» Темір ауданы әкімдігінің 03 ақпан 2012 жылғы №33 қаулысы, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2012 жылы 20 ақпанда №3-10-162 болып тіркелген;


2.Сипаттау бөлігі


Талдау өткізу барысында нормативтік құқықтық актілер қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес келетіні анықталды.

Монитрониг жүргізу кезеңінде уәкілетті органмен заңнамалық актілерге қайшы келетін нормалары, коллизиялар мен олқылықтар, сондай-ақ қайталанатын немесе декларативтік сипаттағы, бланкеттік және сілтеме нормалары, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтық әрекеттерді жасау және (немесе) шешімдер қабылдау мүмкіндігін туғызатын сыбайлас жемқорлыққа бейім нормалары (норма ақаулары) анықталған жоқ.


3.Қорытынды бөлім


Терминдерді біріздендіру, Қазақстан Республикасының заңдарын жетілдіру және құқық қолдану практикасының бірыңғайлылығын қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар жоқ.


4.Қолданыстағы заңнамаға және құқық практикасына талдау 2013 жылдың ____ _____________ жүргізілді.


Нормативтік құқықтық

актілердің құқықтық

мониторингін жүргізу

қағидасына 1-қосымша


Құқықтық мониторинг қорытындысы бойынша қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру жөніндегі ұсыныстар
Қолданыстағы редакция

Норманың (нормалардың) анықталған ақауы және (немесе) олардың қолдану практикалық мысалдары

Ұсынылатын редакция (ұсыныстар)

1

2

3

4
-

-

-Темір аудандық әкімі аппараты басшысы Әділханов Бердіхан Меңдіханұлы


«____» _______________ 20____жыл

Нормативтік құқықтық

актілердің құқықтық

мониторингін жүргізу

қағидасына 1-қосымша


Құқықтық мониторинг нәтижелері шешімдер мен қаулылар_______

(нормативтік құқықтық актінің нысанын көрсету)

«Темір аудандық әкімі аппараты» ММ

(уәкілетті органның атауы)

(сандық ақпарат көрсетіледі)
Мониторинг нәтижелері

Нормативтік құқықтық актілер саны

1

2

3

2

Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер

4

Заңнамаға қайшы келетін қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруді талап ететін нормативтік құқықтық актілер:

-

1)өзгерістер мен толықтырулар енгізу

-

2)күші жойылған деп тану

-

3)қолданылуын (немесе жекелеген нормасын) тоқтата тұру

-

4)жою

-

3

Құқық қолдану практикасында іске асырылуы тиімсіз, төмендегілерді талап ететін нормативтік құқықтық актілер:

-

1)өзгерістер мен толықтырулар енгізу

-

2)күші жойылған деп тану

-

4

Ескірген, қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтірілген нормативтік құқықтық актілер:

-

1)өзгерістер мен толықтырулар енгізу

-

2)күші жойылған деп тану

-

5

Заңнамаға қайшы келген, қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтірілген нормативтік құқықтық актілер:

-

1)өзгерістер мен толықтырулар енгізу

-

2)күші жойылған деп тану

-

6

Құқық қолдану практикасында іске асырылуы тиімсіз, заңнамаға сәйкес келтірілген нормативтік құқықтық актілер:

-

1)өзгерістер мен толықтырулар енгізу

-

2)күші жойылған деп тану

-

3)қолданылуы (немесе жекелеген норманың) тоқтатыла тұрған

-

7

Ескірген, қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтірілген нормативтік құқықтық актілер:

-

1)өзгерістер мен толықтырулар енгізу

-

2)күші жойылған деп тану

-

Ескертпе:

1-жолда негізгі актілердің саны көрсетіледі (өзгерістер және/немесе толықтыруларды есепке алмағанда)

5, 6, 7-жолдарда актілер саны, егер акт өткен мониторинг нәтижелерінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруді талап ететін ретінде көрсетілген жағдайда ғана келтіріледі.

Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттігі белгіленген тәртіппен жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда – уәкілетті органның басшысы


Темір аудандық әкімі аппараты басшысы Әділханов Бердіхан Меңдіханұлы

«____» _______________ 20____жыл


2-Нысан


Заңнамаға қайшы келетін анықталған шешімдер мен қаулылар_______бойынша

(нормативтік құқықтық актінің нысанын көрсету)

және олар бойынша «Темір аудандық әкімі аппараты» ММ қабылдаған немесе қабылданатын

(уәкілетті органның атауы)

шаралар туралы ақпарат

(сипаттамалық ақпарат көрсетіледі)
Нормативтік құқықтық актінің түрі, қабылдау күні, тіркеу нөмірі мен атауы

Нормативтік құқықтық актілерді әділет органдарында мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі

Нормативтік құқықтық акті сәйкес келмейтін актінің бөлігі, абзацы, тармағы, түрі, қабылдану күні, тіркеу нөмірі және атауы

Қабылданатын шаралар
Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Күші жойылған деп тану жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Қолданылуын тоқтата тұру жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Жою жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

1

2

3

4

5

6

7

8

9
-

-

-

-

-

-

-

-


Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттігі белгіленген тәртіппен жүктелген лауазымжы тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда – уәкілетті органның басшысы


Темір аудандық әкімі аппараты басшысы Әділханов Бердіхан Меңдіханұлы

«____» _______________ 20____жыл


3-нысан


^ Шешімдер мен қаулыла іске асыру тиімділігін бағалау және олар бойынша

(нормативтік құқықтық актінің нысанын көрсету)

«Темір аудандық әкімі аппараты» ММ қабылдаған шаралар туралы ақпарат

(уәкілетті органның атауы)


(сипаттамалық ақпарат көрсетіледі)
Нормативтік құқықтық актінің түрі, қабылдау күні, тіркеу нөмірі мен атауы

Нормативтік құқықтық актілерді әділет органдарында мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі

Құқық қолдану практикасында нормативтік құқықтық актінің тиімсіз іске асырылуы туралы бағалауды негіздеу (іске асырылады ма немесе жоқ па)

Қабылданатын шаралар

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Күші жойылған деп тану жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Қолданылуын тоқтата тұру жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Құқық қолдану практикасында іске асырылмайтын жоғары тұрған нормативтік құқықтық актлерден алып тасталғаны жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

1

2

3

4

5

6

7

8
-

-

-

-

-

-

-


Ескертпе:

Бұл нысанды толтырған кезде тиімсіз деп танылған, анықталған нормативтік құқықтық акті бойынша ғана олар бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат енгізіледі.

Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттігі белгіленген тәртіппен жүктелген лауазымжы тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда – уәкілетті органның басшысы


Темір аудандық әкімі аппараты басшысы Әділханов Бердіхан Меңдіханұлы

«____» _______________ 20____жыл


4-нысан


Ескірген норманы қамтыған шешімдер мен қаулылар және олар бойынша

(нормативтік құқықтық актінің нысанын көрсету)

«Темір аудандық әкімі аппараты» ММ қабылдаған немесе қабылдайтын шаралары туралы ақпарат

(уәкілетті органның атауы)

(сипаттамалық ақпарат көрсетіледі)
Нормативтік құқықтық актінің түрі, қабылдау күні, тіркеу нөмірі мен атауы

Нормативтік құқықтық актілерді әділет органдарында мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі

Ескірген норма қамтылған абзац, тармақ

Қабылданатын шаралар

Қабылданған шаралар

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Күші жойылған деп тану жөніндегі акті жобасының атауы, келісу сатысы

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі акті түрі, қабылдау күні, тіркеу нөмірі мен атауы, келісу сатысы

Күші жойылған деп тану жөніндегі актінің түрі, қабылдау күні, тіркеу нөмірі мен атауы, келісу сатысы

1

2

3

4

5

6

7

8
-

-

-

-

-

-

-


Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкілеттігі белгіленген тәртіппен жүктелген лауазымжы тұлға), ал мұндай болмаған жағдайда – уәкілетті органның басшысы


Темір аудандық әкімі аппараты басшысы Әділханов Бердіхан Меңдіханұлы

«____» _______________ 20____жылПохожие:

2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы icon2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімдігіне қарасты қалалық, ауылдық округ әкімдерінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы
«Елді мекендердің көшелеріне атау беру туралы» Кеңесту селолық округі әкімінің 16 маусым 2008 жылғы №7 шешімі, нормативтік құқықтық...
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы iconАудан әкімінің 2012 жылғы 20 желтоқсан №272 «2013 жылға арналған аудан әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне мониторинг жүргізу Кестесі туралы» өкіміне өзгерістер енгізу туралы
Аудан әкімінің 2012 жылғы 20 желтоқсан №272 «2013 жылға арналған аудан әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне...
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы icon2013 жылға арналған аудан әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық акітлеріне
Нормативтік құқықтық актінің әділет органында мемлекеттік тіркелген күні және нөмірі
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы iconБекітемі н аудан әкімі Б.Қаниев
Темір ауданы әкімі аппараты қызметкерлерінің 2012 -2013 жылдарға арналған құқықтық сауаттылықты көтеру мақсатындағы жалпыға бірдей...
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы iconАудан әкімі аппаратының ұйымдастыру, кадр жұмыстары бөлімінің 2013 жылдың I жартыжылдығына арналған
Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратына аудан бойынша хал-ахуал туралы мәліметті жолдап отыру
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы iconАудан әкімі аппаратының ұйымдастыру, кадр және мемлекеттік-құқықтық жұмыстар бөлімінің 2012 жылдың 1 жартыжылдығына арналған
Аудан әкімдігі мәжілістерінің I жартыжылдыққа бекітілген мәселелері бойынша құжаттарын дайындау
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы iconСырдария ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 9 шілдедегі №285 қаулысы
Республикасы Әділет Министрлігі Қызылорда облысының Әділет департаментінің Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу бөлімі Нормативтік...
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы iconАудан әкімдігінің 2012 жылғы 23 қаңтардағы №149 санды қаулысы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік құқықтық тіркеу тізілімінде 2012 жылдың 07 ақпан №5-5-136 болып енгізілді Абай ауданы бойынша
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік құқықтық тіркеу тізілімінде 2012 жылдың 07 ақпан №5-5-136 болып енгізілді
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы icon«Бекітемін» Аудан әкімі Н. Мұсабаев
...
2013 жылдың жартыжылдығына Темір ауданы әкімі мен аудан әкімдігінің нормативтік құқықтық актілеріне талдау анықтамасы iconҚазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 20 10 жылдың мамырда тіркелген нормативтік құқықтық актілер тізімі
«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеу мәселелері бойынша...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы