«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты icon

«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандартыНазвание«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты
Дата конвертации15.01.2013
Размер53.66 Kb.
ТипДокументы
источник


Әкімдіктің

2007 жылғы «__» ____________

№ ___ қаулысына қосымша


«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің

стандарты


1. Жалпы ережелер


1. Мемлекеттік ќызметтіѕ аныќтамасы:

«Қостанай облысының аумағында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу».

2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нысаны:

Автоматтандырылмаєан

3. Аталған қызмет түрі «Бўќаралыќ аќпарат ќўралдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-4-бабының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 шілдедегі № 843 «Ќазаќстан Республикасында таратылатын шетелдiк бўќаралыќ аќпарат ќўралдарын есепке алу ережесiн бекiту туралы» қаулысына толықтырулар енгізу туралы» қаулысының негізінде көрсетіледі.

4. Осы мемлекеттік ќызметті ўсынатын мемлекеттік органныѕ, мемлекеттік мекеменіѕ немесе ґзге де субъектілердіѕ атауы:

«Қостанай облысының ішкі саясат департаменті» мемлекеттік мекемесі.

5. Тўтынушы алатын кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті кґрсетуді аяќтау нысаны (нјтижесі):

Қостанай облысының аумағында (өңірінде) қаласында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының (бұдан әрі – БАҚ) есепке қойылғандығы туралы анықтама.

6. Аталған мемлекеттік қызмет Қостанай облысының аумағында шет ел бұқаралық ақпарат құралдарының өнімін таратуды жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға көрсетіледі.

7. Мемлекеттік ќызмет кґрсету кезіндегі уаќыт бойынша шектеу мерзімдері:

1) өтініш пен оған қосымша құжаттар тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қаралады;

2) қажетті ќўжаттарды тапсырєан (тіркеген, талон алєан) кезде, электрондыќ сауалды қалыптастырған кезде кезек кїтуге рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыт – 20 минут.

3) ќўжаттарды алєан кезде кезек кїтуге рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыт – 20 минут.

8. Қызмет тегін кґрсетіледі.

9. «Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты Қостанай облысы әкімінің ресми сайтында www.kostanay.kz орналастырылған, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66, № 503 кабинет.

10. Жўмыс кестесі: шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу бойынша құжаттарды қабылдау Қостанай облысының ішкі саясат департаментімен жұмыс күндері сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін жүзеге асырылады.

11. Азаматтарды қабылдау бөлмелері қызметті тұтынушылармен жұмыс үшін жабдықталған, мїмкіндіктері шектеулі адамдар, кїту жјне ќажетті ќўжаттарды дайындау үшін жағдайлар қарастырылған. Өртке қарсы қауіпсіздікдің талаптары сақталған.


^ 2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі


12. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттардың тізбесі:

1) таратушыныѕ мјртебесiн, таратылатын шетелдiк БАЌ толыќ атауларының тізбесін, таралу аумаєын, тілін (тілдерін), негiзгi таќырыптыќ баєыттыєын, мерзiмдi баспасґз басылымдарыныѕ таратылатын даналарыныѕ болжамды санын, хабарларын тарту кґлемiн көрсетумен шетелдiк БАЌ есепке алу туралы ґтiнiш;

2) таратушы жеке тўлєа їшiн кјсiпкерлiк ќызметпен айналысуєа ќўќыєын растайтын ќўжаттыѕ кґшiрмесi;

3) заѕды тўлєа үшін заѕды тўлєаны (филиалды немесе ґкiлдiктi) мемлекеттiк тiркеу (есепке алу) туралы кујлiктiѕ кґшiрмесi.

Шетел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу бойынша құжаттарды қабылдау Қостанай облысының ішкі саясат департаментінде жұмыс күндері сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін жүзеге асырылады. Мекемен-жайы: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66, телефон: 8 (7142) 575-354, № 503 кабинет.

13. Қостанай облысы әкімінің сайты: www.kostanay.kz.

14. Толтырылєан ґтініш пен басќа да қажетті құжаттар мына мекен-жай бойынша тапсырылады: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66, № 503 кабинет, телефон: 8 (7142) 575-354.

15. Тўтынушы мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќажетті ќўжаттарды тапсырєанын растайтын ќўжат қолхат болып табылады.

16. Өтінілген шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу туралы анықтаманы жеке тұлға немесе заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы «Қостанай облысының ішкі саясат департаменті» ММ мына мекен мекен-жай бойынша алады: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66, № 503 кабинет, телефон 8 (7142) 575-354.

17. Мемлекеттік ќызмет кґрсетуді ўсынудан бас тарту негіздері болып мыналар табылады:

1) шетелдік БАҚ есепке алу ережесімен көзделген барлыќ ќажеттi ќўжат ўсынылмауы;

2) шетелдік БАҚ тіркеу үшін ұсынылған ќўжаттарда толыќ емес немесе дўрыс емес аќпарат кґрсетiлуі;

3) шетелдiк БАЌ материалдары Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ ќўрылысын кїшпен ґзгертудi, тўтастыєын бўзуды, мемлекеттiк ќауiпсiздiгiн јлсiретудi, соєысты, јлеуметтiк, тектiк-таптыќ, дiни, нјсiлдiк, ўлттыќ жјне рулыќ артыќшылыќты, ќатыгездiктi, зорлыќќа табынуды жјне порнографияны насихаттауды немесе їгiттеудi ќамтуы;

4) таратушыєа ќатысты оєан ќызметтiѕ осы тїрiмен айналысуєа тыйым салатын сот шешiмiнің болуы;

5) шетелдiк БАЌ ґнiмiне ќатысты оны Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында таратуєа тыйым салу туралы сот шешiмiнің болуы.

Шетелдiк БАЌ есепке алу туралы аныќтамасын тоќтата тўруєа не керi ќайтарып алу таратушымен Ќазаќстан Республикасыныѕ бўќаралыќ аќпарат ќўралдары туралы заѕнамасын бўзєан жаєдайларда сот тјртiбiмен жүзеге асырылады.


^ 3. Жўмыс ќаєидаттары


18. Қызметті тўтынушыєа ќатысты жўмыс ќаєидаттары сыпайылыќ, кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпаратты ұсыну, тўтынушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпараттыѕ саќталуы, ќорєалуы жјне ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету, ќўжаттардыѕ тўтынушы алған сәтіне және қызметті көрсету мерзіміне дейін саќталуын ќамтамасыз ету болып табылады.


^ 4. Жўмыс нјтижелері


19. Тўтынушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа ќосымшаєа сјйкес сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.

20. Мемлекеттік ќызмет кґрсететін мемлекеттік мекеменіѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтердіѕ сапа жјне ќол жетімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјнін жыл сайын арнайы ќўрылєан жўмыс топтары бекітеді.


^ 5. Шаєымдану тјртібі


21. Ујкілетті лауазымды адамдардыѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіру жјне шаєым дайындауєа жјрдем кґрсетету «Қостанай облысының ішкі саясат департаменті» мемлекеттік мекемесінде, мына мекен-жай бойынша жүргізіледі: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66, № 503 кабинет.

22. Шаєым «Қостанай облысының ішкі саясат департаменті» мекемесіне мына мекен-жай бойынша беріледі: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66, № 501 кабинет.

23. Берілген шаєымға жауапты алудың мерзімі мен орынын «Қостанай облысының ішкі саясат департаменті» мемлекеттік мекемесіне мына мекен- жай бойынша білуге болады: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66, № 501 кабинет, телефон 575-190.


^ 6. Байланыс аќпараты


24. Мемлекеттік ќызмет кґрсететін мемлекеттік мекеме басшысыныѕ, басшы орынбасарыныѕ, бөлімнің байланыс деректері:

1) «Қостанай облысының ішкі саясат департаменті» мемлекеттік мекемесінің директоры: телефоны: 8 (7142) 575-190, қабылдау уақыты әр айдың 2, 4 сәрсенбісінде – сағат 10.00-ден 13. 00-ге дейін;

2) «Қостанай облысының ішкі саясат департаменті» мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары: телефоны: 8 (7142) 575-191, қабылдау уақыты әр айдың 1, 3 дүйсенбісінде – сағат 10.00-ден 13. 00-ге дейін;

3) Жоғары ұйымның байланыс деректері – Қостанай облысының әкімдігі: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66, телефон: 575-039, № 705 кабинет.

25. «Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсету мәселесі бойынша кеңесті 575-354 телефонына қоңырау шалып алуға болады. Жұмыс кестесі: күнде сағат 09.00-ден 18. 00-ге дейін, үзіліс – сағат 13.00-ден 14. 00-ге дейін, демалыс күндері: сенбі, жексенбі.


_______________Похожие:

«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты iconҚостанай облысының аумағында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу туралы
Сізден Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алуды сұраймын
«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты icon«Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою» мемлекеттік қызметін көрсету стандарты
...
«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты icon«Облыстардың республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызмет стандарты

«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты icon"Облыс аумағында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу" электрондық мемлекеттік қызмет регламентін бекіту туралы
...
«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты icon"Ақтөбе облысының аумағында таратылатын шетелдiк бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою" электрондық мемлекеттiк қызметiнiң регламентiн бекiту туралы
Ақтөбе облысының аумағында таратылатын шетелдiк бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою электрондық мемлекеттiк қызметiнiң регламентiн...
«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты iconҚазақстан Республикасында таратылатын шетелдiк бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу Мемлекеттік қызмет көрсету органдар
БАҚ-тар мерзiмдi баспасөз басылымдарының таратылатын даналарының болжамды саны, хабарларын тарату көлемi
«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты icon«Облыстардың республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын шетелдiк бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттiк қызмет стандарты
Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда ҚР Үкiметiнiң 2011. 07. 22 N 842(алғаш ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен...
«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты icon«Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою» мемлекеттік қызметін көрсету регламенті
Интернет және басқалары wев-сайттарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты мерзiмдi немесе үздiксiз жария таратудың басқа да нысаны
«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты icon«Жамбыл облысының аумағында таратылатын шетелдiк мерзiмдi баспаcөз басылымдарын есепке алу» электрондық мемлекеттік қызметтің регламенті

«Қостанай облысының аумағында таратылатын шет ел бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу» мемлекеттік қызметін көрсетудің стандарты iconАқпарат және мұрағат iсi саласындағы мемлекеттiк қызмет стандарттарын бекiту туралы
«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын шетелдiк мерзiмдi баспасөз басылымдарын есепке алу»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы