Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык icon

Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский языкНазваниеВариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык
страница1/6
Дата конвертации20.01.2013
Размер0.68 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ


КНИЖКА-ВОПРОСНИК


ВАРИАНТ 8003


Ф.И.О. ______________________________________________________________


ИКТ __________________________№ листа ответа _______________________


Поток______________№ аудитории_____________№ места_________________


Название 5 - го предмета ______________________________________________


Подпись абитуриента _____________

2010

^ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК1. «Өнерсүйгіш» сөзінде қанша әріп бар екенін анықтаңыз.

A) Жеті.

B) Сегіз.

C) Тоғыз.

D) Он бір.

E) Он.

2. Құрамында тек қатаң дыбыстары бар сөзді табыңыз.

A) Ру.

B) Жаза.

C) Ғалым.

D) Қатық.

E) Дөң.

3. Тек ұяң дауыссыз дыбыстар қатарын көрсетіңіз.

A) У, н, ң, л.

B) Л,ч, ж, й.

C) П, ф, ғ, г.

D) Б, г, ғ, д.

E) К, қ, т, с.

4. Тұйық буынды сөзді табыңыз.

A) Қанша.

B) Дауа.

C) Ұлт.

D) Елім.

E) Оқу.

5. Бөлшектік сан есімді белгілеңіз.

A) Төрт.

B) Бесінші.

C) Біреу.

D) Жеті.

E) Үштен бір.

6. Тұйық етістікті көрсетіңіз.

A) Жуу.

B) Жақсы.

C) Кірген.

D) Ашық.

E) Күндерде.

7. Қазақстан шығыста және оңтүстік шығыста қандай елмен шектеседі?

A) Моңғол Республикасы.

B) Ресей.

C) Қытай халық Республикасы.

D) Өзбекстан.

E) Қырғызстан.

8. Ш. Айманов еңбек еткен саланы көрсетіңіз.

A) Кәсіпкер.

B) Саз өнері.

C) Кино өнері.

D) Жазушы.

E) Мүсін өнері.

9. Отбасындағы 2 ұл бір-біріне кім болатынын анықтаңыз.

A) Апалы-сіңлілі.

B) Нағашы-жиен.

C) Ата-әже.

D) Ағалы-інілі.

E) Қарындас-бауыр.

10. Синоним сөздерді табыңыз.

A) Думан, той.

B) Үлкен, кіші.

C) Ажарлы, ажарсыз.

D) Бала, мұғалім.

E) Нәзік, толық.

11. Антонимдерді табыңыз.

A) Алыс пен жақынды жүрген біледі.

B) Сабақ өте қызықты өтті.

C) Қарағанды – өндірісті қала.

D) Көктемде күн жылынады.

E) Кітап – білім бұлағы.

12. Сын есімді табыңыз.

A) Терезе.

B) Жаңбырлы.

C) Кілем.

D) Дәптер.

E) Орындық.

13. Түбірлес сөзді табыңыз.

A) Доп, дойбы.

B) Құлыншақ, құрық.

C) Тал, талап.

D) Жұмысшы, жұмыскер.

E) Қалам, қала.

14. Болымсыздық есімдігін белгілеңіз.

A) Өзің, өздері.

B) Әрне, қайбір.

C) Бірдеме, біреу.

D) Ешкім, ешқайсысы.

E) Түгел, тегіс.

15. Сын есімнің күшейтпелі шырайын көрсетіңіз.

A) Өте күшті.

B) Жастау.

C) Ұзындау.

D) Ыңғайлы.

E) Жақынырақ.

16. Реттік сан есімді табыңыз.

A) Бес-бестен.

B) Бесеу.

C) Бес-алты.

D) Бірінші.

E) Бір.

17. Сілтеу есімдіктерін анықтаңыз.

A) Бірлік, бірінші.

B) Ештеңе, ешқашан.

C) Оған, маған.

D) Барлық, түгел.

E) Бұл, мынау.

18. Атау септігінде қолданылатын шылауды көрсетіңіз.

A) жайында

B) бері

C) кейін

D) дейін

E) қатар

19. Ереженің дұрыс жалғасын табыңыз.

«Сөйлем ... ….»

A) Ұғымды білдіреді.

B) Сөздің тұлғасын көрсетеді.

C) Тиянақты ойды білдіреді.

D) Сөздің мағынасын білдіреді.

E) Сөздің дыбысын білдіреді.

20. Мақалды аяқтаңыз.

^ Елдің көркі-елімен,

Отан көркі- … .

A) Етімен.

B) Жерімен.

C) Бетімен.

D) Көркімен.

E) Көлімен.

21. Жіктік жалғаулы қатарды табыңыз.

A) Студентім, магистрің, оқушысы.

B) Студентпін, магистрсің, оқушы.

C) Студентте, магистрде, оқушыда.

D) Студенті, магистрі, оқушысы.

E) Студенттің, магистрға, оқушыда.

22. Жақты сөйлемді анықтаңыз.

A) Жұмысты қысқа мерзімде орындаймын.

B) Ауылда тұрғым келеді.

C) Саған ертең мектепке бармауға тура келеді.

D) Бірлесіп үй салу керек.

E) Түнде жол жүруге болмайды.

23. Салалас құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.

A) Мақсат бағыныңқы.

B) Толымды сөйлем.

C) Мезгіл бағыныңқы.

D) Себеп-салдар.

E) Шартты бағыныңқы.

24. Қаратпа сөздер қандай сөздер тобына жататынын белгілеңіз.

A) Қысқарған сөздерге жатады.

B) Оқшау сөздер тобына жатады.

C) Біріккен сөздерге жатады.

D) Одағайлар тобына жатады.

E) Қыстырма сөздер тобына жатады.

25. Қос сөзді күрделі одағай арасына қойылатын тыныс белгіні көрсетіңіз.

A) Нүкте.

B) Леп белгісі.

C) Сұрау белгусу.

D) Тырнақша

E) Дефис.


^ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ЗАВЕРШЕНРУССКИЙ ЯЗЫК1. Слово, в котором пропущена буква И:

A) д…корация.

B) д…зинфекция.

C) д…легат.

D) д…зертир.

E) д…зентерия.

2. Корнем называется

A) значимая часть слова, стоящая перед корнем и образующая новые слова.

B) значимая часть слова, стоящая после корня и образующая новые слова.

C) значимая изменяемая часть слова, служащая для связи слов.

D) часть слова без окончания.

E) главная значимая часть слова, в которой заключено лексическое значение всех однокоренных слов.

3. Укажите значение приставки при- в слове прибрежный.

A) Присоединение.

B) Совершение действия не в полном объеме.

C) Нахождение вблизи чего-либо.

D) Приближение.

E) Прибавление.

4. Укажите прилагательное, в суффиксе которого пишется о.

A) Плюш…вый.

B) Ландыш…вый.

C) Ключ…вой.

D) Глянц…вый.

E) Свинц…вый.

5. Укажите фразеологизм со значением «очень быстро».

A) Сквозь землю провалиться.

B) Бить баклуши.

C) Во весь дух.

D) Совать нос в чужие дела.

E) Как в воду опущенные.

6. Укажите слово, пишущееся через дефис.

A) (Нефте)провод.

B) (Электро)двигатель.

C) (Агро)техника.

D) Волго(град).

E) (Штабс)капитан.

7. НЕ с прилагательными пишется слитно:

A) Мартовский день сменился студеным, совсем (не)весенним вечером.

B) Твоим горам я путник (не)чужой.

C) Ночка (не)светлая, а темная.

D) Всю ночь лил дождь, почти (не)слышный.

E) (Не)настный вечер, (не)подвижный предмет.

8. Глаголы 2-го спряжения имеют окончания

A) -ешь,-ет,-ем,-ете,-ут,-(-ут).

B) -ешь,-ит,-у,-ю,-ете,-ат,-ят.

C) -ешь,-ет,-ем,-ите,-ат,-(-ят).

D) -ишь,-ет,-ем,-ете,-ат,-(-ят).

E) -ишь,-ит,-им,-ите,-ат,-(-ят).

9. ^ И нет, кажется, той силы, что могла бы прервать течение моей речи.

В предложении имеется

A) уточняющее дополнение.

B) обособленное определение.

C) обособленное обстоятельство.

D) вводное слово.

E) обособленное приложение.

10. Слово, образованное приставочным способом:

A) приспешник.

B) прилагательное.

C) привидение.

D) премудрый.

E) прилуниться.

11. Укажите словосочетание с личным местоимением.

A) Найти себя.

B) Скажет кто-нибудь.

C) Грустить обо мне.

D) Моя тетрадь.

E) Не хочу ничего.

12. Укажите ряд словосочетаний с причастиями, в которых пропущена гласная А.

A) Навеш…нные в изобилии картины, взвеш…нный товар.

B) Замеш…нный в преступлении, выкач…нная из подвала вода.

C) Замеш…н в бунте, наброш…нная на лицо вуаль.

D) Усе…нное веснушками лицо, расстрел…нный врагом разведчик.

E) Выкач…нная из подвала бочка, замеш…нный в преступлении.

13. Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот.

A) Утомленный долгой дорогой, я заснул мгновенно.

B) Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу.

C) Несмотря на запрещение Печорина, она (Бэла) вышла из крепости к речке.

D) В темной дали ничего не было видно, кроме сверкающих огней.

E) Отраженные морем звезды прыгали по волнам то исчезая, то появляясь.

14. Буква Е пишется в наречии словосочетания

A) н…сколько книг.

B) н… на чем писать.

C) н…кого не подводил.

D) н…зачем отвлекаться.

E) н…как не отреагировал.

15. Частица – это

A) особая часть речи, не входящая ни в самостоятельные, ни в служебные части речи.

B) самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количество, но не называет их.

C) служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении.

D) служебная часть речи, которая связывает однородные члены и простые предложения в составе сложного.

E) служебная часть речи, с помощью которой образуются формы наклонений глагола и изменяется значение слов, словосочетаний, предложений.

16. Укажите словосочетание, в котором слова связаны по способу управления.

A) Говорил улыбаясь.

B) Встретить друга.

C) Липовая аллея.

D) Очень хорошо.

E) Надо учиться.

17. Укажите тип простого предложения

^ Над собой смеетесь!

A) Односоставное неопределенно-личное предложение.

B) Двусоставное предложение.

C) Односоставное безличное предложение.

D) Односоставное назывное предложение.

E) Односоставное определенно-личное предложение.

18. Укажите вид придаточного предложения в составе сложноподчиненного.

^ В степи было пасмурно, хотя солнце уже поднялось.

A) Условия.

B) Сравнительное.

C) Причины.

D) Уступки.

E) Образа действия.

19. Укажите бессоюзное сложное предложение с пропущенным тире.

A) Дождь прошел стороной и опять показался месяц.

B) Не жалко сил если они дают такие хорошие результаты.

C) Редел на небе мрак глубокий ложился день на темный дол.

D) Сыр выпал с ним была плутовка такова.

E) Стал Жилин вглядываться маячит что-то в долине.

20. Укажите ряд многозначных слов.

A) делегат, интерьер, космос.

B) персонаж, телеграмма, фестиваль.

C) стадион, фойе, антракт.

D) колонна, полотно, акварель.

E) телевизор, планер, партер.

21. Укажите словосочетания с порядковыми числителями.

A) Первый день, второй дом, третий звонок.

B) Пятьдесят квартир, двенадцать экземпляров.

C) Четырнадцать лет, восемь этажей, пять конфет.

D) Семь месяцев, четыре дня, восемнадцать цыплят.

E) Двадцать дней, пять котят.

22. Укажите предложение, где нет обособленного обстоятельства.

A) Никогда я не позволял себе жить расслабленно, развалившись.

B) На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, попрыгивал заяц.

C) Соскучившись глядеть из окон, я пошел бродить по комнатам.

D) Благодаря массе новых впечатлений, день прошел для Каштанки незаметно.

E) Крейсеры, вследствие недостатка места в бухте, держались в открытом море.

23. Укажите сложносочинённое предложение со всеми видами сочинительных союзов.

A) Свежеет ветер, а море злей и злей бурлит, и пена плещет на гранит, то приплывет пена, то отхлынет прочь.

B) Окна почти всегда замёрзлы и тусклы, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили.

C) В полях тает, а в лесу ещё снег лежит нетронутый и деревья стоят в снежном плену.

D) Люди сильно проголодались, лошади тоже нуждались в отдыхе.

E) Ни облака на туманном беловатом небе, ни малейшего ветра на снежных равнинах.

24. Укажите количество пропущенных знаков препинания в предложении

Есть наверное у археологов свое капризное божество в полумраке от цели удерживает оно руку одного искателя чтобы через десятки лет избрав другого подарить ему открытие.

A) 3.

B) 2.

C) 4.

D) 6.

E) 5.

25. Укажите стиль текста:

Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело все сверкает кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

A) Официально-деловой

B) Публицистический

C) Разговорный

D) Художественный

E) Научный


^ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК

ЗАВЕРШЕН
  1   2   3   4   5   6Похожие:

Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 8002 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык

Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 8004 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык

Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 8001 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык

Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 8005 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык
Барыс септігінен кейін келген шылауды табыңыз: Қоңырауға дейін бақылау туралы ойладым
Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 2113 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 4 го предмета Подпись абитуриента 2011 русский язык
Приставка в словах приморский, приграничный, привокзальный, Прибалтика обозначает
Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 2114 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 4 го предмета Подпись абитуриента 2011 русский язык
В словах ра просы, ра жаловать, бе порно, и подтишка, бе вкусица, ро казни пропущены буквы
Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 2115 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 4 го предмета Подпись абитуриента 2011 русский язык
Ибрай привязал к кусту коня, лег около, прикрыв от ветра лицо полой волчьей шубы
Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 2112 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 4 го предмета Подпись абитуриента 2011 русский язык
Укажите, каким членом предложения являются подчеркнутые слова в предложении Пятью пять  двадцать пять
Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 2111 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 4 го предмета Подпись абитуриента 2011 русский язык
В окончаниях существительных рады тишин…, ходили от стрелк…, к стрелк…, пыль на тропинк…, на площад…, на алле… пропущены буквы
Вариант 8003 Ф. И. О. Икт № листа ответа Поток № аудитории № места Название 5 го предмета Подпись абитуриента 2010 казахский язык iconВариант 201 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы