Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы icon

Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралыНазваниеҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
Дата конвертации26.09.2014
Размер187.34 Kb.
ТипДокументы
источник

Қызметтерді

мемлекеттік сатып алу туралы

___-МСҰ-ЭБҰ шарты
Астана қ., Бейбітшілік к-сі, 22 «___» _______ 2014ж.

Договор № ____-ОГЗ-ЭЦП

о государственных закупках по приобретению услуг
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 22 «___» _______ 2014г.


Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазавиақұтқару» акционерлік қоғамы, АҚ Жарғысы негізінде әрекет ететін Бас директор С.Ә. Қапаров атынан, бір тараптан, және бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, _______________________________________, __________________________негізінде әрекет ететін, _______________________ атынан, екінші тараптан, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және «____» __________ 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № ___________________мемлекеттік сатып алудың қорытындысы негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасып, төмендегілер туралы келісімге келді:

 1. Орындаушы Тапсырыс берушіге шарттың № 1 қосымшасына сәйкес авиаотын мен авиациялық майларға талдау жүргізу жөніндегі қызметтерді көрсетуге, ал Тапсырыс беруші белгіленген соманы төлеуге міндеттенеді.

 2. Осы Шартта төменде келтірілген ұғымдар келесі мағынаға ие болады:

1) «Шарт» - Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының басқа нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында жасасылған, жазбаша түрде тіркелген, оған қоса берілген барлық қосымшалар мен толықтыруларға, сондай-ақ шартта сілтемелер көрсетілген барлық құжаттамаларға Тараптардың қолдары қойылған азаматтық-құқытық шарт;

2) «Шарттың бағасы» Шарттың шеңберінде өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін Тапсырыс берушінің Орындаушыға төлейтін соманы білдіреді;

3) «Қызметтер» – Орындаушы Тапсырыс берушіге № 1 қосымшаға сәйкес көрсетуге тиіс авиаотын мен авиациялық майларға талдау жүргізу қызметтері.

4) «Ілеспе қызметтер» Тауардың жеткізілімін қамтамасыз ететін қызметтерді, мысалы, жеткізілім мен сақтандыруды және құрастыруды, іске қосуды, техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуді, оқытуды және осы Шартта көзделген Орындаушының осыған ұқсас міндеттерін қамтитын кез келген басқа қосымша қызметтерді білдіреді;

5) «Тапсырыс беруші» - «Қазавиақұтқару» АҚ;

6) «Орындаушы» ___________.

3. Төменде келтірілген құжаттар мен онда ескерілген талаптар осы Шарттың негізін құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

 1. осы Шарт;

2) №1 қосымша.

4. Шарттың жалпы сомасы: _____________ (________) теңге.

5. Қызметтерді орындау мерзімі: шарт жасалған мезеттен.

6. Төлем тәртібі: қаражатты Орындаушының есеп айырысу шотына аудару.

1. Төлем жүргізу мерзімі: шот-фактура берілген күннен және Қызметтердің көрсетілуін растайтын, тиісті түрде ресімделген келесі құжаттар «Тапсырыс берушіге» ұсынылған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннің ішінде:

- «Орындаушының» төлемге берілетін шоты – 1 түпнұсқа;

2. Орындаушы Қызметтердің көрсетілуін растайтын, тиісті түрде ресімделген келесі құжаттарды «Тапсырыс берушіге» ай сайын ұсынуға міндеттенеді:

- «Орындаушының» шоты» – 1 түпнұсқа;

- екі Тараптың қолы қойылған, орындалған (жұмыстарды) қызметтерді қабылдау актісі – 1 түпнұсқа.

^ 7. Қызметтер көрсетілетін орын:

- «Қазавиақұтқару» АҚ филиалы, Алматы қ., Дорожник шағын ауданы, 26Б.

 1. Қызметтерді көрсету шарттары: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

 2. Төлемнің жүргізілуіне дейінгі қажетті құжаттар: төлемге берілетін шот.

 3. Сапа мен жеткізушіні таңдаудың негізі болып табылған басқа шарттарды өзгертпеу шартымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі:

1) аталған тауарлар, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасасылған шартта келтірілген тауар, жұмыстар бірлігінің бағасын өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлар, қызметтер көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарт сомасының азаюы немесе артуы бөлігінде. Жасасылған тауарлар, қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты аталған тауарлар, қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сомалардың шегінде осылайша өзгертуге жол беріледі;

2) егер жеткізуші өзімен жасасылған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау барысында тауар бірлігінің бағасын өзгертпеу шартымен тәуірлеу сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларды немесе онымен жасасылған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шартының мәні болып табылатын тауарды жеткізудің мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда.

 1. Ілеспе қызметтердің бағалары Шарт бағасына енгізілуі тиіс.

 2. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен бағалар Орындаушы баға ұсынысында көрсеткен бағаларға сәйкес келуі тиіс.

 3. Шарт құжаттарына (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиелім, орау әдісі, жеткізу орны, немесе жеткізуші ұсынатын қызметтер және т.б.), екі тараппен қол қойылған жазбаша өзгертулерді қоспағанда, ешқандай ауытқушылықтар немесе өзгертулерді енгізуге тыйым салынады.

 4. Орындуашыға Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз кімге де болсын осы Шарт бойынша көзделген міндеттемелерін не толықтай, не ішінара тапсыруға тыйым салынады.

 5. Орындаушы тарапынан жеткізілімді орындаудағы кідіріс оның мойнына жүктелетін келесі санкцияларға әкелуі мүмкін: Тапсырыс берушімен Шартты орындауға арналған қамтамасыздандыруды ұстап қалу арқылы Шартты бұзу немесе кешіктірілген жеткізілім үшін тұрақсыздық айыбын төлеу.

 6. Шартты орындау барысында Орындаушы Тауарларды уақытында жеткізу мен қызметтерді уақытында көрсетуге бөгет болатын жағдайларға тап болса, Орындаушы Тапсырыс берушіні кідіріс туралы, оның болжалды ұзақтығы мен себебі (себептері) туралы жазбаша түрде дереу хабардар етуге тиіс.

 7. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, егер Орындаушы Шартта көзделген мерзімдер ішінде Тауарларды жеткізе алмаса немесе қызметтерді көрсете алмаса, Тапсырыс беруші Шарт шеңберінде өз құқықтарына зиян келтірмей Шарт бағасынан тұрақсыздық айыбы ретінде әрбір кешіктірілген күн үшін шарт бағасының 0,1 % мөлшеріндегі соманы шегереді.

 8. Тапсырыс беруші қандай да бір санкцияларға зиян келтірмей, Шарт талаптарын бұзғандығы үшін Орындаушыға міндеттемелердің орындалмағаны туралы жазбаша хабарламаны жолдап, осы Шартты бұзуға құқылы.

 9. Шартты орындаудағы кідіріс форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылған жағдайда, Орындаушыға шарттардың орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеу бойынша немесе Шарттың бұзылғаны үшін жауапкершілік жүктелмейді.

 10. Осы Шарттың мақсаттары үшін «форс-мажор» Орындаушының бақылауына бағынбайтын, Орындаушының айып-кінәсіна немесе бейберекеттігіне байланысы жоқ және күтпеген сипатқа ие оқиғаны білдіреді. Осындай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи және техногендік апаттар, эпидемия, карантин және тауарлардың жеткізіліміне қойылатын эмбарго сияқты әрекеттерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді.

 11. Форс-мажорлық жағдайлар пайда болған кезде Орындаушы Тапсырыс берушіге осындай жағдайлар мен оның себептері туралы жазбаша хабарламаны дереу жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспеген жағдайда, Жеткізуші мүмкіндігінше өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдайларға тәуелсіз болатын Шартты орындаудың балама тәсілдерін іздейді.

 12. Егер Орындаушы банкротқа ұшыраса немесе оның төлеуге шамасы келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға тиісті жазбаша хабарламаны жолдап, Шартты кез келген уақытта бұза алады. Бұл жағдайда Шарт шұғыл түрде бұзылады және Шарттың бұзылуы зиян келтірмесе немесе Тапсырыс берушіге ұсынылған немесе кейіннен ұсынылатын санкцияларды қолдану немесе әрекет ету құқықтарына әсер етпеген жағдайда, Тапсырыс берушіге Орындаушыға қатысты ешқандай қаржылық міндет жүктелмейді.

 13. Тапсырыс беруші Орындаушыға хабарламаны жолдап, Шартты одан әрі іске асырудың орынсыздығына байланысты оны кез келген сәтте бұза алады.

 14. Жоғарыда аталған жағдайларға байланысты Шарттың күші жойылған кезде, Орындаушы Шарттың күші жойылған күнге қарағандағы Шарт бойынша бұзумен байланысты нақты шығындар үшін ғана төлем жүргізуді талап ету құқығына ие.

 15. Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама түпнұсқаны кейіннен ұсыну арқылы хат, телеграмма, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

 16. Хабарлама келіп түскен күні немесе күшіне енудің белгіленген күні (хабарламада көрсетілген жағдайда) осы күндердің қайсысы кеш келетіндігіне байланысты күшіне енеді.
 1. Осы Шарттан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер осы Шарттың қолдану мерзіміне тәуелсіз, шарт орындалатын жерде шешілуі тиіс. 1. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлеуге жатады.

 2. Осы Шарт қол қойылған күннен күшіне енеді және 31.12.2014 ж. дейін қолданыста жүреді.

 3. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

 4. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банк деректемелері.


^ Тапсырыс берушіден:

«Қазавиақұтқару» АҚ

Заңды мекен-жайы: Астана қ., Бейбітшілік к-сі, 22

Нақты мекен-жайы: Астана қ., Б. Майлин к-сі, 4/1

ЖСК KZ898210439858161226

«BankRBK» Банкі АҚ Астана қ.

^ БСК KINCKZKA

СТН 600500543549

БСН 050440005787

КБе – 16

тел. 8 (7172) 787-198, 787-199.

ұялы тел. +7 701-724-37-57

Төлем мәселелері бойынша бухгалтерияға мына телефон нөмірлері арқылы хабарласа аласыз: +7(7172) 787-798 (ішкі 706), 49-50-49.
^ Бас директор

_____________________С. Қапаров

М.о.

Жеткізушіден:АО «Казавиаспас», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Капарова С.А., действующего на основании Устава АО., с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________., действующего на основании _____________., с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений №___________ прошедших «___» __________ 2014 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:


 1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению анализов авиатоплива и авиационных масел в соответствии с приложением №1 к договору, а Заказчик обязуется оплатить указанную сумму.
 1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Исполнителем в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Исполнителю в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Услуги» означает – проведение анализов авиатоплива и авиационных масел, которые Исполнитель должен оказать Заказчику, согласно приложению №1.

4) «Сопутствующие услуги» означают услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Исполнителя, предусмотренные данным Договором;

5) «Заказчик» - АО «Казавиаспас»;

6) «Исполнитель» ___________.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

 1. настоящий Договор;

 2. приложение №1 .
 1. Общая сумма договора: _____________ (________) тенге.

 2. Срок оказания услуг: с момента заключения договора.

6. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

1). Сроки выплат: в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня выставления счёта на оплату и предоставления «Заказчику» следующих, надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих осуществление Услуг:

- Счет на оплату «Исполнителя» – 1 оригинал;
2). Исполнитель обязуется ежемесячно предоставлять «Заказчику» следующие, надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие оказание Услуг:
- Счет «Исполнителя» – 1 оригинал;

- Акт приемки выполненных (работ) услуг, подписанный обеими Сторонами – 1 оригинал.
7^ . Место оказания услу:

- филиал АО «Казавиаспас», г. Алматы, мкр. Дорожник 26Б.

8. Условия поставки услуг: по заявке Заказчика.

 1. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет на оплату.

 2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, услуг;
2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара.


 1. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

 2. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Исполнителем в ценовом предложении.

 3. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

 4. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
 1. Задержка с выполнением услуг со стороны Исполнителя может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора либо выплата неустойки за несвоевременную выполнение услуг. 1. Если в период выполнения Договора Исполнитель столкнется с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (-ах).
 1. За исключением форс-мажорных условий, если Исполнитель не может предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
 1. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств.


 1. Исполнитель не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
 1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
 1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
 1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнителю становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
 1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения направив уведомление Исполнителю.
 1. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

 2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

 3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

 4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора должны разрешаться по месту исполнения договора, независимо от срока действий настоящего договора.
 1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

 2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, и действует по 31.12.2014 г. 1. Адреса и реквизиты Сторон:
 1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.


От Заказчика:

АО «Казавиаспас»

Юр. адрес г. Астана ул. Бейбитшилик, 22

Фактический адрес г. Астана, ул. Б. Майлина 4/1

ИИК KZ898210439858161226

в АО Банк «BankRBK» г. Астана

^ БИК KINCKZKA

РНН 600500543549

БИН 050440005787

КБе – 16

тел. 8 (7172) 787-198, 787-199.

моб. +7 701-724-37-57

По вопросам оплаты звонить в бухгалтерию, тел.: +7(7172) 787-798 (внт. 706), 49-50-49.

^ Генеральный директор

_____________________С. Капаров

М.п.

От Поставщика:
« ___ » __________ 2014 жылғы

№ _________ шартқа

№1 қосымша

Приложение № 1

к договору №_________________

от «___» _________ 2014г.


Техникалық ерекшелік/ Техническая спецификация
^ Атауы/ Наименование

Тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қысқаша ерекшелігі (сипаты)/ Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг

Өлшем бірл./ Ед. изм.Саны/ Кол-воБірлік үшін бағасы/ Цена за единицу


Жалпы бағасы/ Общая цена


1

ТС-1 реактивті қозғалтқыштарына арналған отынды қабылдау кезінде жүргізілетін талдау/Приемный анализ топлива для реактивных двигателей ТС-1

ТС-1 реактивті қозғалтқыштарына арналған отынды қабылдау кезінде жүргізілетін талдау/Приемный анализ топлива для реактивных двигателей ТС-1

талдау/

анализ

10

37 900

379 000

2

Авиамайға жүргізілетін бақылау талдауы/

Контрольный анализ авиамасла

Авиамайға жүргізілетін бақылау талдауы/

Контрольный анализ авиамасла

талдау/

анализ

5

18 500

92 500

Барлығы/Итого

Жалпы сомасы ___________(_________________) теңгені құрайтын Қызмет.


^ Тапсырыс беруші


Орындаушы


«Қазавиақұтқару» АҚ
Заңды мекен-жайы: Астана қ.,

Бейбітшілік к-сі, 22

Нақты мекен-жайы: Астана қ.,

Б. Майлин к-сі, 4/1
ЖСК KZ898210439858161226
Астана қ. «BankRBK» банкі АҚ
^ БСК KINCKZKA
СТН 600500543549
БСН 050440005787
КБе – 16
тел. 8 (7172) 787-198 (ішкі 715)

ұялы тел. +7 701-724-37-57
Төлем мәселелері бойынша бухгалтерияға хабарласа аласыз: тел.: +7(7172) 787-798 (ішкі 706), 49-50-49

«Қазавиақұтқару» АҚ

Бас директоры
С. Қапаров
«____»_____________2014 ж.

«____»_____________2014 ж.

М. О.

М. О.Похожие:

Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconҚызметтерді сатып алу туралы
Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелеріне сәйкес (бұдан әрі – Сатып алу ережелері) және...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconЖұмыстарды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі – Заң) және жылғы өткен Мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы” Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Р «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы