Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № icon

Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы №НазваниеКомпьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы №
Дата конвертации26.09.2014
Размер140.96 Kb.
ТипДокументы
источник

Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № __

Астана қ. «__» 2014ж.
«Астана қаласының Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ, әрі қарай «Тапсырыс беруші» деп аталушы, Басқарма бастығының орынбасары Қауғабаева Р.Б. арқылы, Ереже негізінде іс-әрекет жасайтын, бір жағынан, және ЖШС, ЖК «» әрі қарай «Өнім беруші» деп аталушы, Жарғы, Жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркелуі туралы куәлігі негізінде іс-әрекет жасайтын ___________ Директоры арқылы, екінші жағынан, ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заң негізінде (әрі қарай Заң) және баға ұсыныстары сұрау тәсілімен 2014 жылғы «__» ________ мемлекеттік сатып алу туралы №__ нәтижесімен төмендегі шешімге келді және осы мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шартты (әрі қарай Келісім-шарт) жасады:


  1. Келісім-шарттың мәні


1.1. Тапсырыс беруші тапсырма береді, ал Өнім беруші өзіне қабылдайды және қызметтерді толық көлемде Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыруды міндеттеледі.

1.2. Тапсырыс беруші осы Келісім-шарттың 3 тарауындағы т.т.1.1. ретінде көрсетілген қызметті төлеуге міндеттеледі.

1.3. Төменде көрсетілген және оларда аталған құжаттар мен шарттар, тап осы келісім-шартты құрастырады және оның ажырамас бөлімі болып есептелінеді, атап айтқанда:

а) осы Келісім-шарт

б) «техникалық ерекшелік» Келісім-шартқа
1 қосымша


  1. Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің құқықтары мен міндеттері, Келісім-шарттың маңызды шарттары


2.1. Өнім беруші көрсетуге, ал Тапсырыс беруші Келісім-шарттың 1 қосымшасына сәйкес қызметтің саны мен сипаттамасы бойынша қабылдауға және төлеуге міндеттеледі.

2.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес қызмет көрсетуге тиіс және Тапсырыс берушіге қызметті 1.1 тармағына сәйкессүйемелдеуге тиіс.

2.3. Ұсынылған шот-фактура мен орындалған қызметтердің қол қойылған актісіне сәйкес, Өнім беруші нақты орындалған қызметі бойынша аванстық төлемсіз уақытылы төлемді талап ете алады.
3. Төлем шарттары
3.1. Барлық төлемдер осы Келісім-шарт бойынша 001 – «Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының, 159 «Басқа да жұмыстар мен қызметтерді төлеу» спецификасы бойынша жүзеге асырылады. Келісім-шарттың жалпы құны _______теңге ____ тиын () құрайды, ҚҚС___ тенге _____ тиын.

3.2. Келісім-шарттың құнына қызметті көрсетуге байланысты барлық шығындар қосылған.

3.3. 1.1.т. көрсетілген қызметке төлем, 10 банк күні аралығында орындалған жұмыстардың қол қойылған актісі мен ұсынылған шот-фактура негізінде жүргізіледі.

3.4. Осы Келісім-шартта көрсетілген, қызметке төлем Өнім берушінің есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен осы Келісім-шарт бойынша жүргізіледі. Өнім берушінің есеп айырысу шоты өзгерген жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіге міндетті түрде жазбаша Өнім берушінің банктегі сәйкес есеп айырысу шотының бары туралы жазбаша растауын хабарлайды.

3.5. Форс-мажорлы шарттардан басқа, егер Өнім беруші мерзімінде қызметтерді ұсына алмаса, Келісім-шартпен көрсетілген, Тапсырыс беруші Келісім-шарт шеңберінде басқа өз құқықтарына зиянсыз Келісім-шарттың бағасынан айып түрінде әр бір күннің мерзімі өтуіне 0,1 % сомасын шегереді.
^ 4. Келісім-шарттың әрекет мезгілі мен тоқтату шарттары
4.1. Осы Келісім-шарт екі данада құрастырылған және Қазынашылық органында тіркеуден өткен кезеңнен бастап күшіне енеді және 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін қоса алғанда жарамды.

4.2. Өнім беруші 2014 жыл аралығында қызметті көрсетуге міндеттеледі.
^ 5. Келісім-шартты қарау мен бұзудың реті
5.1. Тапсырыс берушіні таңдау үшін негіз болып табылатын, мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған Келісім-шартқа сапаның өзгермеуі мен басқа да шарттар жанында өзгертулер енгізу рұқсат етіледі:

а) Келісім-шарттың сомасын артуы немесе азаюы бөлімінде, қызметтің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шарты жанында, сатып алынатын қызмет көлемі қажеттілігінің артуы мен азайуына байланысты, осы қызметтерді мемелекеттік сатып алу туралы жасалған Келісім-шартта көрсетілген. Осындай өзгерістер қызметті мемлекеттік сатып алу туралы жасалған Келісім-шарт сомасының шегінде рұқсат етіледі, қызметті сатып алу үшін мемлекеттік жылдық жоспарында қарастырылған;

б) Жақтардың өзара келісулері бойынша Келісім-шарт сомасының сәйкесті және қызметке бағаның азаюы бөлімінде, егер мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шартттың орындалуы процесінде ұқсас қызметтерді сатып алу бағасы азаю жағына өзгерсе.

5.2. Форс-мажорлы жағдай көрінгенде Өнім беруші кідірмей Тапсырыс берушіге осындай жағдайлар мен оның себептерін жазбаша түрде хабарлама жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа да жазбаша нұсқау түспесе, Өнім беруші Келісім-шарт бойынша өзінің міндеттерін орындауды жалғастырады, қаншалықты мақсатқа лайықты, және форс-мажорлы жағдайларға тәуелді емес, Келісім-шартты орындауға балама тәсілдерге іздеу жүргізеді.

Осы Келісім-шарттың мақсаты үшін «Форс-мажор», Өнім беруші жағынан бақылауға бағынбайтын, Өнім берушінің ұқыпсыздығы немесе жаңылыс есептеуіне байланысты емес және күтпеген сипаты бар оқиғаны білдіреді. Осындай оқиға енгізе алады, бірақ әрекетпен шектелмейді, осылайша: әскери әрекеттер, мемлекеттік органдарға тиым мен шек қоюлар, табиғи немесе стихиялық апат, эпидемия, карантин және эмбарготауарды жеткізуге.

Келісім-шартқа сәйкес бір жақ екінші жаққа жіберген, Кез келген хабарлама, хат, телеграмма, телефакс немесе факс түрінде келесі түп нұсқаны ұсынумен жібереді. Хабарлама күшіне жеткізгеннен кейін немесе күшіне енуді көрсеткен күні енеді (егер хабарламада көрсетілсе), осы мерзімінің қайсысы кеш түсуіне тәуелді.

5.3. Тапсырыс беруші Келісім-шартты кез келген уақытта бұза алады, Өнім берушіге сәйкес жазбаша хабарлама бағыттап, егер Өнім беруші төлем қабілетсіз немесе банкрот болғанда. Бұл жағдайда бұзу баяу емес жүргізіледі, және Тапсырыс беруші ешқандай Өнім берушінің шарттары бойынша қаржылық міндеттерді өзіне алмайды, егер Келісім-шартты бұзуға ешқандай зиян келтірмесе немесе әрекетті іске асыру құқығын қандай да бір қозғамаса немесе санкция қолдануы, Тапсырыс берушіге аяғында көрсетілген немесе көрсетілетін болады.

5.4. Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, оның әрі қарай орындалуының мақсатқа лайықты емес болуына, бір жақты ретімен Келісім-шартты бұзуы мүмкін. Хабарламада Келісім-шартты бұзу себебі, келісім міндеттемелерінің жойылу көлемі ескерілуі тиіс, сонымен қатар Келісім-шартты бұзу мерзімінің күшіне енуі көрсетілуі тиіс.

5.5. Келісім-шарт жойылған кезде жоғарыда көрсетілген міндеттемелер күші мен, Өнім беруші бұзу күніне, Келісім-шартты бұзуға байланысты нақты шығындары үшін ғана төлемді талап етуге құқықа ие.

5.6. Мемлекеттік сатып алу таралы Келісім-шарт шек қойылған бұзушылық табылған кезде кез келген кезеңінде бұзылады, Заңның 6 бабында қарастырылған, сонымен қатар Заңмен қарастырылмаған мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының Өнім берушіге көмектесуі. Өнім беруші тап осы негіздермен Келісім-шарттың бұзуына байланысты шығындарға төлемді талап етуге құқығы бар.

5.7. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Келісім-шарт бойынша олардың арасындағы тікелей сөйлесулер процесінде барлық келіспеушіліктер немесе таластарды шешу үшін барлық жігерін салуы тиіс.

5.8. Егер 21 (жиырма бір) күн аралығында осындай сөйлесулер басталғаннан кейін Тапсырыс берушу мен Өнім беруші Келісім-шарт бойынша таластарды шеше алмаса, кез келген жақ бұл сұрақты Қазақстан Республикасының Заңдылығына сәйкес шешімін сұрай алады.
«Тапсырыс беруші»
«Астана қаласының Кәсіпкерлік және

өнеркәсіп басқармасы» ММ

Астана қ., Бейбітшілік көшесі, 11

СТН 620300254211

ЖСК KZ22070102KSN6201000

«ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» ММ

^ БСК KKМFKZ2A

Басқарма бастығының орынбасары

____________ Р. Қауғабаева

М.О.

«Өнім беруші»

«» ЖШС, «»ЖК

СТН

ЖСК

БСК

Директор____________

М.О.


Проект договора № __

о государственных закупках услуг по обслуживанию компьютерной и офисной техники, сети, программных продуктов, ксероксов, ремонту основных средств, заправка картриджей

г. Астана «___» ______ 2014г.

ГУ «Управление предпринимательства и промышленности города Астаны», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника Управления Каугабаевой Р.Б., действующей на основании Положения, с одной стороны, и ИП, ТОО «» именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора ________, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя, Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем как Стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок №___, прошедших «» ______ 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) о нижеследующем:


  1. Предмет Договора


1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя и обязуется выполнить в полном объеме услуги по обслуживанию компьютерной и офисной техники, сети, программных продуктов, ксероксов, ремонту основных средств, заправка и ремонт картриджей, согласно Приложения 1 к Договору.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в п.п.1.1., в порядке указанном в главе 3 настоящего Договора.
1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

а) настоящий Договор

б) Приложение 1 к Договору «техническая спецификация».

^ 2. Существенные условия Договора. Права и обязанности Поставщика и Заказчика
2.1. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по описанию и в количестве указанных в приложении 1 к Договору.

2.2. Поставщик должен оказать услуги по заявке и обязуется сопровождать услугу Заказчику по п1.1 соответствующего качества.

2.3. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты без авансовых платежей по фактически выполненным услугам, согласно выставленной счет-фактуры и подписанного акта выполненных услуг.


  1. Условия оплаты


3.1. Все платежи по настоящему договору осуществляются по бюджетной программе 001 – «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности», специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ». Общая стоимость Договора составляет _____тенге ___ тиын () тенге, НДС_______ тенге ____ тиын.
3.2. В стоимость Договора включены все расходы связанные с оказанием услуг.
3.3. Оплата услуг, указанных в п.1.1. производится в течении 10 банковских дней по выставленным счетам-фактурам на основании подписанного акта выполненных работ.

3.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик извещает Заказчика письменно с обязательным письменным подтверждением соответствующего банка о наличии в нем расчетного счета Поставщика

3.5. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить услуги в срок, предусмотренный Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
^ 4. Срок действия и условия прекращения Договора

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его регистрации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2014 года включительно.

4.2. Поставщик обязуется оказывать услуги в течении 2014 года.

^ 5. Порядок расторжения и рассмотрения Договора
5.1. Внесение изменения в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Заказчика, допускается:

а) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном Договоре о государственных закупках данных услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения услуг;

б) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на услуги и соответственно суммы Договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые услуги изменились в сторону уменьшения.

5.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, запреты и ограничения государственных органов, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

Любое уведомление, которое одна из сторон направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

5.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

5.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

5.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5.6. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

5.7. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

5.8. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
«Заказчик»
ГУ «Управление предпринимательства и промышленности г. Астаны»

г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

РНН 620300254211

ИИК KZ22070102KSN6201000

ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

БИК KKМFKZ2A

Заместитель начальника Управления

______________ Р. Каугабаева

М.П.
«Поставщик»

ИП, «», ТОО «»

РНН

ИИК

БИК

Директор ____________
М.П.
Похожие:

Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconКонкурсқа Қазақстан Республикасы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңы 8-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сай келетін әлеуетті жабдықтаушылар жіберіледі
Лот №1 «Көшіру-көбейткіш техникаларды, факстарды, принтерлерді, картридждерді толтыру, жөндеу қызметі», Лот №2 «Компьютерлерді, шеткері...
Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconКонкурстық құжаттама топтамасының көшірмесі 2010 жылғы 18 ақпан күні сағат 12-00-ге дейін қоса алғанда электронды және қағаз жүзінде, Орал қаласы, Достық-Дружба даңғылы, 215, 5-қабат, №508, мекен-жайы бойынша сағат 9
Лот №1 «Көшіру-көбейткіш техникаларды, факстарды, принтерлерді, картридждерді толтыру, жөндеу қызметі», Лот №2 «Компьютерлерді, шеткері...
Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconКелісім шарт «Қаратал орта мектебі» мм спорт залының еденін ағымдағы жөндеу Жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы
Сайлауұлы екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі Заң) және 2010 жылғы 17 сәүірде өткен Мемлекеттік сатып...
Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № келісім-шарт ленгір қаласы 20 жылғы Мемлекеттік мекеменің Жарғысы негізінде әрекет ететін «Төлеби аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»
Төлеби ауданы Қаратөбе ауыл округі Төңкеріс елді мекеніндегі су жүйелерін ағымдағы жөндеу бойынша және «464» бюджеттік бағдарламасы...
Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconКондиционерлер жөндеу, қызмет көрсету, фриондарын қосымша толтыру, бөлшектерін ауыстыру, монтаждау және демонтаждау бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы хаттама
Ысы: 071405, ШҚО, Семей қаласы, Интенационал көшесі, 8 «ШҚо семей қаласы әкімінің аппараты» мм кондиционерлерін жөндеу, қызмет көрсету,...
Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Р «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен...
Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconПавлодар облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы үшін картридждерді толтыру және жөндеу бойынша қызмет көрсетулер

Компьютерлік және офистік техникасын қызмет ету, желіні, бағдарламалық өнімдер, ксерокопиялар, негізгі құралдарды жөндеу, картридждерді жөндеу және толтыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу туралы Келісім-шарт жобасы № iconБекітемін қала әкімі аппаратының қаржы-шаруашылық бөлімінің бастығы
Кондиционерлер жөндеу, қызмет көрсету, фриондарын қосымша толтыру, бөлшектерін ауыстыру, монтаждау және демонтаждау бойынша қызмет...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы