1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011Название1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
страница2/4
Дата конвертации28.11.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4
25. A(1;2) B(7;10) АВ кесіндісін 1:3 қатынасында бөлетін нүктенінің координатасын табыңыз.

A) (2;4)

B) (2,5;4)

C) (3;4)

D) (4;4)

E) (5;4)


МАТЕМАТИКА

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА1. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыстағы дененің сызықтық жылдамдығын 2 есе кемітсек, онда оның центрге тартқыш үдеуі

A) 2 есе өседі.

B) 2 есе кемиді.

C) 4 есе кемиді.

D) өзгермейді.

E) 4 есе өседі.

2. Зымыранның реактивті қозғалысын түсіндіретін заң

A) Энергияның сақталу заңы

B) Импульстің сақталу заңы

C) Ньютонның заңдары

D) Гук заңы

E) Бүкіләлемдік тартылыс заңы

3. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш

A) 450

B) 900

C) 600

D) 1800

E) 300

4. 20 моль газы бар, баллондағы газ молекулаларының саныA) 2·1026

B) 1,2·1025

C) 2,4·1024

D) 1,2 ·1023

E) 2,4·1025

5. Электр тоғының қуатын анықтайтын формула

A)

B)

C)

D)

E)

6. Жарық толқынының ұзындығын дәл өлшеуге мүмкіндік туғызытын құрал

A) поляризациялық тор.

B) кристалдық тор.

C) дифракциялық тор.

D) дисперсиялық тор.

E) интерференциялық тор.

7. Тербелмелі контурдағы конденсатор сыйымдылығын 16 есе арттырғанда, контурдың тербеліс периоды

A) өзгермейді.

B) 16 есе кемиді.

C) 4 есе кемиді.

D) 16 есе артады.

E) 4 есе артады.

8. Салыстырмалық теориясында энергия мен масса арасындағы байланыс өрнегі (c- жарық жылдамдығы, -дененің қозғалыс жылдамдығы).

A) .

B) E=m2c2.

C) E=m.

D) E=mc2.

E) .

9. F элементінің ядросының зарядын анықта. (Электронның заряды

=1,610-19 Кл.)

A) .

B) 10.

C) 19.

D) 9.

E) 28.

10. Көтергіш кран тросы массасы 600 кг денені, 3 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтергенде 10 см – ге созылады. Тростың қатаңдығы

()

A) 18 кН/м.

B) 60 кН/м.

C) 30 кН/м.

D) 20 кН/м.

E) 78 кН/м.

11. Дене сұйыққа батырылған. Салмақсыздық жағдайында кері итеруші күш

A) артады.

B) азаяды.

C) нольге тең.

D) анықталмайды.

E) азаяды, кейін артады.

12. Су электростанциясындағы плотинаның биіктігі 12 м, су ағынының қуаты 3 МВт. Плотинадан 1 минутта құлайтын су көлемі

(; g = 10 м/с2)

A) 1500 м3.

B) 300 м3.

C) 3000 м3.

D) 150 м3.

E) 36 м3.

13. 5 Н тұрақты күш 2 с бойы массасы 10 кг денеге әсер етеді. Егер бастапқы кинетикалық энергиясы нөлге тең болса, онда дененің соңғы кинетикалық энергиясы

A) 15 Дж

B) 10 Дж

C) 1 Дж

D) 5 Дж

E) 2 Дж

14. Массасы m = 90 г су , t1 = 1000 C –тан t2 = 500 С-ке дейін салқындағанда бөліп шығаратын жылу мөлшері Q (ссу = 4200)

A) ≈ 1 МДж.

B) ≈ 1,8 кДж.

C) ≈ 19 кДж.

D) ≈ 100 Дж.

E) ≈ 50 кДж.

15. Өріс 40 мкДж жұмыс атқарғанда потенциалдар айырмасы 1 кВ екі нүкте аралығында орын ауыстыратын зарядтың шамасы

A) 40 нКл.

B) 40 мКл.

C) 40 мкКл.

D) 40 кКл.

E) 40 Кл.

16. Магнит өрісінде, қисықтық радиусы 1м болатын траектория бойымен бөлшегі 106 м/с жылдамдығымен ұшады. Магнит өрісінің индукция векторы

( кг; Кл)

A) 2,5 мТл.

B) 10 мТл.

C) 5 мТл.

D) 20 мТл.

E) 0,4 Тл.

17. Синусоидалы тербеліс жасаған нүкте π/6 фазасында 2 см –ге орын ауыстырады. (Тербеліс тепе-теңдік жағдайдан басталады). Тербеліс амплитудасы

A) 2 см.

B) 1 см.

C) 16 см.

D) 8 см.

E) 4 см.

18. Егер рентген сәулелерінің максимал жиілігі ν болса, рентген түтігінің катоды мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасы

A) .

B) .

C) .

D) .

E) е·h·ν.

19. Кескін шын, төңкерілген және өлшемі нәрсе өлшеміндей болатын жағдай

A)
B) F
C) d>2F

D) d=2F

E) d=F

20. Ұзындығы = 630 м жүк және ұзындығы = 120 м жүрдек пойыздары параллель жолдармен бір бағытта 1 = 48,6 км/сағ және 2 = 102,6 км/сағ жылдамдықтармен жүріп келеді. Жүрдек пойыздың жүк пойызын озып өту уақыты

A) 40 с.

B) 45 с.

C) 60 с.

D) 50 с.

E) 55 с.

21. Бір нүктеге түсірілген модулдері 120 Н-ға тең екі бірдей күштердің әсері, модулі 207,6 Н үшінші күштің әсерімен теңеседі. Алғашқы екі күштің аралық бұрыштары мәні

A) 600.

B) 900.

C) 00.

D) 300.

E) 450.

22. Ортасы кранмен қосылған бірдей екі ыдыс молекула саны тең азотпен толтырылған. Бірінші ыдыстағы молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы = 400 м/с, ал екіншісінде –=500 м/с болса, кранды ашқанда молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы

A) 253 м/с

B) 353 м/с

C) 653 м/с

D) 453 м/с

E) 553 м/с

23. ПӘК-і 20% пеште 10 т шойынды 10 0С-тан 1160 0 С-қа дейін қыздыру үшін жағылатын кокстың массасы (q к = 3,15∙10 7 Дж/кг; сш = 500 Дж/кг ∙ 0С )

A) 912 кг

B) 0,0912 кг

C) 9120 кг

D) 912000 кг

E) 0,912 кг

24. Конденсаторды ток көзінен ағытып пластинкалар арақашықтығын ұлғайтса, конденсатордың

A) заряды тұрақты, кернеуі артады.

B) заряды және кернеуі кемиді.

C) заряды және кернеуі де өседі.

D) заряды өседі, кернеуі тұрақты.

E) заряды және кернеуі өзгермейді.

25. Кедергілері тең және 1 Ом болатын үш өткізгіш суреттегідей жалғанған. А және D нүктелерінің арасындағы кедергі
A) 3,3 Ом.

B) 3 Ом.

C) 1,5 Ом.

D) 0,15 Ом.

E) 0,33 Ом.


ФИЗИКА

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ1. Реттік нөмірі 20-шы элементтің атомындағы энергетикалық деңгей саны

A) 3

B) 6

C) 7

D) 4

E) 5

2. Әлсіз электролит

A) NaOH

B) H2SO4

C) HNO3

D) H2CO3

E) HCl

3. Зертханада сутек және оттек газдарын алу үшін қолданылатын реактивтер

A) Cu және HCl, KClO3

B) MgO, H2SO4

C) H2O2, HCl

D) Na2O, HCl

E) Zn және HCl, KMnO4

4. 180 мл cуда 20 г натрий хлоридін еріткенде алынған ерітіндідегі NaCl-дың массалық үлесі:

A) 6 %.

B) 7 %.

C) 8 %.

D) 9 %.

E) 10 %.

5. Лабораториялық тәжірибеде кептіргіш немесе суды сіңіргіш ретінде қолданылатын зат

A) Темір (II) оксиді.

B) Фосфор (V) оксиді.

C) Марганец (IV) оксиді.

D) Көміртегі (IV) оксиді.

E) Темір (III) оксиді.

6. Химиялық белсенділігі басым металдар қатары

A) Cu, Mg, Zn.

B) Al, Cr, Fe.

C) Ca, Sі, Nі.

D) Na, K, Cs.

E) Rb, Ba, Sr.

7. 1,6 г мыс (II) сульфаты бар ерітіндімен әрекеттескен темір тақташадан ерітіндіге өткен темір атомдарының саны

A) 6,02·1023

B) 6,02·1020

C) 6,02·1021

D) 6,02·1022

E) 6,02·1024

8. Радикал:

A) С2Н6

B) C2H5

C) O2

D) P2O5

E) NH3

9. Поликонденсация реакциясы нәтижесінде алынатын зат:

A) Фенолформальдегид смоласы.

B) Полистирол.

C) Бутадиенстирол.

D) Полиэтилен.

E) Полипропилен.

10. 32 г метан жанғанда түзілген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі (л)

A) 11,2

B) 22,4

C) 44,8

D) 67,2

E) 33,6

11. Кальций оксидінің тұз қышқылымен әрекеттесуінің термохимиялық теңдеуі: CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O + 168 кДж.

Массасы 14 г кальций оксидін тұз қышқылында еріткенде бөлінетін жылу

A) 21 кДж.

B) 63 кДж.

C) 84 кДж.

D) 42 кДж.

E) 105 кДж.

12. Метан газы жанған кезде 72 г су түзілді. Жанған метанның массасы

A) 45 г

B) 11г

C) 50г

D) 62г

E) 32г

13. 17 кг аммиак түзілу үшін қажет сутектің (қ.ж) көлемі:

A) 11,2 м3

B) 33,6 м3

C) 44,8 м3

D) 5,6 м3

E) 22,4 м3

14. 2,5 кг кальций карбонатын күйдіргенде бөлінген көмірқышқыл газының көлемі 448 л(қ.ж.). Ыдырауға жұмсалған кальций карбонатының массалық үлесі:

A) 75 %.

B) 85 %.

C) 100 %.

D) 90 %.

E) 80 %.

15.

A) 1.

B) 2.

C) 4.

D) 5.

E) 3.

16. Бром суы арқылы ацетиленді өткізгенде 519 г 1,1,2,2 – тетрабромэтан түзілді. Реакцияға қатынасқан ацетиленнің (қ.ж) көлемі

A) 33,6 л

B) 11,2 л

C) 22,4 л

D) 44,8 л

E) 5,6 л

17. Фенол мен құмырсқа альдегиді ерітінділерін анықтау әдісі:

A) Сілті және калий перманганаты ерітінділерімен.

B) Темір (ІІІ) хлориді мен аммиактағы күміс оксиді ерітінділерімен.

C) Мыс (ІІ) гидроксиді және хлор суымен.

D) Бром суы және калий гидроксиді ерітіндісімен.

E) Глицерин және мыс (ІІ) гидроксидімен.

18. Белок молекуласына бір атом күкірт бар және оның белокта массалық үлесі 0,32 %. Белоктың мольдік (г/моль) массасы:

A) 1000

B) 100

C) 10000

D) 1106

E) 1105

19. Өзгерістер тізбегіндегі C2H2АВC

C заты

A) винилхлорид

B) циклобутан

C) хлорэтан

D) этилен

E) бутан

20. Толық тотығу-тотықсыздану реакциясының теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысыA) 6

B) 8

C) 9

D) 7

E) 10

21. 2 моль KMnO4 –пен әрекеттесуіне қажет тұз қышқылының зат мөлшері.

A) 6 моль

B) 7 моль

C) 16 моль

D) 5 моль

E) 10 моль

22. 2,8 л (қ.ж.) күкірт (IV) оксидінің массасы

A) 2 г

B) 8 г

C) 10 г

D) 16 г

E) 4 г

23. 180 г пентаннан дегидрлегенде 147 г циклопентан алынса, онда оның шығымы

A) 84

B) 54

C) 64

D) 74

E) 44

24. 30 г пропанол мен 40 г пропион қышқылы әрекеттескенде, шығымы 70 болса, түзілген эфирдің массасы:

A) 30,4 г

B) 27,6 г

C) 40,6 г

D) 28,6 г

E) 32,2 г

25. 34,2 г сахароза гидролизденгенде алынған глюкоза спирттік ашығанда түзілген этанолдың массасы

A) 5,2 г

B) 6,2 г

C) 7,2 г

D) 8,2 г

E) 9,2 г


ХИМИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


БИОЛОГИЯ1. Сабаққа мықтылық қасиет береді

A) Түзуші ұлпа

B) Жабын ұлпа

C) Фотосинтездеуші ұлпа

D) Тірек ұлпа

E) Қор жинаушы ұлпа

2. Дайын органикалық затпен қоректенетіндер

A) Саңырауқұлақтар.

B) Балдырлар.

C) Ағаштар.

D) Қыналар.

E) Жасыл өсімдіктер.

3. Жүйенің ең кіші бірлігі:

A) Түр

B) Қатар

C) Класс

D) Туыс

E) Бөлім

4. Бұршақ тұқымдасының белгісі:

A) Жемісі - бұршаққын.

B) Аталығы көп.

C) Жемісі - жидек.

D) Гүлінде бір аналық, алты аталығы бар.

E) Жемісі - бұршаққап.

5. Өрмекшітәрізділердің басқа буынаяқтылардан ерекшелігі

A) Баскөкіректің болуы.

B) Жүретін аяқтың болуы.

C) Желбезекпен тынысалу.

D) Астың ішектен тыс қорытылуы.

E) Жыныстық жолмен көбею.

6. Жорғалаушылардың сезім мүшелері

A) Бүйрек, көз, құлақ

B) Танау, бүйрек, құлақ

C) Көз, құлақ, танау

D) Жүрек, көз, құлақ

E) Жүрек, бүйрек, көз

7. Ауадағы дыбыс тербелістерін құлақтың ішіне бағыттайды.

A) Дабыл жарғағы

B) Сыртқы құлақ

C) Ішкі құлақ

D) Дыбыс сүйегі

E) Ортаңғы құлақ

8. Жүйке жасушасының ұзын өскіні

A) Нейрон

B) Миофибрилла

C) Дендрит

D) Нейроглия

E) Аксон

9. Қанның эритроциттері

A) сұйық ішкі орта.

B) сұйық клеткааралық зат.

C) қан жарғақшасы.

D) қанның ақ түйіршіктері.

E) қанның қызыл түйіршіктері.

10. Марқакөл қорығы орналасқан

A) Алматы облысында

B) Ақмола облысында

C) Маңғыстауда

D) Іле Алатауда

E) Оңтүстік Алтайда

11. Тамырсабақты өсімдік:

A) Жуашық

B) Бидайық

C) Картоп

D) Емен

E) Құлпынай

12. Гүлде тек аталығы немесе аналық қана болса:

A) Қос жынысты

B) Жыныссыз

C) Бір үйлі

D) Екі үйлі

E) Дара жынысты

13. Топырақ құрамын жақсартатын омыртқасыз жануар

A) Шұбалшаң

B) Кальмар

C) Гидра

D) Өрмекші

E) Шаян

14. Ішек, қантамыр қабырғаларын құрайтын ұлпа

A) Май

B) Бірыңғай салалы бұлшықет

C) Жүйке

D) Көлденең жолақты бұлшықет

E) Сүйек

15. Жұқтырушы микробы қараңғы, ылғалды, жылы жерде ұзақ сақталады

A) силикоз

B) тұмау

C) пневмония

D) туберкулез

E) цирроз

16. Қазіргі замандағы физиологиялық теорияға академик И.П.Павловтың қосқан үлесі

A) Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік құбылыстарын ашты.

B) Барлық өсімдіктер мен жануарлардың біртұтастығын дәлелдеді.

C) Қарын сөлі бөлінуінің гуморальдық жолмен реттелуін көрсетті.

D) Жеке жануардың дамуы, тарихи дамуды қайталайтындығын дәлелдеді.

E) Ағза онтогенезінде олардың тарихи дамуының жаңа жолы салынатынын көрсетті.

17. Гормондар табиғаты жағынан:

A) Ақуыз.

B) Көмірсулар.

C) Майлар.

D) ДНҚ.

E) Минералды тұздар.

18. Басылыңқы гендер

A) доминантты

B) рецессивті

C) генотипті

D) аллельді

E) геномды

19. Микроорганизмдер селекциясында кең қолданылатын әдістер:

A) Қолдан сұрыптау.

B) Әріден будандастыру әдісі.

C) Жақын туыстар арасындағы әдіс.

D) Полиплоидия.

E) Эксперименттік мутагенез.

20. Амебаның тыныс алуы

A) Ауадағы оттегімен

B) Суда еріген оттегімен

C) Көмірқышқыл газымен

D) Судағы көмірқышқыл газымен

E) Азотпен

21. Қағаз алуға қолданылады

A) Самырсын

B) Балқарағай

C) Қайың

D) Шырша

E) Терек

22. В1 витамині жетіспегенде кездесетін ауру.

A) Бери-бери.

B) Рахит.

C) Анемия.

D) Авитаминоз.

E) Пеллагра.

23. Тіршіліктің өздігінен жаралу теориясы

A) Биогенез

B) Витализм

C) Абиогенез

D) Генезис

E) Протобионт

24. Адамдағы атавизм

A) Шонданай сүйегі

B) Құлақ қалқаны

C) Көп емшектілік

D) Соқырішегі

E) Көздегі үшінші қабақ

25. Тірі ағзалардың өзара әсерлесуі және олардың өлі табиғатқа ықпал жасауын қамтитын факторлар

A) Биотикалық.

B) Лимиттік.

C) Абиотикалық.

D) Антропогендік.

E) Экологиялық.


БИОЛОГИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ГЕОГРАФИЯ1. Қазақтың тұңғыш географ - ғалымы:

A) Ш.Уәлиханов

B) Әл-Бируни

C) Әл-Фараби

D) Ұлықбек

E) Қ.Сатпаев

2. Жердің кішірейтілген дәл үлгісі:

A) карта

B) аэрофотосурет

C) план

D) глобус

E) cурет

3. Арна деп аталатын, ойпаң арқылы ағатын су ағыны:

A) Өзен.

B) Мұхит.

C) Теңіз.

D) Көл.

E) Мұхиттық ағыс.

4. Теңіз суының орташа тұздылығы

A) 38%0

B) 40%0

C) 45%0

D) 50%0

E) 35%0

5. Географиялық қабықтағы ең ірі табиғат кешені:

A) Өзен

B) Көл

C) Материк

D) Түбек

E) Арал

6. Күн мен Айдың тұтылу ұзақтығын есептеп шығаруға көңіл бөлген ғалым

A) Әл-Фараби

B) Геродот

C) Пифагор

D) Аристотель

E) М. Қашғари

7. Қазақстан территориясындағы Солтүстік Қазақ жазығының темір рудасының кені.

A) Қаратау.

B) Соколов-Сарыбай.

C) Қаражал.

D) Зырян.

E) Қоңырат.

8. Ақсу-Жабағылы қорығы орналасқан облыс.

A) Қызылорда.

B) Алматы.

C) Қарағанды.

D) Қостанай.

E) Оңтүстік Қазақстан.

9. Қазақстанның ең ірі су қоймасы

A) Қапшағай

B) Шардара

C) Теміртау

D) Бұқтырма

E) Сергеев

10. Шөп басқан, ормансыз, жазық жер:

A) Тундра

B) Дала

C) Шөлейіт

D) Орман

E) Шөл

11. Исландияда мұз басу дәуірінен бері сақталған ... кездеседі

A) Қоңыр аю

B) Қабылан

C) Бұлан

D) Қойөгіз

E) Қоян

12. Солтүстік Америкадағы Ұлы көлдердің ішіндегі ең үлкен көл.

A) Онтарио.

B) Гурон.

C) Мичиган.

D) Эри.

E) Жоғарғы көл.

13. Шығыс Қазақстанда өсірілетін техникалық дақыл:

A) қыша

B) зығыр

C) күнбағыс

D) мақта

E) қызыл қылша

14. Қазақстандағы мұнай өндіруге байланысты құрылған бірлескен кәсіпорын

A) “Уайтсвен”

B) “Теңіз-Шевройл”

C) ”Филипп Моррис”

D) ”Трактабель”

E) ”Рахат”

15. Конституциялық монархиялар:

A) Малайзия, Сауд Аравиясы

B) Румыния, Финляндия

C) Испания, Иордания

D) Франция, Ирландия

E) Марокко, Мавритания

16. Әуе көлігі ең күшті дамыған ел

A) АҚШ

B) Қытай

C) Жапония

D) Үндістан

E) Ресей

17. Донецк (Донбасс) көмір алабы орналасқан мемлекет

A) Беларусь

B) Ресей

C) Эстония

D) Украина

E) Молдова

18. Шетелдік Азияның монархиялы елдері:

A) Оман, Бангладеш, Лаос, Вьетнам.

B) Малайзия, Тайланд, Бутан.

C) Израиль, Иордания, Ирак, Сирия.

D) Түркия, Иран, Сирия, Ирак.

E) Үндістан, Пәкістан, Ауғанстан, Мьянма.

19. Алжир, Ливия және Нигерия елдері үшін негізгі сыртқа шығарылатын тауарлар.

A) Мақта, кофе.

B) Қара және түсті металдар рудасы.

C) Мал шаруашылығы өнімдері.

D) Бағалы және сирек кездесетін металдар.

E) Мұнай және мұнай өнімдері.

20. Сауыр жотасының биіктігі.

A) 4506 м.

B) 3816 м.

C) 6995 м.

D) 5556 м.

E) 3134 м.

21. Жағалық жазығында ”бэр” төбешіктері кездесетін теңіз:

A) Арал.

B) Каспий.

C) Балтық.

D) Ақ.

E) Қара.

22. Шөл зонасындағы әр түрлі өсімдіктерден құралған қалың бұталар:

A) Тасты шөл

B) Құмды шөл

C) Тақыр

D) Тоғай

E) Ну орман

23. Қазақстанда мұнай өңдеу зауыттары орналасқан қалалар

A) Қостанайда, Петропавлда, Көкшетауда

B) Атырауда, Шымкентте, Павлодарда

C) Қызылордада, Талдықорғанда, Астанада

D) Таразда, Қарағандыда, Ақтөбеде

E) Семейде, Өскеменде,Алматыда

24. Кен-химия өнеркәсібінің орталықтары

A) Ақсу, Екібастұз

B) Семей, Шымкент

C) Павлодар, Арқалық

D) Қаратау, Жаңатас

E) Ақтөбе, Атырау

25. Дүние жүзінде Италияның ... өнімімен ешбір ел бәсекелесе алмайды.

A) тоқыма өндірісі

B) шарап өндірісі

C) химия өндірісі

D) жүн өндірісі

E) балық өндірісі


ГЕОГРАФИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ1. Франк империясы орнында пайда болған корольдіктер:

A) Франция, Германия, Италия

B) Германия, Венгрия, Англия

C) Англия, Италия, Франция

D) Португалия, Испания, Франция

E) Испания, Венгрия, Франция

2. 70 жасқа келгенде шіркеу сотының қысымымен өз көзқарасынан бас тартуға мәжбүр болған ғалым:

A) Д.Бруно.

B) М.Лютер.

C) Н.Коперник.

D) Г.Галилей.

E) Микеланджело.

3. 1700-1721 жылдары болған соғыс:

A) Ливон соғысы

B) Қырым соғысы

C) Орыс-түрік соғысы

D) Орыс-француз соғысы

E) Солтүстік соғыс

4. ХХ ғ. басында Ресей кірген одақ:

A) Вена одағы.

B) Антанта.

C) «Біріккен одағы».

D) Балкан одағы.

E) Үштік одақ.

5. 1911-1913 жылдардағы Қытай революциясының атауы:

A) Мэйдзи революциясы

B) «Қызыл қалампыр» революциясы

C) Барқыт революциясы

D) Ақпан революциясы

E) Синьхай революциясы

6. ХVІІІ-ХІХ ғғ. Осман империясының иеліктерін жаулап алуға ұмтылған батыс еуропалық мемлекеттердің саясаты:

A) «Ымырашыл»

B) «Ашық есік»

C) «Араласпау»

D) «Шығыс мәселесі»

E) «Бейтараптану»

7. Бенгалдық жазушы Рабиндранат Тагордың шығармасы:

A) «Күлегіш адам»

B) «Фауст»

C) «Күйреу»

D) «Халық байлығы»

E) «Адамдар комедиясы»

8. Финляндия 1953 жылы қабылданды:

A) СЕАТО-ға.

B) Солтүстік Кеңеске және БҰҰ-на.

C) Варшава Шарты Ұйымына.

D) Еуропалық Одаққа.

E) НАТО-ға.

9. 1962 жылы болған Эвиан келісімінің нәтижесі:

A) Алжирге экономикалық көмек көрсетілді.

B) Франция Алжирді басып алды.

C) Алжир Францияның жартылай доминионы болды.

D) Алжир тәуелсіздігін алды.

E) Алжир жартылай отар болды.

10. Б.з.б. 1595 ж. хеттер тонаған қала:

A) Ашшур

B) Ниневия

C) Аккад

D) Ниса

E) Вавилон

11. Ежелгі Римде қабылданған құқық нормаларының жазбаша түрі:

A) «Сали ақиқаты»

B) Он екі таблица заңдары

C) Әділеттілік ережелері

D) «Тәңір соты»

E) Бабалардың құқықтық тәртіп нормалары

12. IV крест жорығы басталды:

A) 1200 жылы.

B) 1204 жылы.

C) 1215 жылы.

D) 1216 жылы.

E) 1222 жылы.

13. XVII ғ. Англиядағы азамат соғысында парламент армиясының қолбасшысы:

A) У.Уолвин.

B) Р.Овертон.

C) Дж.Лильберн.

D) Монк.

E) О.Кромвель.

14. ХVІІІ ғ. Иран халқының ауғандарға қарсы күресін басқарған:

A) Саид

B) Мир Махмұд

C) Нәдір

D) Хосейн

E) Аға Мұхамед

15. ’’Қасиетті Одақ’’ құрылған жыл:

A) 1815 ж.

B) 1812 ж.

C) 1820 ж.

D) 1818 ж.

E) 1810 ж.

16. Ауғанстан тәуелсіз ел болып жарияланды:

A) 1917 жыл.

B) 1918 жыл.

C) 1922 жыл.

D) 1920 жыл.

E) 1919 жыл.

17. 1941 жылғы жапон агрессиясының соққысына бірінші ұшыраған, американдық әскери-теңіз базасы:

A) Мидуэй.

B) Лейте.

C) Порт-Артур.

D) Перл-Харбор.

E) Фиджи.

18. Британия империясының жаңаша атауы:

A) «Экономикалық қоғамдастық»

B) «Ұлыбритания социалистік ынтымақтастығы»

C) «Британия ынтымақтастығы»

D) «Британия Ұлттық ынтымақтастығы»

E) «Көпнәсілдік ассоциациясы»

19. Кеңес жазушылар одағының алғашқы төрағасы:

A) М.Горький.

B) Л.Толстой.

C) К.Станиславский.

D) А.Островский.

E) А.Чехов.

20. Патрицийлер мен плебейлердің жиналысы - центуриатта қаралған мәселелер:

A) шаруашылық пен әлеуметтік мәселелерді қарау

B) жоғары лауазымды қызмет адамдарын сайлау және соғыс пен бітім мәселелерін бекіту

C) отбасы қатынастары мен жанжалдарды шешу

D) заң-жобаны қабылдау, төменгі қызмет адамдарын сайлау

E) Рим азаматтарының мүліктерін заңдастыру

21. Ұлы Карлдың англосаксондық монарх Алкуинге берген тапсырмасы:

A) латынша оқытудың әдістемесін табу

B) Француз грамматикасын дамыту

C) Карл әулетінің жылнамасын жазу

D) оқулықтар жазу

E) театр тарихын оқыту

22. XVІ ғасырда Осман империясында сот істерін жүргізгендер:

A) Кадиялар

B) Санджак

C) Янычарлар

D) Сұлтан

E) Бей

23. Қазан төңкерісі нәтижесінде Ресейде билікке келген үкімет:

A) Кеңестер үкіметі.

B) Халық билігі.

C) Әскери диктатура.

D) Эсерлер үкіметі.

E) Уақытша үкімет.

24. 1933 жылы Германияда билік басына келген партия:

A) Коммунистік партия.

B) Социалистік-либералдық партия.

C) Социал-демократиялық неміс жұмысшы партиясы.

D) Радикалдық партия.

E) Ұлттық-социалистік неміс жұмысшы партиясы.

25. Латын Америкасы елдерінде «зая кеткен онжылдық» деген атпен белгілі кезең:

A) 1970-1980 ж.ж.

B) 1995-2005 ж.ж.

C) 1980-1990 ж.ж.

D) 1990-2000 ж.ж.

E) 1975-1985 ж.ж.


^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ1. Қазақтың шешендік сөз тарихы басталатын билерді көрсетіңіз

A) Жиренше шешен, Асан қайғы

B) Байдалы, Бөлтірік шешендер

C) Шалкиіз, Бұқар жырау

D) Майқы би, Аяз би

E) Төле би, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтеке би

2. «Қамар сұлу» романындағы Қамар мен Қасеннің әкесін анықтаңыз.

A) Жорға Нұрым.

B) Оспан би.

C) Омар.

D) Қалтан қажы.

E) Жүсіп.

3. Ахмет Байтұрсынұлының Қостанай уезіндегі сауаттылық мәселелері жайлы мақаласын көрсетіңіз.

A) «Қазақ өкпесі».

B) «Жәрдем комитеті».

C) «Қазақтың бас ақыны».

D) «Оқу жайы».

E) «Соғысушы патшалар».

4. ’’Мен жастарға сенемін’’ өлеңінің авторын табыңыз.

A) І.Есенберлин.

B) І.Жансүгіров.

C) Б.Майлин.

D) М.Жұмабаев.

E) М.Дулатов.

5. С.Сейфуллиннің хат үлгісінде жазылған өлеңін белгілеңіз.

A) «Аспанда».

B) «Аэропланда».

C) «Анаға жауап».

D) «Маржан».

E) «Біз».

6. Қ.Аманжоловтың шығармасын анықтаңыз.

A) «Сыр сандық».

B) «Жолама қулар маңайға».

C) «Көзімнің қарасы».

D) «Дариға, сол қыз».

E) «Кел, балалар, оқылық!»

7. ²Абай жолы² романындағы Абай жақсы көрген ойын атын белгілеңіз.

A) Ақсүйек.

B) Көкпар.

C) Қыз қуу.

D) Асық ойнау.

E) Тоғызқұмалақ.

8. Иронияның негізгі ерекшелігін анықтаңыз.

A) Затты, құбылысты айқындау үшін ұқсас басқа затқа не құбылысқа балау

B) Сөзді бұрма мағынасында қолдану

C) Сөзді тура мағынасында қолдану

D) Сөздерді қарама-қарсы, кекесін мағынасында қолдану

E) Өмірдің жағымсыз жақтарын күлкі ете, мысқылдай суреттеу

9. Төлеген Айбергеновтің туған жылы мен туған жерін белгілеңіз.

A) 1932 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданында.

B) 1937 жылы Қарақалпақ елінің Қоңырат деген жерінде.

C) 1911 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қызыл ауылында.

D) 1923 жылы Ақтөбе облысы Шетырғыз ауылында.

E) 1913 жылы Павлодар атырабында.

10. «Ер Тарғын» жырының кейіпкерін табыңыз.

A) Кейқуат.

B) Алдар көсе.

C) Шолпан.

D) Мадан хан.

E) Қартқожақ.

11. «Айналасын жер тұтқан» толғауы қай жыраудың туындысы екенін табыңыз.

A) Махамбеттің.

B) Асан қайғының.

C) Бұқар жыраудың.

D) Шалкиіздің.

E) Қазтуғанның.

12. ^ Дүние де өзі, мал да өзі,

Ғылымға көңіл бөлсеңіз - тармақтары Абайдыњ қай өлеңінен алынғанын табыңыз.

A) «Бойы бұлғаң».

B) «Көзімнің қарасы».

C) «Ал, сенейін, сенейін».

D) «Интернатта оқып жүр».

E) «Ғылым таппай мақтанба».

13. Мақалға айналған Абай сөзін белгілеңіз.

A) Еңбегі көптің өнбегі көп.

B) Аурудан аяған күштірек.

C) Көп түкірсе - көл.

D) Азат басың болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл.

E) Шабан үйрек бұрын ұшар.

14. Ақан серінің сұлулықты сүйсіне жырлаған өлеңін табыңыз.

A) “Жайықтың ақ түлкісі”

B) “Жақсы мен жаман”

C) “Заман адамы”

D) “Асыл мен жасық”

E) “Құлагер”

15. Өзінің соғыста өлетінін сезіп, бірақ өмір сүргісі келетінін жар сала жазып кеткен қаламгерді белгілеңіз.

A) Б.Момышұлы.

B) Б.Бұлқышев.

C) Қ.Қайсенов.

D) С.Ерубаев.

E) Ж.Саин.

16. Т.Рысқұлов өмірінің бір кезеңіне қатысты жазылған М.Әуезов шығармасын анықтаңыз.

A) ²Қызыл жебе².

B) ²Қилы заман².

C) ²Оқыған азамат².

D) ²Қараш-Қараш оқиғасы².

E) ²Соңғы көш².

17. Ғ.Мүсіреповтің ’’Ұлпан’’ романындағы Ұлпанның қызына арамдық жасаған жігіттің атын табыңыз.

A) Мүсіреп.

B) Кенжетай.

C) Есеналы.

D) Торсан.

E) Аңшы Мүсіреп.

18. Новелланың анықтамасын белгілеңіз.

A) Тек махаббат тақырыбын суреттеген шығарма,

B) Әңгіменің бір түрі, бірақ көлемі өте қысқа.

C) Әңгімеге қарағанда көлемді шығарма.

D) Оқиғасы қызу, ширақ дамып, күтпеген жерден кілт, тосын

шешіммен аяқталатын әңгіме.

E) Кейіпкерлері болмайтын, тек суреттеуге құрылатын

әңгіме.

19. 1939 жылы Атырау өңіріндегі Манаш аулында туған ақынды көрсетіңіз.

A) Ш.Құдайбердіұлы.

B) М.Шаханов.

C) Ы.Алтынсарин.

D) Ф.Оңғарсынова.

E) А.Құнанбаев.

20. Қорқыт бабаның қобызшылар сақтап қалған күйлерін белгілеңіз.

A) «Желмая».

B) «Саусақ».

C) «Кісен ашқан».

D) «Құрт жайған».

E) «Ақсақ құлан».

21. М.Дулатовтың ²Бақытсыз Жамал² романын жатқызуға болатын бағытты көрсетіңіз.

A) Романтикалық роман.

B) Тарихи роман.

C) Тұрмыстық роман.

D) Психологиялық роман.

E) Ғашықтық роман.

22. Б.Майлиннің «Майдан» драмасындағы Пүліш пен Әлішті аздырған адамды табыңыз.

A) Мамық.

B) Бекболат.

C) Орынбай.

D) Зәуре.

E) Досан.

23. М.Әуезовтің 20-жылдардағы пьесалар бәйгесінде Ж.Аймауытовтың «Шернияз» пьесасынан кейін орын алған шығармасын табыңыз.

A) “Қаракөз”.

B) “Түнгі сарын”.

C) “Абай”.

D) “Шекарада”.

E) “Тартыс”.

24. С.Мұқановтың ’’Өмір мектебі’’ шығармасы қандай роман деп аталатындығын табыңыз.

A) Дилогиялық.

B) Әлеуметтік роман.

C) Тетрология.

D) Трилогиялық.

E) Психологиялық роман.

25. Қ.Жұмаділовтің «Қаздар қайтып барады» әңгімесіндегі Байтас шал тау асып, шекара бұзып, туған жерге өтісімен не істегенін табыңыз.

A) Шекарашыларға берілді.

B) Ауылдағы адамдарға жолықты.

C) Отырып тамақ ішті.

D) Ата-бабалар зиратына құран оқыды.

E) Жер ананы құшақтап сүйе берді.


^ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


АҒЫЛШЫН ТІЛІ1. «А» әріпі үшінші буындағы түрде тұр

A) capital

B) face

C) mark

D) captain

E) trace

2. Берілген сөз қай сөзбен үйлеседі?

A broken

A) wіndow.

B) banana.

C) meal.

D) lіght.

E) mood.

3. You wear іt when іt іs cold:

A) Sandals.

B) Coat.

C) Blouse.

D) Shorts.

E) T-shіrt.

4. Фразеологизмге керекті демеулікті қойыңыз:

… short – Қысқасын айтқанда

A) In.

B) Up.

C) On.

D) Of.

E) At.

5. Артикльдің дұрыс вариантын көрсетіңіз.

She lіkes readіng ... hіstorіcal novels and lіstenіng to ... classіcal musіc.

A) The/the.

B) -/-.

C) -/the.

D) The/a.

E) A/a.

6. “Ir” приставкасын қойыңыз.

A) possible

B) correct

C) like

D) attentive

E) responsible

7. Есiмдiктiң аудармасы

(Мыналар)are my friends

A) the

B) those

C) that

D) this

E) these

8. Сұрау есімдігін қойыңыз.

... was the winner jumping?

A) what

B) when

C) why

D) who

E) where

9. Дұрыс құрылған сөйлемді көрсетіңіз:

A) I am not stay at home on Sundays

B) Mag and her sister aren’t live in Rome

C) She don’t work at the factory

D) They don’t play in the yard in the evenings

E) Mag and her brother doesn’t live in Rome

10. Берілген әріптерден дұрыс құралған сөз табыңыз.

b, u, o, r, і, g, e, h, n.

A) roughnіeb.

B) neіghbour.

C) hіengbour.

D) beіgnour.

E) nіeghbour.

11. Демеуліктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

That man is responsible … what his dog did.

A) For.

B) About.

C) By.

D) At.

E) Of.

12. Сын есімді жұрнақ арқылы түрлендіру.

Atom

A) word

B) ous

C) ness

D) ic

E) ly

13. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

Piano

A) Piano.

B) Pianoes.

C) Pianos.

D) Pianoies.

E) Pianoss.

14. Сөйлемді мағынасына сәйкес толықтырыңыз.

The thіngs ... when you come home.

A) are packіng.

B) shall be packed.

C) wіll pack.

D) wіll be packed.

E) shall pack.

15. Дұрыс сұрақты таңдаңыз.

^ No, he couldn’t do it.

A) Should he do it?

B) Must he do it?

C) Could he do it?

D) Would he do it?

E) Can he do it?

16. Төлеу сөзді сөйлемнің дұрыс вариантын көрсетіңіз:

He asked me: ’’Іs there only one lіbrary іn your vіllage?’’

A) He asked me іf there іs only one lіbrary іn my vіllage.

B) He asked me іf there has been only one hotel іn my vіllage.

C) He asked me іf there wіll be only one lіbrary іn my vіllage.

D) He asked me іf іt would be a lіbrary.

E) He asked me іf there was only one lіbrary іn my vіllage.

17. “To be going to”құрылымын қолданыңыз.

I’ll play the piano later.

A) I’m going to play the piano later.

B) I will going to play piano later.

C) I can going to play piano later.

D) I shall going to play piano later.

E) I’ll going play piano later.

18. “Nomіnatіve wіth the Іnfіnіtіve” табыңыз:

A) Thіs іs for you to prepare

B) І want to read you my new story.

C) І want you to come to me.

D) The text іs easy enough for you to read.

E) They were asked to come earlіer.

19. Инфинитивті, герундийді, есімше ІІ-ні дұрыс қолданыңыз.

They saw a young man ... іn a busіness suіt.

A) dressіng.

B) dressed.

C) was dressіng.

D) to dress.

E) was dressed.

20. Қарамен белгіленген сөздің баламасын табыңыз:

We do English at school.

A) Work.

B) Make.

C) Learn.

D) Know.

E) Teaching.

21. "Қарап шығу" мағынасына сәйкес фразалық етістік:

A) Look at.

B) Look through.

C) Look quіckly.

D) Look over.

E) Look іn.

22. Сөздің ретіне қарай сөйлемді аяқтаңыз.

І haven't seen the fіlm yet and ... .

A) neіther has my brother.

B) my brother has neіther.

C) neіther saw my brother.

D) neіther my brother.

E) my brother dіdn't.

23. Берілген саннан реттік сан есім жасаңыз

‘’13’’

A) thirtyith

B) thirtieth

C) thirtenth

D) thirteenth

E) thirteen

24. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:

London parks are the most beautіful areas of the cіty. Іn the summer you can sіt іn St. James’s Park by the sіde of the lake and lіsten to the band playіng musіc.

Green Park іs a dіfferent kіnd of park. Іt іs a quіet, wooden place.

Hyde Park was once part of a forest. Іn our days, Speakers’ Corner of the park іs always a centre of actіvіty. Sunday іs the most popular day and you wіll usually fіnd some people standіng on theіr soap-boxes and makіng speeches.

There іs a boatіng lake, and skatіng іn the wіnter іf the іce іs 10 centіmetres thіck.

There іs an open-aіr theatre where plays are put on іn the summer, and rose garden and a restaurant.

Сұраққа жауап беріңіз:

Where can you see the Speakers’ Corner?

A) Іn London parks.

B) Near the boatіng lake.

C) Іn Green park.

D) Іn St. Games’s Park.

E) Іn Hyde Park.

25. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

In which city is Hollywood?

A) New York

B) San Francisco

C) Florida

D) Los Angeles

E) Atlanta


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ
1   2   3   4Похожие:

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1114 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1113 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7005 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7002 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
Төл сөздің алдында келген автор сөзінен кейін қойылатын тыныс белгіні белгілеңіз
1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы