«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»Название«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
страница8/15
Дата конвертации27.03.2014
Размер2.97 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

^ Он сегіз жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы

тағайындау өтінішінің нысаны


Балаларға арналған жәрдемақыны

тағайындау және төлеу жөнiндегі уәкiлеттi орган

_______________________________________________

(елдi мекен, аудан, облыс)


Отбасыны тiркеу нөмiрi _____________________

Өтініш беруші туралы мәлімет (белгі қою): ата-ана ________________________

қорғаншы қамқоршы)__________________________________________________


ЖСН: _______________________________________________________________

Өтініш берушінің Т.А.Ә.: ______________________________________________

Туған күні: _____ ж. «___» _________________

Жеке басын куәландыратын құжат түрі: __________________________________

Құжаттың сериясы: ________ Құжаттың нөмірі: _______ Кім берген: _________

Берілген күні: ____ ж. «___» _______________

Тұрғылықты тұратын мекенжайы: _______________________________________

Облыс ______________________________________________________________

қала (аудан) _______________________ ауыл: _____________________________

көше (ықшамаудан)_______________________ ________ үй __________ пәтер

Кәсіп түрі ___________________________________________________________

Банктік деректемелер:

Банктің атауы ________________________________________________________

Банктік шоттың № ____________________________________________________

Шоттың түрі: ағымдық _____________________ карточкалық шот ___________


Маған балаларға арналған жәрдемақы тағайындауды өтінемін. Менiң

отбасым _____ адамнан тұрады.

Балаларға арналған жәрдемақыны тағайындау үшін қажетті менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісімімді беремін.

Төленетін жәрдемақы мөлшеріне әсер ететін барлық өзгерістер туралы, сондай-ақ тұрғылықты жердің (оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерге кету), сауалнама мәліметтерінің, банктік деректемелердің өзгеруі туралы он жұмыс күні ішінде уәкілетті органға хабарлауға міндеттенемін.

Жалған мәліметтер мен жасанды құжаттарды бергенім үшін жауапкершілік туралы ескертілді.

Өтінішке қоса берілген құжаттар тізбесі:

Р/сҚұжат атауы

Құжаттағы парақтар саны

Ескертпе

1


2Өтініш берушінің байланыс деректері:

телефоны _________________ ұялы _______________ Е-маіl ________________

20__ ж. «___» _____________ Өтініш иесінің қолы _________________________


---------------------------------------------------------------------

(қию сызығы)


Қоса берілген құжаттармен өтініш иесінің Т.А.Ә. _____________ өтініші

20__ ж. «___» ________ қабылданды.

_______________________________________________________________

Құжатты қабылдаған адамның Т.А.Ә., лауазымы және қолы


Төленетін жәрдемақы мөлшерінің өзгеруіне әкелетін барлық өзгерістер

туралы, сондай-ақ тұрғылықты жердің (оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерге кету), сауалнама мәліметтерінің, банктік деректемелердің өзгеруі туралы уәкілетті органға хабарлауға міндеттенемін.

Жалған мәліметтер мен жасанды құжаттарды бергенім үшін

жауапкершілік туралы ескертілді.


«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға

мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»

мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына

5-қосымша


___________________________________

көрсетілетін қызметті алушының

ТАӘ не ұйымының атауы)

_________________________________

(көрсетілетін қызметті алушы)


Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы

қолхат

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын басшылыққа ала отырып уәкілетті ұйымның бөлімшесі немесе «Халыққа қызмет көрсету орталығы» РМК филиалының №____ бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіз мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген құжаттардың толық пакетін ұсынбағандықтан ___________________________ мемлекеттік қызмет көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жетіспейтін құжаттардың атауы:


1) ________________________________________;

2) ________________________________________;

3) ….

Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалған.

_____________________________________ _____________

((уәкілетті органның, ауылдық округтың

маманының, ХҚКО қызметкерінің ТАӘ)) (қолы)


Тел.__________

Алдым: ТАӘ / көрсетілетін қызметті алушының қолы


20__ ж. «___» _______

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от « » 2013 года
^ Стандарт государственной услуги «Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет»


1. Общие положения


 1. Наименование государственной услуги: «Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет».

 2. Наименование центрального государственного органа, разработавшего стандарт государственной услуги: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

 3. Наименование услугодателя: управления координации занятости и социальных программ городов Астаны и Алматы, отделы занятости и социальных программ районов и городов областного значения (далее - уполномоченный орган).

 4. Наименования организаций, осуществляющих прием заявлений и выдачу результатов оказания государственной услуги:

 1. уполномоченный орган;

 2. центр обслуживания населения (далее – центр);

3) акимы поселка, села, сельского округа (далее - аким сельского округа) – в случае отсутствия уполномоченного органа по месту жительства.

 1. Услугополучателями являются граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на территории Республике Казахстан, и оралманы, имеющие детей до восемнадцати лет, среднедушевой доход семьи которых ниже стоимости продовольственной корзины, установленной в областях, городах Астана и Алматы.^ 2. Порядок оказания государственной услуги


 1. Сроки оказания государственной услуги:

1) срок оказания государственной услуги при обращении:

в уполномоченный орган или центр - в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе;

к акиму сельского округа - не более двадцати двух рабочих дней со дня обращения к акиму сельского округа;

2) максимально допустимое время ожидания до получения государственной услуги, оказываемой на месте в день обращения услугополучателя, зависит от количества человек в очереди из расчета 15 минут на обслуживание одного услугополучателя в уполномоченном органе, у акима сельского округа и 30 минут в центре;

3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - не более 15 минут в уполномоченном органе, у акима сельского округа и 30 минут в центре.

 1. Форма оказываемой государственной услуги: бумажная.

 2. Результатом оказываемой государственной услуги является уведомление о назначении либо об отказе в назначении государственного пособия на детей до восемнадцати лет (далее - пособие) по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту, на бумажном носителе.

Доставка уведомления о назначении (отказе в назначении) пособия осуществляется при обращении:

1) в уполномоченный орган или акиму сельского округа – при личном посещении услугополучателем уполномоченного органа или акима сельского округа по месту жительства, либо посредством почтового сообщения;

2) в центре – при личном посещении услугополучателем центра по месту жительства на основании расписки в указанные в ней срок.

В случаях, если услугополучатель не обратился за результатом услуги в указанный срок:

подразделение уполномоченной организации обеспечивает его хранение в электронном виде;

центр обеспечивает его хранение в течение одного месяца.

 1. Государственная услуга оказывается бесплатно.

 2. График работы:

уполномоченного органа и центра указаны соответственно в приложениях 2 и 3 к настоящему стандарту;

акима сельского округа:

ежедневно с 9-00 часов до 18-00 часов с обеденным перерывом с 13-00 до 14-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, установленных Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан».

Прием осуществляется в порядке очереди без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

 1. Для оказания государственной услуги услугополучатель предоставляет в подразделение уполномоченной организации, акиму сельского округа или центр заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан);

а также для оралманов - удостоверение оралмана;

2) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо выписка из актовой записи о рождении;

3) свидетельство о заключении (расторжении) брака, в случае расхождения данных услугополучателя с данными в свидетельстве о рождении ребенка;

4) сведения о составе семьи установленного образца, заполненные на основании оригиналов документов;

5) сведения о доходах членов семьи установленного образца;

6) документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства семьи;

7) документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком или усыновления (удочерения);

8) документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособий;

9) доверенность - в случае подачи заявления и необходимых документов третьими лицами;

Представление свидетельства о рождении ребенка (детей) либо выписка из актовой записи о рождении, по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 2008 года, свидетельства о заключении (расторжении) брака, по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 1 июня 2008 года, а также документов, указанных в подпунктах 6), 7) настоящего пункта, не требуется при наличии возможности получения информации, содержащейся в них, из государственных информационных систем.

Документы представляются:

в уполномоченный орган или центр в подлинниках, которые сканируются, после чего возвращаются услугополучателю;

акиму сельского округа в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются услугополучателю.

 1. Документом, подтверждающим принятие пакета документов от услугополучателя, является отрывной талон заявления с указанием даты регистрации и даты получения государственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы.

 2. Специалист уполномоченного органа, аким сельского округа или работник центра отказывает в приеме заявления в случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному в пункте 11 настоящего стандарта, с выдачей расписки по форме согласно приложению 5 к настоящему стандарту.

 3. В оказании государственной услуги отказывается:

1) в случае, когда среднедушевой доход семьи превышает установленный размер продовольственной корзины;

2) при нахождении детей на полном государственном обеспечении;

3) при лишении или ограничении в родительских правах родителей, признании недействительным или отмене усыновления (удочерения), освобождении или отстранении от исполнения своих обязанностей опекунов (попечителей);

4) если в семье трудоспособные родители (усыновители) ребенка не работают, не учатся по дневной форме обучения, не служат в армии и не зарегистрированы в качестве безработного в органах занятости, кроме случаев, когда отец или мать (усыновители) заняты уходом за инвалидами первой, второй группы, детьми – инвалидами, лицами старше восьмидесяти лет, ребенком до трех лет.


3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, центров, акимов сельских округов и (или) их работников по вопросам оказания

государственной услуги


 1. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, центров, акимов сельских округов и (или) их работников по вопросам оказания государственной услуги осуществляется путем обращения:

1) непосредственно к руководителю уполномоченного органа, центров, акимата сельского округа и (или) их должностных лиц, и (или) их работников. График приема граждан размещен на следующих интернет-ресурсах: http:/www.enbek.gov.kz; www.con.gov.kz.

2) на «телефон доверия» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по номерам 8 (7172) 74-37-23, 74-33-65, 74-28-41;

3) в раздел «вопросы-ответы» интернет-ресурса Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по адресу: www.enbek.gov.kz;

4) на блог Министра труда и социальной защиты населения (страница «Блог Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» интернет-ресурса Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по адресу: www.enbek.gov.kz);

5) через ящик для жалоб и предложений, расположенный в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по адресу: 010000, город Астана, улица Орынбор, дом № 8, подъезд 6;

6) с письменной жалобой в канцелярию Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по адресу: 010000, город Астана, улица Орынбор, дом № 8, подъезд 6.

 1. В жалобе указываются фамилия, имя, а также по желанию отчество услугополучателя, почтовый адрес. Жалоба должна быть подписана услугополучателем. При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилия и инициалы должностного лица, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

 2. Услугополучателю, обратившемуся с письменной жалобой, выдается талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу.

 3. Принятая жалоба рассматривается в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах».

 4. О результатах рассмотрения жалобы услугополучателю сообщается в письменном виде.

 5. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством порядке.^ 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме и через центры обслуживания населения


 1. Подача заявления и необходимых документов третьими лицами, осуществляется по нотариально удостоверенной доверенности лица, имеющего право на получение пособия.

 2. Адреса мест оказания государственных услуг размещаются на интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан: http:/www.enbek.gov.kz, а также указаны соответственно в приложениях 2 и 3 к настоящему стандарту.

 3. Консультативные услуги оказываются через Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг по телефону саll-центра: (1414).Приложение 1

к стандарту государственной услуги

«Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет»


Уведомление № ______

о назначении или об отказе в назначении

государственного пособия семьям, имеющим детей до 18 лет
от «_____» _______________20____ г.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15Похожие:

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – көрсетілетін мемлекеттік...
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттiк
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік қызметін көрсетудің
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті Негізгі ұғымдар
Балалы отбасыларына берілетін мемлекеттік жәрдемақы (бұдан әрі- жәрдемақы) – 18 жасқа дейінгі балаларға тағайындалатын және төленетін,...
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау»
Балаларға арналған жәрдемақыны тағайындау үшін қажетті менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісімімді беремін
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» icon«18 жасқа дейiнгi балалары бар отбасыларға мемлекеттiк жәрдемақылар тағайындау» мемлекеттік қызмет регламенті
Балалары бар отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы он сегіз жасқа дейiнгі балаларға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы...
«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы: «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» iconМемлекеттік жәрдемақыға балалары бар отбасылар, өндірістік себеті (6465 теңге) мөлшерінен аспайтын, орташа табысты отбасылардың құқығы бар
Бір жасқа толғанға дейін балаларды күту бойынша ай сайын мемлекеттік жәрдемақы алушы жалғызбасты аналардың назарын аударамыз, сіздер...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы