Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon

Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші»НазваниеТауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Дата конвертации26.09.2014
Размер180.19 Kb.
ТипДокументы
источникТауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді

мемлекеттік сатып алу туралы

____ шарт
Рудный қ. 2014 жылғы «____» _______
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, «Рудный қалалық балалар ауруханасы» КМК атынан Жарғы негізінде әрекет ететін бас дәрігері Б.Ә.Мырзабаевтың бір жағынан және бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталатын Гуцало Андрей Петрович ЖК атынан Куәлік негізінде әрекет ететін директоры А.П. Гуцало тұлғасында екінші тараптан, қосымшалар енгізілген «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы және 2014 жылғы ___________________ құндылық ұсыныстар сұранысы тәсілімен өткізілген нәтижесі негізінде осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегіше келісімге келді:
1. Шарттың мәні

1.1. Жеткізуші Тапсырыс берушіге осы Шарттың №1 Қосымшада көрсетілген тауарларды/қызметтерді жеткізуді/көрсетуді міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші таурларды/қызметтерді тиісті қасиетімен осы Шартта көрсетілген уақытта қабыл алып және төлеуге міндеттенеді.
2. Шарттың негізгі жағдайлары

2.1. Бюджеттік бағдарламаның атауы, кіші бағдарлама:

253-009-015 253-010-015 226-036-000

Ерекшелік: 149 «Басқа тауарларды сатып алу»

Ерекшелік: 168 «Тауарларды, қызмет, жұмысты алу бойынша жеткізушіге ҚҚС сомасын аудару»

2.2. Қызметтің/тауардың атауы: Басқа тауарлар

2.3. Өлшем бірлігі: 1-қосымша

2.4. Бір бірліктің бағасы: 1-қосымша

2.5. Саны: 1-қосымша

2.6. Шарттың жалпы сомасы: :_________ (_________) теңге.

2.6.1. 149 ерекшелікпен шарттың сомасы:_________ (_________) теңге.

2.6.2. 168 ерекшелікпен шарттың сомасы: :_________ (_________) теңге.

2.7. Тауарларды жеткізу/қызметтер көрсету мерзімі: 2014 жылғы 5 наурызға дейін қосымша.

2.8. Төлеу мерзімі: тауарларды жеткізу фактісі бойынша, 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

2.9. Алдын ала төлемнің көлемі: жоқ

2.10. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау орны: Рудный қ., Володарского к., 1-үй.

3. Тауарларды жеткізу/қызметтерді көрсету тәртібі

3.1. Қызметті қабылдау қызметті жеткізуші немесе бюджет қаражаттарын алушы шарт бойынша өз міндеттемелерінің орындалуын растайтын құжаттар ((жеткізілетін тауарлардың, көрсетілетін қызметердің өндірушісі міндетті түрде көрсетіле отырып, қызмет көрсету актісі, шот-фактура және т.б.) негізінде жүзеге асырылады.

3.2.Тауар/қызмет тиісті сапада жеткізілмесе/көрсетілмесе, Тапсырыс беруші жеткізілген тауарды/көрсетілген қызметті қабылдаудан бас тарта және/немесе тиісті сападағы қызметке ауыстыруын талап ете алады.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

Жеткізуші:

4.1.Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарттың мазмұнын немесе Тапсырыс беруші немесе оның атынан Жеткізуші осы Шартты орындауға қатыстырған қызметкерлерді қоспағанда басқа тұлғалар, ұсынған қандай да бір тараптарын ешкімге ашпауы тиіс.

Аталған ақпарат осы қызметкерлерге шарттағы міндеттемелерді орындау үшін қажетті көлемде жеке құпия ұсынылуы керек.

4.2.Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда тізілген құжаттарды немесе ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсаттарда пайдалана алмайды.

4.3.Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін ешкімге не толық, не бөлшектеп тапсыра алмайды.

Тапсырыс беруші:

4.4.Қажет болған жағдайда міндеттемелерді орындау барысы туралы ауызша және жазбаша ақпарат сұрайды.

4.5.Осы Шарттың 2.8-тармағында көрсетілген мерзімде көрсетілген қызметтерге төлем жүргізуге міндетті.

4.6.Форс-мажор оқиғаларын қоспағанда, егер Жеткізуші Шартта көзделген мерзімде қызмет көрсете алмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірмей, Шарттың шеңберінде әр мерзімі өткен күн үшін шарттың құнынан 0,1% сомасында айыпақы есептейді.

4.7.Шарттың тараптары бұзылған жағдайда басқа санкцияларға зиян келтірместен, Жеткізушіге міндеттемелердің орындалмағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп, кез келген уақытта осы Шартты доғара алады:

а) егер Жеткізуші тауарларды толық немесе олардың бөлігін Шартпен қарастырылған мерзімде жеткізе алмаса;

б) егер Жеткізуші Шарт бойынша өзінің қандайда бір басқа міндеттемелерін орындай алмаса.

4.8.Шарттың әрі қарай орындалуы мақсатқа сай келмесе, Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, кез келген уақытта Шартты доғара алады. Хабарламада Шартты доғару себебі көрсетілуі керек, күші жойылған шарт міндеттемелерінің көлемі, сондай-ақ доғарылған Шарттың күшіне енген күні көрсетілуі керек.

4.9.Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларға байланысты доғарылған болса, Жеткізуші Шарт доғарылған күні Шартты доғарумен байланысты тек нақты шығындарды төлеуді талап етуге құқылы.

5. Сапасы және жинақтылығы

5.1.Жеткізуші жеткізетін тауарлардың/ көрсететін қызметтердің сапасы Қазақстан Республикасы аумағында әрекет ететін Мемстандартқа сәйкес келуі керек.

5.2.Жалпы жарамдылық мерзімі екі жылдан кем тауарды жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі жеткізу сәтіндегі жалпы жарамдылық мерзімінен кемінде елу пайызды құрауы тиіс. Жарамдылық мерзімі кемінде екі жылды құрайтын тауардың қалдық жарамдылық мерзімі тауарды жеткізу сәтінен бастап кемінде он екі айды құрауы керек.

5.3.Жеткізуші Шарттың шегінде жеткізілген тауар жаңа, қолданылмаған болып табылатынына, сондай ақ Тапсырыс берушінің елі үшін ыңғайлы жағдайда дұрыс пайдалану барысында осы Шарт бойынша жеткізілген тауарларды конструкциялаумен, материалдармен немесе жұмыстармен байланысты ақау болмайтынына кепіл беруі тиіс. Тапсырыс берушінің ұсынған техникалық ерекшелігіне қатаң сәйкестікте дайындаған конструкцияларында, материалдарында ақау пайда болған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушінің ерекшелегінде жіберілген кемшіліктер үшін жауап бермейді.

5.4.Тауардың кемшіліктерін жою Тапсырыс беруші Жеткізушіге хабар бергеннен кейін 3 (үш) жұмыс күннің көлемінде Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

6. Форс-мажор

6.1.Осы Шарттың мақсаттары үшін «форс-мажор» Жеткізушінің тарапынан бақылауға бағынбайтын, Жеткізушінің қате есептеуіне немесе ұқыпсыздығына байланысты емес және күтпеген жағдай сипатындағы оқиғаны білдіреді. Бұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе апат жағдайлар, індет, тауарларды жеткізуге карантин және эмбарго сияқты әрекет жатады, бірақ тек олармен шектелмейді.

6.2. Форс-мажор жағдайлары туындаған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушіге осындай жағдайлар және оның себептері жөнінде жедел жазбаша хабарлама жіберуі керек. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Жеткізуші өзінің міндеттемелерін Шарт бойынша шамасы келгенше мақсатқа сай орындауды жалғастырады және форс-мажор жағдайларымен байланысты емес Шартты орындаудың балама тәсілдерін іздейді.

7. Шарттың қосымша тараптары

7.1.Шартқа екі тарап қол қойып жазбаша енгізген өзгерістерінен басқа ауытқулар немесе өзгерістер енгізуге жол берілмейді. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303І Заңының негізінде лицензиялауды талап ететін жеке қызмет түрлерін жүзеге асыру немесе белгілі әрекеттерді жасау тек лицензия болған жағдайда рұқсат етіледі. Лицензиялануы тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыратын әлеуетті жеткізушінің құқықтық қабілеті шартты жасау кезінде оған қол қойғанға дейін тиісті лицензияның нотариалдық куәландырылған көшірмесі арқылы расталады.

7.2.Шартты өзгерткен немесе доғарған жағдайда өзгерістерді енгізуге қосымша келісім жасалады, ол екі тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және міндетті болады.
7.3.Тауарды тасымалдаумен байланысты және басқа да ілеспе шығындар осы шартта белгіленген тауар құнына енгізіледі.

7.4.Осы шартты орындау барысында даулар туындаған жағдайда тараптар оларды ішінанара шешу үшін барлық шараларды қабылдайды. Дауларды ішінара шешу мүмкін болмаған жағдайда барлық мәселелер Қостанай обл., Қостанай қ. орналасқан мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотта шешіледі.
7.5.Шартты орындау кезінде туындаған барлық даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.6.Тараптар төлем және пошта деректемілерінде пайда болған барлық өзгерістер туралы тиісті деректеме өзгерген сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн көлемінде бір біріне хабар беруі тиіс.

^ 8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1.Осы шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе қажетті деңгейде орындамағаны үшін екі тарапқа Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасында қарастырылған жауапкершілік жүктеледі.

8.2.Тапсырыс беруші егер Жеткізуші банкрот болған немесе төлем қабілеті жойылған жағдайда Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты доғара алады. Бұл жағдайда шарт дереу доғарылады, және Тапсырыс берушіге егер Шартты доғару шығын келтірмеген немесе әрекеттерді жасауға қайсыбір құқықтарды қозғамаған немесе Тапсырыс берушіге бұрын тағылған және соңынан тағылуы мүмкін санкцияларды қолдануға әкеліп соқтырмаған жағдайда Жеткізушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттер жүктелмейді.

8.3.Жеткізуші тарабынан тауардың жеткізілуін кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкеліп соқтырады: Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес соңынан жауапкершілікке тартыла отырып, тауарды уақтылы жеткізбегені үшін айыппұл төлейді.

8.4.Осы шарт бойынша міндеттемелер форс-мажорлық жағдайлардың: осы шарттың орындалуына кедергі келтіретін табиғи апат, өрт, су тасқыны, кез келген сипаттағы әскери әрекеттер немесе уәкілетті органдармен форс-мажор жағдайларына жатқызылған, тараптардың бақылауынан тыс әрекеттер мен жағдайлардың салдарынан толық немесе бір бөлігінде орындалмаған болып табылса, екі тарапқа жауапкершілік жүктелмейді.

^ 9. Шарттың әрекет ету мерзімі

9.1.Осы шарт екі тарапқа бір-бір данадан ұсынылатын екі данада құрастырылған.

9.2.Осы шарт екі тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.


Договор №

о государственных закупках

на поставку товаров/оказание услуг
г. Рудный «» ________2014 года
КГП «Рудненская городская детская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мурзабаева Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _________ действующего на основании Свидетельства, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» и итогов государственных способом запроса ценовых предложений, прошедших ________________ 2014 году №___________ заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

^ 1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить/оказать Заказчику товары/услуги, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить товары/услуги надлежащего качества в сроки, установленные настоящим Договором.


  1. Основные условия договора

2.1. Наименование бюджетной программы, подпрограмма:

253-009-015 253-010-015 226-036-000

Специфика: 149 «Приобретение прочих запасов» Специфика: 168 «Перечисления поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам, работам»

2.2. Наименование услуг/товаров: Прочие товары

2.3. Единица измерения: Приложение 1.

2.4. Цена за единицу: Приложение 1.

2.5. Количество: Приложение 1.

2.6.Общая сумма договора: ________ (___________) тенге.

2.6.1.Сумма договора по специфике 149: ________ (__________) тенге.

2.6.2. Сумма договора по специфике 168: ________ (___________) тенге

2.7. Срок поставки товаров/оказания услуг: до 5 марта 2014 г. включительно.

2.8. Срок оплаты: по факту поставки товара, не позднее 30 календарных дней.

2.9. Размер предоплаты: нет

2.10. Место исполнения обязательств по договору: г. Рудный, ул. Володарского,1

^ 3. Порядок поставки товаров/оказания услуг

3.1. Приемка товара/услуг осуществляется на основании документов, свидетельствующих о выполнении поставщиком услуг/товаров или получателем бюджетных средств своих обязательств по договору (акт оказания услуг, счёт фактура, накладная с обязательным указанием в них производителя поставленных товаров, оказываемых услуг).

3.2. В случае поставки товаров/оказания услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в приемке и/или требовать замены поставленных товаров/оказанных услуг надлежащего качества.

^ 4. Права и обязанности сторон

Поставщик

4.1. Не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание

Договора или какого-либо из его положений, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

4.2. Не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

4.3. Ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

Заказчик:

4.5. При необходимости запрашивать устную или письменную информацию о ходе исполнения обязательств.

4.6. Обязан произвести оплату за предоставленные услуги в сроки, указанные в пункте 2.8. настоящего Договора.

4.7. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за  каждый день просрочки. 

4.8. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условия Договора может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может поставить часть и все товары в сроки, предусмотренные Договором;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

4.9. Может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

4.10. В случае аннулирования Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

^ 5. Качество и комплектность

5.1. Качество поставляемого товара должны соответствовать нормативным требованиям (ГОСТу), действующим на территории Республики Казахстан.

5.2. Остаточный срок годности на момент поставки товара, имеющий общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для товара со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.

5.3. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) спецификации.

5.4. Устранение недостатков товара осуществляется за счет Поставщика в течение 3(три) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

6. Форс-Мажор

6.1. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, обстоятельств, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

^ 7. Дополнительные условия договора

7.1. Никакие отклонения или изменения в документы договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303 - осуществление отдельных видов деятельности или совершении определенных действий, требующих лицензирования, допускается лишь при наличии лицензии. Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, подлежащие лицензированию, подтверждается им посредством предоставления нотариально заверенной копии соответствующей лицензии на стадии заключения договора до момента его подписания.

7.2. При изменении или расторжении договора составляется дополнительное соглашение на внесение изменений, которое вступает в силу и становится обязательным с момента подписания обеими сторонами.

7.3. Расходы по транспортировке товара и другие сопутствующие расходы входят в установленную настоящим договором цену товара.

7.4. В случае возникновения споров, вытекающих из настоящего договора, стороны предпримут все меры для урегулирования их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все вопросы решаются в специализированном межрайонном экономическом суде, расположенном в г.Костанае, Костанайской области.

7.5. Все споры, возникающие при исполнении договора, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.6. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в течение 5 (Пять) календарных дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

^ 8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.

8.2 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3. Задержка с поставкой товара со стороны Поставщика приведет к следующим санкциям, возлагаемым на него: выплата неустойки за несвоевременную поставку товара с последующим привлечением к ответственности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

8.4.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийных бедствий, пожаров, наводнений, военных действий любого характера препятствующих исполнению настоящего договора или иных действий и обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и признанных уполномоченными на то органами обстоятельствами форс-мажора.

^ 9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, который имеет одинаковую юридическую силу.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонам и действует до 31 декабря 2014 г.


  10. Тараптардың заңды мекенжайы мен деректемелері:

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон   

^ ТАПСЫРЫС БЕРУШІ

«Рудный қалалық балалар ауруханасы» КМК

Рудный қ., 12 ш/ауд., Володарский к., 1-үй

СТН 391900015355

БСН 950640000791

ЖСК KZ 948560000000364282

^ БСК KCJBKZKX

«БанкЦентрКредит» АҚ

тел. 8(71431) 9-58-81, 9-58-78


ЖЕТКІЗУШІ

«ЗАКАЗЧИК»

КГП «Рудненская городская детская больница»

г. Рудный, мкр. 12, ул. Володарского, 1

РНН 91900015355

БИН 950640000791

ИИК KZ 948560000000364282

^ БИК: KCJBKZKX

АО «Банк Центр Кредит»

тел. 8(71431) 9-58-81, 9-58-78


«ПОСТАВЩИК»


Мырзабаев Б.Ә.
_____________________ ___________________

(қолы, подпись) (қолы, подпись)

М. П. М. П.
2014 жылғы «______» _________мемлекеттік сатып алу туралы № ______ Шартқа 1 Қосымша/ Приложение №1 к Договору № о государственных закупках от «»_________2014 года
^ Тауардың атауы/Наименование товара

Өлшем бірлігі/ед. измерения

Саны, көлемі/Количество

Бірлік бағасы ҚҚС жоқ/ Цена за ед. без НДС

^ Жалпы сомасы ҚҚС жоқ / Общая сумма без НДС

БАРЛЫҒЫ/ИТОГОТапсырыс беруші/Заказчик

___________________

(қолы, подпись)

МО/М. П.


Жеткізуші/Поставщик
___________________

(қолы, подпись)

МО/М. П.
Похожие:

Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
«Өнім беруші» әрекет ететін, атынан екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын...
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconЖоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. " " Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы және ж. № мемлекеттік сатып алудың бағалық ұсыныс тәсілінің қортындысы туралы Хаттамасы негізінде...
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт №
Заңы (бұдан әрі Заң) және 2014 жылғы № Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім...
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды/к өрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» мкқК атынан, директор Абилова К. Ш. бірінші тараптан
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconҚызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі-Заң) және 2013 жылдың өткен мемекеттік сатып алу қорытындылары...
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconЖұмыс станцияларын алу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы Астана қ. 2012 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Заңының (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы 2012 жылдың № қорытындылары негізінде...
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Тауарларды жеткізу/қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Рудный қ. 2014 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы