Тілдер айлығы жарияланды icon

Тілдер айлығы жарияландыНазваниеТілдер айлығы жарияланды
Дата конвертации09.02.2013
Размер37.55 Kb.
ТипДокументы
источник

Тілдер айлығы жарияланды

Қазақстан халықтарыныѕ тілдерін дамытуға арналған дәстүрлі тілдер айлығы жарияланды. Осыған орай аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі айлықтыѕ жоспарын бекітіп, 22 тамызда басталған айлық 22 қыркүйекке дейін жалғасады деп күтілуде. Айлық аясында тілді дамытуға арналған іс-шаралар өткізілмек.

Ең алдымен тілді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасыныѕ жоспары негізінде «Түркі жазбалары күнін» өткізу жоспарланып отыр. Тағдыры бір түркі халықтарының ортақ жазбалары ғасырлар қойнауында жатқан тыс тарихтан тың мағлұмат береді. Сондықтан мұның алар орны жоғары. Ал, қыркүйек айының басына қарай Қазақстан халықтары тілдерінің ХІ-ХІІ республикалық фестивалы аясында «Тіл – достық құралы» мерекесі өткізіледі. Бұл фестивалға аудандағы ұлттық мәдени орталықтар мен өнер ұжымдарының барлығы қатыстырылмақ.

Тілдер айлығындағы басты жұмыстардың бірі мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту мен орын алған олқылықтардың түйінін шешу бағытындағы пікір алмасуларға негізделген. Осыған орай мемлекеттік мекемелердің мамандарының қатысуымен «Іс-қаєаздарын мемлекеттік тілде жїргізу» таќырыбы негізінде семинар ґткізіледі. Айлыќ аясында тек ќана конкурстыќ негіздегі іс-шаралар мен семинарлар єана ґткізіледі деп тїйіндеуге болмайды. Бўл айда тілді дамытуєа арналєан јдістемелік ќўралдар да таратылмаќ. Ќадап айтќанда, іс ќаєаздарын мемлекеттік тілде жїргізуге негізделген јдістемелік ќўрал, сонымен ќатар аудандаєы ўлттыќ мјдени орталыќтарєа жексенбілік мектептіѕ жўмысын жетілдіруге лайыќталып дайындалєан оќулыќтар беру жаєы ќарастырылєан. Ќазіргі кезде бўл жўмыспен аудандыќ мјдениет жјне тілдерді дамыту бґлімі шўєылдануда. Айлыќтыѕ соѕына ќарай ўлттыќ мјдени орталыќтардыѕ басшыларыныѕ ќатысуымен «Ўлттар мјдениетініѕ тілдерін саќтау жјне дамыту» мјселелері бойынша дґѕгелек їстел ґткізіледі.

Ќадыс Жазира.


^ Намазхана ашылды

Ќасиетті рамазан айы ќарсаѕында Хмельницкий селолыќ округінде намазхана ашылды. Єибадат орныныѕ ашылуына Ораз ќажы Кјменов, аудандыќ «Ќызыр» атындаєы мешіттіѕ найб имамы Радат Айдолда ќатысты.

Намазхана іші тґрт бґлмеден тўрады. Екі бґлме ерлер мен јйелдер намаз оќитын орындарєа лайыќталып жасалєан болса, мўныѕ сыртында жуынатын, дјрет алатын бґлмесі бар.

Намазхананыѕ ашылуына ќатысќан Ораз ќажы еѕ сауапты іс, бўл еѕ алдымен жїректіѕ Аллаєа деген шын ниетін кґрсетеді деп атап ґтті.

Хмельницкий ауылы тўрєындарыныѕ басым бґлігін мўсылмандар ќўрайды. Ал, єибадат орныныѕ ашылуы ауыл тўрєындары їшін ґте ќажет.

Намазхананыѕ ашылуына жергілікті тўрєындар Ќўралай Марданова мен Ќабылќайыр Мардановтар кґп еѕбек сіѕіріп, бос тўрєан їйге жґндеу жїргізіп, ќўлшылыќ орнына айналдырды. Атап ґтерлігі бўєан жўмсалєан ќаржыны ґздерініѕ есептерінен жўмсаєан.

Мардановтар јулеті намазхананыѕ болашаќта кеѕейе тїсетініне сеніммен ќарайды. Алдаєы уаќытта ауыл тўрєындарымен аќылдаса отырып, мешіт салу жўмысын ўйымдастырмаќ ойлары да бар.


^ Жазєы демалыс кґѕілді ґтті

Ґтіп бара жатќан жазєы маусымда аудан бойынша 2994 оќушы демалыс орындарында демалып ќайтты. Осы маќсатты жїзеге асыру їшін жаппай оќыту ќорынан сауыќтыру лагеріне демалу їшін жолдамаєа 5 706.0 мыѕ теѕге, «Чайка» сауыќтыру лагеріне 1892.0 мыѕ теѕгеге бґлінді. Бўл ґткен жылмен салыстырєанда 35,8 % артыќ.

Ґткен жазда аз ќамтылєан отбасылардыѕ балалары, жетім балалар, ата-аналардыѕ ќамќорлыєынан тыс ќалєан балалар їшін 71 жолдама алынды. Мўны ќоєамныѕ ќамќорлыќќа мўќтаж топтарына кґрсетілген ќомаќты кґмек деп айтуєа болады. Бўєан ќосыла аудан педагогтарыныѕ бір кїндік еѕбекаќыларын есебінен ерікті тїрде жазєы демалысты ўйымдастыру їшін 1645,0 мыѕ теѕге жиналып, бўл ќаржы тиімді маќсатќа жўмсалды.

Ґткен 1- маусымда аудандаєы мектептер жанынан 25 лагерь ашылып, мўнда 1-6- сынып аралыєындаєы 1079 оќушы дем алса, олардыѕ 715-і аз ќамтылєан отбасы, кґп балалы отбасы жјне жаєдайы нашар отбасы балалары болып табылады. Сонымен ќатар 364 оќушы ата-аналардыѕ ќаржысы есебінен дем алды.

Балалардыѕ жазєы демалыстарыныѕ мазмўнды ґтуін ќамтамасыз ету маќсатында мектеп жанындаєы лагерлерде 150 мўєалім, 30 вожатый жјне 14 медицина ќызметкері жўмыс істеді.

Республикалыќ «Жасыл ел» баєдарламасын жїзеге асыру маќсатында 1- шілдеден бастап 25 оќушыдан тўратын экологиялыќ отряд жўмыс істеді. Сондай-аќ олар кїніне 6 саєат жўмыс істегендері їшін 20 мыѕнан астам теѕгеніѕ еѕбекаќысын алды. «Победа» серіктестігініѕ бастыєы А.В.Поляков 9-10 сыныптыѕ 28 оќушысын жўмысќа ќабылдап, барлыєына істеген жўмысына ќарай аќы тґледі.


^ Штаб ќўрылды

Облыс јкімініѕ орынбасары Рысты Жўмабекованыѕ тґраєалыќ етуімен  А (H1N1) типті пандемиялыќ тўмаудыѕ таралуыныѕ алдын алу жјне ескерту  бойынша штабтыѕ отырысы ґтті.

ЌР Денсаулыќ саќтау министрлігі Мемлекеттік санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті директорыныѕ орынбасары Ќанат Бейсембаев облыста вирустыѕ таралуыныѕ алдын алу бойынша атќарылып жатќан іс-шаралар жґнінде баяндады.

Отырыс соѕында Рысты Жўмабекова облыс аудандарында жўмыс топтарын ќўрып, халыќты А (H1N1) типті пандемиялыќ тўмаудан ќауіпсіздендіру їшін барлыќ шараларды ќолдануды тапсырды.Похожие:

Тілдер айлығы жарияланды iconОблыстың білім беру мекемелерінде 2012 жылғы 27 тамыз 28 қыркүйек аралығында «Тілдер айлығы» шеңберінде өткізілетін іс-шаралар жоспары
«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қр заңын іске асыру жөніндегі мекеменің іс-шаралар жоспарын әзірлеу
Тілдер айлығы жарияланды iconТілдер туралы заңдардың сақталуына бақылау жасаудың тәртібі туралы ережені бекіту туралы
Осы беріліп отырған тілдер туралы заңдардың сақталуына бақылау жасаудың тәртібі туралы ереже бекітілсін
Тілдер айлығы жарияланды icon«бекітемін» Курчатов қаласы әкімінің орынбасары Е. Старенкова
«Ел бірлігі – тәуелсіздік тұғыры» тақырыбымен өткізілетін тілдер фестивалінің жоспары
Тілдер айлығы жарияланды iconБ е к ітемі н орал қаласы әкімінің орынбасары Г. Г. Орынгалиев
...
Тілдер айлығы жарияланды iconҚаулының жобасы қылмыстық-атқару инспекциясының пробация
«Рудный Алтай», 2010 жылғы 10 желтоқсан-да №151 «Дидар» газеттерінде жарияланды
Тілдер айлығы жарияланды iconӨрт қауіпсіздік айлығы
Тереңкөл ауылында орналасқан көппәтерлі тұрғын үйлердегі өртке қарсы жағдайы және аудандағы тұрғылықты аймақтарындағы өртке қарсы...
Тілдер айлығы жарияланды icon«Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қр заңының 21 бабының орындалуы
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік...
Тілдер айлығы жарияланды icon2012-2013 оқу жылындағы Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңын орындау барысы туралы анықтаманың үлгісі
Жом «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жүзеге асырылуы туралы ақпарат
Тілдер айлығы жарияланды icon2005 жылдың қортындысы
Басқарманың салалық бөлімдерімен 71 талдау баяндамасы дайындалды. Жыл көлемінде 101 баспасөз-шығарылым дайындалды, олардың 81-і жарияланды,...
Тілдер айлығы жарияланды iconКеңсай ауылдық округі бойынша 2012 жылдың 1 жарты жылдығында атқарылған жұмыстар жөнінде
Жылдың сәуір-маусым айлары тазалықтың екі айлығы болып жариялануына байланысты барлық елді мекендерде көркейту-көгалдандыру жұмыстары...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы