2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года icon

2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 годаНазвание2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года
Дата конвертации21.09.2012
Размер81 Kb.
ТипДокументы
источник

2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам

за январь-июль 2012 года

Тауар тобының атауы


Экспорт, мың. АҚШ доллары

Экспорт, тыс. долларов США

Экспорт, қорытындыға, %-бен

Экспорт, в % к итогу


Наименование

товарной группы

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

54 087 465,9

6 973 856,7

47 113 609,2

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және

Өсімдіктер

өнімдері,

дайын азық-түлік

тауарлары

2 098 380,2

823 459,2

1 274 921,0

3,9

11,8

2,7

Продукты

животного и

растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық

өнімдер,

соның ішінде

41 563 410,6

3 504 521,1

38 058 889,5

76,8

50,3

80,8

Минеральные

продукты,

в том числе:

Отын-энергетикалық

тауарлар

38 797 042,6

2 273 014,0

36 524 028,6

71,7

32,6

77,5

Топливно-энергетические товары

Химиялық

өнім

және олармен

байланысты өнеркәсіп салалары

(каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

1 575 232,4

696 683,3

878 549,1

2,9

10,0

1,9

Продукция

химической и

связанных с ней

отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары шикізаттар,

аңтерісі және одан жасаған бұйымдар

14 598,1

5 644,3

8 953,8

0,0

0,1

0,0

Кожевенное

сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш,

орман материалдары

және целлюлозды-қағаз бұйымдары

26 896,1

12 922,0

13 974,1

0,0

0,2

0,0

Древесина,

лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және

тоқымалар

бұйымдары

62 338,5

36 518,9

25 819,6

0,1

0,5

0,1

Текстиль и

текстильные

изделия

Аяқ киім,

бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

22 748,0

22 546,2

201,8

0,0

0,3

0,0

Обувь, головные

изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

15 277,3

14 438,3

839,0

0,0

0,2

0,0

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

6 869 918,8

1 408 815,4

5 461 103,4

12,7

20,2

11,6

Металлы и

изделия из них

Машиналар, жабдық, көлік құралдары, аспаптар және аппараттар

702 299,1

428 616,1

273 683,0

1,3

6,1

0,6

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

1 136 366,8

19 691,9

1 116 674,9

2,1

0,3

2,4

Прочие товары2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы импортының құрылымы
Структура импорта Республики Казахстан по основным товарным группам
за январь-июль 2012 года


Тауар тобының атауы

Импорт, мың АҚШ

Импорт, тыс. долларов

Импорт, қорытындыға, %-бен

Импорт, в % к итогуНаименование товарной группы

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

23 894 533,0

12 100 913,1

11 793 619,9

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және

өсімдіктер

өнімдері,

дайын

азық-түлік

тауарлары

2 226 638,5

1 471 484,8

755 153,7

9,3

12,2

6,4

Продукты

животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық

өнімдер,

соның ішінде

2 984 583,1

2 806 381,5

178 201,6

12,5

23,2

1,5

Минеральные

продукты,

в том числе:

Отын-

энергетикалық

тауарлар

2 473 399,4

2 340 615,5

132 783,9

10,4

19,3

1,1

Топливно-

энергетические

товары

Химиялық

өнім

және олармен

байланысты өнеркәсіп салалары (каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

3 283 670,6

1 251 442,6

2 032 228,0

13,7

10,3

17,2

Продукция

химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары

шикізаттар, аңтерісі және

одан жасаған бұйымдар

36 497,0

7 061,0

29 436,0

0,2

0,1

0,2

Кожевенное

сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш,

орман материалдары және целлюлозды-қағаз бұйымдары

816 705,9

436 275,7

380 430,2

3,4

3,6

3,2

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және тоқымалар бұйымдары

510 539,0

203 306,5

307 232,5

2,1

1,7

2,6

Текстиль и текстильные изделия

Аяқ киім, бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

172 005,0

39 386,0

132 619,0

0,7

0,3

1,1

Обувь,

головные изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

386 953,5

193 704,9

193 248,6

1,6

1,6

1,6

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

3 426 981,3

2 171 358,4

1 255 622,9

14,3

17,9

10,6

Металлы и

изделия из них

Машиналар,

жабдық, көлік

құралдары, аспаптар және аппараттар

9 195 734,8

3 070 299,6

6 125 435,2

38,5

25,4

51,9

Машины,

оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

854 224,3

450 212,1

404 012,2

3,6

3,7

3,4

Прочие товарыПохожие:

2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года icon2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года
...
2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года icon2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года
...
2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года icon2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года icon2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года iconЗа январь-июль 2012 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на
За январь-июль 2012 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 279,3 млрд тенге, что составляет 85,8 к уровню...
2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года iconПостановление Правительства республики казахстан 2012 жылғы Астана, Үкімет Үйі от 2012 года № № № данасы экз. №
«Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы...
2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года iconСоциально-экономическое развитие г. Курчатова за январь-июль 2012 года июль 2012 год

2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы