Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» icon

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы»НазваниеКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы»
Дата конвертации05.11.2012
Размер50.6 Kb.
ТипДокументы
источник

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт


Орал қаласы « » сәуір 2008ж.


Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» ММ атынан Ереже негізінде әрекет етуші оның бастығының орынбасары З. Набиев бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын ______________________________________________________________________ атынан ___________________________________________ негізінде әрекет ететін ______________________________________________________________________ екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі – Заң) және баға ұсынысы тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде _______ жылы ___ _______ өткен 264.___.___ «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы және ___ «____________________________» спецификасы бойынша осы Мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) төмендегі мазмұнда жасалды:


1. Келісім-шарттың сипаты мен сомасы:

1.1. Өнім беруші төмендегі тауарларды сатуға және жеткізіп беруге, ал Тапсырыс беруші қабылдап алуға және ақы төлеуге міндетті:
^ Тауардың атауы

Бағасы (бір бірлігіне)

Саны

(дана)

Құны

1

2
Барлығы1.2. Келісім-шарттың жалпы сомасы: ____________ ( ________________ ) теңге.


2. Төлеу тәртібі мен бағасы

2.1. Төлеу нысаны: аударым.

2.2. Тауарларды сату ҚҚС қоса жүргізіледі.

2.3. Төлеу тәртібі: Ұсынылған төлем есеп шоттарына сәйкес ай сайын 5 банкалық есеп күні ішінде аударылады.

2.4. Төлеу алдындағы қажетті құжат: шот-фактура.


3. Жеткізу мерзімі мен шарттары

3.1. Тауар Өнім берушінің көлігімен жеткізіледі.

3.2. Өнім беруші тауарды Тапсырыс беруші өтінімді жазбаша растағаннан кейін 7 күн ішінде жеткізуге міндетті.

3.3. Өнім берушінің осы келісім-шарт бойынша міндеттемелері уақытынан бұрын орындалуы мүмкін.

3.4. Осы Келісім-шарт бойынша жеткізілетін тауарлар сапасы техникалық ерекшелігінде көрсетілген стандарттарға сай немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.5. Міндеттемелерді орындау орыны: Орал қаласы. Міндеттемелердің қорытындыларын қабылдауды:

Тапсырыс беруші жағынан З. Набиев,

Өнім беруші жағынан _____________ жүргізеді.


^ 4. Тараптардың жауапкершіліктері

4.1. «Өнім беруші» тауарларды сапалы және уақытында жеткізуге міндетті.

4.2. Қызмет көрсету мерзімі: осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 2008 жылғы 30 сәуірға дейін.

4.3. Өнім берушінің міндеттемелері уақытынан бұрын орындалуы мүмкін.

4.4. Шартта Тапсырыс берушімен көрсетілген баға Өнім берушінің баға ұсынысында көрсетілген бағамен сәйкес болуы қажет.

4.5.Ілеспе көрсетілетін қызметтер бағасы Шарт бағасына енгізілуі тиіс.

4.6. «Тапсырыс беруші» тарапынан ақы төлеу кешіктірілсе, оған жүктелетін келесідей санкцияларға әкеліп соқтыру мүмкін: «Өнім берушіге» Шарттың жалпы сомасынан 0,01 % мөлшерінде айып төлеу.

4.7. «Өнім беруші» тарапынан қызмет көрсету кешіктірілсе, оған жүктелетін келесідей санкцияларға әкеліп соқтыруы мүмкін: Шартты күшін жою және бюджетке әрбір кешіктірілген күнге Шарттың жалпы сомасынан 0,01% мөлшерінде айып төлеу.

4.8. Өнім беруші осы Шарт бойынша Тапсырыс берушімен алдын - ала жазбаша келісімсіз, өз міндеттерін толықтай немесе жартылай басқа тұлғаға тапсырмауы тиіс.

4.9. Шартқа енгізген кез-келген өзгерістер мен қосымшалар жазбаша түрде ресімделіп, екі тараптың қолдары қойылғаннан кейін күшіне енеді.

4.10. Шарттың шарттары бұзылғаны үшін, «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» міндеттерін орындамағаны туралы жазбаша ескертпе хат жіберіп, басқа да санкцияларға зиян келтірмей осы Шартты толық немесе жартылай бұза алады.

4.11. Осы шарт бойынша міндеттердің толық немес жартылай орындалмауы форс-мажорлық жағдайлар салдарынан туындаған болса, тараптар жауапкершіліктен босатылады.

4.12.Осы Шарттың мақсаттары үшін «Форс-мажор» тараптардың ырқына бағынбайтын, олардың ұқыпсыздығы мен қателігіне байланысты емес және әлдеқалай сипатқа ие жағдайларды білдіреді. Мұндай жағдайларға: әскери іс-әрекеттер, табиғи немесе апатты нәубеттер, эпидемия және тауарды жеткізуге эмбарго жатады, бірақ та тек осы іс-әрекеттермен ғана шектелмейді.

4.13.Форс-мажор жағдайына сілтеу жасаған тарап тез арада екінші тарапқа осындай жағдайдың туындағаны туралы басталған уақытынан бастап он күнтізбелік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

4.14. Егер «Өнім беруші» банкрот болып немесе төлеуге қауқарсыз болса, онда «Тапсырыс беруші» оған жазбаша тиісті ескертпе хат жібере отырып, кез келген уақытта Шартты бұза алады. Мұндай кезде шарттың бұзылуы тез арада жүзеге асады және егер Шарттың бұзылуы «Тапсырыс берушіге» зиянын келтірмеген немесе іс-әрекет жүргізуге немесе «Тапсырыс берушіге» тағылған немесе кейін тағылатын санкцияларды қолдануға қандай да болсын құқықтарын қозғамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» қатысты қандай да бір қаржылық міндеттерге жауапкершілік алмайды.

4.15. «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» Шарт бойынша олардың арасында туындаған немесе оған байланысты барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей ресми емес келіссөздердің барысында шешуге бар күш - жігерлерін салуы тиіс.

4.16. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күннің ішінде «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, осы мәселенің шешілуін талап ете алады.


^ 5.Шарттың әрекет ету мерзімі.

5.1. Шарт қол қойылған кезден бастап өз күшіне енеді және 2008 жылғы 30 сәуірға дейін әрекет етеді.

5.2. Осы Келісім шарт бірдей заңдық күші бар екі данада, мемлекеттік тілде жасалды: 1- Тапсырыс берушіге; 2- Өнім берушіге. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік тіліндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

5.3. Шарт «Тапсырыс беруші» оны Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркегеннен кейін және Өнім беруші «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесінің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.


6. Тараптардың мекен-жайлары және деректемелері:


«Тапсырыс беруші» «Өнім беруші»

Батыс Қазақстан облыстық ___________________________________

тілдерді дамыту басқармасы ___________________________________

Орал қаласы, Қ.Аманжолов көшесі, 87 ___________________________________

ЖИК 000132308 ___________________________________

Қазынашылық Комитеті Астана қаласы ___________________________________

БИК 195301070 ___________________________________

СТТН 270100221928 ___________________________________

ММ коды 2642017


Басқарма бастығының орынбасары

______________________З. Набиев ________________Похожие:

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconТауарларды/ көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Сайқын ауылы «8» ақпан 2008 жыл (орналасқан жері) Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының ішкі саясат бөлімі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан бөлім меңгерушісі...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
«Өнім беруші» әрекет ететін, атынан екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconТауарларды/к өрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт №
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын мкқК «Шұғыла» мәдениет үйі рнн 150601100312 мемлекеттік тіркеу куәлігінің
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconТауарларды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Ақтөбе қ. 2014 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» мкқК атынан, директор Абилова К. Ш. бірінші тараптан
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Сайқын селосы 2009 жыл бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының құрылыс бөлімі»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Бөкей ордасы ауданының құрылыс бөлімі» мм
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconШарт жобасы шемонаиха қаласы 2013ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шығыс Қазақстан облысының ішкі саясат басқармасы»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның және конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы жылғы хаттаманың негізіндетөмендегілер...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconАйнабұлақ ауылы 2010 жылғы " 15 " сәуір Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Айнабұлақ орта мектебі»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан ірі – Заң) және 2010 жылы 5 сәуір күні өткен бір көзден мемлекеттік сатып алу қорытындысы...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconЖоба мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Шабанбай би. 2014 ж. " " Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Шабанбай би ауылдық округі әкімінің аппараты»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы және ж. № мемлекеттік сатып алудың бағалық ұсыныс тәсілінің қортындысы туралы Хаттамасы негізінде...
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» iconЖҰмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасы Үржар ауылы 2012 жыл Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сеитканов Кусаин Бейсенұлы тұлғасында, бір тараптан және бұдан ары «Мердігер» деп аталатын (бұдан әрі Шарт) шарт жасасты және мына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы