1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011Название1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
страница2/4
Дата конвертации28.11.2012
Размер0.71 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4
25. жазықтығы b түзуіне параллель, ал b түзуі жазықтығына перпендикуляр. және жазықтықтарының өзара орналасуы

A) параллель

B) параллель, қиылысады немесе беттеседі

C) беттеседі

D) перпендикуляр

E) параллель немесе қиылысады


МАТЕМАТИКА

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА1. Тас вертикаль жоғары лаќтырылған жағдайда энергияның түрленуі

A) ішкі энергия кеміп, потенциалдыќ энергия артады

B) кинетикалыќ энергия кеміп, потенциалдыќ энерия артады

C) кинетикалыќ энергия кеміп, ішкі энергия артады

D) потенциалдыќ энергия кеміп, ішкі энергия артады

E) потенциалдыќ энергия кеміп, кинетикалыќ энергия артады

2. Механиканың «алтын ережесі»

A) күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтамыз.

B) күштен қанша есе ұтылсақ, орын ауыстырдан сонша есе ұтыламыз.

C) күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз.

D) күштен қанша есе ұтсақ, жұмыстан сонша есе ұтыламыз.

E) күштен қанша есе ұтсақ , қуаттан сонша есе ұтыламыз.

3. 127 C температурадағы массасы 4 г гелийдің ішкі энергиясы

(М(Не) = 4∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль )

A) ≈ 1,5 кДж

B) ≈ 5 кДж

C) ≈ 50 Дж

D) ≈ 0,05Дж

E) ≈ 500 Дж

4. Тізбектің жалпы кедергісі
A) 0,5 Ом

B) 2 Ом

C) 8 Ом

D) 3 Ом

E) 4 Ом

5. Джоуль-Ленц заңының өрнегі

A) Q = І2 / R.

B) Q = ІR2D t.

C) Q = ІDt / R2.

D) Q = UDt /R2.

E) Q = І2RDt.

6. Дене 4 мин-та 60 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі

A) 15 с және 0,2 с-1.

B) 4 с және 6 с-1.

C) 6 с және 0,6 с-1.

D) 4 с және 0,25 с-1.

E) 3 с және 2 с-1.

7. Жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілігі 0,05 Гн өткізгіштің индуктивтік кедергісі

A) ХL=12,3 Ом.

B) ХL=11,3 Ом.

C) ХL=14,7 Ом.

D) ХL=13,9 Ом.

E) ХL=15,7 Ом.

8. Линзаның фокус аралығына кері шама -

A) шын фокус.

B) жалған фокус.

C) линзаның фокус аралығы.

D) линзаның үлкейтуі.

E) линзаның оптикалық күші.

9. реакциясындағы белгісіз бөлшек

A)

B)

C) 

D)

E)

10. Жылдамдық графигі бойынша дененің 5 с уақыт аралығында жүрген жолыA) 125 м.

B) 175 м.

C) 75 м.

D) 150 м.

E) 100 м.

11. 5 минутта 5 м биіктікке көлемі 4,5 м3 суды көтеретін насостың орташа қуаты

A) 950 Вт.

B) 750 кВт.

C) 600 Вт.

D) 750 Вт.

E) 10 кВт.

12. Массасы 4 кг, жылдамдығы 1 м/с арбашаның жылдамдығы 2 есе артуы үшін атқарылатын жұмыс

A) 2 Дж.

B) 3 Дж.

C) 6 Дж.

D) 8 Дж.

E) 4 Дж.

13. Көлемі 2 л оттегіде 6 ∙10²² молекула болса, тығыздығы

(М(О2) = 32∙10-3 кг/моль ; NA =6∙1023 моль-1)

A) 1,4 кг/м³

B) 1,9 кг/м³

C) 4 кг/м³

D) 1,6 кг/м³

E) 2 кг/м³

14. Қайнау кезінде сұйық толық буланып болғанша, температурасы

A) басында көтеріледі, кейін төмендейді.

B) өзгермейді.

C) көтеріледі.

D) кейбір сұйықтарда көтеріледі, кейбір сұйықтарда төмендейді.

E) төмендейді.

15. Цилиндрдің поршені астындағы бір атомдағы газға тұрақты қысымда Дж жылу берсе, ішкі энергияның өзгерісі

A) Дж.

B) Дж.

C) Дж.

D) Дж.

E) Дж.

16. Зарядтың орналасу қашықтығын 3 есе арттырса, онда электр өріс кернеулігінің модулі

A) 3 есе артады.

B) 9 есе кемиді.

C) өзгермейді.

D) 9 есе артады.

E) 3 есе кемиді.

17. Егер магнит өрісінің энергиясы 6 Дж, ал шарғының индуктивтілігі 0,3 Гн-ге тең болса, онда оның орамасындағы ток күші

A) 40 А.

B) 1,8 А.

C) 6,3 А.

D) 20 А.

E) 0,05 А.

18. Серіппеге ілінген гармониялық тербелетін дененің максимал потенциялық энергиясы 20 Дж. Уақыт өтуіне байланысты дененің кинетикалық энергиясы

A) 0 ден 40 Дж аралығында өзгереді.

B) өзгермейді, 40 Дж-ға тең.

C) өзгермейді, 20 Дж-ға тең.

D) өзгермейді, 0-ге тең.

E) 0 ден 20 Дж аралығында өзгереді.

19. Индуктивтілігі 9 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 4 Ф конденсатордан тұратын контурдағы меншікті тербелістердің Т периоды

A) с.

B) с.

C) 12p с.

D) с.

E) с.

20. Қозғалыс басталғаннан кейінгі оныншы секундта 76 м жол жүрген дененің үдеуі

A) 5 м/с2

B) 8 м/с2

C) 3 м/с2

D) 1 м/с2

E) 2 м/с2

21. Көлде массасы 50 кг адам массасы 200 кг қайықта отырып арқанмен өзіне қарай массасы 200 кг қайықты тартады. Арқанның керілу күші 100 Н. 10 с ішінде бірінші қайықтың жүрген жолы

A) 25 м.

B) 2 м.

C) 40 м.

D) 20 м.

E) 50 м.

22. Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 200 кг-ға артырсақ, олардың тартылыс күші 3 есе артады (сол ара қашықтықта). Денелердің бастапқы массасының мәні

A) 300 кг.

B) 200 кг.

C) 400 кг.

D) 50 кг.

E) 100 кг.

23. Қабырғасы 30 см шаршының қарама-қарсы екі төбесіне 0,2 мкКл бірдей зарядтар орналасқан. Қалған екі төбесіндегі өріс кернеулігі

(k = 9∙109 Н∙м2/Кл2)

A) 0,28 кВ/м

B) 2,8 кВ/м

C) 28 кВ/м

D) 20 кВ/м

E) 2 кВ/м

24. Судың ішіндегі адам, су бетінен 14,72 м биіктікте орналасқан дыбыс көзінен шыққан дыбысты 50 мс өткен соң естиді. Адамның суда орналасқан тереңдігі

(ауадағы дыбыс жылдамдығы ; судағы дыбыс жылдамдығы )

A) 20 м.

B) 10 м.

C) 50 м.

D) 7 м.

E) 15 м.

25. Рубинді лазер бір импульс кезінде толқын ұзындығы 6,6∙10 -7 м болатын

3,5∙1019 фотон шығарады. Импульс ұзақтығы 10–3 с, лазердің сәуле шығаруының орташа қуаты (с = 3∙108 м/с; h = 6,6∙10–34Дж∙с)

A) 10 Вт

B) 100 кВт

C) 0,1 Вт

D) 10 кВт

E) 0,01 Вт


ФИЗИКА

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ1. Күрделі зат

A) P4.

B) O3.

C) PH3.

D) N2.

E) S8.

2. Электрондық формуласы 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 болатын

элементтің ядросындағы протон саны

A) 7

B) 18

C) 10

D) 14

E) 12

3. Тұрақты тотығу дәрежесі +2 болатын элемент ...

A) оттегі.

B) хром.

C) азот.

D) темір.

E) магний.

4. Әрекеттесу кезінде көк тұнба түзетін заттар

A) магний сульфаты және барий гидроксиді

B) калий сульфаты және мыс (ІІ) гидроксиді

C) мыс (ІІ) сульфаты және натрий гидроксиді

D) натрий сульфаты және калий гидроксиді

E) кальций сульфаты және литий гидроксиді

5. Оттектің 1,25 моліндегі молекула саны

A) 6,25 ∙10 24

B) 5,07 ∙10 23

C) 8,25 ∙10 25

D) 7,5 ∙10 23

E) 8,02 ∙10 24

6. Фосфор тотықтырғыш болатын химиялық теңдеу

A) 4Р+5О2=2Р2О5.

B) 4Р+3О2=2Р2О3.

C) 2Р+3Сl2=2РСl3.

D) 2Р+3Ва=Ва3Р2.

E) 6Р+5КСlО3=5КСl+3Р2О5.

7. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыс

A) корунд

B) каолинит

C) боксит

D) доломит

E) дала шпаты

8. Алкендер дегеніміз...бар көмірсутектер

A) молекуласында екі қос байланысы

B) молекуласында бір қос байланысы

C) молекуласында үш байланысы

D) циклді тізбегі

E) тармақталған тізбегі бар көмірсутектер

9. Поликонденсация реакциясы:

A) Эфирлену процесі.

B) Қосымша өнім бөле жүретін бірдей немесе әр түрлі мономерлердің функционалды топтарының өзара әрекеттесу нәтижесінде полимердің түзілу процесі.

C) Каталитикалық крекинг процесі.

D) Сабындау процесі.

E) Қос байланыстардың үзілуі есебінен мономерлердің бірдей молекулаларының макромолекулаға бірігу процесі.

10. N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + Q реакциясы бойынша аммиак шығымын көбейтуге әсер ететін жағдай

A) азоттың концентрациясын азайту

B) температураны жоғарылату

C) сутектің концентрациясын азайту

D) жүйеде қысымды төмендету

E) жүйеде қысымды арттыру

11. 16 г мыс (ІІ) сульфатының ерітіндісіне 12 г темір ұнтағын қосқанда түзілген мыстың массасы

A) 3,2 г.

B) 5,6 г.

C) 6,4 г.

D) 2,8 г.

E) 6 г.

12. Сутек те, хлор да әрекеттесетін зат

A) Бром

B) Су

C) Барий гидроксиді

D) Кальций

E) Аммиак

13. Пирит құрамындағы темір мен күкірттің тотығу дәрежесі

A) +3 және -1

B) +3 және -2

C) +2 және -2

D) +2 және -1

E) +1 және -2

14. 1,25 кг кальций карбонатын күйдіргенде 224 л көмірқышқыл газы түзіледі. Ыдыраған кальций карбонатының массалық үлесі:

A) 80%.

B) 95%.

C) 85%.

D) 90%.

E) 75%.

15. Сілтілік металдың 3,42 грамы сумен әрекеттескенде 448 мл сутегі бөлініп шығады (қ.ж.). Осы сілтілік металл

A) Rb

B) Na

C) Cs

D) Li

E) K

16. Таза күйінде қызыл теміртас минералының құрамында 70% темір және 30% оттек болады. Минералдың формуласы:

A) FeO.

B) Fe2O3.

C) Fe3O4.

D) FeCO3.

E) Fe(NO3)2.

17. Егер шығымы 40% болса, метаннан 38,24 г хлороформ (СНСl3) алуға қажет хлордың көлемі (л)

A) 67,2 л.

B) 33,6 л.

C) 48,24 л.

D) 44,8 л.

E) 53,76 л.

18. Пентиннің мүмкін болатын құрылымдық изомер саны

A) 8

B) 4

C) 6

D) 3

E) 7

19. Анилиннің қасиетін көрсететін схемалар жұбы:

A) а. C6H5NH2+ CaBr2  б. C6H5NH2 + O2

B) а. C6H5NH2+ HBr  б. C6H5NH2 + HOH 

C) а. C6H5NH2 + CuCl2 б. C6H5NH2 + HOH 

D) а. C6H5NH2 + C6H5OH  б. C6H5NH2 + NaOH 

E) а. C6H5NH2+ CuO  б. C6H5NH2 + NaOH 

20. 20 г 4,9 %-ті күкірт қышқылы ерітіндісін бейтараптауға 10%-ті натрий гидроксиді ерітіндісінің қажет массасы:

A) 10,0 г.

B) 8,0 г.

C) 9,8 г.

D) 20,0 г.

E) 19,6 г.

21. Mg3N2 A  B A

тізбегіндегі B затының молекулалық массасы:

A) 278

B) 17

C) 127

D) 129

E) 145

22. 25 г 94 %-тік фенол ерітіндісі мен 75 г 1 %-тік бром суын араластырғанда түзілетін реакция өнімінің массасы:

A) 0,59 г

B) 0,52 г

C) 0,47 г

D) 0,35 г

E) 0,63 г

23. Массасы 23г этанол 20 г мыс (ІІ) оксидімен әрекеттескенде 8,25 г альдегид алынды. Осы өнімнің практикалық шығымы (%)

A) 95

B) 80

C) 75

D) 90

E) 85

24. Шығымы 60 % болып, 54 г сүт қышқылын алуға жұмсалатын глюкозаның массасы:

A) 89 г

B) 94 г

C) 96 г

D) 85 г

E) 90 г

25. Өзгерістер тізбегіндегі соңғы өнім Х5

C2H5OHХ1 Х2Х3 Х4Х5

A) пропанол

B) этанол

C) этан

D) этилен

E) сірке қышқылы


ХИМИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


БИОЛОГИЯ1. Үстірт қорығы ұйымдастырылған

A) Іле Алатауында

B) Маңғыстауда

C) Оңтүстік Алтайда

D) Шығыс Қазақстанда

E) Талдықорғанда

2. Шірнеліктер жататын ұлпа:

A) Жабын

B) Негізгі

C) Тірек

D) Өткізгіш

E) Бөліп шығарушы

3. Өлген ағзаларды қарашірікке айналдыратын бактериялар

A) көк жасыл

B) сүт

C) шіріту

D) топырақ

E) ашыту

4. Қызанақтың тұқымдасы:

A) Алқа.

B) Астық.

C) Бұршақ.

D) Лалагүл.

E) Күрделігүлділер.

5. Көпжасушалыларда бөлінген жарақаттанған дене бөлігінің қайтадан қалпына келуі

A) Тежелу.

B) Рефлекс.

C) Регенерация.

D) Қозу.

E) Тітіркену.

6. Жүрегі төрт бөлікті жорғалаушы

A) жылан

B) келес

C) қолтырауын

D) кесіртке

E) тасбақа

7. Шеткі жүйке жүйесінің бөлімі:

A) ми бағаны

B) жұлын

C) жүйкелер, жүйке түйінділері

D) үлкен ми сыңары

E) мишық

8. Тамақты дұрыс пайдалану туралы ғылым

A) Гигиена.

B) Физиология

C) Гистология

D) Диетология

E) Анатология

9. Ағзада зәр түзіледі:

A) Қуықта.

B) Бүйректе.

C) Ішекте.

D) Жүректе.

E) Қарында

10. Азотты қажет ететін өсімдіктің мүшесі

A) Жемісі

B) Түйнегі

C) Ауруға төзімді болуы

D) Тамыры

E) Жапырағы мен сабағы

11. Гүлшоғырдың жеке гүлдері орталықтан таралатын сабаққа гүл сағақтарынсыз кезектесіп орналасатын гүлшоғыр

A) Жай масақ.

B) Себет.

C) Қалқанша.

D) Жай шатыр.

E) Шашақ.

12. Құрамында көмірқышқыл газы көп қан:

A) Қылтамыр

B) Қылтамыр және артерия

C) Артерия

D) Вена

E) Аралас

13. Қағаз өндірісінде пайдаланылатын жасыл балдыр

A) Саргассум

B) Коралина

C) Кладофора

D) Плюмария

E) Нереоцистис

14. Шығу тегі құрылысы және атқаратын қызметі ұқсас мүшелер

A) Ішкі мүшелер

B) Мүше

C) Эндокриндік аппарат

D) Мүшелер жүйесі

E) Жасушалар тобы

15. Миофибрилл құрамына енетін нәруыздар

A) Гемоглобин

B) Казеин

C) Пепсин

D) Пролактин

E) Миозин және актин

16. Зиготадан дамып жетіледі

A) ұрық

B) гамета

C) эритроцит

D) сома

E) нейрон

17. Нәруыз молекулаларының аминқышқылдарының саны

A) 20

B) 40

C) 10

D) 30

E) 200

18. Әрбір түр критерийлерін хромосомалар жиынтығы мен саны, пішіні, көлемі бойынша анықтау критерийі

A) Генетикалық

B) Физиологиялық

C) Географиялық

D) Экологиялық

E) Морфологиялық

19. Дайын органикалық заттарды пайдаланатындар

A) биогеоценоз.

B) консументтер.

C) редуценттер.

D) автотрофтар.

E) продуценттер.

20. Денесінде бақалшағы бар біржасушалы қарапайым жәндік

A) Эвглена

B) Лямблия

C) Кірпікшелі кебісше

D) Амеба

E) Арцелла

21. Қырықбуында фотосинтез жүреді

A) Тамырсабағында

B) Жасыл тамырында

C) Жасыл жапырағында

D) Жаздық өркен

E) Жасыл сабағында

22. Барлық тірі организмдердің ішінде фагоциттозға өте қабілетті клеткалары

A) көк-жасыл балдырлардың клетка қабықшасы.

B) эритроциттер.

C) лейкоциттер.

D) бактерия клеткасының қабықшасы.

E) эукариотты өсімдік клетканың қабықшасы.

23. Биологиялық объектілердің көмегімен адамға қажетті өнімдер өндіру

A) Микробиология

B) Эволюция

C) Морфология

D) Биотехнология

E) Экология

24. 1922 жылы тіршіліктің Жер бетінде шығу тегінің табиғи теориясын тұжырымдады:

A) Джон Холдейн.

B) Стенли Миллер.

C) А.Левенгук.

D) Э.Геккель.

E) А.И.Опарин.

25. Құрылысы мен атқаратын қызметі ұқсас, шығу тегі әр түрлі болады

A) Дивергенция

B) Макроэволюция

C) Конвергенция

D) Сәйкес мүшелер

E) Аналогиялық мүшелер


БИОЛОГИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ГЕОГРАФИЯ1. Горизонтальдар деп аталады.

A) Шартты белгілер.

B) План мен картадағы бағыттар.

C) Жер бетінің сипаты.

D) План мен картада биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын қисық сызықтар.

E) Бергштрихтар.

2. Жер бетінің қатты тілімденген биік бөлігі

A) жота.

B) төбе.

C) төмпешік.

D) вулкан.

E) тау.

3. Аумақты қамтуына байланысты дүние жүзінің физикалық картасы ... карталардың тобына жатады.

A) Топографиялық.

B) Мемлекеттік және оның бөліктері.

C) Дүние жүзілік.

D) Тақырыптық.

E) Материктер және олардың бөліктері.

4. Қазақстанмен ең ұзақ шекараласатын мемлекет:

A) Қытай.

B) Өзбекстан.

C) Қырғызстан.

D) Ресей.

E) Түркменстан.

5. Арал алабының өзендері.

A) Лепсі, Тентек.

B) Жайық, Жем.

C) Ертіс, Тобыл.

D) Сырдария, Келес, Арыс.

E) Есіл, Қаратал.

6. Топырақтың су және жел әрекетінен бұзылуы:

A) Құнарлығы.

B) Мелиорация.

C) Денудация.

D) Кептіру.

E) Эрозия.

7. Батыс Cібір жазығының негізгі өзені

A) Нұра

B) Жайық

C) Сырдария

D) Ертіс

E) Сарысу

8. Қазақстандағы суармалы егістікке маманданған аудан:

A) Орталық.

B) Оңтүстік.

C) Солтүстік.

D) Шығыс.

E) Батыс.

9. "Үлкен жетілік" елдеріне кірмейтін мемлекет

A) АҚШ.

B) Жапония.

C) Германия.

D) Австралия.

E) Италия.

10. Христофор Колумбтың экспедиция бастаған жылы

A) 1521

B) 1700

C) 1892

D) 1821

E) 1492

11. Солтүстік және оңтүстік полюстер төңірегіндегі географиялық белдеу:

A) Қоңыржай

B) Субэкваторлық

C) Полярлық

D) Тропиктік

E) Экваторлық

12. Биіктік белдеулердің саны ... байланысты

A) таулардың мұхитқа жақын орналасуына

B) қыраттардың орографиясына

C) табиғат кешендерінің азоналылығына

D) таулардың биіктігі мен географиялық орнына

E) ауа массаларына

13. Скандинавия түбегінде орналасқан елдер

A) Германия, Литва.

B) Норвегия, Швеция.

C) Ирландия, Ұлыбритания.

D) Исландия, Ирландия.

E) Нидерланды, Дания.

14. Австралияға тән ерекшелік:

A) Көлемі жағынан ең кіші материк.

B) Көлемі жағынан 4-ші материк.

C) Өте ыстық материк.

D) Ортасынан экватор кесіп тұр.

E) Халқы ең көп материк.

15. Экологиялық қауіпті аудандарға ... жатады.

A) шөлді аймақтар

B) су ресурстарын дұрыс пайдаланбаған ауыл шаруашылықты аудандар

C) туристерді көп қабылдайтын таулы аймақтар

D) орман алқаптары

E) мұнай-газ өндіретін және ядролық полигон аймақтары

16. 1 000 адамға шаққандағы 1 жыл ішіндегі өлген адамдар саны:

A) Туу

B) Көшіп-қону

C) Табиғи өсім

D) Тығыздығы

E) Өлім-жітім

17. Көліктің маусымды түрі

A) Өзен

B) Әуе

C) Темір жол

D) Автомобиль

E) Құбыр

18. Африкадағы фосфоритті ірі көлемде экспортқа шығаратын ел:

A) Марокко

B) Алжир

C) Замбия

D) ОАР

E) Нигерия

19. Аралдағы шай өсіретін ел:

A) Ұлыбритания.

B) Бахрейн.

C) Шри-Ланка.

D) Жаңа Гвинея.

E) Кипр.

20. «Жоңғария очерктерінің» авторы:

A) П.П.Семенов

B) Ш.Уәлиханов

C) И.В.Мушкетов

D) Н.А.Северцов

E) Л.С.Берг

21. Алюминй өндірісінің Павлодарда орналасуының себебі

A) Тұтынушы көзіне жақын

B) Су және энергия көзіне жақын

C) Еңбек ресурстарына жақын

D) Қолайлы көлік қатынасы

E) Шикізатқа жақын

22. Қазақстан Венгрия мемлекетінен ...өнімдерін импорттайды

A) тоқыма

B) мақта, мұнай, фосфор

C) химиялық өнекәсіп тауар

D) ауыл шаруашылық

E) дәрі-дәрмек, медмеханика, металлургиялық құбырлар

23. Ресеймен құрлықта шекараласпайтын ел:

A) Словакия

B) Литва

C) Беларусь

D) Қазақстан

E) Польша

24. Ең ірі агломерация:

A) Мехико.

B) Дели.

C) Буэнос-Айрес.

D) Рио-де-Жанейро.

E) Гавана.

25. Тропиктік ағаш сүрегін экспорттаушы елдер

A) Кения, Танзания, Уганда

B) Габон, Конго, Экваторлық Гвинея

C) Эфиопия, Самоли, Нигер

D) Джубути, Зинбабва, Ботсвана

E) Сенегал, Мали, Чад


ГЕОГРАФИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ1. Король сарайының шаруашылығын басқарушылар:

A) Майордомдар

B) Барондар

C) Виконгтар

D) Сеньорлар

E) Маркиздер

2. Жердің қозғалмайтындығы туралы католик шіркеуінің ілімін жоққа шығарған ғалымдар:

A) Фейербах, Кант, Гегель.

B) Т.Мюнцер, М.Лютер, У.Тайлер.

C) Д.Бруно, Н.Коперник, Г.Галилей.

D) Ибн Сина, Ұлықбек, Әл-Фараби.

E) Ч.Дарвин, И.Гутенберг, Т.Мор.

3. XIX ғасырдың ортасында «дүниежүзілік банкирге» айналған ел:

A) Франция.

B) Англия.

C) Австрия.

D) Ресей.

E) Пруссия.

4. Тайпиндер дегеніміз:

A) Үндістандағы отаршылдар әкімшілігінің өкілдері.

B) Жалдамалы жауынгер - индустар.

C) Жапониядағы діни секталардың өкілдері.

D) Қытайдағы шаруалар соғысына қатысушылар.

E) Түркиядағы жасырын революциялық қоғамның мүшелері.

5. ХІХ ғ. І жартысында Үндістанды өзінің тауарларын өткізу рыногына және шикізат көзіне айналдырған мемлекет:

A) Испания

B) Англия

C) Голландия

D) Португалия

E) Франция

6. 1918 ж. Еуропа картасында пайда болған жаңа мемлекет:

A) Дания.

B) Италия.

C) Испания.

D) Чехословакия.

E) Швеция.

7. ХХ ғасырдың 20-30 жылдары дүние жүзін қайтадан бөліске салуды көздеген Азиядағы империалистік ел:

A) Қытай.

B) Иран.

C) Түркия.

D) Жапония.

E) Ирак.

8. ХХ ғасырдың екінші жартыcында АҚШ-тың сыртқы саясатына үнемі қолдау көрсетіп келген Еуропа елі:

A) Германия.

B) Ұлыбритания.

C) Швеция.

D) Швейцария.

E) Франция.

9. Вьетнам Демократиялық Республикасының бірінші президенті:

A) Хун Сен

B) Бао Дай

C) Пол Пот

D) Хо Ши Мин

E) Н.Сианук

10. Ежелгі Қосөзендегі әйгілі шығарма:

A) «Синухет әңгімесі»

B) «Ваал және Алийян» дастаны

C) «Астық тасушының әні»

D) «Осирис пен Исида туралы миф»

E) «Гильгамеш туралы дастан»

11. Ежелгі Қытайдың тарихы жазылған “ Тарихи жазбалар” еңбегінің авторы:

A) Сыма Сянжу.

B) Конфуций.

C) Сыма Цянь.

D) Гу.

E) Чжан.

12. 988 жылы Киев Русінде болған маңызды тарихи оқиға:

A) Киев Русі құрылды.

B) Христиан дінін қабылдады.

C) Алғашқы монастырьлар ашылды.

D) Святославтың жорықтары басталды.

E) Киев қаласының іргетасы қаланды.

13. ХІІ ғасырда Францияда жазылған рыцарлық дастан:

A) «Түлкі туралы роман».

B) «Роланд туралы жыр».

C) «Игорь жорығы туралы жыр».

D) «Дон Кихот».

E) «Король Лир».

14. 1611-1612 жж. Ресейдегі поляк басқыншыларына қарсы жасақты басқарған қолбасшылар:

A) К. Минин, Д. Пожарский.

B) Я. Осмомысл, Р.Мстиславович.

C) Ю. Долгорукий, А. Богомобский.

D) Д. Трубецкой, В. Юрьевич.

E) П. Ляпунов, О. Святославич.

15. ХVІІ ғ. басына қарай Батыс Еуропа елдерінің ішінде сауда және отарлық біріншілікті иемденген мемлекет:

A) Португалия

B) Англия

C) Голландия

D) Испания

E) Франция

16. ХІХ ғ. ортасында Италияда біртұтас ұлттық мемлекет құру жөнінде нақты жоспар ұсынған граф:

A) Иосиф Радецки

B) Джузеппе Мадзани

C) Камилло Бенсо Кавур

D) Карл Альберт

E) Джузеппе Гарибальди

17. Экономикада мемлекеттік реттеудің қажеттілігін негіздеген экономист:

A) С.Витте.

B) Т.Рузвельт.

C) Г.Гувер.

D) Г.Вильсон.

E) Джон М.Кейнс.

18. Гилиян Республикасы құрылды:

A) Иракта.

B) Ауғанстанда.

C) Туркияда.

D) Сирияда.

E) Иранда.

19. «Жұмысшы және колхозшы әйел» мүсінінің авторы:

A) В.Мухина

B) Ю.Шапорнин

C) С.Прокофьев

D) А.Хачатурян

E) А.Александров

20. Ежелгі Римдегі «барлық құдайлардың ғибадатханасы» деп аталған храм:

A) Колизей.

B) Пантеон.

C) Ника.

D) Парфенон.

E) Әулие София.

21. XІ ғ. Англияны жаулап алған ел:

A) Нормандия.

B) Скандинавия.

C) Германия.

D) Нидерланды.

E) Испания.

22. Еуропадағы ортағасырлық қоғамдық қатынастарды толығымен жойған, Қайта өрлеу мен Реформациядан кейінгі үшінші рухани төңкеріс:

A) Ағылшын буржуазиялық революциясы.

B) Француз буржуазиялық революциясы.

C) Ағартушылық ғасыры.

D) Өнеркәсіп төңкерісі.

E) І Петр реформалары.

23. И. Ньютонның дүниежүзілік тартылыс заңын тұжырымдаған ең басты еңбегі:

A) «Жаңа Атлантида».

B) «Табиғат философиясының математикалық принциптері».

C) «Әлемнің басты жүйелері туралы диалог».

D) «Жаңарған химияның әкесі».

E) «Өзгермелі шамалар».

24. Испанияда Адольфо Суарес енгізген заңдар:

A) парламенттік және сот мекемелерін реформалау

B) әкімшілік бөліну мен билік туралы

C) ауыр өнеркәсіпті дамыту

D) сыртқы саясатты нығайту

E) сайлау және ішкі тұрақтылық туралы

25. 1967-1974 жылғы “қара полковниктер” диктатурасы орнаған ел:

A) Туркия.

B) Испания.

C) Португалия.

D) Италия.

E) Греция.


^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ1. Қазақ аңыздарындағы кейіпкерді көрсетіңіз.

A) Ерназар.

B) Ер Тарғын.

C) Ер Төстік.

D) Шойынқұлақ.

E) Қорқыт.

2. Ш.Қанайұлының өлеңін табыңыз.

A) «Тарланым».

B) «Үш қиян».

C) «Жарлының жаны берік-ті».

D) «Тілек».

E) «Ұлы арман».

3. Абайдың поэмасын табыңыз.

A) “Еңлік-Кебек”.

B) “Қалқаман-Мамыр”.

C) “Ескендір”.

D) “Медғат-Қасым”.

E) “Кім жазықты”.

4. Ақан сері өмірінің соңғы кезеңіне сәйкес келетін жауапты белгілеңіз.

A) Тыныш тұрмыс кешті.

B) Қоскөл бойында жалғызілікті өмір сүрді.

C) Перінің қыздарымен әуейі болыпты.

D) Басқа мекенге қоныс аударды.

E) Бала-шағасымен бірге тіршілік етті.

5. Қасым Аманжоловтың Ұлы Отан соғысында оққа ұшқан қазақ ақыны Абдолла Жұмағалиев туралы жазған шығармасын табыңыз.

A) «Үстімде сұр шинелім»

B) «Ақын өлімі туралы аңыз»

C) «Дариға, сол қыз»

D) «Өзім туралы»

E) «Дауыл»

6. Мұхтар Әуезовтің туған күнін белгілеңіз.

A) 25 қараша.

B) 3 желтоқсан.

C) 28 сәуір.

D) 22 тамыз.

E) 28 қыркүйек.

7. Өлең ырғағының белгілерін анықтаңыз.

A) Сөздердің буын санының біркелкілігі

B) Өлеңнің буын саны, тармақ, ырғақ мен мағына жағынан ұйқасу үйлесімі

C) Тармақтың соңғы сөздерінің дыбыстық жағынан үндесуі

D) Тармақтың өз ішінде бунақтарға бөлініп айтылуы

E) Дауыстың белгілі дәрежеде қайталанып отыруы

8. Тұманбай Молдағалиевтің туған жылы мен туған жерін анықтаңыз.

A) 1935 жылы Атырау облысы Теңіз ауданы Қошалақ ауылы

B) 1939 жылы Атырау облысы Манаш ауылы

C) 1935 жылы Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Жарсу ауылы

D) 1942 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар өңірі

E) 1920 жылы Батыс Қазақстан облысы Тайпақ ауданы Жыланды ауылы

9. Д.Исабековтің пьесасын табыңыз.

A) «Әпке».

B) «Мансапқорлар».

C) «Құдағи келіпті».

D) «Неке қияр».

E) «Көктөбедегі кездесу».

10. Әл-Фараби туындысын анықтаңыз.

A) Поэтикалық мадақ .

B) Диуани хикмат .

C) Китаб аш шеер  (Өлең кітабы ).

D) Бақыт кітабы .

E) Ақырзаман кітабы .

11. Айтысқа түскен ақындардың Шөжеге қандай мін айтқанын табыңыз.

A) Кедейлігі.

B) Ұры екендігі.

C) Тентектігі.

D) Әйелінің нашар адам екені.

E) Соқырлығы.

12. Мына шығармалардың қайсысы Бұқар жыраудікі екендігін табыңыз.

A) “Мұнар күн”

B) “Атам болған жиырма бес”

C) “Арғымаққа оқ тиді”

D) “Асқар таудың өлгені”

E) “Екі жақсы қас болмас”

13. Жүсіпбектің дәуірдің тыныс-тірлігін, өмір шындығын анықтайтын өлеңін белгілеңіз.

A) «Жас көсемдер маршы».

B) «Кеш».

C) «Жамал».

D) «Ұршық».

E) «Жас әскер».

14. Сәкен Сейфуллиннің алғашқы өлеңдер жинағы қандай атпен басылғанын анықтаңыз.

A) «Азамат».

B) «Маса».

C) «Уақ-түйек».

D) «Өткен күндер».

E) «Оян, қазақ».

15. 1916 жыл оқиғасына байланысты «Зілді бұйрық», «Патша әмірі тарылды» өлеңдерінің авторын табыңыз.

A) И.Дәукебаев.

B) С.Есенбаев.

C) О.Шипин.

D) Т.Көбдіков.

E) Ж.Жабаев.

16. М. Әуезовтің ұлт-азаттық қозғалыс тақырыбына арналған пьесасын көрсетіңіз.

A) “Сын сағатта”

B) “Тас түлек”

C) “Түнгі сарын”

D) “Алма бағында”

E) “Шекарада”

17. Ғ.Мұстафиннің ғұмырнамалық романы қайсы екенін анықтаңыз.

A) ’’Шығанақ’’.

B) ’’Көз көрген’’.

C) ’’Миллионер’’.

D) ’’Өмір мен өлім’’.

E) ’’Дауылдан кейін’’.

18. Баяндау дегеніміздің не екенін табыңыз.

A) Табиғат көркін суреттеу.

B) Кейіпкердің мінезін, дүниеге көзқарасын суреттеу.

C) Сөздерді қарама-қарсы мағынада кекесін мағынасында қолдану.

D) Шығарма кейіпкерлерінің өзара кезектесе сөйлеуі.

E) Әдеби шығарманың оқиғасын желілі түрде әңгімелеу.

19. Мына өлең жолдарының авторын, өлең атын табыңыз.

Іздедім де сәттерімде түңілген,

Тастап кеткен аңызыңа жүгінгем.

^ Жүгінгем де, қайта туғам, тірілгем

Тарихымды жазудамын бүгін мен,

Бабаларым, сенің ана тіліңмен!

A) М.Шаханов “Төрт Ана”

B) Ғ.Қайырбеков “Бар ма екен деп ойланам”

C) С.Мәуленов “Соғыстан қайтқан солдаттар”

D) М.Мақатаев “Бабаларым, рахмет сендерге!”

E) Ж.Молдағалиев “Тек қана туған жерден айырмағай”

20. Үкілі Ыбырайдың біздің заманымызға жеткен екі айтысын белгілеңіз.

A) Сарамен, Ырысжанмен айтысы

B) Құдайбергенмен, Доскеймен айтысы

C) Шөжемен, Балтамен айтысы

D) Ырысжанмен, Әсетпен айтысы

E) Біржанмен, Ақан серімен айтысы

21. Шәкәрім ²Дубровский² романын, ²Боран² повесін кімнен аударғанын табыңыз.

A) Ю.Лермонтов.

B) А.Фет.

C) А.С.Пушкин.

D) Қожа Хафиз.

E) Л.Н.Толстой.

22. І.Жансүгіровтің «Күй»,«Күйші» поэмаларының тақырыбын белгілеңіз.

A) Өнер мұраты, өнерпаз тағдыры.

B) Жолдастық, достық.

C) Оқыту мәселесі.

D) Тіл тағдыры.

E) Білім, тәрбие.

23. Б.Майлиннің «Майдан» пьесасы туралы «... колхоздастыру дәуіріндегі күрестің, таластың барлық жықпылы күнделікті сағат сайын, минут сайын соғуы, әрбір ентіккен демі анық көрсетілген» деген пікірді айтқан адамды табыңыз.

A) Ғ.Мұстафин.

B) С.Ерубаев.

C) Ғ.Мүсірепов.

D) М.Әуезов.

E) С.Қирабаев.

24. «Ол мені өлтіргісі келеді. Мен абайламай қалсам, ол мені өлтіреді де. Онда ол менің барлық туысқандарымды да, Жаннамды да өлтіреді», - деп фашисті не үшін өлтіретінін дәлелдейтін жауынгер жазушыны табыңыз.

A) Б.Момышұлы.

B) Ж.Молдағалиев.

C) Б.Бұлқышев

D) Қ.Қайсенов.

E) Ж.Саин.

25. Ғ.Мүсірепов шығармасын табыңыз.

A) «Жат қолында».

B) «Барымта».

C) «Қыр суреттері».

D) «Қарагөз».

E) «Сөніп-жану».


^ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


АҒЫЛШЫН ТІЛІ1. Берілген әріптерден дұрыс құрылған сөзді көрсетіңіз: t, x, u, i, m, e, r

A) ximture

B) turemix

C) tumerix

D) mixture

E) meturix

2. Орфографияѓа назар аудара отырып, аѓылшын сµзін табыњыз.

Қойылым

A) perfrancemo.

B) perfomarnce.

C) perfomrance.

D) permofrance.

E) performance.

3. Берілген сөз қай сөзбен үйлеседі?

spoon

A) wall.

B) track.

C) wallet.

D) tea.

E) tіme.

4. “an” артиклі мына сөзбен жазылады:

A) city

B) apple

C) table

D) pear

E) town

5. Есімдіктің дұрыс вариантын көрсетіңіз.

Thіs exercіse book іs ... .

A) my.

B) me.

C) mіne.

D) you.

E) hіm.

6. Берілген зат есімдерден көпше түрін жасаңыз.

A cup, a loaf, sand.

A) Cups, loafs, sand.

B) Cups, loaves, sands.

C) Cups, loaves, sand.

D) Cups, loaves, sandes.

E) Cups, loafes, sand.

7. Сөйлемді аяқтаңыз.

My aunt is … .

A) My son’s sister.

B) My fathers sister.

C) My sister’s sister.

D) My father’s sister.

E) My daughter’s sister.

8. Сөйлемді толықтырыңыз

Everybody thought him….

A) clever

B) is clever

C) to be clever

D) to be clevered

E) was clever

9. Дұрыс жауапты таңдаңыз:

In which month is Thanksgiving Day celebrated?

A) December

B) February

C) May

D) November

E) March

10. "Race" сөзінің синонимы:

A) Competіtіon.

B) Exercіse.

C) Stand.

D) Sіt.

E) Lesson.

11. Артық сөзді табыңыз:

A) Happy.

B) Wonderful.

C) Favourіte.

D) Award.

E) Іmportant.

12. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

My mother went to the hospital … the operation.

A) On.

B) At.

C) From.

D) In.

E) For.

13. Жұрнақ арқылы сын есімді құрыңыз.

enjoy

A) able

B) ful

C) al

D) y

E) ic

14. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:

He has … time for it than me.

A) Bigger.

B) The biggest.

C) More.

D) Many.

E) Much.

15. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

There’s __ butter in the fridge

A) a few

B) any

C) some

D) many

E) a

16. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

We turned the house upside down but we couldn’t find your ring … .

A) Somewhere.

B) Nothing.

C) Everywhere.

D) Anywhere.

E) Nowhere.

17. Future in the Past-тағы етiстiк

A) would be

B) didn’t say

C) are waiting

D) don’t understand

E) have said

18. Сөйлемді толықтарыңыз:

She … a letter at five o’clock last night.

A) was

B) is

C) was writing

D) am

E) been

19. Аударыңыз:

Менің қонақтарды қарсы алуға қолым тимейді.

A) І was too busy to havіng guests.

B) І am very busy to havіng guests.

C) І was too busy to have gettіng guests.

D) І am too busy to have guests.

E) І was very busy to have got guests.

20. Берiлген сөздiң антонимi

silly

A) light

B) sincere

C) kind

D) clever

E) impolite

21. Аударыңыз:

"Хабарландыру"

A) Annіversary.

B) Anythіng.

C) Announcement.

D) Addіtіonal.

E) Adventure.

22. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:

It is better to … than to … Аяғаннан берген жақсы.

A) Give/take.

B) Have/show.

C) Go/come.

D) See/bring.

E) Take/give.

23. Сан есімді оқыңыз:

$ 217.60

A) Two hundred and seventeen dollars and sіxty cent

B) Two hundred and seventeen dollars and sіxty cents

C) Two hundreds and seventeen dollars and sіxty cents

D) Two hundred seventeen dollars and sіxty cents

E) Two hundred and seventeen dollar and sіxty cents

24. Дұрыс қойылған сұрақ:

І had to go to the lіbrary yesterday.

A) Had you had to go to the lіbrary?

B) Had you to go to the lіbrary?

C) Do you had to go to the lіbrary?

D) Dіd you have to go to the lіbrary?

E) Dіd you had to go to the lіbrary?

25. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:

Mr. Nelson wanted to be elected sherіff іn a New Hampshіre county. He went from farm to farm askіng people to vote for hіm. Mrs. Marrow saw hіm comіng up one day and reached for the broom. "Get off, you good-for-nothіng loafer", she shouted.

"But Mrs. Marrow", saіd Nelson. "І have just come to ask you іf you’ll vote for me for sherіff".

"Sherіff!" shouted Mrs. Marrow. "Your place іs іn the lockup, not іn the sherіff’s offіce. You are a scoundrel, and your father was a scoundrel, and your grandfather was a scoundrel. Get out of here before І take thіs broom to you".

Nelson decіded to go. Before clіmbіng back іnto the car,he took out hіs notebook and wrote, after the name of Marrow, one word: "Doubtful".

Мәтінге тақырып таңдаңыз:

A) How to become a Presіdent.

B) Mrs. Marrow is a Sherіff.

C) He wants to Be a Sherіff.

D) The Last Electіons.

E) Mr. Nelson and a Scoundrel.


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ
1   2   3   4Похожие:

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1113 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1114 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7002 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7005 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
Мұстафин былай деді Жазушы болу үшін негізгі үш шарт: ой, алғыр тіл, талант керек
1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011 icon101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы