Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» icon

Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»НазваниеМемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
Дата конвертации19.02.2014
Размер281.21 Kb.
ТипДокументы
источник

Шарт жобасы


Мемлекеттік сатып алу туралы

келісім-шарт


Петропавл қ. «___»____________2014ж.


«Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Солтүстік Қазақстан филиалы, одан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын 2014 ж.06.01. №202 сенімхат негізінде әрекет ететін директоры А.Е. Кожагулов тұлғасында бір тараптан және одан әрі «Жабдықтаушы» деп аталатын ______ тұлғасында директор ______ ___________ негізінде әрекет ететін, екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы ___ және ___ ____ баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын бекіту туралы шешімінің негізінде төмендегі жайттар туралы шартты жасасты(одан әрі мәтін бойынша «Шарт»):

^ 1.Жалпы ережелер

1.1 Осы шартта төменде көрсетілген ұғымдар келесі түсіндірмелерді білдіретін болады:.

1)«Тапсырыс беруші»-Қазақстан Республикасы ҚОҚМ Су ресурстары комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қазсушар» РМК СҚФ.

2) «Жабдықтаушы» - кәсіпкерлік қызметті (Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленбеген жағдайда) жүзеге асыратын жеке тұлға, өзімен жасалған Мемлекеттік сатып алу туралы шартта Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

3) «Шарт» - Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

4) «Шарттың бағасы» Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Жабдықтаушы өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;

5) «Тауарлар» нәрселерді (заттарды), оның ішінде жартылай фабрикаттарды немесе қатты, сұйық немесе газ тәріздес күйдегі шикізатты, электр және жылу энергиясын, шығармашылық зияткерлік қызметтің объектіленген нәтижелерін, сондай-ақ Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге Шарт шеңберінде беруге тиіс Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға болатын заттық құқықтарды білдіреді;

6) «Ілеспе көрсетілетін қызметтер» Тауарларды беруді қамтамасыз ететін қызметтерді, мәселен, тасымалдау және сақтандыру және мәселен, монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да көмекші қызметтер және Жабдықтаушы осы Шартта көзделген басқа да осыған ұқсас міндеттерін білдіреді;

2. Шарттың пәні

2.1. Жабдықтаушы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасы және Жабдықтаушы сапасындағы тауарларды Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізуге, ал Тапсырыс беруші бұл тауарларды қабылдауға және төлем жасауға міндеттенеді. Ілеспе қызметтердің бағасы Шарттың бағасына енгізілген.


  1. Осы шартты құрайтын құжаттар

3.1. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) Осы шарт;

2) Қосымша №1- Техникалық сипаттама


^ 4.Тауарды жеткізу шарттары

4.1. Жабдықтаушы тауарларды тауарға қатысты құжаттармен бірге жеткізеді;

1) Жабдықтаушының тауарлар сипаттамасымен, тауарлар санын, тауардың бірлік бағасы мен жалпы сомасын көрсетуі арқылы шот-фактурасы;

2) тауарлы-көліктік құжаттамасы;

4.2. Тауарды қабылдау екі тараптың уәкілетті өкілдерінің тікелей қатысуымен, екі тараптың уәкілетті өкілдерінің қол қойған қабылдау-тапсыру актісі бойынша жүзеге асырылады. Жеткізушінің тауарды пошталық немесе Жеткізуші өкілінің қатысуынсыз жүзеге асырылатын басқа да жеткізу әдістері арқылы жеткізуіне жол берілмейді, және Жеткізуші тарапынан міндеттемелерін лайықсыз орындау деп бағаланады. Аталған әдіспен (пошталық немесе басқа да байланыс түрімен) жеткізілген тауар Тапсырыс беруші тарапынан қабылданбайды және жеткізілмеген болып саналады.

Тапсырыс беруші тауарды қабылдау кезінде тауар сапасы мен санының осы Шартта мазмұндалған талаптарға сәйкестігін тексереді.

4.3. Тапсырыс беруші, Тауарды қабылдау-тапсыру актісі бойынша тиісті түрде қабылдағаннан кейін, күнделікті қабылдау кезінде анықталмаған ақауларды байқаған жағдайда, ақауларды байқаған күннен 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Жеткізушіге хабар береді.

4.4. Жабдықтаушы ақау туралы хабарды алғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде тауарды немесе оның бөлшегін Тапсырыс берушінің шығынынсыз жөндеуге немесе жаңасына ауыстыруға міндетті.

4.5. Жабдықтаушы тауарларды түпкі жеріне тасымалдау кезінде, тауардың бұзылуына және бүлінуіне жол бермеу үшін тауарды тиісінше орауы қажет. Оралған тауар, жүк-көлік көтергіш өңдеу қарқынына және экстремальді температураның әсеріне, тасымалдау кезіндегі тұз және жауын-шашынға, сонымен қоса ашық сақтауға төтеп беруі тиіс. Оралған жәшіктердің ауқымын және олардың салмағын анықтау кезінде, түпкі жеткізу орнының қашықтығын, тауарлардың өту жерлерінде жүккөтергіш құралдарының бар екенін ескеру қажет.

4.6. Жәшіктерді орау мен таңбалау, сондай-ақ ішінен және сыртынан құжаттамалау Тапсырыс беруші белгілеген арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс.

4.7. Осы шарттың шеңберінде жеткізілетін тауарлар, техникалық ерекшеліктерде көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе стандарттардан жоғары болуы қажет.

4.8. Жабдықтаушы техникалық сипаттамасында көрсетілген мерзімде тауарды жеткізуі тиіс.


^ 5.Есептесу тәртібі

5.1.ҚҚС-сыз есебімен шартың жалпы сомасы _______ (____) теңгені құрайды.

5.2. Төлем жасау үлгісі: Жеткізушінің жеке шотына ақшалай қаражат аудару.

5.3. Төлем жасау мерзімі: Тауарды жеткізгеннен кейін 10 күнтізбелік күн ішінде.

5.4. Төлем жасауға қажетті құжаттар: тауарлы-көліктік құжаттамалар, шот-фактуралар.


^ 6. Жабдықтаушының құқықтары мен міндеттері

6.1. Жабдықтаушы Осы шартта көзделген тауарларды жеткізуге міндетті.

6.2. Тапсырыс беруші және Жабдықтаушы осы Шартты орындау үшін Жабдықтаушы тағайындаған қызметшісін қоспағанда, әлде кімге Шарттың мазмұны немесе ережесі туралы, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа тұлғалар тарапынан ұсынылған техникалық құжаттамаларды, жоспарларды, сызбаларды, үлгілерді, нұсқаулар мен ақпараттарды екінші тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз жарияламауы қажет. Көрсетілген ақпарат шарттағы міндеттерді қаншалықты орындау қажеттілігіне сәйкес, қызметшіге оңаша ұсынылуы қажет.

6.3. Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз, Шартты іске асыру мақсатынан басқа жоғарыда аталған құжаттар мен ақпаратты қолданбауы қажет.


6.4. Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз, осы Шарттағы өзінің міндеттерін толық немесе жартылай қандай да бір тұлғаға бермеуі қажет.


^ 7. Тапсырыс берушінің құқықтары мен міндеттері

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарына сәйкес Шарт бойынша тауарды қабылдауға және төлем жасауға міндетті.

7.2. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшеліктерде ескерілген болса, техникалық ерекшеліктерге сәйкестігін растау үшін тауарларға техникалық бақылау немесе сынама жүргізе алады. Тапсырыс беруші осы сынамаға жұмсалған шығындарды көтереді. Тапсырыс берушіге қандай тексеріс және сынаманың қажет екендігі, сондай-ақ оларды қай жерде өткізу керектігі техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі. Тапсырыс беруші Жабдықтаушы осы мақсатқа тағайындалған өзінің өкілдері туралы жазбаша және уақытында ескертуі қажет.

7.3. Техникалық бақылау мен сынамадан өткен тауарлар, техникалық ерекшеліктерге сай келмесе, Тапсырыс беруші тауарларды алудан бас тарта алады, бұл жағдайда Жабдықтаушы ақауы бар тауарды ауыстырады немесе Тапсырыс берушінің қосымша шығынынсыз техникалық ерекшелікке сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.

8. Кепілдемелер

8.1. Жабдықтаушы Шарт шеңберінде берілген Тауарлар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланылмаған, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы түрленулері көрсетілген жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. Жабдықтаушы, бұдан әрі, осы Шарт бойынша берілген Тауарлар Тапсырыс берушінің елі үшін әдетте қолайлы жағдайларда берілген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде конструкцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрі кепілдік береді. Сонымен қатар Жабдықтаушы ұлттық стандартқа немесе оның бар болған жағдамында үкіметтік емес стандартқа сәйкестігіне тауарларға кепілдік береді.

8.2. Тапсырыс беруші Жабдықтаушыны осы кепілдікке байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.

8.3. Жабдықтаушы ескертуді алғаннан кейін, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің қандай да бір шығынынсыз ақаулы тауарды немесе белгілі бір бөлігін жөндеуге немесе оны ауыстыруға міндетті.

8.4. Егер Жабдықтаушы хабарлама алып, Тапсырыс беруші талап еткен мерзімде ақауды(ларды) жөндемесе, Тапсырыс беруші Жабдықтаушы есебінен және Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға қатысты Шарт бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөніндегі қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады.

9. Форс-мажор

9.1. Осы Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» Жабдықтаушының есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Жабдықтаушы тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

9.2. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Жабдықтаушы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.

^ 10. Келісім-шартқа өзгеріс енгізу

10.1Осы шартқа енгізілген кез келген өзгеріс пен қосымша, егер жазба түрде орындалса және екі тараппен қол қойылған жағдайда өз күшіне ие болады.

11. Жауапкершілік

11.1. Осы шарттың талаптарын орындамағаны және тиісті түрде орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауаптылыққа тартылады.

11.2. Шарттың орындалуы форс-мажор жағдайлары салдарынан кешіктірілген болса, Жабдықтаушы Шарт талаптарын орындамағына үшін айыппұл төлеуге немесе шартты бұзуға жауапты емес.

11.3. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Жабдықтаушы  тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Жабдықтаушы тиісті жазбаша ескертумен шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастауға құқығы бар.

11.4. Жабдықтаушының кесірінен жеткізу мерзімі 3 (үш) күнтізбелік күннен астам уақытқа кешіктірілсе, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға және (немесе) осы Шартты бір жақты тәртіпте бұзуға құқылы. Мұндай жағдайда, Жабдықтаушы Шарттың 11.3. тармақтарында көзделген айыппұлды төлеуге міндетті.

11.5. Осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындамаған және тиісті дәрежеде орындамаған Жабдықтаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, жосықсыз Жабдықтаушылар тізіліміне енгізіледі

11.6. Осы Шартта Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе өзге де шарттарға қайшы келмейтін, белгіленген тәртіпте Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушымен келісілген, басқа да санкциялар көзделген. Айыппұл төлету Жабдықтаушыны осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындаудан босатпайды.

12. Шартты бұзу

12.1. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Жабдықтаушыға Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Жабдықтаушыга мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

12.2. Жабдықтаушының өзіне жүктелген тауарды жеткізуді кешіктіруі келесі санкцияларға әкеп соқтыруы мүмкін: Шарттың орындалуын кешіктіру арқылы Тапсырыс берушінің шартты бұзуы немесе тауарды дер кезінде жеткізбегені үшін айыппұл төлеуі.

^ 13. Дауларды шешу

13.1. Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

13.2. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады. Сонымен қатар, осы Шарттан туындайтын дауларды, соның ішінде Жеткізушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану мәселелері бойынша Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша сотта, яғни Петропавл қаласының маманданған ауданаралық экономикалық сотта шешілуі тиіс.


14. Қорытынды ережелер

14.1. Шарт қазақ және орыс тілінде жасалған. Шартты төрелік сотта қарау қажеттілігі туындағанда, Шарттың орыс тіліндегі нұқсқасы қаралады. Тараптардың арасындағы хат алмасулар мен құжаттар аталған талаптарға сәйкес келуі қажет.


14.2. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.


14.3. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.


14.4. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.


14.5. Осы Шарт тараптардың қол қойған күнінен бастап, Осы шарт тарптармен өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданысқа ие.

^ 15. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:


Тапсырыс беруші

ҚР ҚОҚМ Су ресурстары комитетінің шаруашылық

жүргізу құқығындағы «Қазсушар» РМК

Солтүстік Қазақстан филиалы

Қазақстан Республикасы

Петропавл қ., К.Сүтішев, 58

БСН 110841008983

^ БИК HSBKKZKX

ЖИКKZ066010251000107599

«Қазақстан халық банкі» АҚ

Тел. 8(7152) 463394, 461874

Е-mail: severvodhoz@bk.ru


Директор


________________ А. Кожагулов


Жабдықтаушы


Проект договора


Договор

о государственных закупках


г.Петропавловск «___»____________2014г.


Северо-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Кожагулова А.Е., действующего на основании доверенности №202 от 06.01.2014г., с одной стороны и _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _______ , действующего на основании _________, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» и решения об утверждении итогов государственных закупок, товаров способом запроса ценовых предложений, прошедших с __ по ___ 2014 года заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

^ 1.Общие положения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз»

Комитета по водным ресурсам МООС Республики Казахстан.

2)«Поставщик» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

3) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

4) «Цена Договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

5) «Товары» - предметы (вещи) в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

6) «Сопутствующие услуги» - услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором.

^ 2.Предмет договора

2.1. Поставщик обязуется продать и поставить товар в количестве и качестве в соответствии с ценовым предложением Поставщика и технической характеристикой Заказчика, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить товар. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.


^ 3.Документы, составляющие настоящий договор

3.1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;

2) Приложение №1 -Техническая характеристика;


^ 4.Условия поставки товара

4.1. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в комплекте с документацией, относящейся к товару:

1) счет-фактура Поставщика с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы товаров и общей суммы;

2) товарно-транспортная накладная;


4.2. Приемка товара осуществляется непосредственно при участии уполномоченных представителей обеих сторон по акту приема-передачи товара, подписываемому уполномоченными представителями обеих сторон. Поставка товара Поставщиком посредством почтовой связи или иным способом без непосредственного участия представителя стороны Поставщика не допускается, и будет расцениваться как ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Поставщика. Товар, поставленный таким образом (почтовой или иной связью) Заказчиком не принимается и считается не поставленным. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие требованиям к количеству и качеству, содержащимся в настоящем Договоре.

4.3. Заказчик, обнаруживший после надлежащей приемки Товара по акту приема-передачи недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения таких недостатков.

4.4. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 30 (тридцати) календарных дней произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

4.5. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

4.6. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

4.7. Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической характеристике.

4.8. Поставка товара осуществляется Поставщиком в сроки указанные в технической характеристике.


^ 5.Порядок расчетов

5.1 Общая сумма Договора без учета НДС составляет ____ (_______) тенге.

5.2. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.3. Сроки выплат: В течение 10 календарных дней после поставки товара.

5.4. Необходимые документы, предшествующие оплате: товарно-транспортная накладная, счет-фактура.

^ 6.Права и обязанности Поставщика

6.1.Поставщик обязуется обеспечить поставку товаров, предусмотренных настоящим договором.

6.2. Заказчик и Поставщик не должны без предварительного письменного согласия другого раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

6.3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

6.4. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

^ 7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик обязуется принять и оплатить товар по Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.


7.2.Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания товаров для подтверждения их соответствия технической характеристике. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. В технической характеристике указывается, какого рода проверки и испытания требуются Заказчику, а также где они должны проводиться. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, предназначенных для этих целей.

7.3. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической характеристике, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет бракованный Товар, либо вносит необходимые изменения в соответствии с требованиями технической характеристики, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.


8.Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. А также Поставщик гарантирует соответствие Товаров национальному стандарту или неправительственному стандарту при его наличии.

8.2. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

8.3. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 10 (десяти) календарных дней произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

8.4. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.


9. Форс-мажор

9.1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

9.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

^ 10. Внесение изменений в договор

10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.


11. Ответственность

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

11.2. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

11.3. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора имеет право удержать от цены Договора или начислить неустойку в сумме 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.


11.4. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика более чем на 3 (три) календарных дня, Заказчик вправе отказаться от принятия Товара и/или в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае, Поставщик обязан выплатить неустойку, предусмотренную пунктом 11.3. Договора.

11.5. Поставщик, не исполнивший либо ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, включается в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.6. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.


^ 12.Расторжение договора

12.1. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

12.2. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.

^ 13.Разрешение споров

13.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.2. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе и по вопросу признания Поставщика недобросовестным участником государственных закупок, должны разрешаться в суде по месту нахождения Заказчика, т.е. в специализированном межрайонном экономическом суде города Петропавловск.


^ 14.Заключительные положения

14.1. Договор составлен на казахском и русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

14.3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

14.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

14.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

^ 15. Адреса и реквизиты Сторон:  


Заказчик

Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз»

Комитета по водным ресурсам МООС РК

Республика Казахстан

г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58

БИН 110841008983

^ БИК HSBKKZKX

ИИК KZ066010251000107599

АО «Народный банк Казахстана»

Тел. 8(7152) 463394, 461874

Е-mail: severvodhoz@bk.ru


Директор


________________ А. Кожагулов

 


Поставщик
Приложение №1

К договору о государственных закупках

___ от «__» _________ 2014г


Техническая характеристика

п/п

Наименование

Краткая характеристика

Ед. изм

Кол-во

Цена за ед. (без НДС)

Сумма

1

Пленка для ламинирования

Размер 222*311мм, в пачке 100 шт

Одна пачка

52

Обложка для переплета

Формат А4, прозрачная, в пачке 100шт

Одна пачка

83

Пружина для переплета

Пластиковая, 8мм, белая

шт

2004

Пружина для переплета

Пластиковая, 10 мм, белая

шт

1505

Пружина для переплета

Пластиковая, 25 мм, белая

шт

1006

Папка

Папка пластиковая-конверт на кнопке

шт

807

Папка

Папка пластиковая с резинками, до 300 листов

шт

1008

Нож

Канцелярский нож предназначенный для разрезания бумаги. Ширина лезвия-18мм, длина корпуса 14,5см

шт

119

Скотч узкий

Ширина 2,5 см

шт

5010

Скотч широкий

Ширина не менее 4 см

шт

7511

Ручка

Пластиковая шариковая со сменным стержнем. Цвет чернил синий

шт

20012

Ручка

Пластиковая шариковая автоматическая. Цвет чернил синий

шт

1013

Папка

Пластиковая - скоросшиватель с прозрачной пластиковой обложкой, на пружине

шт

10014

Папка

Папка пластиковая- скоросшиватель с прозрачной пластиковой обложкой на кольцах

шт

10015

Папка

Пластиковая - скоросшиватель с прозрачной пластиковой обложкой с зажимом

шт

10016

Папка

Пластиковая архивная с завязками

шт

10017

Папка

Пластиковая архивная с завязками шириной 7см

шт

4018

Папка

Пластиковая- регистратор, А4 , 70мм

шт

10019

Ежедневник

Формат А5, с твердой обложкой

шт

1420

Бумага для факса

Факсовые ролики, белый, плотность 80г/кв.м, ширина 210мм

рулон

10
Место осуществления поставки – г.Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58

Срок поставки – в течение 15 календарных дней со дня заключения договора.

Форма оплаты - перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней с момента поставки товара.


Директор Директор

___________ ____________Похожие:

Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМ емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМ емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconМ емлекеттік сатып алу туралы келісім шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» заң және 2014 жылғы және баға ұсынысын сұранысы тәсілімен өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысын...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Р «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconТауарларды/қызметті мемлекеттік сатып алу келісім-шарты №
«Машиналар, жабдықтар, өндірістік жіне шаруалылық мүккамал құралдарын сатып алу»ерекшелігі бойынша осы мемлекеттік сатып алу туралы...
Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт Петропавл қ. 2014ж. «Қазсушар» iconТауарларды/қызметті мемлекеттік сатып алу келісім-шарты №
«Машиналар, жабдықтар, өндірістік жіне шаруалылық мүккамал құралдарын сатып алу»ерекшелігі бойынша осы мемлекеттік сатып алу туралы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы