Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника icon

Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источникаНазваниеПротокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника
Дата конвертации28.02.2014
Размер58.71 Kb.
ТипПротокол
источник

Протокол №10

об итогах государственных закупок способом из одного источника


г. Астана               «3» мая 2013 г.


          1. Организатор государственных закупок: ГУ «Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан» (далее - Комитет), г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, 10, Дом министерств, 15 подъезд, 7 этаж, провел государственные закупки услуг на содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств способом из одного источника.

  1. Сумма, выделенная для закупки:

приобретение услуг на содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств – 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) тенге, с учетом НДС;

Общая сумма закупки составляет: 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) тенге, с учетом НДС.

3. Основанием для проведения государственных закупок способом из одного источника является подпункт 4) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках (далее - Закон), приказ и.о. председателя Комитета от 26 апреля 2013 года №41 (копия приказа прилагается).

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: АО «Инженерно-технический центр» соответствует квалификационным требованиям.

5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор, и цена такого договора: АО «Инженерно-технический центр» г. Астана ул. Орынбор, 6.

Цена: 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) тенге, с учетом НДС, из них:

- приобретение услуг на содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств.

6. Эксперты не привлекались.

7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) приобрести услуги на содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств.

2) в срок до 8 мая 2013 года заключить договор о государственных закупках по приобретению услуги на содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств с АО «Инженерно-технический центр».

3) разместить текст настоящего протокола на веб-сайте заказчика.


^ Заместитель председателя А. Алиакпаров


Руководитель управления бухгалтерского учета

и государственных закупок Х. Алина


Руководитель управления

правового обеспечения Б. Байсарин


Главный эксперт управления бухгалтерского

учета и государственных закупок Н. Байменова


Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы

10 хаттама


Астана қ.   2013 ж. «3» мамыр


          1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті» (бұдан әрі - Комитет) ММ, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 10, Министрліктер үйі, 15-кіреберіс, 7-қабат, есептеуіш техника құралдары мен өзге негізгі құралдарды ұстауға, техникалық қызмет көрсетуге арналған қызметтерге бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізді.

2. Сатып алуға бөлінген сома:

есептеуіш техника құралдары мен өзге негізгі құралдарды ұстауға, техникалық қызмет көрсетуге арналған қызметтерді сатып алу сомасы, ҚҚС қоса есептегенде - 1 200 000,0 (Бір миллион екі жүз мың) теңге.

Сатып алудың жалпы сомасы ҚҚС қоса есептегенде, 1 200 000,0 (Бір миллион екі жүз мың) теңгені құрайды.

3. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізу негізі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі - Заң) 32-бабының 4) тармақшасы, Комитет төрағаның 2013 жылғы 26 сәуірдегі № 41 бұйрығы (бұйрық көшірмесі қоса беріледі) болып табылады.

4. Жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкес келуі: «Инженерлік-техникалық орталығы» АҚ талаптарына сәйкес келеді.

5. Шарт жасалатын жеткізушінің атауы және орналасқан жері және шарттың бағасы: «Инженерлік-техникалық орталығы» АҚ, Астана қ., Орынбор көшесі, 6 үй.

Бағасы: ҚҚС қоса есептегенде 1 200 000,0 (Бір миллион екі жүз мың) теңге, соның ішінде:

- есептеуіш техника құралдары мен өзге негізгі құралдарды ұстауға, техникалық қызмет көрсетуге арналған қызметтерді сатып алу.

6. Сарапшылар қатысқан жоқ.

7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір көзден алу әдісімен сатып алудың нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

1) есептеуіш техника құралдары мен өзге негізгі құралдарды ұстауға, техникалық қызмет көрсетуге арналған қызметтер сатып алынсын.

2) 2013 жылғы 8 мамырға дейінгі мерзімде «Инженерлік-техникалық орталығы» АҚ есептеуіш техника құралдары мен өзге негізгі құралдарды ұстауға, техникалық қызмет көрсетуге арналған қызметтер мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалсын.

3) осы хаттама мәтіні тапсырыс берушінің веб-сайтына орналастырылсын.


^ Төраға орынбасарының міндетін атқарушы    А. Алиакпаров


Бухгалтерлік есеп және мемлекеттік

сатып алу басқармасының басшысы Х. Алина


Құқықтық қамтамасыз ету

басқармасының басшысы Б. Байсарин


Бухгалтерлік есеп және мемлекеттік

сатып алу басқармасының бас сарапшысы Н. Байменова

^ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ


МЕМЛЕКЕТТІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ


^ МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ^ БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ


2013 жылғы 26 сәуірдегі № 41


Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік

сатып алуды жүргізу туралы


«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 4) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесінің 142-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Бір көзден алу тәсілімен есептеуіш техника құралдары мен өзге негізгі құралдарды ұстауға, техникалық қызмет көрсетуге арналған қызметтер ұсыну жөніндегі қызметтерге мемлекеттік сатып алу жүргізілсін.

2. Бір көзген алу тәсілімен есептеуіш техника құралдары мен өзге негізгі құралдарды ұстауға, техникалық қызмет көрсетуге арналған қызметтерді көрсету жағдайын, орнын және мерзімін анықтау арқылы сатып алынатын қызметтерге қосымша беріліп отырған техникалық ерекшелік бекітілсін.

3.Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет төрағасының орынбасары А.Қ. Алиакпаровқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


^ Төраға А. Тұрлубек


41-п от 26 апреля 2013 года


О проведении государственных закупок

способом из одного источника


В соответствии с подпунктом 4) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и подпунктом 4) пункта 142 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственные закупки услуг на содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств способом из одного источника.

2. Утвердить прилагаемую техническую спецификацию приобретаемых услуг, с определением условий, места и сроков оказания услуг, условий и сроков оплаты услуг на содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств способом из одного источника.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета Алиакпарова А.К.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.


Председатель А. ТурлубекПохожие:

Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПротокол об итогах государственных закупок способом из одного источника «Изготовление и установка окон из пвх под ключ» Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника
Коммунального государственного предприятия «Карабалыкская центральная районная больница»
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПротокол №1 об итогах государственных закупок способом из одного источника на осуществлении государственных закупок способом из одного источника
Маметовой 97 (название, адрес) провел закупки способом из одного источника затрат на оказание финансовой и материальной помощи остро...
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПротокол об итогах государственных закупок способом из одного источника. Техническая инвентаризация недвижимого имущества (название конкурса) г. Риддер 11 мая 2009 года
Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника решил
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПротокол №26 об итогах государственных закупок работ способом из одного источника
Протокол №26 об итогах государственных закупок работ способом из одного источника: Завершение строительства Водоснабжение новых микрорайонов...
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПротокол об итогах государственных закупок способом из одного источника по государственным закупкам приобретение путевок в лагерь для одаренных детей, поощряемых за успехи,
На основании п. 2 ст. 32 Закона рк «О государственных закупках», п. 147 Правил осуществления государственных закупок, писем, приказов...
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПравилам Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника Государственные закупки по техническому обслуживанию автономной котельной
На основании приказа №1-03/45 от 08. 02. 2012 г. «Осуществление государственных закупок способом из одного источника»
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПравилам Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника Государственные закупки по приобретению электротоваров (название конкурса)
На основании приказа №1-03/95 от 04. 04. 2011 г. «Осуществление государственных закупок способом из одного источника»
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПравилам Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника Государственные закупки по приобретению проездных билетов автобусных
На основании приказа №1-03/48 от 09. 02. 2011 г. «Осуществление государственных закупок способом из одного источника»
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПравилам Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника Государственные закупки по приобретению проездных билетов автобусных
На основании приказа №1-03/60 от 21. 02. 2011 г. «Осуществление государственных закупок способом из одного источника»
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПротокол об итогах государственных закупок способом из одного источника
Организатор государственных закупок (способом из одного источника): гу «Аппарат акима города Экибастуза Павлодарской области», ул....
Протокол №10 об итогах государственных закупок способом из одного источника iconПротокол об итогах государственных закупок способом из одного источника
Организатор государственных закупок (способом из одного источника): гу «Аппарат акима города Экибастуза Павлодарской области», ул....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы