Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы icon

Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралыНазваниеЖер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы
страница5/13
Дата конвертации25.02.2013
Размер1.93 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

              жүргiзу үшiн берiлетiн жер қойнауы учаскелерi

      1. Қазақстан Республикасы аумағының шекараларындағы жер қойнауы учаскелерi мемлекеттiк меншiк болып табылады және осы Заңда белгiленген тәртiппен жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн берiледi.
      2. Жер қойнауы учаскесi айналым нысанасы бола алмайды.
      3. Жер қойнауын пайдалану құқығы осы Заңда айқындалған тәртiппен және талаптарда айналым объектiсi болып табылады.

      33-бап. Геологиялық және тау-кендiк бөлулер

      1. Барлауға, өндiруге, бiрлескен барлау мен өндiруге арналған, сондай-ақ барлаумен немесе өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған жер қойнауын пайдалану құқығының иесi жер қойнауын пайдалану жөнiндегi тиiстi операцияларды геологиялық немесе тау-кендiк бөлуге сәйкес айқындалған жер қойнауы учаскесi шегiнде ғана жүргiзуге құқылы.
      2. Геологиялық бөлудi жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган конкурс жеңiмпазы немесе осы Заңда көзделген жағдайларда жер қойнауын пайдалану құқығы конкурс өткiзбей-ақ берiлген тұлға өтiнiш берген күннен бастап жиырма күн iшiнде бередi.
      3. Тау-кендiк бөлудi жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган конкурс жеңiмпазына немесе осы Заңның 35-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жер қойнауын пайдалану құқығы конкурс өткiзбей-ақ берiлетiн тұлғаға аталған тұлға тау-кендiк бөлу жобасын берген күннен бастап жиырма күннен кешiктiрмей бередi.
      4. Өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығының иесi тау-кендiк бөлумен айқындалған жер қойнауы учаскесi шегiнде барлау жөнiндегi операцияларды жүргiзуге құқылы. Қорлардың өсiмi және оларды жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасы растаған жағдайда келiсiмшартқа тараптардың жазбаша келiсiмiмен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тиiстi өзгерiстер енгiзiлуге тиiс.

      ^ 34-бап. Жер қойнауын пайдалану құқығының туындауы

      1. Жер қойнауын пайдалану құқығы:
      1) беру;
      2) табыс ету;
      3) құқық мирасқорлығы тәртiбiмен ауысу жолымен туындайды.
      2. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру жер қойнауын пайдалану құқығын тұлғаға тiкелей мемлекеттiң беруiн бiлдiредi.
      3. Жер қойнауын пайдалану құқығын табыс ету жер қойнауын пайдалану құқығын тұлғаға басқа жер қойнауын пайдаланушының беруiн бiлдiредi.
      4. Жер қойнауын пайдалану құқығының құқық мирасқорлығы тәртiбiмен ауысуы заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру кезiнде және жер қойнауын пайдалану құқығына ие жеке тұлға қайтыс болған кезде құқық мирасқорында жер қойнауын пайдалану құқығының туындауын бiлдiредi.

      ^ 35-бап. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру

      1. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру осы баптың 3, 5, 6 және 9-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, келiсiмшарт жасасу жолымен жүргiзiледi.
      2. Барлауға, өндiруге, бiрлескен барлау мен өндiруге арналған келiсiмшарт конкурс нәтижелерiнiң негiзiнде оның жеңiмпазымен жасалады.
      Конкурс өткiзбей-ақ, тiкелей келiссөздер негiзiнде:
      1) барлауға арналған келiсiмшарт негiзiнде коммерциялық табумен байланысты өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын алуға айрықша құқығы бар тұлғамен өндiру жөнiндегi операциялар жүргiзуге;
      2) барлаумен немесе өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жөнiндегi операциялар жүргiзуге;
      3) жалпыға ортақ пайдаланатын темiржол мен автомобиль жолдарын және көпiрлердi салу (реконструкциялау, жөндеу) кезiнде кең таралған пайдалы қазбаларды барлау немесе өндiру жөнiндегi операциялар жүргiзуге;
      4) ұлттық компаниямен барлау және (немесе) өндiру жөнiндегi операциялар жүргiзуге;
      5) осы Заңның 54-бабының 4-тармағында белгiленген жағдайда барлау және (немесе) өндiру жөнiндегi операциялар жүргiзуге;
      6) қойнауында жерасты сулары бар жер учаскесiнiң меншiк иесi немесе жер пайдаланушысы осы учаскеде арнаулы су пайдалану құқығын иеленген жағдайда, онымен халықты ауыз сумен немесе шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтау үшiн тәулiгiне екi мың текше метрден астам көлемдегi жерасты суларын өндiру жөнiндегi операциялар жүргiзуге келiсiмшарттар жасалады.
      3. Келiсiмшарт аумағындағы немесе одан тысқары жерлердегi барлаумен немесе өндiрумен байланысты емес және радиоактивтi қалдықтарды, зиянды заттарды көмуге және сарқынды суларға арналған жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға жер қойнауын пайдалану құқығын беру қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның жазбаша рұқсаты негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      4. Барлаумен немесе өндiрумен байланысты және барлауға немесе өндiруге арналған келiсiмшарттардың жұмыс бағдарламаларында көзделген жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға жер қойнауын пайдалану құқығын беру талап етiлмейдi.
      5. Шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк-техникалық мақсатындағы жерасты суларын тәулiгiне елу текше метрден екi мың текше метрге дейiн алу лимиттерiмен өндiру құқығын беру, су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, суды бұру саласындағы уәкiлеттi орган берген рұқсаттың негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      6. Жер қойнауын пайдаланушыға пайдалы қазбаны өндiрудiң технологиялық схемасына сәйкес өндiрiстiк-техникалық жерасты суларын тәулiгiне екi мың және одан да көп текше метр көлемiнде қаттарға айдау үшiн оларды барлау немесе өндiру не тау-кен өнiмдерiн пайдалану кезiнде суды азайту мақсатында жерасты суларын өндiру құқығын беру, жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның рұқсат беруi арқылы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      Осы тармақтың ережелерi жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiмшарт шеңберiнде жер қойнауын пайдаланушы жүзеге асыратын, тау-кен қазбаларын пайдалану кезiнде суды төмендету мақсатында жерасты суларын өндiруге қолданылмайды.
      7. Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын беру облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органымен келiсiмшарт жасасу жолымен жүргiзiледi.
      8. Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеуге жер қойнауын пайдалану құқығын беру жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеу жөнiндегi операцияларды жүргiзуге жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiмшарт (шарт) жасасу жолымен Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүргiзiледi.
      9. Кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшiн, сондай-ақ тәулiгiне елу текше метрден аспайтын көлемде жерасты суларын өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын беру қойнауында кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бар жер учаскесiн жеке меншiкке немесе жер пайдалануға берумен бiр мезгiлде жүргiзiледi. Жер учаскесiн уақытша жер пайдалануға беру кезiнде кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы үшiн, сондай-ақ тәулiгiне елу текше метрден аспайтын көлемде өндiрiлетiн жерасты суларын пайдалану талаптары уақытша жер пайдалану туралы шартта көзделуi мүмкiн.

      ^ 36-бап. Жер қойнауын пайдалану құқығын және жер қойнауын
              пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi беру

      1. Жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi беру:
      1) өтемдi не өтеусiз азаматтық-құқықтық мәмiлелер негiзiнде басқа тұлғаға жер қойнауын пайдалану құқығын iшiнара немесе толық иелiктен шығару;
      2) өтемдi не өтеусiз азаматтық-құқықтық мәмiлелер негiзiнде жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығару;
      3) жер қойнауын пайдалану құқығын, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталына беру;
      4) жер қойнауын пайдалану құқығына ие мемлекеттiк кәсiпорындардың мүлiктiк кешендерiн жекешелендiру процесiнде жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалану құқығын иелiктен шығару;
      5) банкроттық кезiндегi конкурстық iс жүргiзу процесiнде жер қойнауын пайдалану құқығын, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығару;
      6) жер қойнауын пайдалану құқығынан, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлерден, оның iшiнде кепiлге беру кезiнде ақы өндiрiп алу;
      7) бiр немесе бiрнеше қатысушылардың қосымша салымдар енгiзуi жолымен, сондай-ақ заңды тұлғаның қатысушылары құрамына жаңа қатысушыны қабылдау жолымен жарғылық капиталды ұлғайту нәтижесiнде жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғадағы, егер осы заңды тұлғаның негiзгi қызметi Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланумен байланысты болса, осындай жер қойнауын пайдаланушы қабылдайтын шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама түрде айқындау және (немесе) шешiмдерге ықпал ету мүмкiндiгi бар заңды тұлғадағы үлеске құқықтың пайда болуы арқылы жүзеге асырылады.
      2. Кең таралғандарын қоспағанда, пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге, бiрлескен барлау мен өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi беру құзыреттi органның осы Заңның 37-бабында белгiленген тәртiппен берiлетiн рұқсаты бойынша жүзеге асырылады.
      Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi беру облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының осы Заңның 37-бабында белгiленген тәртiппен берiлетiн рұқсаты бойынша жүзеге асырылады.
      3. Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды тұлғаның, осындай жер қойнауын пайдаланушы қабылдайтын шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама түрде айқындау және (немесе) шешiмдерге ықпал ету мүмкiндiгi бар заңды тұлғаның, егер осы заңды тұлғаның негiзгi қызметi Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланумен байланысты болса, акцияларын немесе акцияларға меншiк құқығын растайтын өзге де бағалы қағаздарын не акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымға бастапқы шығару, оның iшiнде қосымша эмиссия шеңберiнде шығарылған осындай бағалы қағаздарды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бастапқы орналастыру құзыреттi органның осы Заңның 37-бабында белгiленген тәртiппен берiлетiн рұқсаты бойынша жүзеге асырылады.
      4. Жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн), жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi кепiлге беру құзыреттi органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты осы Заңның 37-бабында белгiленген тәртiппен берiлетiн рұқсаты бойынша жүзеге асырылады.
      Жер қойнауын пайдалану құқығын кепiлге салудан алынған кредиттi жер қойнауын пайдаланушының өзi немесе жарғылық капиталында жер қойнауын пайдаланушының жүз пайыздық қатысу үлесi бар еншiлес ұйым жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшартта көзделген Қазақстан Республикасының аумағында жер қойнауын пайдалану не кейiннен қайта бөлiсудi ұйымдастыру мақсаттарына пайдалануға тиiс.
      5. Осы баптың 2-тармағының ережелерi мынадай жағдайларға:
      1) жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғаның, осындай жер қойнауын пайдаланушы қабылдайтын шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама түрде айқындау және (немесе) шешiмдерге ықпал ету мүмкiндiгi бар заңды тұлғаның, егер осы заңды тұлғаның негiзгi қызметi Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланумен байланысты болса, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымда болатын акцияларын немесе акцияларға меншiк құқығын растайтын өзге де бағалы қағаздарын не акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын иелiктен шығару жөнiнде мәмiлелер жасасуға;
      2) жер қойнауын пайдалану құқығының, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердiң барлығын немесе бiр бөлiгiн:
      мұндай еншiлес ұйым салық салуда жеңiлдiгi бар мемлекетте тiркелмеген жағдайда, қатысу үлесiнiң (акциялар пакетiнiң) кемiнде тоқсан тоғыз пайызы тiкелей немесе жанама түрде жер қойнауын пайдаланушыға тиесiлi болатын еншiлес ұйымның пайдасына;
      жер қойнауын пайдалану құқығының, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердiң барлығын немесе бiр бөлiгiн сатып алушы салық салуда жеңiлдiгi бар мемлекетте тiркелмеген жағдайда, әрқайсысында қатысу үлестерiнiң (акциялар пакеттерiнiң) кемiнде тоқсан тоғыз пайызы тiкелей немесе жанама түрде белгiлi бiр тұлғаға тиесiлi болатын заңды тұлғалар арасында беруге;
      3) егер осындай берудiң нәтижесiнде тұлға жер қойнауын пайдаланушы заңды тұлғаның және (немесе) осындай жер қойнауын пайдаланушы қабылдайтын шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама түрде айқындау және (немесе) шешiмдерге ықпал ету мүмкiндiгi бар заңды тұлғаның, егер осы заңды тұлғаның негiзгi қызметi Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдаланумен байланысты болса, жарғылық капиталындағы қатысу үлесiнiң (акциялар пакетiнiң) 0,1 пайыздан кемiне тiкелей немесе жанама түрде (үшiншi тұлғалар арқылы) билiк ету құқығын сатып алса, жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды тұлғадағы акцияларды (қатысу үлестерiн) беруге қолданылмайды.
      6. Жер қойнауын пайдаланушыға жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiмшарт (шарт) негiзiнде берiлген жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеуге жер қойнауын пайдалану құқығын беру осы органның алдын ала келiсiмi негiзiнде ғана жүргiзiлуi мүмкiн.
      7. Кең таралған пайдалы қазбаларды және жерасты суларын өз мұқтажын қанағаттандыру үшiн барлауға немесе өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын беру қойнауында кең таралған пайдалы қазбалар немесе жерасты сулары бар жер учаскесiн жеке меншiкке немесе жер пайдалануға берумен бiр мезгiлде жүргiзiледi. Жер учаскесiн уақытша жер пайдалануға беру кезiнде кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты суларын өз мұқтажын қанағаттандыру үшiн пайдалану талаптары уақытша жер пайдалану туралы шартта көзделуi мүмкiн.
      Кең таралған пайдалы қазбаларды және жерасты суларын өз мұқтажын қанағаттандыру үшiн барлауға немесе өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын беруге облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының рұқсаты талап етiлмейдi.
      Өз мұқтажын қанағаттандыру үшiн кең таралған пайдалы қазбаларға және жерасты суларына жер қойнауын пайдалану құқығын қойнауында солар болатын жер учаскесiнсiз беруге тыйым салынады.
      8. Жер қойнауын пайдалану құқығын басқа тұлғаға iшiнара беру жағдайында жер қойнауын пайдаланушы және осындай тұлға келiсiмшарт бойынша бiрлесiп құқықтарды жүзеге асыру мен мiндеттердi орындау кезiнде туындайтын өзара мiндеттемелер бойынша келiсiмге келуге тиiс. Жер қойнауын пайдаланушылар арасындағы бiрлескен қызмет туралы шарт не келiсiмшарт бойынша қызмет шеңберiнде өзара құқықтар мен мiндеттердi белгiлеу туралы өзге де шарт құзыреттi органмен немесе кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органымен келiсiледi және келiсiмшарт тараптары үшiн мiндеттi күшi бар келiсiмшартқа толықтыру болып табылады.
      9. Иелерi бiрнеше жеке немесе заңды тұлға болып табылатын жер қойнауын пайдалану құқығының бiр бөлiгiн беру жағдайында мұндай беру осы жер қойнауын пайдалану құқығының барлық иелерiнiң келiсiмiмен ғана мүмкiн болады.
      10. Жер қойнауын пайдаланушының келiсiмшартқа қандай да болсын қатысуы сақталатын кезге дейiн ол және жер қойнауын пайдалану құқығы берiлетiн тұлға келiсiмшарттың негiзiнде туындаған мiндеттемелер бойынша ортақ жауапкершiлiк атқарады.
      11. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру жер учаскесiн, тау-кендiк немесе геологиялық бөлудi қайта ресiмдеудiң сөзсiз негiзi болып табылады.
      Жер қойнауын пайдалану құқығын беру келiсiмшарт талаптары бойынша қалыптастырылған тарату қорын қайта ресiмдеудiң (берудiң) сөзсiз негiзi болып табылады.
      12. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру бойынша барлық шығыстар, егер беру шарттарында өзгеше көзделмесе, жер қойнауын пайдаланушының шығыстарына жатқызылады.
      13. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру келiсiмшартқа тиiстi өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзу қажеттiлiгiне әкеп соғады және осындай өзгерiстер және (немесе) толықтырулар тiркелген кезден бастап жасалған болып есептеледi. Құзыреттi орган немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы жер қойнауын пайдалану құқығын беру жөнiндегi азаматтық-құқықтық мәмiле жасасу фактiсi болмаған кезде не жер қойнауын пайдаланушының құзыреттi органға немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына негiзiнде жер қойнауын пайдалану құқығын беруге рұқсат берiлген дәйексiз ақпарат беруi фактiсi анықталған кезде, не осы баптың 8 және 9-тармақтарының ережелерi сақталмаған кезде келiсiмшартты тiркеуден бас тартуға құқылы.
      Жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлерге құқықтарды беру осы баптың ережелерi ескерiле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен ресiмделедi.
      14. Жер қойнауын пайдалану құқығын, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi беруге бағытталған, құзыреттi органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының осы баптың 2-тармағында көзделген рұқсаты болмай, сол сияқты рұқсаттың қолданылу мерзiмi өткеннен кейiн, сондай-ақ осы баптың 6-тармағына сәйкес берiлетiн жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органның алдын ала келiсiмiнсiз жасалған мәмiлелер мен өзге де iс-әрекеттер олар жасалған кезден бастап жарамсыз болады.
      Жасалған мәмiле туралы құзыреттi органға ол жасалғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде хабарламау мәмiленi жарамсыз деп тануға негiз болып табылады.

      ^ 37-бап. Жер қойнауын пайдалану құқығын және онымен
              байланысты құқықтарды иелiктен шығаруға рұқсат
              беру тәртiбi

      1. Егер осы Заңда өзгеше белгiленбесе, өзiне тиесiлi жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығару ниетi бар тұлға құзыреттi органға жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi табыс етуге рұқсат беру туралы өтiнiш жiбередi.
      Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) иелiктен шығарған кезде жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған рұқсат беру туралы өтiнiш облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органына жiберiледi.
      2. Жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығаруға рұқсат беру туралы өтiнiш қазақ және орыс тiлдерiнде жасалуға және:
      1) жер қойнауын пайдалану құқығы не жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектi тиесiлi заңды тұлғаның толық атауын не жеке тұлғаның тегiн және атын;
      2) иелiктен шығарылатын жер қойнауы учаскесiн және жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) көрсетудi не иелiктен шығаруға жататын жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiнi көрсетудi;
      3) иелiктен шығарылатын жер қойнауын пайдалану құқығының (оның бiр бөлiгiнiң) көлемiн не қатысу үлесiнiң (акциялар пакетiнiң) мөлшерiн, иелiктен шығарылатын бағалы қағаздар санын дәл көрсетудi, сондай-ақ бастапқы иегерде және басқа тұлғаларда қалатын құқықтар көлемiн, иелiктен шығарылатын бағалы қағаздардың түрiн көрсетудi;
      4) жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғаның, осындай жер қойнауын пайдаланушы қабылдайтын шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама түрде айқындау және (немесе) шешiмдерге ықпал ету мүмкiндiгi бар заңды тұлғаның жарғылық капиталының жалпы мөлшерi туралы және қатысушыларының құрамы, акцияларға меншiк құқығын растайтын не акцияларға айырбасталатын шығарылған бағалы қағаздарының жалпы саны, акцияларының жалпы саны мен пакеттерiнiң арақатынасы туралы мәлiметтердi;
      5) жер қойнауын пайдалану құқығын не жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiнi сатып алушы туралы мәлiметтердi:
      заңды тұлғалар үшiн - сатып алушының атауын, оның орналасқан жерiн, мемлекеттiк тиесiлiгiн, заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркелуi және салық органдарында тiркелуi туралы мәлiметтердi, басшылары мен олардың өкiлеттiктерi туралы мәлiметтердi, қатысу үлестерiнiң (акциялар пакеттерiнiң) мөлшерi көрсетiле отырып, қатысушылар туралы мәлiметтердi, бағалы қағаздардың жалпы саны көрсетiле отырып, заңды тұлғаның мұндай қағаздарының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы айналымы туралы мәлiметтердi, сатып алушының еншiлес ұйымдары туралы мәлiметтердi;
      жеке тұлғалар үшiн – сатып алушының тегi мен атын, заңды мекенжайын, азаматтығын, жеке басын куәландыратын құжаттары, салық органдарында тiркелуi не кәсiпкерлiк қызмет субъектiсi ретiнде тiркелуiнiң болуы не болмауы туралы мәлiметтердi, сатып алушы қатысушысы (акционерi) болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәлiметтердi;
      6) соңғы үш жылда оларда өз қызметiн жүзеге асырған мемлекеттер тiзбесiн қоса алғанда, сатып алушының бұрынғы қызметi туралы мәлiметтердi, сондай-ақ персоналдың бiлiктiлiгiн қоса алғанда, сатып алушының қаржылық, техникалық, басқарушылық және ұйымдастырушылық мүмкiндiктерi туралы деректердi;
      7) жер қойнауын пайдалану құқығын не жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiнi иелiктен шығару негiзiн;
      8) жер қойнауын пайдалану құқығын не жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды тұлғадағы қатысу үлесiн (акциялар пакетiн) иелiктен шығару бойынша құқық қатынасында өтiнiш берушiнiң құқықтық мәртебесiн көрсетудi;
      9) сатып алушының өтiнiште және оған қоса берiлетiн құжаттарда өзi туралы көрсетiлген барлық мәлiметтердiң дұрыс екенi туралы жазбаша растауын;
      10) өтiнiшке қол қойған адамның тегi мен атын, осындай адамның өкiлеттiктерiн көрсетудi, оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәлiметтердi;
      11) жер қойнауын пайдалану құқығының не жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiнiң бағасы және басқа да иелiктен шығару талаптары туралы мәлiметтердi қамтуға тиiс.
      Өтiнiшке онда көрсетiлген мәлiметтердi растайтын, тиiстi түрде куәландырылған құжаттар (не олардың нотариат куәландырған көшiрмелерi) қоса берiледi.
      Өтiнiшке қоса берiлетiн барлық құжаттар қазақ және орыс тiлдерiнде жасалуға тиiс. Егер өтiнiштi шетелдiк немесе шетелдiк заңды тұлға берсе, мұндай құжаттар әрбiр құжатқа дұрыстығын нотариус куәландырған қазақ және орыс тiлдерiндегi аудармасы мiндеттi түрде қоса берiлiп, өзге тiлде жасалуы мүмкiн.
      3. Құзыреттi орган Мемлекеттiң басым құқығын жүзеге асыру мәселелерi жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның хаттамасы келiп түскен күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығаруға рұқсат беру (беруден бас тарту) туралы ұсыныстар әзiрлеу үшiн қажеттi материалдарды жер қойнауын пайдалану мәселелерi жөнiндегi сарапшылық комиссияның қарауына жiбередi.
      4. Жер қойнауын пайдалану мәселелерi жөнiндегi сарапшылық комиссия материалдарды алған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде өтiнiштi және өзге де материалдарды қарап, жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығаруға рұқсат беру (беруден бас тарту) туралы тиiстi ұсыныс әзiрлейдi.
      Жер қойнауын пайдалану мәселелерi жөнiндегi сарапшылық комиссия өтiнiш берушiден және басқа да тұлғалардан жер қойнауын пайдалану құқығын не жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығаруға тiкелей қатысы бар кез келген қосымша материалдарды сұратуға және алуға құқылы.
      Жер қойнауын пайдалану мәселелерi жөнiндегi сарапшылық комиссияның жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығаруға рұқсат беру (беруден бас тарту) туралы ұсынысы құзыреттi органға жiберiлетiн хаттамамен ресiмделедi.
      5. Құзыреттi орган жер қойнауын пайдалану мәселелерi жөнiндегi сарапшылық комиссияның ұсынысы негiзiнде ұсынысты алған кезден бастап бес жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығаруға рұқсат беру (беруден бас тарту) туралы шешiм қабылдайды.
      6. Құзыреттi орган мынадай талаптар сақталғанда ғана:
      1) егер жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) сатып алушы осы Заңда жер қойнауын пайдаланушыларға және жер қойнауын пайдалану құқығының берiлуiне үмiткер тұлғаларға қойылатын талаптарға толық сай келсе;
      2) егер мұндай беру Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, оның iшiнде елдiң ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, келiсiмшарт шеңберiнде құқықтарды шоғырландыру және (немесе) жер қойнауын пайдалану саласындағы операцияларды жүргiзуге арналған құқықтарды шоғырландыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық келiсiмдер талаптарын сақтамауға әкеп соқпаса;
      3) егер жер қойнауын пайдалану құқығын, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi беруге рұқсат беру туралы өтiнiш осы баптың 2-тармағының талаптарына сай келсе, жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi иелiктен шығаруға рұқсатты бередi.
      7. Құзыреттi органның жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiлердi белгiлi бiр тұлғаға иелiктен шығаруға рұқсат беруi туралы мәселе мұндай иелiктен шығарудың әрбiр жағдайы үшiн жеке-жеке қаралады. Жер қойнауын пайдаланушының не оның қатысушысының (акционерiнiң) қалауы бойынша мұндай иелiктен шығаруға ортақ рұқсатты келiсiмшартта не өзге шартта белгiлеуге жол берiлмейдi.
      8. Жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiнi беруге рұқсат беруден бас тартуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дау айтылуы мүмкiн.
      9. Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге рұқсат беруден бас тарту осы баптың 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес себебi түсiндiрiлмей ресiмделедi.
      10. Жер қойнауын пайдалану құқығы келiсiмшарт күшiне енген кезден бастап екi жыл iшiнде берiлмейтiн болады.
      Осы тармақтың ережелерi:
      1) ұлттық басқарушы холдингтiң, ұлттық компанияның немесе олардың еншiлес ұйымдарының жер қойнауын пайдалану құқығын беруi немесе сатып алуы;
      2) кепiл нысанасы ретiнде жер қойнауын пайдалану құқығына өндiрiп алуды қолдану;
      3) жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру шеңберiнде жер қойнауын пайдалану құқығын беру немесе сатып алу;
      4) осы Заңның 36-бабы 5-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда жер қойнауын пайдалану құқығын беру жағдайларында қолданылмайды.
      11. Жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiнi иелiктен шығаруға рұқсат алты ай мерзiмге берiледi.
      Мәмiле белгiленген мерзiмдерде жасалмаған жағдайда өтiнiш берушi рұқсаттың қолданылу мерзiмiн алты айдан аспайтын мерзiмге ұзарту немесе мәмiле жасасуға жаңа рұқсат алу үшiн құзыреттi органға жүгiнуге мiндеттi.
      Иелiктен шығарылатын жер қойнауын пайдалану құқығын (оның бiр бөлiгiн) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектiнi сатып алуды жүзеге асырған тұлға жасалған мәмiле туралы құзыреттi органға мәмiле жасалған күннен бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей хабарлауға мiндеттi.
      12. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының рұқсат беруi (беруден бас тартуы) және кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану мәселелерi жөнiндегi сарапшылық комиссиялардың кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын және (немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндiруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғадағы қатысу үлесiн (акциялар пакетiн) беруге рұқсат беру (беруден бас тарту) туралы ұсыныстар әзiрлеуi осы бапта белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      38-бап. Заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру кезiнде жер
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы iconЖер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы
Ескерту. Актiнiң нысаны мен тақырыбы мына редакцияда берiлдi: "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы icon«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарды қоспағанда, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеуге арналған келісімшарт (шарт) жасасу» мемлекеттік қызмет регламенті
Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы iconҚазақстан Республикасында Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды
Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы n 2828 заң күшi бар Жарлығын...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы iconЖер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 1996 жылғы 27 қаңтардағы №2828 Қазақстан Республикасының Заңы
Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда жер қойнауын пайдаланудың белгілі бір салаларында қызметті жүзеге асыратын акционерлік...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы iconЖалпы таралєан пайдалы ќазбаларды барлауға, ґндiруге немесе
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сјйкес (бұдан әрі – Заң) жер ќойнауын пайдаланушыєа...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы iconЖалпы таралєан пайдалы ќазбаларды барлауға, ґндiруге немесе
Мет «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11, 42, 44-баптарының, «Қазақстан Республикасында...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы icon«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығының кепіл шартын тіркеу» мемлекеттік қызмет регламенті
Бұл бөлімде төсіндірмелері көрсетілмеген аңықтамалар мен терминдердің мағыналары Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы icon«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығының кепіл шартын тіркеу» мемлекеттік қызмет регламенті
Бұл бөлімде төсіндірмелері көрсетілмеген аңықтамалар мен терминдердің мағыналары Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы icon«Жерасты су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған су қорғау іс-шараларына арналған рұқсатты келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы icon«Жерасты су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған су қорғау іс-шараларына арналған рұқсатты келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану...
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы icon«Бұрғылау және басқа да тау-кен жұмыстарын жүргізуге жобалық құжаттаманы, жерасты су объектілері арқылы коммуникация құрылысының жобаларын келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы