7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010Название7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010
страница3/4
Дата конвертации10.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4ФИЗИКА1. Қозғалыс траекториясы суретте АВСD сызығымен кескінделген дененің жүріп өткен жолы
A) 8 м

B) 5 м

C) 4 м

D) 2 м

E) 3 м

2. Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші

A) 40 Н

B) 200 Н

C) 4 Н

D) 400 Н

E) 20 Н

3. 4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы

A) 4 Дж.

B) 32 Дж.

C) 36 Дж.

D) 8 Дж.

E) 16 Дж.

4. Суретте кескінделген ыдыстардың К шүмегі ашық тұр. Оң жақ ыдыстағы газдың қысымы
A) 0,004 Па.

B) 0,002 Па.

C) 0,008 Па.

D) 0.

E) 0,016 Па.

5. Потенциалдар айырымының өлшем бірлігі

A) 1В = 1 Н · 1 Кл

B) 1В =

C) 1В =

D) 1В =

E) 1В = 1 Дж ·1 Кл

6. Магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің мәні ең үлкен болатын бұрыш

A) α =1800

B) α =600

C) α =300

D) α =900

E) α =0

7. Қармақшы 10с ішінде қалың толқында 20 тербеліс жасағанын байқады. Толқын ұзындығы 1,5м болса, толқынның таралу жылдамдығы

A) 3 м/с

B) 2 м/с

C) 4 м/с

D) 5 м/с

E) 1 м/с

8. Интерференция дегеніміз –

A) жарықтың сыну көрсеткішінің толқынның ұзындығына байланыстылығы.

B) тербеліс жиілігінің сыну көрсеткішіне байланыстылығы.

C) толқынның электрлік векторының белгілі бір бағытын жарық толқынынан бөлу.

D) когерентті екі толқын бір-бірімен қосылғанда кеңістік нүктелеріндегі толқынның күшеюі немесе жойылуы.

E) жарық толқынының алдындағы бөгетті айналып өтуі.

9. β – сәулесі дегеніміз

A) нейтрондар ағыны.

B) гелий атомы ядроларының ағыны.

C) электрондар ағыны.

D) протондар ағыны.

E) фотондар ағыны.

10. Допты 4 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырған. Оның 0,8 с-та жүретін жолы (g = 10 м/с2)

A) 2 м.

B) 1,4 м.

C) 2,4 м.

D) 2,6 м.

E) 1,6 м.

11. Қатаңдығы 1000 Н/м, сығылған серіппе өзіне бекітілген денеге 400 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы

A) 90 Дж.

B) 80 Дж.

C) 85 Дж.

D) 75 Дж.

E) 65 Дж.

12. Рычаг тепе теңдік күйде тұр. Егер F1 = 12 Н болса, рычагтың А нүктесіне түсірілген күшA) 24 Н.

B) 36 Н.

C) 4 Н.

D) 72 Н.

E) 6 Н.

13. Қыздырғыштың температурасы 500 К, жылу машинасының ПӘК-і 0,44-ке тең. Тоңазытқыш температурасы

A) 180 К.

B) 200 К.

C) 280 К.

D) 400 К.

E) 480 К.

14. q1= 4q және q2 = -8q әртүрлі зарядтармен зарядталған бірдей металл шарларды бір-біріне жақындатып, қайта орнына әкелді. Әрбір шардың заряды

A) q1 = 2q және q2 = 2q

B) q1 = 2q және q2 = –6q

C) q1= –6q және q2 = 2q

D) q1 = 4q және q2 = –4q

E) q1 = –2q және q2 = –2q

15. Әрқайсысының кедергісі 12 Ом үш бірдей өткізгішті әртүрлі тәсілдермен жалғау арқылы алынатын жалпы кедергі

A) Ом.

B) 24 Ом.

C) 10 Ом.

D) 4 Ом.

E) Ом.

16. Дене х=0,4sin2t заңымен гармониялық тербеледі. Оның тербеліс амплитудасы мен периоды

A) 3,14м; 0,4 с

B) 0,4 м; 0,32 с

C) 0,4 м; 2 с

D) 2 м; 0,4 с

E) 0,4 м; 3,14 c

17. Индуктивтілігі 10 мГн катушкадан сыйымдылығы 1 мкФ конденсатордан тұратын тербелмелі контурдың конденсаторын 200 В-қа дейін зарядтағанда контурда пайда болатын ең үлкен ток күші

A) 3 А

B) 0,5 А

C) 4 А

D) 2 А

E) 1 А

18. Жиілігі ең төмен сәуле

A) радиотолқындар.

B) инфрақызыл.

C) ультра күлгін.

D) a-сәуле.

E) көрінетін жарық.

19. Егер тежеуші кернеудің 1 В мәнінде фототок тоқтайтын болса, онда фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы

(е = 1,6  10-19 Кл; mе = 9,1  10-31 кг)

A) 0,6  107 м/с

B) 0,84  106 м/с

C) 0,6  106 м/с

D) 0,43  106 м/с

E) 0,43  107 м/с

20. Bелосипед доңғалағының диаметрі d=70 см, жетекші дөңгелектің тіс саны

Z 1 = 48, ал жетектелуші дөңгелектің тіс саны Z2 =18. Педальдардың айналу жиілігі =1 айн/с болса, велосипедшінің жылдамдығы

A) ≈3,7 м/с

B) ≈4,8 м/с

C) ≈6,9 м/с

D) ≈5,9 м/с

E) ≈5 м/с

21. Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне дейін көтергенде атқарылатын жұмыс (rтас = 2500 кг/м3, rсу = 1000 кг/м3, g = 10 м/с2)

A) 40 кДж

B) 600 кДж

C) 15 кДж

D) 45 кДж

E) 1250 кДж

22. Массасы 2 кг дененің 10 м биіктікте 20 м/с жылдамдықпен қозғалғандағы толық механикалық энергиясы

A) 1000 Дж

B) 800 Дж

C) 600 Дж

D) 200 Дж

E) 400 Дж

23. Көлемі 2 л оттегіде 6 ∙10²² молекула болса, тығыздығы

(М(О2) = 32∙10-3 кг/моль ; NA =6∙1023 моль-1)

A) 1,6 кг/м³

B) 1,9 кг/м³

C) 4 кг/м³

D) 2 кг/м³

E) 1,4 кг/м³

24. 10 моль біратомды идеал газдың 270C температурадағы ішкі энергиясы

(R = 8,31 Дж/К∙моль )

A) 0,374 кДж

B) 37,4 кДж

C) 0,0374 кДж

D) 0

E) 374 кДж

25. Кедергісі 1,5 Ом жүктемемен жұмыс жасайтын, ішкі кедергісі 0,1 Ом ток көзінің ПӘК-і

A)  100%.

B)  94%.

C)  9,4%.

D)  90%.

E)  107%.


^ ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ХИМИЯ1. Бейтараптану реакциясының үрдісі

A) Zn(NO3)2 + HCl 

B) ZnO + HBr 

C) Zn + Br2

D) Zn(OH)2 + HBr 

E) Zn + HBr 

2. Күкірт атомының конфигурациясы 3s2 3p4 болатын жағдай

A) бірінші қозған күйінде

B) кәдімгі жағдайда

C) сырттан энергия алған жағдайда

D) екінші қозған күйінде

E) үшінші қозған күйінде

3. Ерітіндіде диссоциацияланғанда сутек катионына және қышқыл қалдығы анионына ыдырайтын қосылыстың аты:

A) Негіз.

B) Тұз.

C) Қышқыл.

D) Негіздік оксиді.

E) Қышқылдық оксиді.

4. Күкірт атомының ядро заряды:

A) +17

B) +32

C) +16

D) +15

E) +6

5. Натрий мен су арасындағы реакцияның өнімдері

A) 2NaOH+H2

B) Na2O+H2O

C) NaOH+H2O

D) Na2O+H2

E) 4NaOH+H2

6. Қосылыстардың жалпы формуласы СпН2п+2

A) алкандар

B) спирттер

C) арендер

D) алкендер

E) алкиндер

7. Изопренді каучуктың мономерінің құрамы:

A) 8 атом көміртек және 8 атом сутек.

B) 5 атом көміртек және 8 атом сутек.

C) 5 атом көміртек және 6 атом сутек.

D) 8 атом көміртек және 10 атом сутек.

E) 4 атом көміртек және 6 атом сутек.

8. Төменде берілген қосылыстардың графикалық формулаларының ішінен май қышқылының бутил эфирінің формуласы:

A)

B)

C)

D)

E)

9. Жоғары молекулалық қосылыстар қасиеті және қолданылуы бойынша мынадай болып бөлінеді:

A) Синтетикалық және табиғи.

B) Пластмассалар, эластомерлер және талшықтар.

C) Полимерлер және мономерлер.

D) Жасанды және табиғи.

E) Өсімдік және жануар текті.

10. 1 моль сұйық судың түзілу жылуы 286 кДж тең болса, 7,2 г су түзілгенде жұмсалатын жылу мөлшері

A) 110,4 кДж

B) 114,4 кДж

C) 103,4 кДж

D) 104,4 кДж

E) 102,2 кДж

11. Темір (ІІІ) хлоридінің 225 г 12 %-ті ерітіндісіне 375 г су қосқанда алынған ерітіндідегі FeCl3 -тің массалық үлесі:

A) 4,7 %.

B) 4,9 %.

C) 4,6 %.

D) 4,8 %.

E) 4,5 %.

12. 14 г кальций оксиді 35 г азот қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы

A) 20,5 г.

B) 31,5 г.

C) 28 г.

D) 63 г.

E) 41 г.

13. Бертолле тұзы -тегі хлордың тотығу дәрежесі:

A) 0.

B) +1.

C) +7.

D) –1.

E) +5.

14. Тотықтырғыш қасиеттерінің арту қатары

A) O, Po, Te, Se, S

B) O, S, Se, Te, Po

C) Se, O, Te, Po, S

D) Po, Te, Se, S, O

E) Po, Se, O, S, Te

15. Фосфордың массалық үлесі () ең аз зат

A) H3PO3

B) HPO3

C) P2O

D) P2O5

E) P4O10

16. Кремний атомындағы электрон қабаттарының саны:

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 1

17. Металдарға тән емес тұжырым

A) иондану энергиясының мәндері төмен

B) тотықсыздандырғыш қасиеттері бар

C) иілгіш, майысқақ және соғуға төзімді

D) электрөткізгіштігі жоғары

E) электртерістіктері жоғары

18. Оттек жәрдемімен темір (ІІ) гидроксидінің темір (ІІІ) гидроксидіне айналуының реакция теңдеуі:

A) 4Fe(OH)2+ O2 + 2H2O  4Fe(OH)3

B) Fe(OH)2 + O2 Fe(OH)3 + H2

C) Fe(OH)2 + O2  Fe(OH)3

D) Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O

E) Fe(OH)2 + O2  Fe(OH)3+ H2O

19. Құрамында тек - байланыстары бар заттар тобы

A) C3H8; CH3OH

B) C2H6; HCOH

C) C3H6; HCOH

D) C3H4; C2H5OH

E) C4H10; HCOOH

20. Өзгерістердегі орын басу реакциясына қатысатын тотықтырғыштың зат мөлшері

Al 1 AlCl3 2 Al(OH)3 3 Al2O3 4 AlCl3

A) 2 моль.

B) 6 моль.

C) 8 моль.

D) 4 моль.

E) 1 моль.

21. Тізбегіндегі В затының молекулалық массасы:

А+Б  В  С+Д

A) 60.

B) 122.

C) 78.

D) 2.

E) 28.

22. Негізгі тізбегі 5 көміртек атомынан тұратын құрамы C7H16 болатын барлық алкандардың құрылымдық формулалары

A) 5

B) 6

C) 7

D) 3

E) 8

23. 100 г 75-тік және 50 г 93-тік этил спирттерін араластырғанда түзілген ерітіндідегі этил спиртінің массалық үлесі

A) 81

B) 71

C) 51

D) 41

E) 61

24. 81 г глюкоза алу үшін (шығымы 90 болса) гидролизденетін сахарозаның массасы

A) 291 г

B) 231 г

C) 171 г

D) 251 г

E) 271 г

25. Құрамында 2% қоспасы бар 190г хлорсірке қышқылын аммиакпен әрекеттестіргенде 80г аминсірке қышқылы түзілсе, өнімнің шығымы (%)

A) 54,1

B) 73,5

C) 84,3

D) 81,5

E) 79,6


^ ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


БИОЛОГИЯ1. Тірі денеге жатады

A) Ауа

B) Өсімдік

C) Күн

D) Тас

E) Су

2. Суыққа төзімді өсімдік:

A) Қызанақ.

B) Қауын.

C) Асбұршақ.

D) Мақта.

E) Қияр.

3. Вольвокс шоғырының пішіні

A) Шар

B) Таяқша

C) Спираль

D) Оралма

E) Үтір

4. Жасушасының қабықшасы қатты хитиннен тұратын, дайын органикалық заттармен қоректенетін тірі табиғаттың ерекше тобы:

A) Бактериялар

B) Саңырауқұлақтар

C) Мүктер

D) Вирустар

E) Өсімдіктер

5. Алқа тұқымдасына жататын сәндік өсімдік :

A) Болгар бұрышы

B) Шырайгүл

C) Баклажан

D) Қызанақ

E) Қара меңдуана

6. Балықтың жүрегі

A) Төрт камералы.

B) Бір камералы.

C) Екі камералы.

D) Үш камералы.

E) Көп камералы.

7. Организмнің сыртқы ортамен байланысын қамтамасыз ететін

A) Зәршығару жүйесі

B) Асқорыту жүйесі

C) Жүйке жүйесі

D) Тынысалу жүйесі

E) Тірек-қимыл жүйесі

8. Мұрын қуысында микробтарды жоятын жасушалар.

A) Фагоциттер.

B) Лейкоциттер.

C) Лимфоциттер.

D) Эритроциттер.

E) Тромбоциттер.

9. Адам ағзасында витаминдердің жетіспеуінен туатын ауру.

A) Лейшмания.

B) Авитаминоз.

C) Рефлекс.

D) Гипервитаминоз.

E) Қышыма ауру.

10. 1665 жылы алғаш рет өсімдік қабығының жұқа кесіндісін микроскоппен көрген

A) Г. Мендель

B) К.А. Тимирязев

C) Роберт Гук

D) Н.В. Павлов

E) С.Г. Навашин

11. Сабақтың қалың қабықшалы өлі жасушалардан тұратын қабаты.

A) Тін

B) Сүрек

C) Тоз

D) Камбий

E) Өзек

12. Тарақанның денесі:

A) бас және біріккен көкірек, құрсақ

B) біртұтас

C) басы жоқ, көкірек пен құрсақ

D) біріккен баскөкірек және құрсақ

E) бас, көкірек, құрсақ

13. Есту орталығы ми қыртысының

A) Маңдай бөлігінде орналасады

B) Самай бөлігінде орналасады

C) Шүйде бөлігінде орналасады

D) Шүйде және самай бөлігінде орналасады

E) Төбе бөлігінде орналасады

14. Адамның аяқ сүйектері

A) Жамбас,сегізкөз

B) Омыртқа,қабырға

C) Ортан жілік,асықты жілік,табан

D) Бұғана,жауырын

E) Тоқпан жілік,кәрі жілік,саусақ

15. Эритроциттер түзіледі:

A) Фибринде

B) Көкбауырда

C) Сүйектің қызыл кемігінде

D) Бауырда

E) Гемоглобинде

16. Қазіргі замандағы физиологиялық теорияға академик И.П.Павловтың қосқан үлесі

A) Жеке жануардың дамуы, тарихи дамуды қайталайтындығын дәлелдеді.

B) Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік құбылыстарын ашты.

C) Барлық өсімдіктер мен жануарлардың біртұтастығын дәлелдеді.

D) Қарын сөлі бөлінуінің гуморальдық жолмен реттелуін көрсетті.

E) Ағза онтогенезінде олардың тарихи дамуының жаңа жолы салынатынын көрсетті.

17. Катализатордың міндетін атқаратын органикалық қосылыстар.

A) Нуклеин қышқылдары.

B) Биополимерлер.

C) Ферменттер.

D) Көмірсулар.

E) Майлар.

18. Балықтарда ми пайда болды

A) Палеозой.

B) Протерозой.

C) Архей.

D) Кайнозой.

E) Мезозой.

19. Арал проблемасының зардабы әсерін тигізген жерлер

A) Оңтүстік Азия

B) Оңтүстік Батыс Азия

C) Орта Азия

D) Орталық Азия

E) Шығыс Азия

20. Көпжасушалы омыртқалы жануар

A) Жасыл эвглена

B) Шұбалшаң

C) Гидра

D) Амеба

E) Балық

21. Ағаш діңінің су өткізгіш бөлігі.

A) Сүрек.

B) Өзек.

C) Тін.

D) Өң.

E) Қабық.

22. Орамжапырақ тұқымдастарында тостағанша саны

A) 6

B) 4

C) 2

D) 5

E) 3

23. РНК нуклеотидтерінің құрамына кірмейтін химиялық қосылыс:

A) Тимин.

B) Урацил.

C) Рибоза.

D) Аденин.

E) Фосфор қышқылы.

24. Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясының негізін қалаған.

A) И.Н. Вавилов.

B) К. Корренс.

C) Т. Морган.

D) Ч. Дарвин.

E) Х. Де Фриз.

25. Адамның осы заманғы қалпына дейінгі шығу тегі мен даму үдерісі.

A) Гомиеидтер.

B) Австролопитектер.

C) Парапитектер.

D) Проплиопитектер.

E) Антрапосоциогенез.


БИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ГЕОГРАФИЯ1. Жер күнді бір рет айналып шығады

A) 362-663 күнде

B) 364-366 күнде

C) 369 күнде

D) 368 күнде

E) 365 күнде

2. Ұсақ масштаб

A) 1 : 50 000.

B) 1 : 2 000 000.

C) 1 : 2 000.

D) 1 : 10 000.

E) 1 : 1 000 000.

3. Ең құнарлы топырақ

A) қара

B) қарашірік

C) күлгін

D) тау топырағы

E) каштан

4. Дүниежүзілік мұхит суының алабы(млн.км²) :

A) 250

B) 510

C) 361

D) 149

E) 300

5. Қазақстанмен оңтүстігінде шектесетін елдер:

A) Әзербайжан, Түркменстан, Иран

B) Ресей, Иран

C) Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан

D) Ресей, Қытай, Қырғызстан

E) Түркменстан, Өзбекстан

6. Каспий теңізінің өзендері.

A) Есіл, Тобыл.

B) Іле, Шу.

C) Ертіс, Сырдария.

D) Жайық, Жем.

E) Сағыз, Қаратал.

7. Қазақстандық Алтайдағы ірі су қойма.

A) Кеңгір.

B) Вячеслав.

C) Қапшағай.

D) Бұқтырма.

E) Сергеев.

8. Қазақстан Алтайындағы қоршаған ортаны ластайтын негізгі көздердің бірін атаңыз.

A) Ауыл шаруашылық қалдықтары.

B) Металлургиялық заводтардағы өнеркәсіп қалдықтары.

C) Автокөлік.

D) Жер игеру.

E) Су қоймасы.

9. Тау-кен өндірісімен байланысты қалалар:

A) Павлодар, Астана.

B) Талғар, Сарқанд.

C) Қызылорда, Арал.

D) Кентау, Қаратау.

E) Шымкент, Тараз.

10. Шөп басқан, ормансыз жазық алқап:

A) Орман

B) Тундра

C) Шөл

D) Дала

E) Шөлейт

11. Африканың Намиб шөліндегі ұзақ 2000 жыл өсетін өсімдік.

A) Вельвичия.

B) Сүттіген.

C) Тікенекті өсімдіктер.

D) Кактус.

E) Алоэ.

12. Негізгі мыс кен орны:

A) Оңтүстік Қазақстан.

B) Орталық Қазақстан.

C) Шығыс Қазақстан.

D) Павлодар.

E) Қостанай.

13. Ең арзан электр энергиясын беретін ресурс:

A) Көмір.

B) Шымтезек.

C) Су ресурстары.

D) Мұнай.

E) Газ.

14. Халықаралық экономикалық қатынастардың несие беру қызметін... атқаруы:

A) Инвестиция

B) Географиялық еңбек бөлінісі

C) Халықаралық сауда

D) Ғылыми-техникалық байланыс

E) Қаржы

15. Бір мемлекет болып біріккен ел:

A) Германия

B) Жапония

C) Польша

D) Чехия

E) Словакия

16. Шай өндіретін елдер:

A) Пәкістан, Ауғанстан

B) Непал, Иран

C) Вьетнам,Лаос

D) Монғолия, Сингапур

E) Үндістан, Қытай

17. Украинаның көлік жүйесінің ең басты түрі:

A) Өзен

B) Теңіз

C) Әуе

D) Темір жол

E) Тас жол

18. Еуропадағы мұнайлы-газды теңіз алабы:

A) Сауд Арабия түбегі алабы.

B) Мексика, шығынағы алабы.

C) Каспий теңіз алабы.

D) Солтүстік теңіз алабы.

E) Кариб теңіз алабы.

19. АҚШ-тың ең үлкен мегалополистері:

A) Босваш, Чипитс, Сан-сан.

B) Лос-Анджелес, Сан-Диего.

C) Хьюстон, Вашингтон.

D) Детроит, Питсбург.

E) Чикаго, Техас, Флорида.

20. Материктік арал

A) Гавай

B) Азор

C) Мадагаскар

D) Исландия

E) Курилл

21. Таудағы биіктік белдеулердің саны ... байланысты

A) Таудың георграфиялық орны мен биіктігіне

B) Жылу мөлшеріне

C) Жауын-шашын мөлшеріне

D) Табиғат зоналарына

E) Түсетін жарық мөлшеріне

22. Шөлдегі өзен аңғарларында өсімдіктер мен қалың бұталар өскен жерлер.

A) Жунгли.

B) Тайга.

C) Саванна.

D) Тақыр.

E) Тоғай.

23. Қазақстан ... қорынан дүниежүзінде бірінші орында.

A) никельдің

B) вольфрам

C) қорғасынның

D) марганецтің

E) мырыштың

24. Республиканың аумағы жөнінен ең ірі экономикалық аудан.

A) Солтүстік Қазақстан

B) Шығыс Қазақстан

C) Батыс Қазақстан

D) Оңтүстік Қазақстан

E) Орталық Қазақстан

25. Халықаралық экономикалық байланыстардың дәстүрлі және ең дамыған түрі:

A) Халықаралық сауда

B) Халықаралық туризм

C) Халықаралық еңбек бөлінісі

D) Дүниежүзілік несие рыногы

E) Халықаралық мамандану


ГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ1. Халықтардың әдет-ғұрып, салт-санасының дамуын, ерекшеліктерін зерттейтін ғылым:

A) Археология.

B) Антропология.

C) Этнография.

D) Нумизматика.

E) Геральдика.

2. Шыңғыс ханның заңдар жинағы:

A) «Алтын шежіре».

B) «Яса».

C) «Құпия шежіре».

D) «Жарғы».

E) «Ұлыс заңы».

3. «Гаргантюа мен Пантагрюэль» романының авторы:

A) Маркес

B) Сервантес

C) Рабле Франсуа

D) Шекспир

E) Томас Мор

4. Солтүстік Америкада алғашқы ағылшын қонысы пайда болды:

A) 1782 жылы

B) 1775 жылы

C) 1607 жылы

D) 1781 жылы

E) 1776 жылы

5. ХІХ ғ. Қытайды ауыр жағдайдан шығарудың жолын іздеген революциялық-демократиялық қозғалыстың көсемі:

A) Кан Ювэй

B) Юань Шикай

C) Лян Цичао

D) Пу И

E) Сунь Ятсен

6. 1921-1922 жылдардағы Вашингтон конференциясына шақырылмаған мемлекет:

A) Жапония.

B) Англия.

C) Кеңестік Ресей.

D) Италия.

E) Қытай.

7. Франция фашистік Германиядан азат етілді:

A) 1945 жылы.

B) 1946 жылы.

C) 1944 жылы.

D) 1943 жылы.

E) 1942 жылы.

8. Кеңес елін 70 жылдан астам уақыт бойы басқарған партия:

A) Коммунистік.

B) Кадеттер.

C) Эсерлер.

D) Меньшевиктер.

E) Октябристер.

9. 1950 жылғы Үндістанның үкімет басшысы:

A) Р.Ганди.

B) В.П.Сингх.

C) И.Ганди.

D) Д.Неру.

E) М.К.Ганди.

10. «Авеста» шығармасында уағыздалатын діни ілім:

A) Заратуштралық.

B) Несториандық.

C) Буддалық.

D) Иудейлік.

E) Манихейлік.

11. Рим имериясы ресми түрде Шығыс және Батыс болып екіге бөлінді:

A) 355 жылы.

B) 375 жылы.

C) 365 жылы.

D) 405 жылы.

E) 395 жылы.

12. Христиан шіркеуінің біржолата екіге бөлінген жылы:

A) 867 ж.

B) 1074 ж.

C) 476 ж.

D) 1054 ж.

E) 1095 ж.

13. Тарихтағы тұңғыш фабрика пайда болды:

A) 1854 ж. Үндістанда.

B) 1905 ж. Италияда.

C) 1895 ж. АҚШ-та.

D) 1870 ж. Германияда.

E) 1771 ж. Англияда.

14. Париж Коммунасының белгілі қайраткерлерінің бірі:

A) Клара Цеткин.

B) Роза Люксембург.

C) Луиза Мишель.

D) Елизавета Дмитриева.

E) Надежда Крупская.

15. 1861 ж. АҚШ аумағындағы штаттың саны:

A) 53

B) 40

C) 45

D) 57

E) 52

16. 1931–1936 ж.ж. Испан революциясының сипаты:

A) Антифеодалдық.

B) Социалистік.

C) Ұлт-азаттық.

D) Буржуазиялық-демократиялық.

E) Антиимпериалистік.

17. Г.Вильсон бастаған лейбористер өкіметінің жақтаған саясаты:

A) «Жылжымалы несие»

B) «Жаңа шептер»

C) «Дәулетті мемлекет»

D) «Ниет туралы Декларация»

E) «Бизнес-кәсіподақ»

18. 1992 жылы Италияда парақорлыққа қарсы қозғалыстың аталуы:

A) “Таза қол”.

B) “Жаңа саясат”.

C) “Қызыл бригада”.

D) “Италия алға!”.

E) “Жаңа жетістік”.

19. 1998 жылы ядролық сынақтар жүргізген Азия мемлекеттері:

A) КСРО, АҚШ

B) Ирак, Пәкстан

C) Үндістан, Бангладеш

D) Үндістан, Пәкстан

E) Египет, Иран

20. Римде жерді жалға алушылар:

A) Колондар

B) Плебейлер

C) Жауынгерлер

D) Құлдар

E) Патрицилер

21. XVII ғасырда Италияның Еуропадағы ең артта қалған мемлекет болуының басты себептері:

A) Абсолюттік-бюрократиялық биліктің болуы

B) Өнеркәсіп пен сауданың құлдырауы

C) Испаниямен соғыстың зардаптары

D) Өндіргіш күштердің артта қалуы

E) Саяси бытыраңқылық пен шет елдерге тәуелділігі

22. ХVІІІ ғ. ІІ жартысында Англия мен Францияның «осман мұрасын» бөлісуде ІІ Екатерина патшайымның саясатына қарсы шығу себебі:

A) Ресей мен Осман империясының мәмлеге келуінен

B) Молдавия мен Валахияның Ресейге қосылуынан

C) Ресейдің Франция иеліктерін қайта қарауынан

D) Ресейдің Балқан мен Жерорта теңізінде күшейіп кетуінен қауіптенді

E) Ресейге Қара теңізде сауда жолдарының ашылуынан

23. ХІХ ғасырда Мысырды шетелдік басқыншылардан құтқарып, мықты мемлекетке айналдырған билеуші:

A) Мұхаммед Әли.

B) Саид.

C) Исмаил.

D) Аббас.

E) Ибрагим.

24. Үштік Одақ деп аталатын одақтық шартқа қандай оқиғаның нәтижесінде қол қойылғанын анықтаңыз.

A) Италия Тунисті басып алғаннан кейін, Германия тарапынан қолдау табуы.

B) Антанта әскери блогы құрылғаннан кейін.

C) Болгария мемлекеті құрылғаннан кейін.

D) Ресей Түркияға соғыс жариялағаннан кейін.

E) Жапон-Қытай соғысынан кейін.

25. 1918 ж. Жапониядағы «күріш бүліншілігі» қозғалысының шығу себебі.

A) Шаньдуннан бас тарту.

B) Ашыққан тұрғындардың көшелерге шығып күріш қамбаларын қиратуы.

C) Шаруалардың күріш алқаптарындағы ауыр тұрмысы.

D) Жер сілкінісінен кейінгі болған бүліншілік.

E) Каноэ үкіметіне қарсы наразылық.


^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ1. «Ақ жүрген азбас» мақаланың тақырыбын белгілеңіз.

A) Оқу, білім, өнер туралы

B) Отан, туған жер, халық туралы

C) Адамгершілік, жақсы- жаман мінез туралы

D) Төрт түлік мал, кәсіп, егіншілік туралы

E) Үнемшілдік жайында

2. «Шоқан Уәлиханов Шығыстану әлеміне құйрықты жұлдыздай жарқ етіп шыға келгенде...» деп басталатын ойдың иесін табыңыз.

A) А.Г. Майков.

B) Н.Г.Потанин.

C) Н.И. Веселовский.

D) И.И. Ибрагимов.

E) И.Н. Березин.

3. Семейдегі Абай оқыған медресені табыңыз.

A) “Ахмет-Риза”.

B) “Медресе-Ғалия”.

C) “Уазифа”.

D) “Ахун-Рахманкул медресесі”.

E) Қасым қажының медресесі.

4. «Ескендір» поэмасындағы Ескендір патшаның өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартуына төмендегі мінездемелердің қайсысы сәйкес келетінін көрсетіңіз.

A) Мақтаншақ, даңғой.

B) Даңққұмар, озбыр.

C) Қара басының қамын ойлаушы.

D) Қанішер, жауыз.

E) Тойымсыз, дүниеқоңыз.

5. Шығармадағы кейіпкерлер Бақтығұл, Тектіғұл, Сәт, Сәлмен образдары М.Әуезовтің қай шығармасында кездесетінін белгілеңіз.

A) «Үйлену».

B) «Қараш-Қараш оқиғасы».

C) «Адамдық негізі - әйел».

D) «Қорғансыздың күні».

E) «Қыр әңгімелері».

6. Қазақ мәдениетінде театр өнері тұңғыш қай жерде пайда болғанын табыңыз.

A) Ералы жазығындағы Ойқұдық жайлауында

B) Семей қаласында.

C) Қазақтың тұңғыш театрында.

D) Орынборда.

E) Шыңғыстаудағы Жидебайда.

7. Табиғат құбылыстарын жандандырып, кісі кейпінде суреттеу тәсілі қалай аталатынын табыңыз.

A) Ауыстыру.

B) Кішірейту.

C) Кейіптеу.

D) Шендестіру.

E) Мегзеу.

8. ... Іздеймін тағат бар ма?

Сені іздедім, маған егіз ғып жаратқан ба? ... – деп Мұқағали ақын нені іздейтінін табыңыз.

A) Поэзияны.

B) Туған жерін.

C) Ата-бабасын.

D) Өткен күнді.

E) Ғашық қызын.

9. Жұбан Молдағалиевтің туған жылы мен туған жерін белгілеңіз.

A) 1920 жылы Батыс Қазақстан облысы Тайпақ ауданы Жыланды ауылы

B) 1935 жылы Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Жарсу ауданы

C) 1942 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар өңірі

D) 1939 жылы Атырау облысы Манаш ауылы

E) 1935 жылы Атырау облысы Теңіз ауданы Қошалақ ауылы

10. С.Сараидің назиралық үлгіде жазылған дастаны қалай аталатынын табыңыз.

A) ’’Хибат-ул хақайық’’.

B) ’’Гүлстан бит-турки’’.

C) ’’Диуани Хикмет’’.

D) ’’Мұхаббат-наме’’.

E) ’’Хұсрау-Шырын’’.

11. Алпамыстың жау қолына түсуіне себеп болған жағдайды көрсетіңіз.

A) Қаракөзайымның ғашық болуы.

B) Оның жаралануы.

C) Мыстан кемпірдің айласы.

D) Жаудың күштілігі.

E) Өнерпаздығы.

12. Өз тұсындағы ханға «Орыспенен соғыспа» деп үн қататын жырауды табыңыз.

A) Доспамбет.

B) Асан қайғы.

C) Бұқар.

D) Жиембет.

E) Махамбет.

13. Әсет Найманбаевтың махаббат тақырыбына арналған өлең-әнін белгілеңіз.

A) «Майда қоңыр»

B) «Әсет»

C) «Қысмет»

D) «Інжу-маржан»

E) «Арғынмын, атым Әсет арындаған»

14. А.Байтұрсыновтың «Тіл құрал» оқулығы неше бөлімнен тұрғанын анықтаңыз.

A) 4 бөлім.

B) 2 бөлім.

C) 1 бөлім.

D) 3 бөлім.

E) 5 бөлім.

15. Досқа арнап жазған хат түріндегі сыршыл өлеңді табыңыз.

A) М.Жұмабаев «Р... альбомына».

B) С.Сейфуллин «Сыр сандық».

C) А.Байтұрсынов «Досыма хат».

D) І.Жансүгіров «Баласынан анасына хат».

E) Абай «Айттым сәлем, Қаламқас».

16. Қ.Аманжолов өмір сүрген жылдарды табыңыз.

A) 1912-1956жж.

B) 1917-1967жж.

C) 1894-1938жж.

D) 1890-1929жж.

E) 1911-1955жж.

17. Жамбыл қай жылы ’’Құрмет белгісі ’’ орденімен марапатталғанын табыңыз.

A) 1938 ж.

B) 1939 ж.

C) 1945 ж.

D) 1936 ж.

E) 1937 ж.

18. Қазақ театрында ұзақ жылдар бойы Қарабайды (²Қозы-Көрпеш-Баян сұлу²) ойнаған артисті белгілеңіз.

A) Қ.Қармысов.

B) С.Қожамқұлов.

C) Қ.Жандарбеков.

D) Қ.Байсейітов.

E) К.Кенжетаев.

19. Ұйқастың түрін белгілеңіз.

Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы,

Қиыннан қиыстырар ер данасы.

^ Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,

Теп-тегіс, жұмыр келсін айналасы.

A) Егіз ұйқас.

B) Қара өлең ұйқасы.

C) Ерікті ұйқас.

D) Кезекті ұйқас.

E) Шалыс ұйқас.

20. 1905-1906 жылдары Араб, Түрік, Еуропа елдерінде және Меккеде болған ақынды табыңыз.

A) Мұса Жәлел.

B) Міржақып Дулатов.

C) Ахмет Байтұрсынов.

D) Айбек.

E) Шәкәрім Құдайбердіұлы.

21. І.Жансүгіров қай өлеңінде аллегориялық кейіптеу әдісін пайдаланғанын табыңыз.

A) «Ит-ай».

B) «Өзіме»

C) «Жазғы таң».

D) «Октябрь күні».

E) «Тас».

22. Бірмағамбет, Айша Б.Майлиннің қай шығармасының кейіпкерлері екенін табыңыз.

A) “Арыстанбайдың Мұқышы”.

B) “Шұғаның белгісі”.

C) “Қара шелек”.

D) “Сексен сом”.

E) “Раушан-коммунист”.

23. ’’Абай’’ романын неше рет қайталап оқысаң, сонша, әрдайым жаңа бір ой, жаңа бір көркемдік, бұрын оқығанда байқалмай кеткен тереңдік табам’’. Бұл кімнің сөзі екенін анықтаңыз.

A) Н.Погодин.

B) З.Қабдолов.

C) М.Мырзахметов.

D) Б.Матиф.

E) Ғ.Мүсірепов.

24. «... Табанына қадалған шөкір маңдайыма қадалсын дейтін Ботагөздің әкесі – енді мына мен», - дейтін кейіпкерді табыңыз.

A) Балтабек.

B) Амантай.

C) Темірбек.

D) Асқар.

E) Кенжетай.

25. Т.Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» атты романының бас кейіпкерін анықтаңыз.

A) Бөрібай.

B) Думан.

C) Қосан.

D) Нәзира.

E) Сәкен.


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ1. Артикль қолданылмайды

A) apple

B) train

C) bus

D) eye

E) water

2. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз

A) neighbour

B) neigbour

C) neighborе

D) niebor

E) naighbor

3. "To fіnіsh school" сөз тіркесінің синонимі:

A) To get school.

B) To leave school.

C) To enter school.

D) To have school.

E) To begіn school.

4. Дұрыс аудармасын табыңыз:

Анаңа кім көмектеседі?

A) Who helps your mother?

B) Who helped your mother?

C) Who is help your mother?

D) Who help your mother?

E) Who does help your mother?

5. Дұрыс нұсқасы

A buyer

A) a shop assistant

B) a passenger

C) a doctor

D) a sailor

E) a customer

6. Артикльдердіњ д±рыс н±сқасын қойыњыз.

There is … wall newspaper in … corner.

A) a/the.

B) an/the.

C) an/an.

D) the/an.

E) the/a.

7. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:

Ресми емес

A) Inofficial.

B) Official.

C) Unofficial.

D) Reofficial.

E) Imofficial.

8. Берілген зат есімдерден көпше түрін жасаңыз.

Milk, a sandwich, a bottle.

A) Milks, sandwiches, bottles.

B) Milk, sandwiches, bottles.

C) Milk, sandwichies, bottles.

D) Milk, sandwichs, bottles.

E) Milk, sandwiches, bottlies.

9. Дұрыс нұсқа

I remembered…the race

A) the horse’s to win

B) the horse have win

C) the horse’s winning

D) the horse winning

E) the horse to win

10. “Бас тарту, тастап кету” мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:

A) To give in

B) To give up

C) To give away

D) To give out

E) To give back

11. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

Are you aware … how this might affect your work?

A) On.

B) Of.

C) At.

D) By.

E) From.

12. Сөйлемге cын есімнің дұрыс түрін қойыңыз.

I earn … money than he does.

A) more little

B) the most little

C) littler

D) less

E) little

13. Тәуелдік есімдікті қойыңыз.

She bought some toys for ... chіldren.

A) she.

B) hers.

C) her.

D) іts.

E) them.

14. Дұрыс құрылған сөйлемді көрсетіңіз:

A) This is my grandparents’ house

B) This is my grandparents house

C) This is my grandparente’s house

D) This is my grandparents’s house

E) This is my grandparentses’ house

15. Жекеше түрдегі ілік септігіндегі зат есім:

A) Toys’.

B) Men’s.

C) Dogs’.

D) Boy’s.

E) Boys’.

16. Көмекші етістікті қойыңыз:

She ... marrіed.

A) have.

B) was.

C) am.

D) does.

E) dіd.

17. Сөйлемді аяқтаңыз:

My sіster wіll go to the seasіde ...

A) yesterday.

B) ever.

C) tomorrow.

D) yet.

E) already.

18. Белгіленген сөз сөйлемде:

She was fond of sіngіng when she was a chіld.

A) Adjectіve.

B) Gerund.

C) Іnfіnіtіve.

D) Partіcіple 2.

E) Verb.

19. Дұрыс жауапты табыңыз.

A famous Amerіcan wrіter who wrote a book about a very clever dog:

A) Ernest Hemіngway.

B) Mark Twaіn.

C) Agatha Chrіstіe.

D) John Staіnbek.

E) Jack London.

20. Берілген сөздің антонимы

To awake

A) to avoid

B) to go

C) to sleep

D) to obey

E) to be away

21. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:

Бітер істің басына, жақсы келер қасына.

A) East or West, home іs best.

B) Every dog has іts day.

C) As you make your bed so you must lіe on іt.

D) A good begіnnіng makes a good endіng.

E) No paіns, no gaіns.

22. Берілген саннан реттік сан есім жасаңыз

‘’40’’

A) fortyeth

B) fourteenth

C) fourtyieth

D) fortieth

E) fourty

23. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:

Hello, you … Arman. I’ve heard a lot about you.

A) May to be.

B) Can’t be.

C) Might be.

D) Should be.

E) Could be.

24. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:

He was seen to cross the street.

A) Ол көшеде көрінді.

B) Ол көшеден қалай өту керек екенін көрді.

C) Оны көшеде көрді.

D) Оның көшеден өткенін көрді.

E) Ол көшеден өту керек екенін көрді.

25. Мәтінді оқып,тапсырманы орындаңыз:

People from Europe began to settle іn Amerіca many years ago. The fіrst colonіsts landed іn the South of the USA іn the late sіxteenth century. They called the place Vіrgіnіa. But these people dіd not lіke lіvіng there and they went back to England. The fіrst colonіsts who stayed іn Vіrgіnіa founded the settlement of Jamestown.

Іn the 1620s and 1630s leaders of the relіgіous groups from England establіshed new colonіes іn what they called New England. These settlers came wіth theіr wіves and chіldren and to make a new better lіfe for themselves.

Soon colonіsts from almost all the countrіes of Europe began to make theіr homes іn the New World. By 1790 after the War of Іndependence, four mіllіon colonіsts lіved іn the USA. Only half of them spoke the Englіsh language.

Мәтінге тақырып таңдаңыз:

A) Colonіsts іn Vіrgіnіa.

B) New England.

C) From the hіstory of Amerіca.

D) Cіtіzens of Jamestown.

E) Amerіca and Europe.


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ
1   2   3   4Похожие:

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon7005 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon7002 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1114 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1113 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
Төл сөздің алдында келген автор сөзінен кейін қойылатын тыныс белгіні белгілеңіз
7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
Мұстафин былай деді Жазушы болу үшін негізгі үш шарт: ой, алғыр тіл, талант керек
7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы