«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз icon

«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурызНазвание«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз
Дата конвертации09.11.2012
Размер100.15 Kb.
ТипДокументы
источник

6


КЕЛІСІМ ШАРТ


«Қазақстан орта мектебі» ММ ғимаратын ағымдағы жөндеу

жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы


Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз


Бұдан әрі тапсырыс беруші деп аталатын Қазақстан орта мектебі мемлекеттік мекемесі атынан 1999жылғы 29 шілде № 115-1917-04 ММ куәлік, 26 қаңтар 2010 жылы бекітілген жарғы негізінде мектеп директоры Сейлханов Ерік Тақанұлы бір тараптан бұдан әрі өнім беруші деп аталатын , ЖШС «Зайсан- Строй- Сервис» атынан №91-1917-04-ЖШС 28.01.2009 жылғы Жарғы негізінде әрекет ететін ЖШС директоры Баймұханбетов Бауыржан Сайлауұлы екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі Заң) және 2010 жылғы «16» наурызда өткен Мемлекеттік сатып алу (бір көзден тәсілімен) қорытындыларының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі-Шарт) жасасты және төмендегі келісімге келді:


^ 1. Бюджеттік пограммалардың атауы


464-аудандық білім беру бөлімі

011- өңірлік жұмыспен қамту және қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім объектілерін күрделі ағымдағы жөндеу

029- ауданның бюджет есебінен

149- өзге де қызметтер мен жұмыстар


  1. Шарттың мәні


2.1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – Қазақстан орта мектебі мемлекеттік

мекемесі тапсырыс беруші үшін мемлекеттік алуды Қазақстан орта мектебінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын (мектеп ішіндегі қабырғаларды сылау, жертөледегі сыртқы қабырғаларды гироизоляциялау, мектеп төбесін шатырлау) жариялады және Мердігердің 9427029 теңге (тоғыз миллион төрт жүз жиырма жеті мың жиырма тоғыз теңге) (бұдан әрі- Шарттың бағасы) мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінім қабылдады.

2.2. Жұмыстар жоба бойынша орындалады. Қазақстан орта мектебінің ғимаратын

ағымдағы жөндеу жұмыстары, Қазақстан орта мектебі, Үлкен-Қаратал ауылы

Бас жбалаушы: Зайсан аудандық құрылыс және ахитектура бөлімі, Зайсан қаласы


^ 3. Тараптардың міндеттер


3.1. Өнім беруші Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз ету үшін банктік кепілдік түрін таңдайды.

3.2. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

3.3. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

3.4. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің ағымдағы жөндеу жұмыстарының жобалау- сметалық құжаттамасын береді.

3.5. Мердігер негізінде қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерді көрсетілген қызметтерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Медігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе жоғары болуы тиіс.

3.6. Егер тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің адамдарын, себептерін көрсете отырып , Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланыықа ие болмауы тиіс.


^ 4. Тараптардың жауапкершілігі


4.1. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау салдарынан туындайтыын барлық тәуекеел үшін жауапты.

4.2. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

4.3. Тапсырыс беруші Шарт бойынша жұмыстардың орндалуын қадағалайды.

4.4. Егер Мердігер Шарттық құжаттардың бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау- смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орыындауға қабілетсіз болып шықса , Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тооқтап қалу себептерін жйғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтатуға өкім бере алады.

4.5. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау- сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс берушінің өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады.

4.6. Мердігер 10 жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырыыс берушіге Объектінің ағыымдағы жөндеу жұмыстары бойнша жұмыстардың орындау тәртібі мен мерзімінің кестесін бекітеді.

4.7. Тапсырыс беруші конкурстық өтініміне сәйкес, төлемдерді жүргізу кесттесін бекітіп , мердігерге ұсынады.

4.8. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, техниканың және жұмыстардың оындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

4.9. Мердігер өз қыызметкерлерінің іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

4.10. Тапсырыс беруші істелген жұмыстарды тексеру үшін сыынақ жүргізе алады.

Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың ақауын түзетуге міндеттенеді.

4.11. Тапсырыс беуші табылған кез келген ақаулар туралы ақауларды түзету мерзімін көрсете отырырып, Мердігерді жазбаша турде хабардар етеді.

4.12. Мердігер ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды Тапсырыс беруші көсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндеетті.

4.13. Мердігер: Жұмыспен қамту бөлімдерінің жолдамасы бойынша 14(он төрт) жұмыысшы алуға; Медициналқ тексеруді жұмыс беруші есебінен жургізуге;

Жұмыс беруші есебінен жұмысшларды тасымалдауды ұйымдастыру, қажетті жағдайда арнайы киіммен қамтамасыз етуге;

Қызметі, жалақысы, бос орындар көрсетілген штаттыық кесттені міндетті турде ұсынуға;

Жұмыысшылардың орташа жалақы көлемі 32000 (отыз екі мың) теңге болуына міндеттенеді.


^ 5. Есеп айырысу тәртібі


5.1. Ақы төлеу нысаны : аудару

5.2. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: мамыр айында 28,7% аванстық төлем шарттағы көрсетілген жалпы соммадан 2711029 тееңге, қабылдап алу-беру актісі бойынша ағымдағы төлемдер 3 358000 теңге маусым айында, соңғы төлем ақы 3 358000 теңге шілде айында

5.3. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: шот-фактура және жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі әр апта сайын

5.4. Тапсырыс беруші Мердігерге 2711029(екі миллион жеті жүз он бір мың жиырма тоғыз) теңге сомада авнстық төлем (алдын ала төлеу) жүгізеді. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.

5.5. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың көлеміне байланысты жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі негізінде төлемдер жүргізеді. Төлем меерзімі әр айдың соңғы аптасы

5.6. Ұсталған сома Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

5.7. Мердігер Тапсырыс беушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.


^ 6. Тараптардың құқығы


6.1. Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 5(бес) жыл мерзімге береді.

6.2. Егер басқа тарап Шартта көрсетілген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шарттыы бұза алады:

1) Егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса

2) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізгі уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймаса;

3) Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай-да бір себептермен таратылса;

4) Мердігер жбалау құжаттамасында көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

6.3. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзіннде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді.

6.4. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

6.5. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстаға байланысты барлық материалдарды , жабдықтарды , ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойыынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қрғауды қамтамасыз етуге тиіс.

6.6. Медігер өнім беруді ұйымдастыру, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау , тиеу және сақтау үшін жауапты.

6.7. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелерді ғана пайдаланады.

6.8. Материалдар мен жабдықтарды тапсырыс беруші мен Медігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Осындай матеериалдар мен жабдықтарды қабыылдағаннан кейін Мердігер материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін, жғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Мердіге өзінің жұмыыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуы тиіс.

6.9. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

6.10. Егер Мердігер учаскені осы Шат талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсыыыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмыстарды оындауы мүмкін.

6.11. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстадың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жееті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс кмисиясы) тағайындайды.

6.12. Жұмыс комисиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

6.13. Жұмыс комисиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

6.14. Жұмыс комисиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні блып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (мемлекеттік комисия актісімен) анықталады.

6.15. Егер Мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.

6.16. Жұмыстардың бастлатын мерзімі 1 маусым болып саналады.

6.17. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін 60 (алпыс) күнтізбелік күннен кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

6.18. Әлеуетті өнім беруші (мердігер) Қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

6.19. Тапсырыс беруші осы Шарт бйынша оындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

6.20. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.


  1. Дауларды шешу


7.1. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үрдісінде шешеді.

7.2. Егер Шарт бойынша дауды 10(он күн) ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.


8. Форс- мажор


8.1. Егерде бұл орындамаушылық форс-мажорлық жағдайларға (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, эпидемия, әскери жағдайлар) байланысты болса жауапкершіліктен босатылады. Осы шарт бойынша міндеттемелерді тиісті атқару мүмкін болмаса толық және жартылай орындамау міндетінен босатылады.

8.2. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдерр талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үрдісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау меррзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.


8.3. Осы Шартқа Қазақстан Республикасының сот, заң шығарушы және орындаушы биліктер органдарыныың шешімінен, осы келісімдегі бір немесе екі жақта міндеттемені орындауға мүмкіндік бермесе жауапкершілік алмайды.


^ 9. Енгізілген өзгертулер мен толыықтырулар

9.1. Шарт қазынашылық басқармасында тіркеліп, екі жақтың қолы қойылған күннен бастап күшіне енеді және 2010 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекетте болады.

9.2. Осы Шартта жасалған өзгерістер мен толықтырулар тараптардың келісімі бойынша жазбаша түрде жасалады және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

9.3. Осы Шарт бірдей заңдылық күші бар, Тараптардың әрқайсысына 1 данадан жасалған.


^ 10. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:


Тапсырыс беруші: Өнім беруші:


Қазақстан орта мектебі ММ ЖШС «Зайсан-Строй-Сервис»

ШҚО, Зайсан ауданы, Қаратал ауылы

ШҚО, Зайсан ауданы, Үлкен-Қаратал ауылы СТН 180400211064

Тел: 872340-24770 ИИК 120467455

СТН 180400001126 БИК 190901749

ИИК 000130067 АҚ «Банк Центр Кредит» ШҚО филиалы

БИК 195301070 Өскемен қаласы

ҚР. ҚМ Қазынашылық комитеті ММ БИН 090140017122

Астана қаласы

Сейлханов Е.Т Баймуханбетов Б.С

(Т.А.Ә) (Т.А.Ә)

(қолы) (қолы)

2010ж «31» наурыз 2010ж «31» наурыз

М.О М.ОПохожие:

«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconҚортындысы туралы хаттама Зайсан қаласы 16. 03. 2010 ж Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы : Қазақстан орта мектебі мм, Үлкен-Қаратал ауылы «Қазақстан орта мектебінің»
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы : Қазақстан орта мектебі мм, Үлкен-Қаратал ауылы «Қазақстан орта мектебінің» төбені жөндеу...
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconБір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу Қортындысы туралы хаттама Қаратал ауылы 21. 04. 2010ж
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: Қаратал орта мектебі мм,Қаратал ауылы «Қаратал орта мектебінің» спорт залының еденін жөндеу...
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconКонкурсқа қатысуға жiберу туралы хаттама Қаратал орта мектебі мм «Қаратал орта мектебі мм-ісінің»
Мм «Қаратал орта мектебі мм-ісінің» спорт залының еденін ағымдағы жөндеуден өткізугу мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconКелісім шарт «Қаратал орта мектебі» мм спорт залының еденін ағымдағы жөндеу Жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы
Сайлауұлы екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі Заң) және 2010 жылғы 17 сәүірде өткен Мемлекеттік сатып...
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconКонкурсқА Қатысуға жіберу туралы хаттама қазақстан орта мектебі мм «Қазақстан орта мектебінің ғимаратын»
Мм «Қазақстан орта мектебінің ғимаратын» ағымдағы жөндеуден өткізуге мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconКонкурсқа қатысуға жiберу туралы хаттама «Амангелды атындағы орта мектебі мм»
«Амангелды атындағы орта мектебі мм» «Мектеп ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстарын» жөндеуден өткізуге мемлекеттік сатып алу ашық...
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconТауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурсқа қатысуға
Зайсан ауданының әкімдігінің «Қаратал орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі» Зайсан ауданы, Қаратал ауылындағы мектеп ғимаратын...
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconНазар аударыңыз, Конкурс! Конкурсты ұйымдастырушы Зайсан аудандық білім бөлімінің «Үлкен-Қаратал ауылындағы»
Конкурсты ұйымдастырушы Зайсан аудандық білім бөлімінің «Үлкен-Қаратал ауылындағы» «Қазақстан орта мектебі» мемлекеттік мекемесі...
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconБір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қортындысы туралы хаттама
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы : «Айнабұлақ орта мектебі» мм, Айнабұлақ ауылы «Айнабұлақ орта мектебінің спорт залының еденін...
«Қазақстан орта мектебі» мм ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы Үлкен-Қаратал ауылы 2010жылы «31» наурыз iconКонкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама Зайсан ауданы әкімдігінің «Сарытерек орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратын ағымдағы жөндеуден өткізуге мемлекеттік сатып алу жөнінде
Зайсан ауданы әкімдігінің «Сарытерек орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратын ағымдағы жөндеуден өткізуге мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы