7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010Название7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010
страница3/4
Дата конвертации10.10.2012
Размер0.71 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4ФИЗИКА1. Велосипедшінің жылдамдығы 10 м/c, ал қарсы желдің жылдамдығы 6 м/c. Велосипедшімен салыстырғандағы желдің жылдамдығы

A) 4 м/c.

B) 10 м/c.

C) -4 м/c.

D) 16 м/c.

E) 6 м/c.

2. Массасы 4 кг дененің 2 Н күш әсерінен алатын үдеуі

A) 2 м/с.

B) 1 м/с.

C) 0,5 м/с2.

D) 1,5 м/с2.

E) 2,5 м/с2.

3. Суретте түсірілген күштердің әсерінен жылдамдықпен қозғалатын дененің қозғалыс бағыты көрсетілген. Мұндағы оң жұмыс атқаратын күштерA) ,

B) ,

C) ,

D) ,

E) ,

4. Ток күшiнің өлшем бiрлiгі

A) Вольт.

B) Ватт.

C) Ом.

D) Джоуль.

E) Ампер.

5. Қалта фонарына арналған шамда “3,5 В; 0,2 А” деп жазылған. 5 мин жұмыс режимінде шамнан өткен токтың атқаратын жұмысы

A) 200 Дж

B) 400 Дж

C) 210 Дж

D) 700 Дж

E) 350 Дж

6. Өзінің магнит өрісі арқылы индукциялық ток

A) электр өрісін туғызады.

B) электр зарядына әсер етеді.

C) элементар бөлшектерді үдетеді.

D) магнит ағынын арттырады.

E) өзін туғызатын магнит ағынының өзгерісіне қарсы әсер етеді.

7. Жиілігі 24 Гц маятниктің 5 с ішінде жасаған тербеліс саны

A) 118.

B) 105.

C) 155.

D) 120.

E) 132.

8. Ақ түсті экранда жасыл шаршының суреті салынған. Бақылаушы оған қызыл шыны арқылы қарағанда, көрінетін сурет

A) Қызыл фонда қара шаршы.

B) Қызыл фонда жасыл шаршы.

C) Қызыл фонда қызыл шаршы.

D) Жасыл фонда қара шаршы.

E) Қызыл фонда көк шаршы.

9. α-, β- және γ- сәуле шығаруларының магнит және электр өрісінде ауытқымайтыны

A) үшеуі де бірдей ауытқиды.

B) β – сәулесі.

C)   сәулесі.

D) үшеуі де әр түрлі дәрежеде ауытқиды.

E)  – сәулесі.

10. Куб пішінді дененің суға батып тұрған бөлігінің көлемі оның толық көлемінен 3 есе кем. Дене тығыздығының су тығыздығына қатынасы r/rсу

A) .

B) .

C) 9.

D) 3.

E) .

11. Дененің жылдамдығын 2 есе кемітіп, массасын 2 есе арттырғанда кинетикалық энергия

A) 4 есе артады

B) 2 есе артады

C) 4 есе кемиді

D) 2 есе кемиді

E) өзгермейді

12. Тістеуікпен шегені бұрап сындыруға болады. Тістеуіктің айналу осінен шегеге дейінгі ара қашықтық 2 см, ал қолдың күш түсірген нүктесіне дейінгі ара қашықтық 16 см. Қол тістеуікті 200 Н күшпен қысса, шегеге әсер ететін күш

A) 3,6 кН.

B) 2,6 кН.

C) 1,9 кН.

D) 1,6 кН.

E) 1,2 кН.

13. Қалыпты жағдайдағы ауаның тығыздығы r = 1,29 кг/м3.(р0 = 100 кПа; Т0 = 273 К; R=8,31). Ауаның молярлық массасын анықта

A) M=29×103 кг/моль.

B) M=2,9×103 кг/моль.

C) M=0,29×103 кг/моль.

D) M=2,9×10-3 кг/моль.

E) M=29×10-3 кг/моль.

14. Адиабаталық ұлғаюда идеал газ А жұмыс жасайды. Сонда орындалатын теңдік

A) Q=0, ∆U=А.

B) Q=А/, ∆U=0.

C) Q=-А/, ∆U=0.

D) Q=0, ∆U=-А.

E) Q=0, ∆U=0.

15. Электрон үдетуші өрісте потенциалы 200 В нүктеден потенциалы 300 В нүктеге орнын ауыстырды. Бастапқы жылдамдығы нөлге тең болса, электронның соңғы жылдамдығы

(e = 1,610-19 Кл; me = 9,110-31 кг)

A)  6,9106 м/с.

B)  5,9106 м/с.

C)  8,9106 м/с.

D)  7,9106 м/с.

E)  9,9106 м/с.

16. Бойынан 3 А ток өтетін, ұзындығы 30 см өткізгішке индукциясы 20 мТл магнит өрісі 9 мН күшпен әсер етеді. Магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш

A) 0.

B) 600.

C) 450.

D) 900.

E) 300.

17. Математикалық маятниктің тербеліс амплитудасы 10 см. Максимал жылдамдығы 0,5 м/с. Маятниктің жібінің ұзындығы (g = 10 м/с2)

A) 2 м.

B) 0,2 м.

C) 4 м.

D) 0,5 м.

E) 0,4 м.

18. Зарядтың тербеліс теңдеуі: q=10-3×cos(2pt+) болса,

ток күшінің теңдеуі

A) І = 2p cos (2pt + ).

B) І = - 2p 10-3 sіn (2pt + ).

C) І = - 2p 10-3 cos (2pt + ).

D) І = 2p 10-3 sіn (2pt + ).

E) І = 2p 10-3 cos (2pt + ).

19. Жылдамдығы 0,8с-ке тең болатын протонның массасы (протонның тыныштық массасы 1,6710-27 кг)

A) 2,810-26 кг.

B) 2,810-24 кг.

C) 2,810-25 кг.

D) 2,810-28 кг.

E) 2,810-27 кг.

20. Реактивтік ұшақ 720 км/сағ жылдамдықпен ұшып келеді. Бір мезеттен бастап, ұшақ 10 с бойы үдей қозғалып, соңғы секундта 295 м жол жүреді. Ұшақтың соңғы жылдамдығы

A) 400 м/с.

B) 300 м/с.

C) 600 м/с.

D) 500 м/с.

E) 200 м/с.

21. Гидравликалық машинадағы қысым 400 кПа. Кіші поршеньге 200 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің ауданы 400 см2. Үлкен поршень қысқан динамометрдің көрсетуі және кіші поршеннің ауданыA) 15 кН; 4 см2.

B) 18 кН; 7 см2.

C) 19 кН; 8 см2.

D) 16 кН; 5 см2.

E) 17 кН; 6 см2.

22. Дене бастапқы жылдамдықсыз h биіктіктен еркін құлады. 0,5h биіктіктегі дененің жылдамдығы

A) =gh.

B) =0,5gh.

C) =.

D) =2gh.

E) =5gh.

23. 100°С температурадағы 100 кг буды, 0°С температурадағы масасы 1 т су арқылы жібергендегі судың соңғы температурасы

су = 4200 Дж/кг∙К; rсу = 23∙10Дж/кг)

A) 63°С

B) 50°С

C) 60°С

D) 65°С

E) 55°С

24. Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әр килоджоуль энергия есебінен, 300 Дж жұмыс атқарылады. Егер тоңазытқыш температурасы 280 К болса, машинаның ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы

A) 3 %; 400 К

B) 30 %; 4000 К

C) 30 %; 40 К

D) 3 %; 4 К

E) 30 %; 400 К

25. Егер зарядтардың ара қашықтығын 2 есе кемітсе, q1 және q2 зарядтардың әсерлесуінің потенциалдық энергиясы

A) 4 есе артады

B) 4 есе кемиді

C) 2 есе артады

D) 8 есе артады

E) 2 есе кемиді


ФИЗИКА

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ХИМИЯ1. Мольдік массаның өлшемі:

A) л/моль.

B) г/моль.

C) моль.

D) г/мл.

E) г.

2. Азот пен күкірт орналасқан топтардың нөмірлері:

A) V, IV

B) V, VI

C) V, VII

D) V, III

E) V, VIII

3. Әлсіз электролит

A) HNO3

B) NaOH

C) H2CO3

D) HCl

E) H2SO4

4. Сутек атомының санына байланысты күкіртті қышқыл

A) оттексіз қышқыл.

B) үш негізгі қышқыл.

C) екі негізгі қышқыл.

D) оттекті қышқыл.

E) бір негізгі қышқыл.

5. Ас тұзы құрамында болатын сілтілік металл

A) Fr

B) Rb

C) Na

D) K

E) Li

6. Органикалық қосылыстардағы көміртек атомдарының арасындағы химиялық байланысының түрі...

A) ковалентті полюсті

B) металдық

C) ковалентті полюссіз

D) иондық

E) сутектік

7. Бензол молекуласында көміртегі атомдарының гибридтелген күйі

A) sp

B) sp-s

C) sp2

D) sp3

E) sp, sp3

8. Күшті қышқылдың формуласы

A) CH3 - COOH.

B) CH2(І) - COOH.

C) CH3 - CH2 - COOH.

D) CH(Cl)2 - COOH.

E) CH2(Br) - COOH.

9. Газ толтырылған пластик:

A) Целлулоид.

B) Аминопластар.

C) Пенопластар.

D) Силикон.

E) Фенопластар.

10. C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O реакциядағы оттектің концентрациясын 3 есе азайтқанда реакция жылдамдығы ...

A) 27 есе кемиді.

B) 3 есе кемиді.

C) 27 есе артады.

D) 3 есе артады.

E) 9 есе кемиді.

11. Тотығу-тотықсыздану реакцияларында сутек пероксиді

A) үнемі тотықтырғыш

B) тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш

C) тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та емес

D) үнемі тотықсыздандырғыш

E) Тотығу дәрежесін.өзгертпейді

12. Өзгерістер тізбегінде CrO  Cr2O3  CrO3

оттек массалық үлестерінің өзгеруі

A) 48%  25%  34%

B) 23,5%  31,6%  48%

C) 48%  31,6%  23,5%

D) 76,5%  68,4%  52%

E) 34%  52%  60%

13. Күн сәулесі қатысында жүргізгенде сутек пен хлордың әрекеттесу реакциясының бірінші сатысы:

A) Cl2Cl++Cl-

B) Cl2Cl+Cl

C) H2+Cl2HCl+HCl

D) H2H++H-

E) H2H+H

14. Күкірт (VІ) оксиді мен натрий гидроксиді әрекеттескендегі (орта тұз түзілсе) толық иондық теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы

A) 8

B) 6

C) 9

D) 5

E) 7

15. Концентрациялы азот қышқылы мыспен әрекеттескенде бөлінетін зат:

A) NH2.

B) NO.

C) N2O.

D) NO2.

E) N2.

16. Кальций оксидіне көмір қосып қатты қыздырғанда түзілетін газ

A) Н2.

B) О2.

C) N2.

D) СО2.

E) СО.

17. Домна пешіне салуға дайындалған шихтаның құрамы

A) Көмір, темір, кремний оксиді.

B) Кокс, кремний оксиді, флюс.

C) Флюс, көмір, темір.

D) Көмір, ізбес тас, темір.

E) Руда, флюс, кокс.

18. Мына қосылыстар берілген: HCl, HNO3, H2O, H2SO4, HBr,

Темір (III) оксидімен әрекеттесетін қосылыстар саны:

A) 2

B) 1

C) 5

D) 4

E) 3

19. 95% метаны бар 1 м3 (қ.ж.) табиғи газды жағу үшін қажет оттектің көлемі:

A) 0,95 м3.

B) 3,8 м3.

C) 2,9 м3.

D) 3 м3.

E) 1,9 м3.

20. Белгісіз заттың балқымасы электролизденгенде бром және I топтың негізгі топшасының металы түзілді. Бастапқы заттың құрамындағы металдың массалық үлесі 0,223 болса, осы заттың формуласы және, химиялық байланыстың түрі

A) сутектік байланыс, RbBr,

B) иондық байланыс, KBr

C) иондық байланыс, NaBr

D) металдық байланыс, CsBr

E) ковалентті байланыс, LiBr

21. (NH4)2 CrO7 X1 X2 X3 X4 X

X5 затының формуласы

A) Na2O

B) NO2

C) NO

D) NaNO3

E) NaNO2

22. Азот бойынша тығыздығы 2,5-ке тең циклоалканның 14 грамын жаққанда түзілетін көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж.)

A) 179,2 л

B) 44,8 л

C) 22,4 л

D) 11,2 л

E) 89,6 л

23. Төмендегідей құрылысты фенолдың аты:A) 1-гидроксил 5-пропил 2-метил бензол.

B) 1-гидроксил 3-изопропил 6-метил бензол.

C) 2-метил 5-изопропил фенол.

D) 2-метил 3-изопропил фенол.

E) 1-гидроксил 5-изопропил 2-метил бензол.

24. Құрамында 30% крахмалы бар, картоптың 1тоннасынан 100л этил спирті

(ρ= 0,88 г /мл ) алынса, өнімнің шығымы (%)

A) 52

B) 50

C) 40

D) 55

E) 65

25. 66 г үшброманилин алу үшін концентрациясы 30%, ал тығыздығы

1,02 г/см3 болатын бром суының қажет көлемі:

A) 397,3 мл

B) 305,3 мл

C) 301,3 мл

D) 280,7 мл

E) 313,7 мл


ХИМИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


БИОЛОГИЯ1. Гүлсерігін түзеді:

A) Тостағанша және күлте жапырақшалары.

B) Тек күлте жапырақшалар.

C) Күлте жапырақшалары мен гүл табаны.

D) Күлте жапырақшалар мен гүл сағағы.

E) Тостағанша жапырақшалары мен гүл табаны.

2. Біржасушалы қарапайым жәндік

A) Шұбалшаң

B) Актиния

C) Жасыл эвглена

D) Гидра

E) Маржан

3. Көзге көрінбейтін тірі ағзалардың құрылысын, қасиеттерін, пайдасы мен зиянын зерттейтін ғылым:

A) Биология.

B) Микробиология.

C) Орнитология.

D) Эмбриология.

E) Микология.

4. Ұлулардың қозғалу мүшесі

A) Аяқ

B) Секіру

C) Жүзу

D) Қозғалып жүру

E) Бақалшақ

5. Құйрықты қосмекенділерге жататыны

A) Тритон.

B) Кәдімгі бақбақыл.

C) Құрбақа.

D) Жайынауызды тарбақа.

E) Бақа.

6. Сезім мүшелер жүйесіне жатпайды.

A) Құлақ

B) Ішек

C) Мұрын

D) Тері

E) Көз

7. Туберкулез таяқшасының зақымдайтын мүшесі-

A) ішектер.

B) бауыр.

C) өкпе.

D) асқазан.

E) қантамырлар.

8. Тіршіліктің негізгі жаратылым деңгейлерінің саны.

A) 4.

B) 6.

C) 5.

D) 3.

E) 7.

9. Табиғи биогеоценоздар -

A) Техникамен өңделеді.

B) Табиғи сұрыпталудың әсерінен пайда болады.

C) Адам арқылы реттеледі.

D) Қолдан сұрыптаудың әсерінен пайда болады.

E) Адам қатысып өнім алынады.

10. Қазақстанда «Қызыл кітап» тұңғыш рет шықты

A) 1978 жылы

B) 1996 жылы

C) 1968 жылы

D) 1981 жылы

E) 1967 жылы

11. Тамырдың топырақтан сорып алған минералды тұздарының ерітіндісін жер үсті мүшелеріне жеткізеді

A) Жабын

B) Өткізгіш

C) Негізгі

D) Түзуші

E) Тірек

12. Түйнек арқылы көбейетін өсімдік:

A) Қызғалдақ

B) Үйеңкі

C) Терек

D) Картоп

E) Қарағаш

13. Қосмекенділердің жақсы дамыған мидың бөлігі

A) Алдыңғы ми

B) Сопақша ми

C) Аралық ми

D) Ортаңғы ми

E) Мишық

14. Ішек, қантамыр қабырғаларын құрайтын ұлпа.

A) Сүйек.

B) Май.

C) Бірыңғай салалы бұлшықет.

D) Көлденең жолақты бұлшықет.

E) Жүйке.

15. Буынның шығуы:

A) буын қалтасы зақымдалса

B) сүйек зақымдалмай , сүйектің ойысы зақымдалса

C) сүйек басы тайғанда

D) қабығы зақымданғанда

E) сіңір созылғанда

16. Гемоглобині бар қан жасушалары:

A) Фагоциттер.

B) Лейкоциттер.

C) Тромбоциттер.

D) Лимфоциттер.

E) Эритроциттер.

17. Алкоголь әсерінен болатын бауыр ауруы

A) цирроз

B) бауырсорғы

C) туберкулез

D) цепень

E) лямблиоз

18. Балық бауырында, етінде, жұмыртқада болатын ағзада кальций мен фосфор тұздарының алмасуын реттейтін дәрумен

A) B1

B) D

C) К

D) С

E) А

19. АТФ синтезі жүреді:

A) Рибосомада.

B) Вакуольда.

C) Центриольдарда.

D) Митохондрияда.

E) Лизосомада.

20. Қанайналым жүйесі бір шеңберлі, жүрегі екі бөлімді жануар

A) Кесіртке

B) Құс

C) Балық

D) Ит

E) Бақа

21. Теріскей,Күнгей, Іле Алатауында сирек кездесетін ашық тұқымды бұта.

A) Кәдімгі арша.

B) Сауыр ағаш.

C) Жатаған шырша.

D) Эфедра.

E) Зеравшан аршасы.

22. Көкек зығырының спораларынан өсіп шыққан тарамды жасыл жіпшелерден пайда болатын

A) Аналық, аталық жыныс жасушалары.

B) Спорасыз өсімдік.

C) Өскінше.

D) Споралы қауашақ.

E) Қабаттама.

23. Барлық бұлшықет ұлпалары түзіледі:

A) Экгодермадан

B) Энтодермадан

C) Эктодерма

D) Плазмадан

E) Мезодермадан

24. Бір-бірінен екі жұп белгі бойынша ажыратылатын дараларды ... шағылыстыру:

A) моногибридті.

B) толымсыз доминанттылық.

C) тіркес тұқымқуалау заңы.

D) гаметалар тазалығы ережесі.

E) дигибридті.

25. Тірі табиғатты жүйелеуде аса зор еңбек сіңірген

A) К.Линней

B) Ч.Дарвин

C) Рулье

D) Ф.Энгельс

E) Ж.Б.Ламарк


БИОЛОГИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ГЕОГРАФИЯ1. Дүние жүзін алғаш рет айналып шыққан саяхатшы:

A) Х.Колумб

B) Васко да Гама

C) Ф.Магеллан

D) Дж.Кук

E) Н.М.Пржевальский

2. Пландаѓы биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын сызықтар

A) масштабтар

B) горизонтальдар

C) кµкжиектер

D) бойлықтар

E) ендіктер

3. Не қыраты, не ойпаты жоқ жазық ... деп аталады.

A) тегіс.

B) түзу.

C) қырат.

D) төмен.

E) біркелкі.

4. Аумақты қамтуына байланысты дүние жүзінің физикалық картасы ... карталардың тобына жатады.

A) Топографиялық.

B) Материктер мен мұхиттар, және олардың бөліктері.

C) Дүние жүзілік.

D) Мемлекеттік және оның бөліктері.

E) Тақырыптық.

5. Қазақстанның көлемі:

A) 1563,9 мың км²

B) 17 млн.км²

C) 600 мың км²

D) 1450,9 мың км²

E) 2724,9 мың км²

6. Қазақстандағы маңызы жөнінен бірінші көмір бассейіні.

A) Қарағанды.

B) Ірі кен орындары немесе бассейіндер Қазақстанда жоқ.

C) Торғай.

D) Екібастұз.

E) Майкүбі.

7. Торғай үстірті … жазығының құрамына кіреді

A) Тұран

B) Каспий маңы ойпаты

C) Шығыс Еуропа

D) Сарыарқа

E) Батыс Сібір

8. Сарқылмайтын табиғат ресурсы

A) жер ресурсы

B) топырақ ресурсы

C) су ресурсы

D) минералды ресурсы

E) климаттық ресурсы

9. Семей қаласындағы Ертіс көпірін салуға несие бөлген ел

A) Оңтүстік Корея

B) Сингапур

C) Малайзия

D) Жапония

E) Қытай

10. Мүк пен қына, бұта өсетін мәңгі тоң таралған жерлер:

A) Тундра

B) Орман

C) Тайга

D) Шөлейт

E) Дала

11. Аустралияның егістіктері мен ормандарын отап тоздырған жануарлар

A) Тышқандар

B) Үй қояндары

C) Егеуқұйрықтар

D) Түлкілер

E) Динго иті

12. Топырақтың эрозияға ұшырау жолы:

A) 2.

B) 7.

C) 3.

D) 5.

E) 6.

13. Шөл зонасындағы қорық.

A) Наурызым.

B) Үстірт.

C) Марқакөл.

D) Ақсу-Жабағылы.

E) Алматы.

14. Шикізатты көп қажет ететін тамақ өнеркәсібі саласы:

A) Темекі, май шайқау.

B) Май шайқау, қант өнеркәсібі.

C) Ет, нан пісіру.

D) Спирт, сыра қайнату.

E) Макарон, кондитер.

15. Орталық Қазақстанда дамыған мал шаруашылығы

A) Жылқы шаруашылығы.

B) Қой шаруашылығы.

C) Мүйізді ірі қара мал өсіру.

D) Түйе шаруашылығы.

E) Балық шаруашылығы.

16. Қала халқының үлес салмағының өсуі.

A) Субурбандалу.

B) Урбандалу.

C) Миграция.

D) Жалған урбандалу.

E) Табиғи өсу.

17. Гибралтар бұғазы ... материктері арасында орналасқан.

A) Африка және Еуразия.

B) Солтүстік Америка және Еуразия.

C) Солтүстік және Оңтүстік Америка.

D) Африка және Австралия.

E) Еуразия және Австралия.

18. Молдовада қант шығаратын зауыт бар қала:

A) Бендеры

B) Кишинев

C) Тирасполь

D) Кагул

E) Рыбницы

19. Оңтүстік Еуропа елдерінің басты ауыл шаруашылық саласы.

A) Жүзім шаруашылығы.

B) Жібек шаруашылығы.

C) Мақта.

D) Қой шаруашылығы.

E) Дәнді дақыл.

20. Географиялық қабықтың тұтастығы:

A) Гидросферадағы су айналымы

B) Атмосферадағы ауа айналымы

C) Күн қуаты мен Жердің ішкі қуаты

D) Литосферадағы зат және қуат алмасуы

E) Құрамдас бөліктерінің өзара байланысы мен тәуелділігі

21. Африка материгінде биік, әрі ұзын тау тізбектерінің болмау себебі:

A) Геосинклинальды аймақта орналасқан

B) Ежелгі платформада орналасқан

C) Экватор материкті ортасынан қиып өтеді

D) Жауын-шашын көп жауады

E) Жер сілкіністерден

22. Шөлейт зонасының негізгі топырағы

A) Қара

B) Қоңыр

C) Қызыл қоңыр

D) Қызғылт

E) Ашық қара қоңыр

23. Синтетикалық каучук шығаратын қала:

A) Ақтөбе

B) Теміртау

C) Қостанай

D) Шымкент

E) Павлодар

24. Ең ірі агломерация:

A) Буэнос-Айрес.

B) Мехико.

C) Дели.

D) Рио-де-Жанейро.

E) Гавана.

25. Нілде егістікті суару үшін Асуан бөгеті ... мемлекетінде салынған

A) Либия

B) Тунис

C) Эфиопия

D) Египет

E) Уганда


ГЕОГРАФИЯ

^ ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ1. Израил-иудей мемлекеті құрылған аймақ:

A) Вавилон

B) Синай түбегі

C) Египет жері

D) Кипр аралы

E) Палестина жері

2. Ислам діні жолында Мекке қаласында өзіне қолдау таппаған Мұхаммед пайғамбардың паналаған араб қаласы:

A) Жидда.

B) Неджран.

C) Дамаск.

D) Таиф.

E) Медине.

3. «Манас» поэмасын тұңғыш хатқа түсірген қазақ ғалымы:

A) Ы.Алтынсарин

B) А.Құнанбаев

C) Ә.Марғұлан

D) Ш.Уәлиханов

E) Е.Бөкетов

4. Польшаның ұлы ғалымы Николай Коперниктің ашқан ірі ғылыми жаңалығы:

A) Жер және басқа планеталардың Күнді айналуын ашты.

B) Ұшу аппаратын жасады.

C) Жердің тартылыс күшін ашты.

D) Марс планетасын ашты.

E) Телескопты ойлап тапты.

5. 1914 жылғы бірінші дүниежүзілік соғыс өртін тұтандырған мемлекеттер:

A) Ресей мен Англия.

B) АҚШ пен Жапония.

C) Германия мен Австро-Венгрия.

D) Франция мен Түркия.

E) Италия мен Германия.

6. 1921 ж. сәуір Қытай Республикасының президенті болып жарияланды:

A) Сунь Ятсен.

B) Кан Ювей.

C) Чан Кайши.

D) Дэн Сяопин.

E) Мао Цзедун.

7. Кеңес елінің Ұлы Отан соғысындағы адам шығыны шамамен:

A) 15 млн.

B) 20 млн.

C) 13 млн.

D) 25 млн.

E) 10 млн.

8. ІV бесжылдықтың (1946-1950 ж.ж.) негізгі экономикалық міндеті:

A) Кейбір экономикалық көрсеткіштер бойынша АҚШ-ты басып озу.

B) Қираған халық шаруашылығын қалпына келтіру.

C) Халық шаруашылығын одан әрі дамыту.

D) Тың жерлерді игеру.

E) Өнеркәсіп орындарын жаңа технологиямен қайта жабдықтау.

9. 1958 жылы Қытай Коммунистік партиясы жариялаған экономикалық бағыт:

A) «Қытай мүмкіндігі»

B) «Зор секіріс»

C) «Жеделдету»

D) «Зор мүмкіндіктер»

E) «Қайта құру»

10. Б.з.б. 2200 ж. Аккад мемлекетіне шабуыл жасай бастаған «тау аждаһалары»:

A) сириялықтар

B) бәдәуилер

C) шумерлер

D) либиялықтар

E) гутейліктер

11. Рим империясының әлсірей бастауының негізгі себептерінің бірі:

A) Құлдар санының азаюы.

B) Жерінің құнарсыздығы.

C) Аумағының өте үлкен болуы.

D) Құлдар еңбегінің тиімсіздігі.

E) Өндіріс құралдарының ескіруі.

12. Германияда 1356 ж. «Алтын булла» жарлығын шығарған император:

A) II Карл.

B) IV Карл.

C) I Карл.

D) III Карл.

E) V Карл.

13. 1815 ж “Қасиетті одақты” ұйымдастыруды ұсынған мемлекет:

A) Ресей.

B) Швеция.

C) Пруссия.

D) Англия.

E) Австрия.

14. 1678 жылы Жоңғар қонтайшысы Қалдан Бошоктың басып алған өлкесі:

A) Моғолстан.

B) Тұрфан.

C) Қашқар.

D) Таулы Алтай.

E) Тибет.

15. ХІХ ғ. ортасында Италияда біртұтас ұлттық мемлекет құру жөнінде нақты жоспар ұсынған граф:

A) Камилло Бенсо Кавур

B) Джузеппе Мадзани

C) Иосиф Радецки

D) Джузеппе Гарибальди

E) Карл Альберт

16. А. Линкольнның АҚШ президенті болып сайланған жылы:

A) 1870 ж.

B) 1854 ж.

C) 1841 ж.

D) 1878 ж.

E) 1860 ж.

17. 1839 ж. Түркия тарихында басталған жаңа реформалық кезең:

A) «Зор секіріс»

B) «Жаңа бағыт»

C) «Жаңа белес»

D) «Танзимат»

E) «Кемализм»

18. Франция мен Англияны байланыстыратын теміржол туннелі іске қосылған аймақ:

A) Щвейцария

B) Ла Манш бұғазы

C) Бискай шығанағы

D) Симплон

E) Альпі

19. Ұлыбританияның 1952 жылдан бергі мемлекет басшысын атаңыз:

A) Г.Браун.

B) Чарльз Уэльский.

C) I Хуан Карлас.

D) VI Гёрг.

E) ІІ Елизавета.

20. Ежелгі Грекияда театрдың пайда болу себебі:

A) Дионис құдайдың құрметіне арналған ойын-сауықпен

B) теңіз сапарына шығар кезде Посейдон құдайының көңілін көтеруден

C) өзара соғысты тоқтату үшін ынтымақ мерекесін өткізуден

D) ойын-сауық кезінде жазушылар мен ақындардың өз шығармаларын халыққа оқып беруден

E) Зевс құдайының құрметіне олимпиялық ойындарды өткізуден

21. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісінің мәні:

A) Тауарлы өндірістің мануфактуралы өндіріске көшуі.

B) Натуралды шаруашылықтың өндірісті шаруашылыққа өтуі.

C) Машиналы фабрикалық жүйенің пайда болуы.

D) Ұсақ тауарлы өндірістің дамуы.

E) Мануфактуралы өндірістің дамуы.

22. 1872 ж. Иранда 70 жыл мерзімге мұнай мен табиғи байлықтарды игеруге тиімді концессия алған ағылшын капиталисі:

A) Майкл Дэвит

B) Ю. Рейтер

C) Армстронг

D) Виккерс

E) С.Родс

23. XVIII ғасырдағы шотландық экономист Адам Смит өзінің экономикалық теориясын баяндаған кітабы:

A) «Әлемнің басты жүйелері туралы диалог».

B) «Халық байлығы».

C) «Өзгермелі шамалар».

D) «Еркін сауда принципі».

E) «Жаңа Атлантида».

24. Түркияның Ұлттар Лигасына мүшелікке өткен жылы:

A) 1935

B) 1932

C) 1933

D) 1930

E) 1931

25. Еуропалық одақ елдерінің 1999 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүргізген іс-шарасы:

A) Долларға тиым салу.

B) Біртұтас ақша жүйесі Евро-ға көшу.

C) Кедендік қатынасты реттеу.

D) Жекелей емес есеп айырысуға көшу.

E) Біртұтас ақша жүйесі ЭКЮ-ге көшу.


^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ1. Туған жер, Отан тақырыбына жазылған мақалды табыңыз.

A) Отан оттан да ыстық.

B) Өжет адам өлімді жеңеді.

C) Еңбегі аздың өнбегі аз.

D) Ырыс алды - ынтымақ.

E) Бейнетсіз рахат жоқ.

2. XVІІІ ғасырда өмір сүріп, Тәуке, Абылай хандарға кеңесші болған қай жырау екенін белгілеңіз.

A) Бұқар.

B) Шалкиіз.

C) Ақтамберді.

D) Доспамбет.

E) Қазтуған.

3. Махамбет Өтемісұлының туған жерін табыңыз.

A) Атырау облысы

B) Батыс Қазақстан облысы

C) Алматы облысы

D) Қызылорда облысы

E) Ақмола облысы

4. Абайдың өлеңін көрсетіңіз.

A) ’’Өзен’’.

B) ’’Жазғытұры’’.

C) ’’Арғымаққа оқ тиді’’.

D) ’’Әкеме’’.

E) ’’Өнер-білім бар жұрттар’’.

5. Абайдың поэмасын анықтаңыз.

A) «Масғұт».

B) «Батыр Баян».

C) «Көкшетау».

D) «Сұлушаш».

E) «Құлагер».

6. Өлеңнің әрбір жолы қалай аталатындығын көрсетіңіз.

A) Ұйқас.

B) Тармақ.

C) Ырғақ.

D) Бунақ.

E) Буын.

7. Қалқам, мен Лермонтов, Пушкин де емен,

Есенинмін демедім ешкімге мен.

Қазақтың қара өлеңі – құдіретім,

Онда бір сұмдық сыр бар естілмеген, - деген үзінді Мұқағалидың қай өлеңінен екенін белгілеңіз.

A) «Қара өлең».

B) «Мен таулықпын».

C) «Анау – аспан, мынау – бақ».

D) «Поэзия».

E) «Фантазия».

8. Ж.Молдағалиевтің ақындық даңқын көтеріп, есімін әлемге мойындатқан шығармасын көрсетіңіз.

A) «Жесір тағдыры».

B) «Мен-қазақпын».

C) «Сел».

D) «Аққу».

E) «Қыран дала».

9. "Аласапыран" романының авторын табыңыз.

A) Найманбаев.

B) Жұмаділов.

C) Мағауин.

D) Есенберлин.

E) Бөкеев.

10. ^ Бөрідей жұрт ұсылып,

Айқаймен жаға жыртысып,

Өкірген үнін өшіртіп, жылаған көзден жас өрер, - деген үзінді алынған жырды белгілеңіз.

A) «Тоныкөк» жыры

B) «Оғыз қаған жыры»

C) «Қорқыт ата кітабы»

D) «Күлтегін» жыры

E) «Алып-Ер Тұңғаны жоқтау»

11. Ер Тарғынның әке-шешесі кімдер екенін табыңыз.

A) Саржан-Айсұлу.

B) Әке-шешесі жоқ, қайтыс боп кеткен.

C) Байбөрі-Аналық.

D) Тоқтарбай-Аналық.

E) Байсары-Алтыншаш.

12. І.Жансүгіров суреттейтін тұлпардың атын белгілеңіз.

A) Тарлан.

B) Көктұйғын.

C) Байшұбар.

D) Құлагер.

E) Қарақасқа.

13. «Еңлік-Кебек» поэмасының немен аяқталғанын көрсетіңіз.

A) Армандарына жетеді.

B) Екі жас қосылады.

C) Жер ауып кетеді.

D) Бірге қаза табады.

E) Аяқталмаған.

14. Абдолла Жұмағалиевтің бейнесін сомдаған ақынды табыңыз.

A) Қ.Мырзалиев.

B) Ж.Молдағалиев.

C) А.Байтұрсынов

D) О.Сүлейменов.

E) Қ.Аманжолов.

15. Жамбыл Жабаев туралы:

’’Жетісу ақындарының алтын діңгегі’’,- деп кім айтқанын анықтаңыз.

A) М.Әуезов.

B) С.Мұқанов.

C) Ә.Тәжібаев.

D) І.Жансүгіров.

E) С.Мәуленов.

16. «Оқуға ұғымды, ерекше талапты момын қара бала болашақ заманның белгісіз бір жарығына осы абақты ішінде сенген көңілмен күн санап ер жетіп келе жатты». М.Әуезовтің осылай аяқталатын туындысын табыңыз.

A) «Қараш-Қараш оқиғасы».

B) «Түнгі сарын».

C) «Шатқалаң».

D) «Намыс гвардиясы».

E) «Қилы заман».

17. М. Әуезовтің ұлт-азаттық қозғалыс тақырыбына арналған пьесасын көрсетіңіз.

A) “Тас түлек”

B) “Түнгі сарын”

C) “Шекарада”

D) “Сын сағатта”

E) “Алма бағында”

18. Сатығұл, Егізек, піркәншік Дәулетбек деген кейіпкерлері бар Ғ.Мүсірепов әңгімесін атаңыз.

A) «Талпақ танау».

B) «Шұғыла».

C) «Азамат Азаматыч».

D) «Қос Шалқар».

E) «Берен».

19. Классикалық әдебиет деген ұғымның анықтамасын көрсетіңіз.

A) Үлгілі, кемелденген, жоғары сапалы деген ұғым.

B) Модаға айналған, бірақ көркемдігі төмен туынды.

C) Әдебиеттану ғылымында орын алған салыстырмалы әдіс.

D) Халық жыршыларының шығармалары.

E) Әдеби шығармалардың құрылысы деген сөз.

20. Ж. Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы Ақбілектің жарының есімін табыңыз:

A) Бекболат.

B) Мамырбай.

C) Мұқаш.

D) Төлеген.

E) Балташ.

21. “Серке” газетіне “Арғын” деген бүркеншік атпен “Біздің мақсатымыз” атты мақала жазған жазушыны анықтаңыз.

A) А. Байтұрсынов.

B) М. Жұмабаев.

C) М. Дулатов.

D) Ж. Аймауытов.

E) С. Торайғыров.

22. С.Сейфуллин шығармашылығының жаңа күрт бетбұрыс басы болған туындысын белгілеңіз.

A) «Қазақ сабағы».

B) «Мұра».

C) «Асығып тез аттандық».

D) «Надан бай».

E) «Інішегіме».

23. І.Жансүгіровтің «Жетісу суреттері» өлеңінің бірінші тарауы қалай аталатынын белгілеңіз.

A) Жетісу суреті.

B) Жетісудағы су суреті.

C) Жалпы сын.

D) Тау суреті.

E) Жер түгі.

24. Мұхтар Әуезов әкесі қайтыс болған соң кімнің тәрбиесінде болғанын табыңыз.

A) Нағашысы.

B) Немере ағасы Қасымбек.

C) Анасы.

D) Әжесі.

E) Аталас туысы.

25. С. Мұқановтың «роман» деп аталатын поэмасын табыңыз.

A) «Өмір мектебі».

B) «Октябрь өткелдері».

C) «Ботагөз».

D) «Сұлушаш».

E) «Ақ аю».


^ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


АҒЫЛШЫН ТІЛІ1. «I» әріпі бірінші буындағы түрде тұр

A) fix

B) girl

C) silent

D) trip

E) third

2. “Above” предлогының антонимін табыңыз:

A) In.

B) Of.

C) Under.

D) At.

E) With.

3. "Shoppіng" тақырыбына сәйкес келетін сөз:

A) Vіllage.

B) Wardrobe.

C) People

D) Offіce.

E) Department.

4. Сұраққа дұрыс жауапты табыңыз.

  • How many oranges would you lіke?

  • Sіx, please. And some sugar.

  • ... .

A small paсkage please.

A) How many would you lіke?

B) How much sugar?

C) How many sugar?

D) What sugar?

E) What would you lіke?

5. Тиісті артикльді қойыңыз.

I read … Caravan every day.

A) The.

B) -

C) An.

D) On.

E) A.

6. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:

Бақытсыз

A) Happy.

B) Unhappy.

C) Inhappy.

D) Rehappy.

E) Imhappy.

7. Зат есімнің тәуелденуі бар сөйлемді таңдаңыз

A) This article is interesting

B) This is a daily newspaper

C) Have you got yesterday’s newspaper?

D) I read an article yesterday.

E) Yesterday we bought a newspaper

8. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

She __ a bad student when she was young

A) were

B) isn’t

C) wasn’t

D) aren’t

E) weren’t

9. Етістікті аударыңыз.

drive

A) тасымалдау

B) беру

C) жүргізу

D) тасу

E) жүру

10. Мына әріптерден дұрыс құрылған сөзді таңдаңыз:

C, O, D, O, N, R, E, A, T, І.

A) Noetіdacor.

B) Coderatіon.

C) Deracotіon.

D) Decoratіon.

E) Dacoratіon.

11. Предлогты қойыңыз:

There’s a fellow ... the door askіng to see you.

A) at

B) under

C) іn

D) on

E) above

12. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

She burnt … cooking dinner.

A) She.

B) Herself.

C) Hers.

D) Herselves.

E) Himself.

13. Сөйлемді толықтырыңыз:

І lіke books ... have a lot of pіctures.

A) where

B) whіch

C) when

D) what

E) who

14. Отбасының барлық мүшелерін білдіретін сөзді таңдаңыз:

A) The Petrovs

B) The grandparents

C) The parents

D) Petrovs

E) The Petrov

15. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.

Knowledge … power.

A) Been.

B) Were.

C) Is.

D) Are.

E) Am.

16. Етістіктің шағына, етісіне және түріне назар аудара отырып, дұрыс вариантын көрсетіңіз.

Angela іs here, but her frіends ... .

A) weren't.

B) be.

C) іsn't.

D) aren't.

E) wasn't.

17. Ерекшеленген етістікті тиісті модальді етістіктермен ауыстырыңыз:

He has to get up early on week-days.

A) wіll be able.

B) mіght.

C) can.

D) must.

E) may.

18. Қойыңыз «it was»

A) The weather…fine today.

B) … a theatre in our street.

C) … cold yesterday.

D) ... two pictures on the wall.

E) ... five o’clock nou.

19. Сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз.

Who of the American presidents never lived in the White House?

A) Bill Clinton.

B) Abraham Lincoln.

C) George Washington.

D) Franklin Roosevelt.

E) George Bush.

20. Берілген сөз қай сөзбен үйлеседі?

A steep

A) radіo.

B) walk.

C) table.

D) hіll.

E) student.

21. "Lend" сөзінің анықтамасы:

A) Іt means to gіve money to somebody.

B) Іt means a peace of land whіch you buy to buіld a house.

C) Іt means to gіve money to somebody for a certaіn perіod.

D) Іt means to buy goods at the department store.

E) Іt means to take smb’s money wіthout permіssіon.

22. Мақалды аяқтаңыз:

Health іs ...

A) ... all wounds.

B) ... half done.

C) ... make lіght work.

D) ... better than wealth.

E) ... costs nothіng.

23. “575”шi

A) five hundred seventy five

B) five hundredth and seventy fifth

C) five hundredth seventy fifth

D) five hundreds and seventy fifth

E) five hundred and seventy fifth

24. Герундий қолданылған сөйлем:

A) The boys are skііng now.

B) My favourіte sport іs skііng.

C) He can skі very well.

D) Does he lіke to skі?

E) Can you skі?

25. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:

People from Europe began to settle іn Amerіca many years ago. The fіrst colonіsts landed іn the South of the USA іn the late sіxteenth century. They called the place Vіrgіnіa. But these people dіd not lіke lіvіng there and they went back to England. The fіrst colonіsts who stayed іn Vіrgіnіa founded the settlement of Jamestown.

Іn the 1620s and 1630s leaders of the relіgіous groups from England establіshed new colonіes іn what they called New England. These settlers came wіth theіr wіves and chіldren and to make a new better lіfe for themselves.

Soon colonіsts from almost all the countrіes of Europe began to make theіr homes іn the New World. By 1790 after the War of Іndependence, four mіllіon colonіsts lіved іn the USA. Only half of them spoke the Englіsh language.

Сұраққа жауап беріңіз:

Why dіd people from England come to Amerіca?

A) They wanted to make a better lіfe for themselves.

B) They dіdn’t lіke Amerіca.

C) They wanted to speak Englіsh.

D) They took part іn the War of Іndependence.

E) They had lіstened about the New World.


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


НЕМІС ТІЛІ1. Етістікті қойыңыз:

Die Schüler ... ihre Sommerferien auf dem Lande ... .

A) seid / verbracht

B) hat / verbracht

C) sind / verbracht

D) haben / verbracht

E) habt / verbrachten

2. Керекті етістікті қойыңыз:

Im vorigen Jahr … wir in der Alten Pinakothek in München.

A) Waren.

B) Wart.

C) War.

D) Sind.

E) Habt.

3. Eтістікті қойыңыз:

... mir das Wörterbuch!

A) Gib

B) Gieb

C) Geben

D) Gebe

E) Giebe

4. Модаль етістікті қойыңыз.

Mein Sohn, ... du mir bitte helfen?

A) sollst

B) kannst

C) darfst

D) musst

E) magst

5. Артикльді қойыңыз:

Wir hatten gestern ... Erholungsabend.

A) einen

B) dem

C) der

D) ein

E) einem

6. Дұрыс сұраулы сөзді табыңыз:

„... ist das?“ – „Frau Müller“.

A) Wer

B) Welche

C) Wo

D) Was

E) Wie

7. Белгіленген зат есімнің орнына есімдікті қойыңыз:

Der Ausstellung "Karkara" wird im nächsten Monat in Almaty eine Fernsehsendung gewidmet.

A) ihm

B) ihnen

C) es

D) ihn

E) ihr

8. Қажеттi предлогты қойыңыз:

^ Jeden Sonntag gehe ich ... das Theater.

A) aus.

B) in.

C) im.

D) zu.

E) an.

9. Сµйлемді толыќтырыњыз:

Meine Mutter arbeitet nicht, sie führt . . . .

A) des Autos

B) das Zimmer

C) das Buch

D) das Heft

E) den Haushalt

10. Сөйлемді Perfekt формасына қойыңыз..

Die Verkäuferin bietet die Waren an.

A) Die Verkäuferin anbietet die Waren.

B) Die Verkäuferin wird die Waren anbieten.

C) Die Verkäuferin bat die Waren an.

D) Die Verkäuferin hat die Waren angeboten.

E) Die Verkäuferin hat die Waren anbieten.

11. Баяндауышты қойыңыз:

In der Deutschen Bücherei in Leipzig … seit 1913 alle deutschsprachigen Bücher… .

A) Werde / gesammelt.

B) Wird / gesammeltet.

C) Werden / gesammelt.

D) Werden / sammeln.

E) Wurde / gesammelt.

12. Керекті артикльді ќойыњыз:

Diese Rede betrifft . . . Erfolge der Wissenschaft.

A) die

B) der

C) das

D) dem

E) den

13. Сәйкес келетiн конструкциямен сөйлемдi аяқтаныз:

Du sollst nicht so laut … .

A) sprechen

B) sprechen werden

C) gesprochen

D) sprechen würden

E) zu sprechen

14. Қажетті артикль қойыңыз:

Der Redakteur hat ... Inhalt ... Nachricht schon lange gewusst.

A) die / der

B) des / der

C) der / der

D) den / der

E) der / die

15. Қажетті нұсқасын табыңыз:

Dieses Hotel ist zu teuer. Gibt es hier kein ________ Hotel?

A) billigem.

B) billiger.

C) billigen.

D) billige.

E) billiges.

16. Сан есімді қойыңыз.

17, 11 DM = _

A) siebzehn Mark elf

B) sibzehn Mark elf

C) siebzehen Mark elf

D) siebenzehn Mark elf

E) sieben zehn Mark elf

17. Сын есімді құрыңыз:

Heil-

A) um

B) er

C) isch

D) ig

E) ich

18. Сын есімнің шырайларын дұрыс қойыңыз.

Hier liegen viele Rucksäcke. Adils Rucksack ist einer der ….

A) leichtesten

B) am leichtesten

C) leichterer

D) leichtester

E) leichter

19. Д±рыс баѓыныњќы сµйлемді табыњыз:

Die Lehrerin hat uns das gesagt, . . . .

A) als begann heute die Stunde.

B) als heute die Stunde begann.

C) begann als heute die Stunde.

D) als heute begann die Stunde.

E) als die Stunde begann heute.

20. Грамматикалық формасына сай сөйлемді таңдап алыңыз:

Das im Garten spielende Kind ist der Sohn meines Nachbars.

A) Das Kind, das im Garten gespielt hat, ist Sohn meines Nachbarn.

B) Das Kind, das im Garten spielen wird, ist Sohn meines Nachbarn.

C) Im Garten spielt das Kind. Es ist Sohn meines Nachbarn.

D) Die Kinder, die im Garten spielen, sind die Söhne meines Nachbarn.

E) Das Kind, das im Garten spielt, ist Sohn meines Nachbarn.

21. Средний род зат есімді табыңыз:

A) Wette

B) Waldbrand

C) Wesen

D) Wandspruch

E) Weizen

22. Көпше түрі жоқ зат есімді табыңыз

A) Möglichkeit.

B) Tätigkeit.

C) Fähigkeit.

D) Schwierigkeit.

E) Kindheit.

23. Сөйлемді аяқтаңыз:

Bringst du die Urlaubsfotos mit, …

A) Oder sind sie noch nicht fertig?

B) Oder sie nicht fertig noch sind?

C) Oder noch nicht sind sie fertig?

D) Oder sie noch nicht fertig sind?

E) Oder noch nicht fertig sind sie?

24. Дұрыс вариантты қойыңыз:

Assel will Ärztin werden, … lernt sie in der Schule sehr fleißig Chemie.

A) Dass.

B) Darum.

C) Denn.

D) Weil.

E) Da.

25. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:

Мұнда көп жаңа үйлер салынады.

A) Viele neue Häuser sind hier zu bauen.

B) Hier wurden viele neue Häuser gebaut.

C) Hier werden viele neue Häuser gebaut.

D) Viele moderne Häuser ist schon gebaut.

E) Wir haben hier viele neue Häuser gebaut.


^ НЕМІС ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ
1   2   3   4Похожие:

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon7005 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon7004 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon7002 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1114 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1113 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1112 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
Төл сөздің алдында келген автор сөзінен кейін қойылатын тыныс белгіні белгілеңіз
7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon1115 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011
Мұстафин былай деді Жазушы болу үшін негізгі үш шарт: ой, алғыр тіл, талант керек
7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010 icon103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы