Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы icon

Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралыНазваниеКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
Дата конвертации19.02.2014
Размер186.7 Kb.
ТипДокументы
источник

Келісім-шарт жобасы

Келісім шарт №___

тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы


Қызылорда қ., Талдыарал қыстағы, н/ж ______ 2014 ж.

Қазақстан Республиқасы Денсаулық сақтау Министрлігінің "Қазақ Республикалық песханасы" республикалық мемлекеттік мекемесінің атынан, бұдан әрі қарай Тапсырыс беруші, бас дәрігер Сейталиев Молдагали Акбайнашевич, Жарғы негізінде қызмет атқаратын бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші ______________ директоры _________________ _______ негізінде әрекет ететін екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде №________ 2014 жылы ___________ өткен және Мемлекеттік сатып алу туралы келісім- шартты жасасты (бұдан әрі Келісім-шарт) бюджеттік бағдарлама бойынша 226036100141

Коды - 2260027

226 – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

036 - Жергілікті деңгейде қаржыландыратын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

100 – Мамандандырылған медициналық көмек көрсету

Ерекшелік 141 - «Азық-түлік өнімдерін сатып алу» және мына төмендегі келісімге келді.

Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсiндiрменi бiлдiретiн болады:
     1) "Шарттың бағасы" Тапсырыс берушi Шарттың шеңберiнде Өнiм берушiге өзiнiң шарттық мiндеттемелерiн толық орындағаны үшiн төленуге тиіс соманы білдіреді;
   2) "Тауарлар" нәрселердi (заттарды), оның iшiнде жартылай фабрикаттарды немесе қатты, сұйық немесе газ тәрiздес күйдегi шикiзатты, электр және жылу энергиясын, шығармашылық зияткерлiк қызметтiң объектiленген нәтижелерiн, сондай-ақ Өнiм берушi Тапсырыс берушiге Шарт шеңберiнде беруге тиiс Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу-сату мәмiлелерiн жасасуға болатын заттық құқықтарды бiлдiредi;
   3) "Қызмет көрсету" - Тапсырыс берушiнiң мұқтажын қанағаттандыратын, заттық нәтижеге ие емес, қызмет;
   4) "Тапсырыс берушi" - мемлекеттiк органдар, мемлекеттiк мекемелер, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындар, дауыс беретiн акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;
   5) "Өнiм берушi" - кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға, Тапсырыс берушiмен мемлекеттiк сатып алу туралы жасасқан шартта оның агентi ретiнде әрекет ететiн заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум).

  1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге мына тауарларды әкелуге міндеттенеді (әрі қарай – Тауар):

№ р/с

Тауарлар атауы

Өлшем бірлігі

Саны

Бағасы, теңге

Сомасы, теңге

1БАРЛЫҒЫ:

жалпы сомасы ___________ (_________________ теңге ___ тиын) Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша (әрі қарай - Келісім шарт құны) Тауардың жеткізілуі өнім берушінің есебінен болады. Жалпы сомада ҚҚС есепке алынбаған.

2. Өнім беруші тапсырыс бойынша сатуға және жеткізуге міндеттенеді, тауарды Тапсырысшының тапсырысы бойынша әкеледі, ал Тапсырысшы Қазақстан Республикасының аумағындағы стандартқа сай атқарылған жұмыстар актісі бойынша көлеміне және сапасына қарай қабылдап, ақы төлейді.
   3. Төлем ақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен - KZT аударылады.
   4. Келісім шарт бойынша міндеттерді орындау мерзімі мемлекеттік мекеменің жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес болуы тиіс. Келісім шарт бойынша міндеттемелердің орындалуының соңғы мерзімі 31 желтоқсан 2014 жыл.

5. Тауарларды әкелу мерзімі жыл көлемінде Тапсырысшының тапсырысы бойынша жеткізілуі қажет.

6. Жеткізілген тауарларда шығарылған күні, белгіленген мен сақтау мерзімі болуы тиіс. Сақтау мерзімі 3 айдан кем болмау керек

7. Ақы төлеу мерзімі: тауарларды жеткізілуі бойынша төленеді. Жалпы сомасы _________ (____________ теңге ___ тиын). Барлық тауар жеткізгеннен кейін соңғы ақы төлеу мерзімі 2014 жылдың 31 желтоқсанға дейін.

8. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: (шот-фактура, тауарларды алыс-беріс актісі бойынша, сапасын сәйкестендіретін сертификаты, жүкқұжат қағазы).

9. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу талаптарын көздеуге тиiс.

Өнiм берушiнi таңдауға негiз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтiн талабы жағдайында мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерiстер енгiзуге:
   1) осы тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартта көрсетiлген тауарлар, көрсетiлетiн қызметтер бiрлiгi үшiн бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетiлген қызметтердiң көлемiндегi қажеттiлiктiң азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлiгiнде жол берiледi. Тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу үшiн мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегiнде жол берiледi;
   2) егер өнiм берушi тауарды мемлекеттiк сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерiсiнде тауар бiрлiгiне берiлетiн бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудiң неғұрлым үздiк сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзiмiн және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерiстер енгiзуге жол берiледi;
   3) егер мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындау үдерiсiнде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келiсiмi бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлiгiнде;
Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттарының және (немесе) өнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн өзгерiстердi осы тармақта көзделмеген негiздемелер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.
  10. Осы Шарт шеңберiнде берiлетiн тауарлар немесе көрсетiлетiн қызметтер техникалық ерекшелiкте көрсетiлген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиiс.

    11. Өнiм берушi Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты iске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиiс.

   12. Тапсырыс берушi немесе оның өкiлдерi Тауарларға, егер бұл техникалық ерекшелiкте айтылса, олардың техникалық ерекшелiкке сәйкестiгiн растау үшiн техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргiзуi мүмкiн. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнiм берушi жүктейдi. Техникалық ерекшелiкте Тапсырыс берушiге қандай түрдегi тексеру мен сынақ талап етiлетiндiгi, сондай-ақ олар қай жерде жүргiзiлуге тиiс екендiгi көрсетiледi. Тапсырыс берушi Өнiм берушiнi осы мақсаттарға арналған өзiнiң өкiлдерi туралы жазбаша түрде және уақтылы хабардар етуге тиiс.
  13. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар техникалық ерекшелiкке жауап бермесе, Тапсырыс берушi олардан бас тарта алады және Өнiм берушi ақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшелiктiң талаптарына сәйкес қажеттi өзгерiстер енгiзедi.

14. Жоғарыда көрсетiлгендердiң бiр де бiр тармағы Өнiм берушiнi осы Шарт бойынша кепiлдiктерден немесе басқа да мiндеттемелерден босатпайды.

15. Тауарларды берудi Өнiм берушi сатып алынатын Тауарлардың/Көрсетiлетiн қызметтердiң тiзбесiнде айтылған Тапсырыс берушiнiң талаптарына сәйкес мынадай түрде жүзеге асырады:
      1) Тауарлардың сипаттамасымен, Тауардың санын, бiрлiгiнiң бағасын және жалпы сомасын көрсетiп, Өнiм берушiнiң шот-фактурасының көшiрмесi;
      2) көлiктiк жүк құжаттың түпнұсқасы;

16. Шартқа сәйкес берiлетiн тауарлар оларды дайындауға, сатып алуға, тасымалдауға, сақтауға және жеткiзуге байланысты бүлiнуден немесе бұзылудан теңгемен (немесе еркiн айырбасталатын валютада) толық сақтандырылуға тиiс (қажеттi сақтандыру түрiн көрсету). Сақтандыру полисiнде Тапсырыс берушi Өнiм берушiмен бiрге сақтандыру компаниясынан өтемақы алатын тарап ретiнде аталуға тиiс.

17.   Тапсырыс берушi Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушiнiң конкурстық өтiнiмiнде ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиiс.
18 . Тапсырыс берушімен келісім шартта көзделген тауардың құны осы Келісім шарттың 2 және 3 бөліміне сәйкес жүргізіледі.

19. Тауарларды берудi және Қызметтердi көрсетудi Өнiм берушi бағалар кестесiнде көрсетiлген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиiс.
20. Егер кез келген өзгерiс Өнiм берушiге Шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлiгiн беру үшiн қажеттi құнның немесе мерзiмнiң азаюына әкелетiн болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесi немесе сол немесе өзгелерi тиiстi түрде түзетiледi, ал Шартқа тиiстi түзетулер енгiзiледi. Осы бап шеңберiнде Өнiм берушiнiң түзету жүргiзуге барлық сауалдары Өнiм берушi Тапсырыс берушiден өзгерiстер туралы өкiм алған күннен бастап 30 (отыз) күн iшiнде көрсетiлуге тиiс.
   21. Өнiм берушi қандай да болмасын бiреуге осы Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз не толық, не iшiнара бермеуге тиiс.
    22 . Тапсырыс берушi тарапынан берудi орындауды кешiктiру оған жүктелетiн мынадай санкцияларға әкелуi мүмкiн: Шартты орындауды қамтамасыз етудi ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшiн жою.

23. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнiм берушi  тауарларды Шартта көзделген мерзiмде бере алмайтын не қызметтердi көрсете алмайтын болса, Тапсырыс берушi өзiнiң басқа құқықтарына зиян келтiрместен, шарт шеңберiнде әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрiнде шегерiп тастайды.

24. Шарттың талаптарын бұзғаны үшiн қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтiрместен, Тапсырыс берушi Өнiм берушiге мiндеттемелердi орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жiбере отырып, осы Шартты толық немесе iшiнара бұза алады:
      а) егер Өнiм берушi Тауардың бөлiгiн немесе барлығын Шартта көзделген мерзiмде (дерде) немесе Тапсырыс берушi берген осы Шартты ұзарту кезеңi iшiнде бере алмаса;
25. Осы Шарттың мақсаты үшiн "форс-мажор" Өнiм берушiнiң есебiне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнiм берушi тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны бiлдiредi. Мұндай оқиғалар әскери iс-қимылдар, табиғи немесе зiлзала апаттары, iндет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты iс-қимылдарды қамтуы мүмкiн, бiрақ олармен шектелмейдi.
   26. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнiм берушi Тапсырыс берушiге мұндай жағдайлар мен олардың себептерi туралы тез арада жазбаша хабарлама жiберуге тиiс. Егер Тапсырыс берушiден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнiм берушi Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсiлдерiн жүргiзедi.

27. Тапсырыс берушi, егер Өнiм берушi банкрот немесе төлеуге қабiлетсiз болса, Өнiм берушiге тиiстi жазбаша хабарлама жiбере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсырыс берушi, егер Шартты бұзу iс-әрекеттердi жасауға немесе Тапсырыс берушiге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнiм берушiге қатысты ешқандай қаржылық мiндеттемелер жүктемейдi.
     28. Жоғарыда көрсетiлген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Өнiм берушi Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.
     29 . Заңның 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнiм берушiге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкiн. Өнiм берушiге мұндай негiздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемiн талап ету құқығына ие емес.
    30. Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi тiкелей келiссөздер процесiнде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келiспеушiлiктердi немесе дауларды шешуге бар күш-жiгерiн жұмсауға тиiс.

31. Егер осындай келiссөздер басталғаннан кейiн 21 (жиырма бiр) күн iшiнде Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгенi осы мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешудi талап ете алады.

  32. Шарт қазақ және орыс тiлдерiнде жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттiк немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады.

33. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиiс.
Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиiс.

34. Өнім беруші жергілікті қамтуды (болған кезде) сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.

35. Осы Шарт Тапсырыс берушi оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiнде тiркеуден өткiзгеннен кейiн күшiне енедi, келісім-шарт орындалу мерзімі 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

36. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:^ ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

ҚР ДСМ «Қазақ республикалық песханасы» РММ

Кызылорда қаласы,.Талдыарал қыстағы н/ж

тел.: 8(7242) 302044, 301592; факс: 302345 

БСН 940740000258

ЖСК KZ92070101KSN0000000

^ БСК KKMFKZ2A

ҚР ҚМ Қазнашылық комитеті

Бас дәрігер:


_______________ М.А.СЕЙТАЛИЕВ

М.О.

ӨНІМ БЕРУШІ:

_____________________________

Мекен-жайы ___________________

тел.: __________________________

ЖСН/БСН _____________________

ЖСК _________________________

БСК _________________________

_____________________________


Директор:


_______________________ Т.А.Ж.

М.О.
^ Проект договора

Договор №___

о государственных закупках товаров


г. Кызылорда, с.Талдыарал б/н ______ 2014 г.


РГУ "Казахский Республиканский лепрозорий" МЗ РК, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Сейталиева Молдагали Акбайнашевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _____________________ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора_____________________________, действующего на основании _________________с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений №________ от ______ 2014 года, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) по бюджетной программе 226036100141

Код 2260027

226 – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

036 - Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне

100 – Оказание специализированной медицинской помощи

Специфика 141 «Приобретение продуктов питания» и пришли к соглашению о нижеследующем:

В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

2) «Товары» означает предметы (вещи) в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

3) «Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

4) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

5) «Поставщик» – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары (далее - Товар):

№ п/п

Наименование товаров

ЕИ

Кол-во

Цена, тенге

Сумма, тенге

1ВСЕГО:

на сумму __________ (__________________ тенге ___ тиын) в объеме по заявке Заказчика __________ (__________________ тенге ___ тиын) (далее - цена Договора). Поставка товаров производится за счет Поставщика. Общая сумма указана без учета НДС

2. Поставщик обязуется поставить товары по заявке, а Заказчик принять и оплатить по факту поставки товаров в количестве и качестве соответствующий государственным стандартам, действующим на территории Республики Казахстан.

3. Оплата за поставленные товары производится перечислением в национальной валюте – KZT.

4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору должен соответствовать индивидуальному плану финансирования государственного учреждения по обязательствам. Окончательный срок исполнения обязательств по договору 31 декабря 2014 года.

5. Срок поставки товаров в течение года по заявке Заказчика.

6. На момент поставки товаров срок хранения должен быть не менее 3 месяцев. В наличии должен быть штамп о дате выпуска и дате срока хранения

7. Сроки выплат: оплата производится по факту поставки товаров в сумме ___________ (______________ тенге ___ тиын). Окончательный срок оплаты 31 декабря 2014 года после поставки всех товаров.

8. Необходимые документы, предшествующие оплате являются счет-фактура, акт приема - передачи товаров, сертификат качества соответствия, накладные на товары.

9. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в обьеме приобретаемых товаров, при условии неизменности цены за единицу товара, указанных в заключенном договоре о государственным закупках данных товаров. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров .

2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы договора,

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

10. Товар, поставляемый в рамках данного Договора, должен соответствовать или быть выше стандартов, действующих на территории Республики Казахстан. Качество и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам или техническим условиям и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

11. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

12. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и/или в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

13. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают ГОСТу, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

14. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

15. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, следующим образом:

1) копии счета-фактуры Поставщика с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы товаров и общей суммы;

2) транспортная накладная.

16. Поставщик должен поставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. В случае бракованного, некачественного товара Заказчик возвращает товар для обмена Поставщику за его счет. В случае невыполнения данного условия Заказчик вправе расторгнуть договор с Поставщиком.

17. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

18. Оплата Поставщику за поставленные Товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Договора.

19. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложении.

20. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

21. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

22. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.

23. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары либо предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

24. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

25. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

26. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

27. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

28. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

29. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

30. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

31. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

32. Договор составлен на казахском и русском языках в двух экземплярах, каждая из которых имеет одинаковую юридическую силу.

33. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

34. Поставщик обязуется обеспечить местное содержание (при его наличии).

35. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, срок действия договора до 31 декабря 2014 года

36. Адреса и реквизиты Сторон:


ЗАКАЗЧИК:

РГУ «Казахский республиканский лепрозорий» МЗ РК

г. Кызылорда, с.Талдыарал б/н

тел. 8(7242) 302044, 301592; факс 302345 

БИН 940740000258

ИИК KZ92070101KSN0000000

БИК KKMFKZ2A

Комитет Казначейства МФ РК

Главный врач:

________________ СЕЙТАЛИЕВ М.А.

М.П.

ПОСТАВЩИК:

___________________________

Адрес ______________________

тел.: ________________________

ИИН/БИН ____________________

ИИК ______________________

БИК _______________________

___________________________


Директор:


____________________ Ф.И.О.

М.П.


Похожие:

Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Р «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/қызметті мемлекеттік сатып алу келісім-шарты №
«Машиналар, жабдықтар, өндірістік жіне шаруалылық мүккамал құралдарын сатып алу»ерекшелігі бойынша осы мемлекеттік сатып алу туралы...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/қызметті мемлекеттік сатып алу келісім-шарты №
«Машиналар, жабдықтар, өндірістік жіне шаруалылық мүккамал құралдарын сатып алу»ерекшелігі бойынша осы мемлекеттік сатып алу туралы...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/қызметті мемлекеттік сатып алу келісім-шарты №
«Машиналар, жабдықтар, өндірістік жіне шаруалылық мүккамал құралдарын сатып алу»ерекшелігі бойынша осы мемлекеттік сатып алу туралы...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconТауарларды/қызметті мемлекеттік сатып алу келісім-шарты №
«Машиналар, жабдықтар, өндірістік жіне шаруалылық мүккамал құралдарын сатып алу»ерекшелігі бойынша осы мемлекеттік сатып алу туралы...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconКелісім шарт жобасы Жаңақала ауылы 2008 ж. Осы Келісім шарт «Жаңақала аудандық ішкі саясат бөлімі»
«Орындаушы», бұдан әрі «Тараптар» арасында ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңын негізге ала отырып, 456 003 «Жастар саясатының...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconКелісім шарт сарыағаш қаласы ақпан 2014 жыл
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы (бұдан әрі-Заң) сәйкес, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен екінші тараптан, «Сарыағаш қаласын...
Келісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы iconКелісім шарт сарыағаш қаласы ақпан 2014 жыл
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы (бұдан әрі-Заң) сәйкес, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен екінші тараптан, «Сарыағаш қаласын...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы