Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» icon

Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»НазваниеЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Дата конвертации25.08.2014
Размер311.11 Kb.
ТипДокументы
источник

Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы
Қарағанды қ. ____________ 2014 жыл
Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» ММ  атынан, 2013 жылдың 03 шілдедегі бастап қолданыстағы № 42/07 ережеге сәйкес, басшының м.а. Ағымбаев Еркебұлан Мүлікұлы, бiр тараптан және бұдан әрi Өнiм берушi деп аталатын ____________________________ атынан ___________________________________ негiзiнде әрекет ететiн ___________________________ екiншi тараптан, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрi - Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде_____жылы___ _______ өткен осы Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты және мына төмендегiлер туралы келiсiмге келдi:
1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы – «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» ММ Тапсырыс берушi үшiн мемлекеттiк сатып алуды жариялады  және Мердiгердiң (сомасы сандармен және жазумен көрсетiлсiн) (бұдан әрi - Шарттың бағасы) мөлшерiнде осы жұмыстарды орындауға бағалық ұсынысын қабылдады.

2. Жұмыстар «Қожабек кесенесіне реставрациялық жұмыстар жүргізу, Жаңаарқа ауданы» Жобасы бойынша орындалады

3. Келісімшарт жасасқан мерзімге Мердiгер оның атына берілген тарихи-мәдени ескерт-кіштерге реставрациялық жұмыстар жүргізуге құқық беретін мемлекеттік лицензияның нотариалды расталған көшірмесін ұсынуға міндеттеледі.

4. Мердiгер осы осы Шарттың ажырамас бөлiгi болып табылатын Тапсырыс берушiнiң техникалық сипаттамасына көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етудi мiндетiне алады.

Кепілдік мерзімі – 3 жылдан кем емес.

5. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының бейрезидентiмен жасасқан жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресiмдеуге жол берiледi.

6. Шарт қазақ және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады.

Шартты төрелiк сотта қарау қажет болған жағдайда Шарттың қазақ және/немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиiс.

7. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт Заңмен көзделген жағдайда мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу шартын көздеуi тиiс.

Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттарының және (немесе) өнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн өзгерiстердi Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негiздер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

8. Тапсырыс берушi мен Мердiгер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелерiне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

9. Тапсырыс берушi Мердiгерге объектiнiң құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы бередi (мемлекеттiк сатып алу бойынша конкурс құрылысты "Дайын тапсыру" шартымен өткiзiлген кезде бұл талап осы Шартта ескерiлуi тиiс).

10. Егер Тапсырыс берушi Мердiгерден Мердiгердiң немесе қосалқы мердiгердiң қызметкерi болып табылатын адамды, себептерiн көрсете отырып, Объектiде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердiгер мұндай адамды 72 сағат iшiнде құрылыс объектiсiнен кетiруге мiндеттi, одан кейiн бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиiс.

11. Мердiгер Тапсырыс берушiнiң мүлкiне, меншiгiне шығындар немесе залал келтiрумен және өз қызметкерлерiнiң денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерiнiң мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшiн жауапты болады.

12. Тапсырыс берушi тәуекелдiң ерекше түрлерi, атап айтқанда: соғыс, көтерiлiс, революция, азаматтық соғыс, бүлiктер, тәртiпсiздiктер (егер онда Тапсырыс берушiнiң қызметкерлерi қатысса) тәуекелi үшiн жауапты болады. Сондай-ақ, Мердiгер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетiлмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тiкелей әсер ететiн болса да Тапсырыс берушiнiң тәуекелi болып табылады.

13. Тараптардың әрқайсысы олардың бiрлескен iс-қимылдары немесе кемшiлiктерiнiң нәтижелерi болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтiргенi және өлiмi үшiн жауап бередi және оларды басқа тарапқа өтейдi.

14. Мердiгер Объектiдегi жұмыстар өндiрiсiнiң қауiпсiздiк техникасы үшiн толығымен жауап бередi.

15. Тапсырыс берушi Мердiгердiң объектiнiң құрылысын салуға бөлiнген Учаскенiң барлығын пайдалануға рұқсат етедi. Егер құрылысқа берiлген Учаскенiң бiр бөлiгi Учаске берiлетiн күнге берiлмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кiдiртiлсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс берушi жұмыстарды аяқтау мерзiмiн осы Учаскенi берудi кiдiрткен мерзiмге ұзартуы тиiс.

16. Тапсырыс берушi немесе оның уәкiлеттi тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзiрлеушiлерi Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

17. Тапсырыс берушi мен Мердiгер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келiспеушiлiктердi немесе дауларды тiкелей келiссөздер үдерiсiнде шешуге барлық күш-жiгерлерiн салуға тиiс.

18. Егер осындай ресми емес келiссөздер басталғанынан 21 (жиырма бiр) күн iшiнде Шарт бойынша дауды Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi бейбiт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгенi бұл мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешудi талап етуi мүмкiн.

19. Егер мердiгер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөнiндегi өз мiндеттемелерiн орындамаса, сондай-ақ егер Мердiгер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейiн орындауға қабiлетсiз болып шықса, Тапсырыс берушi жазбаша нұсқамамен Мердiгерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерiн жойғанға дейiн жұмыстардың бiр бөлiгiн тоқтату туралы өкiм бере алады. Шарттың жарамдылық мерзімі: жасасқан уақыттан бастап 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

20. Егер Мердiгер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткiсi келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендiру) және тапсырыс берушiден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейiн жетi күн iшiнде жазбаша немесе әрекеттерiмен жауап бермесе тапсырыс берушi көрсетiлген жетi күн мерзiм өткеннен кейiн өзiнiң талабын қайталауға құқылы. Егер Мердiгер келесi жетi күн мерзiмi iшiнде көрсетiлген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс берушi өзiнiң басқадай әсер ету әдiстерiн қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшiмен орындай алады. Мұндай жағдайларда негiзiнде Мердiгерге төленуi тиiс болған сомадан Тапсырыс берушiнiң қосымша қызметтер үшiн мәжбүрлi шығындары өтемiн қоса алғанда, көрсетiлген Ақауларды түзету құны шегерiлетiн өзгерiстер туралы тиiстi бұйрық шығарылады. Егер Мердiгерге төлеуге тиiстi сома көрсетiлген шығыстарды жабу үшiн жеткiлiксiз болса, Мердiгер Тапсырыс берушiге айырманы өз қаражатынан төлеуге мiндеттi.

21. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшiн қосымша мерзiмдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерiсiнде қосымша еңбек шығындарын талап ететiн жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс берушi жұмыстарды орындау мерзiмiн ұзартады. Бұл ретте Мердiгер азаматтық заңнамада көрсетiлген рәсiмге сәйкес Тапсырыс берушiнi жазбаша хабардар етуi тиiс. Жұмыстарды орындау мерзімі: 2014 жылдың сәуір-қыркүйек айлары.

22. Мердiгер бiлiмiн және қолда бар барлық мүмкiндiктерiн пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға мiндеттi. Мердiгер құралдар, әдiстер, техника, дәйектiлiк және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестiру үшiн толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

23. Мердiгер өз қызметкерлерiнiң, Қосалқы мердiгердiң (лердiң), Қосалқы мердiгердiң (лердiң) қызметкерлерiмен сенiм бiлдiрiлген адамдарының, сондай-ақ Мердiгермен шарт негiзiнде Шарт шеңберiндегi жұмыстардың бiр бөлiгiн орындайтын басқа да адамдардың iс-әрекеттерi мен кемшiлiктерi үшiн Тапсырыс берушi алдында жауапты болады.

24. Тапсырыс берушi жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшiн сынақ жүргiзе алады. Егер тексеруден кейiн тексерiлген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердiгер жұмыстардың Ақауын түзетедi және (немесе) конструкцияны алмастырады.

25. Тапсырыс берушi табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзiмiн көрсете отырып, Мердiгердi жазбаша түрде хабардар етедi.

 26. Мердiгер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс берушi көрсеткен уақыт кезеңi iшiнде жоюға мiндеттi.

27.Ақы төлеу нысаны - аудару.

28.Төлемдердiң түрлерi мен мерзiмi: орындалған жұмыстар актісіне сәйкес.

29. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар:_____________ (шот-фактура немесе орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актiсi немесе т.с.с.)

30. Тапсырыс берушi аванстық төлемдердi жүзеге асырған жағдайда ай сайынғы төлемдерден____орындалған жұмыстардың көлемiне тепе-тең мөлшерде аванстық төлемдердiң сомасын шегере отырып түзетiледi. Төлем мерзiмi: орындалған жұмыстар актісіне сәйкес.

31. Егер Тапсырыс берушi Мердiгерге тиесiлi соманы Шартта көрсетiлген мерзiмде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердiгерге мерзiмi өткен әрбiр күн үшiн____тиесiлi сомасының____0,1 %-ы мөлшерiнде кiдiртiлген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейдi. Тұрақсыздық айыбы келесi төлеммен жүргiзiледi. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргiзiлуi тиiс болған күннен бастап есептеледi және соңғы төлем жүргiзiлген кездегi күнмен аяқталады.

  33. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзiмiн өзгертуге немесе Мердiгерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келедi:

  1) Тапсырыс берушi Объектiнiң барлық учаскелерiн пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кiдiртедi. Бұл жағдайда Тапсырыс берушi осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзiмiн ұзартуға мiндеттi;

2) Тапсырыс берушi Мердiгерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткiзу үшiн жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бiр ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткiзу үшiн жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзiмiне қосылады;

3) аванстық төлем кешiктiрiлсе;

4) Объектiде бiрнеше мердiгерлер болса, Тапсырыс берушiнiң басқа мердiгерлер үшiн жасаған жұмыстар кестесi осы Шарт бойынша Мердiгердiң жұмыстарды орындау мерзiмiне келеңсiз әсер етсе.

Өтемақы сомасы Мердiгермен келiсiледi.

34. Ақшалай өтемақы Мердiгерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейiн және шалалықтар мен Ақаулар тiзбесi жойылғаннан кейiн ғана төленедi.

35. ^ Мердігер Тапсырыс берушімен қолданылатын материалдар мен құрал-жабдықтарды келіседі, сонымен қатар:

Мердiгер Тапсырыс берушiге шарт бойынша жеткiзiп берiлетiн материалдар мен жабдықтардың техникалық өзiндiк ерекшелiктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтiн деңгейге дейiн төмендететiн ақауларсыз орындалатынына кепiлдiк бередi. Осы талаптарға сәйкес келмейтiн, жеткiлiксiз негiзделген және рұқсатсыз өзгертiлген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердiгер (қосалқы Мердiгер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендiру ережелерiн бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткiлiксiз техникалық қызмет көрсету себебiнен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезiнде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлiнуi себебiнен залалды өтеу немесе түзету Мердiгер беретiн кепiлдiктерге кiрмейдi. Тапсырыс берушiнiң талап етуi бойынша Мердiгер материалдар мен жабдықтар сапасының техникалық ерекшелiктерге және/немесе жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестiгiн куәландыратын құжаттарды беруге тиiс.

^ Мердiгер Тапсырыс берушiге пайдалануға кепiлдiктi 3 жыл мерзiмге бередi.

36. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуiр бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс берушi немесе Мердiгер Шартта көрсетiлген мерзiмге дейiн Шартты бұза алады.

Келiсiмшартты орындау барысында туындауы мүмкін даулар келiссөздер жүргізу жолымен шешіледі, ал келісімге келмеген жағдайда Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша сот арқылы шешіледі.

37. Шарттың талаптарын едәуiр бұзу мынаны қамтиды, бiрақ санамаланғанмен шектелiп қалмайды:

1) егер Мердiгер жұмыстар кестесiн орындау мерзiмiн бiрнеше рет бұзса, Тапсырыс берушi Шартты бұза алады;

2) Мердiгер Тапсырыс берушiнiң тоқтатуға рұқсатын алмай мерзiмi__________дейiн жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердiгер Тапсырыс берушi белгiлеген негiздi уақыт кезеңi iшiнде Тапсырыс берушi көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс берушi Мердiгерге жұмыстар барысын кiдiртуге нұсқама_______________ күн iшiнде күшiн жоймаса;

5) не Тапсырыс берушi, не Мердiгер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бiрлесуiн қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бiр себептермен таратылса;

6) Мердiгер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетiлген жұмыстарды жүргiзу ережелерiн, нұсқаулықтарын және ережелерiн ескермейтiн болса.

38. Егер Шарт Мердiгердiң Шартты едәуiр бұзуы себебiнен бұзылса, Тапсырыс берушi Тапсырыс берушiнiң жаңа Мердiгердi таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердiгерге iс жүзiнде орындалған жұмыстар үшiн қалған соманы төлейдi. Егер Тапсырыс берушiнiң Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердiгерге тиесiлi жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушiге төленуге жататын борышты құрайды.

39. Тапсырыс берушi Мердiгерге тиiстi жазбаша хабарлама жiберiп, Шартты одан әрi орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебi көрсетiледi, Шарттың күшi жойылған жұмыстарының көлемi, сондай-ақ Шартты бұзудың күшiне енетiн күнi айтылады.

40. Мұндай жағдайларда Тапсырыс берушi барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшiн, Объектiден машиналар мен тетiктердiң шығарылуына шығыстарды және Объектiнi консервациялау құнын төлейдi.

41. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Мердiгер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.

42. Мына фактiлердiң бiрi анықталған жағдайда мемлекеттiк сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердiң бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуеттi өнiм берушiге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;
      Егер Шарт бұзылса Мердiгер дереу жұмысты тоқтатып, Объектiнi консервациялауды және белгiленген тәртiппен оны Тапсырыс берушi тапсыруды қамтамасыз етедi.

43. Егер Мердiгердiң Шарт талаптарын едәуiр бұзуы себебiнен Шарт бұзылатын болса, Объектiдегi барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушiнiң меншiгi болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешiлгенге дейiн оның билiгiнде болады.

44. Егер дүлей апат, әскери iс-қимылдар немесе Тапсырыс берушi немесе Мердiгер бақылай алмайтын қандай басқа бiр басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс берушi Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердiгер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейiн қысқа мерзiмде Объектiнi консервациялауды қамтамасыз етедi және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс берушi Мердiгерге Объектiнi тоқтатқан күнге дейiн орындалған жұмыстардың барлық көлемi үшiн және Объектiнi консервациялауға байланысты жұмыстар үшiн ақы төлеудi жүргiзедi.

45. Мердiгер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерiнен қорғауды қамтамасыз етуге мiндеттi. Мердiгер өзiнiң жұмыстарын жүргiзу кезiнде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушiге тиесiлi меншiктi және оған тиесiлi құрылыстарды қандай да бiр зақымдану түрлерiнен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүлiктiң өзге де түрлерiн қоса алғанда (бiрақ, онымен шектелiп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиiс. Мердiгер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушiнiң тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

46. Тапсырыс берушi Мердiгердiң жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейiн жұмыстардың қандай да бiр зияны немесе зақымдануы үшiн жауапкершiлiк көтермейдi және Мердiгер қосымша өтеусiз қандай да бiр зиянды барлық түзетудi, қандай да бiр зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесiнде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

47. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс берушi осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау үшiн негiздi көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиiс болса, Мердiгер қосудың орындалуы үшiн және су мен электр энергиясын Тапсырыс берушi белгiлеген қосу нүктесiнен бөлу үшiн жауап бередi. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегi үзiлiстер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшiн негiз болып табылады.

48. Мердiгер Учаскенiң аумағын таза ұстайды. Мердiгер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскенi жедел түрде тәртiпке келтiруге тиiс.

49. Егер Мердiгер Учаскенi осы Шарт талап ететiндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс берушi шығыстарды Мердiгердiң есебiне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкiн.

50. Мердiгер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейiн Тапсырыс берушiге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жiбередi. Тапсырыс берушi жетi күн мерзiмнен кешiктiрмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөнiндегi комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

51. Жұмыс комиссиясы Мердiгердiң қатысуымен өткiзiледi.

52. Жұмыс комиссиясы актiсiнiң күнi жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

53. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тiзбесiн жасайды және оларды жою мерзiмiн көрсетедi. Шалалықтарды жою күнi Шарттың аяқталған күнi болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактiсi Объектiнi пайдалануға түпкiлiктi қабылдау актiсiмен (Мемлекеттiк комиссия актiсiмен) анықталады.

54. Рестварация жүргізілетін нысан орналасқан аудан Әкімшілігі қурған мемлекеттік қабылдау комиссиясы жумыстарды қабылдап алады.
      55. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердiгер Шартта айтылған мерзiмде жұмысты орындамаса Тапсырыс берушi Шарттың шеңберiнде өзiнiң басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бiр мерзiмi өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.

56. Мердiгер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетiлсiн) Тапсырыс берушi барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тiзбесiн жойғаннан кейiн Мердiгерге төленетiн орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрi - Түпкiлiктi ақы төлеу).

57. Осы Шарт бойынша Мердiгерге түпкiлiктi ақы төлеудi Тапсырыс берушi Мердiгер осы Шарт бойынша мiндеттемелердi және Ақауларды түзету жөнiндегi өзiнiң барлық мiндеттемелерiн толық орындаған жағдайда жүргiзедi.

58. Осы Шартта Тапсырыс берушi мен Мердiгер белгiленген тәртiппен келiскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де талаптар көзделуi мүмкiн.

59. Осы Шарт жақтар қол қойған соң және Тапсырыс берушi оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң аумақтық қазынашылық органында тiркегеннен кейiн (мемлекеттiк органдар мен мекемелер үшiн) күшiне енедi.

60. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:

 ^ Тапсырыс берушi                        

Өнiм берушi

Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы ММ

код-2732251

^ БЖК KKMFKZ2A,

ЖСК KZ85070102KSN3001000

БСН 1309400088529

Қарағанды қ., Бухар-жырау даңғ, 32

ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті ММ

тел. 423005, 423000

Басшының м.а. ______________

Е.Ағымбаев
      М.О.                                   М.О.

      Аумақтық қазынашылық органында тiркеу үшiн (мемлекеттiк органдар мен мемлекеттiк мекемелер үшiн):____________________
      Осы Тауарларды/көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт Тапсырыс берушiнiң тауарларды/көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыруы үдерiсiнде Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейдi. Тапсырыс берушi осы Шартты пайдалана отырып, мемлекеттiк сатып алу қорытындылары негiзiнде өзiнiң тауарларды/көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шартының жобасын әзiрлеуге тиiс. Бұл ретте осы Шартқа енгiзiлетiн кез келген өзгерiстер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына, Тапсырыс берушiнiң конкурстық құжаттамасына, Өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiне және Конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуге тиiс. Осы Шартта курсивпен бояп көрсетiлген түсiндiрмелердi Тапсырыс берушi толтыруға тиiс.^ Проект договора о государственных закупках работ

 

г. Караганда________ 2014г.


ГУ Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. руководителя Агимбаева Еркебулана Мулюковича, действующего на основании положения № 42/07 от 03 июля 2013г с одной стороны и ______________________ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________, действующего на основании _________________, а с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" и итогов государственных закупок (способом запроса ценовых предложений) прошедшего _______________________. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – ГУ Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области объявил государственные закупки и принял ценовое предложение Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере __________ тенге (сумма прописью ) тенге 00 тиын.

2. Работы выполняются по проекту «Проведение реставрационных работ мавзолея Кожабек, Жанааркинский район».

3. На момент заключения договора Подрядчик обязуется предоставить нотариально засвидетельствованную копию государственной лицензии на право осуществления реставрационных работ на памятниках истории и культуры, выданную на его имя.

4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных технической спецификацией Заказчика, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Гарантийный срок – не менее 3-х лет.

5. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

6. Договор составляется на казахском и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами1 и2 статьи 39 Закона.

8. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов реставрации Объекта, имеет силу только в письменном виде.

9. Заказчик передает Подрядчику сметную документацию на реставрацию (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства «под ключ», данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).

10. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в Договоре заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

13. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

14. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

15. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под реставрацию Объекта. Если часть Участка под реставрацию не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

16. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

17. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

18. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки. Срок действия договора: с момента заключения по 31 декабря 2014г.

20. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

21. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством. Срок выполнения работ: Апрельcентябрь 2014 года.

22. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

23. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

24. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

25. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

26. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

27. Форма оплаты: безналичный расчет (перечисление).

28. Виды и сроки выплат: согласно актам выполненных работ

29. Необходимые документы, предшествующие оплате:_______________________(акты на скрытые работы, счет-фактура или акт приемки-передачи выполненных работ или т.п.)

30. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ Срок платежей: согласно актам выполненных работ

31. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

33. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

34. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

35. Подрядчик согласовывает с Заказчиком применяемые материалы и оборудования, также:

Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации.

         ^ Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком не менее 3-х лет.

36. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

37. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 (десять) количества дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

38. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

39. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

40. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

41. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

42. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

43. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

44. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

45. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

46. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

47. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

48. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

49. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

50. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

51. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

52. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

53. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

54. Работы будут приняты государственной приемочной комиссией созданные Акиматами районов в котором находятся реставрационные объекты.

55. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

56. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

57. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

58. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

59. Настоящий Договор вступает в силу после подписания сторонами и регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений)

60. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик


Поставщик

ГУ Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области

код-2732251

^ БИК KKMFKZ2A,

ИИК KZ85070102KSN3001000

БИН 1309400088529

г.Караганда, пр. Бухар-жырау, 32

ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

тел. 423005, 423000
И.о.

руководителя ____________ Е. Агимбаев
МП. М.П.

^ Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений):

________________________

Настоящий Типовой договор о государственных закупках товаров/услуг регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком государственных закупок товаров/услуг. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов государственных закупок свой окончательный проект договора о государственных закупках товаров/услуг. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по государственным закупкам, конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Поставщика и Протоколу об итогах конкурса. Выделенные в настоящем Договоре курсивом разъяснения должны заполняться Заказчиком.


Похожие:

Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconТауарларды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы ж. (Орналасқан жерi) Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconҚ ызметтердi/ж ұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы ж. (Орналасқан жерi) Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconҚ ызметтердi/ж ұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы ж. (Орналасқан жерi) Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconҚ ызметтердi/ж ұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы ж. (Орналасқан жерi) Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconК өрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы ж. (Орналасқан жерi) Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облыстық мәдениет басқармасы»
Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңның (бұдан әрi Заң) және мемлекеттiк сатып алу (баға ұсыныстары) қорытындылары негiзiнде жылы өткен...
Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы Қарағанды қ. 2014 жыл Бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын «Қарағанды облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» iconЖұмыстарды мемлекеттiк сатып алу туралы № Шарт жобасы астана қ. 2014 жыл ғ ы “ ” «Жасыл даму»
Р заңының 30-шы бабы негiзiнде (бұдан әрi-Заң) және 2014 жылғы № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындыларын...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы