Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы icon

Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралыНазваниеБілім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы
Дата конвертации16.02.2013
Размер88.93 Kb.
ТипДокументы
источникБілім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы

12 желтоқсандағы № 621 бұйрығы


«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабы 24-тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысаны бекітілсін.

2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (С. Өмірбаев) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын.

3. Мыналардың:

1) «Оқыту қызметін өтемелі көрсету шартының үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 18 қарашадағы № 937 бұйрығының (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3292 тіркелген);

2) «Оқыту қызметін өтемелі көрсету шартының үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 18 қарашадағы № 937 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 4 маусымдағы № 286 бұйрығының (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4757 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр К.Н. Шәмшидиноваға жүктелсін.


^ Министр Ж. Түймебаев


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2007 жылғы «12» желтоқсандағы

№ 621 бұйрығымен бекітілген


^ Білім беру қызметтерін көрсету

үлгі шартының нысаны


______________________________________________негізінде әрекет етуші (құрылтайшы құжаттардың реквизиттері)

__________________________________________________________ атынан,

(басшының немесе өзге де уәкілетті тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты )


бұдан әрі «білім беру ұйымы» деп аталатын ____________________________

(білім беру ұйымының атауы, білім беру қызметін жүргізуге құқық берілген)


____________________________ бір жағынан және бұдан әрі «білім алушы»

(мемлекеттік лицензия №)

деп аталатын ___________________________________ екінші жақтан, немесе

(тегі, аты, әкесінің аты)

___________________________ негізінде және азамат(ша) _______________


мүддесі үшін әрекет етуші __________________________________________

(заңды тұлғаның немесе басқа уәкілетті)


___________________________________________________атынан, бұдан әрі

(тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы )


«тапсырыс беруші» деп аталатын _____________________________________

(жеке және заңды тұлғаның атауы)

үшінші жақтан төмендегілер туралы осы шартты жасады.


^ 1. Шарттың мәні


1. Білім беру ұйымы:

1) білім алушы ____________________________________________оқуын мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға сәйкес ұйымдастыру және толық курсты аяқтағандағы жөніндегі мемлекеттік үлгідегі _____ беру бойынша; (құжат)

2) білім алушыға білім беру ұйымының оқу жоспарларына сәйкес білім беру қызметін алу мүмкіндігін ұсыну бойынша міндеттемелерді алады.


^ 2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері


2. Білім беру ұйымы өзіне мынадай міндеттемелер алады:

1)_________________________________________ конкурс қортындысы (білім алушының аты-жөні)

бойынша (немесе басқа білім беру ұйымынан ауысу арқылы, академиялық қарыздарын өтеген жағдайда) ол немесе Тапсырыс беруші (өкілі) білім беру ұйымының жылдық төлем сомасынан білім беру ұйымы белгілеген сомада білім алушы оқуға қабылданғанға және қалған соманы төлеуге міндеттенгенге дейінгі білім беру ұйымында білім алушылар қатарына қабылдау;

2) осы шартты жасау кезінде білім алушыны білім беру ұйымының Жарғысымен, білім беру қызметін жүргізу құқығына берілген лицензиясымен, білім беру ұйымының ішкі қабылдау тәртібін реттейтін тәртіп ережелерімен және басқа да нормативтік құқықтық кесімдермен, сондай-ақ оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру жөніндегі негізгі құжаттармен таныстыру;

3) мамандарды Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес даярлауды қамтамасыз ету;

4) білім алушының оқу жүктемесінің көлемін және сабақ кестесін қолданыстағы нормативтерге сәйкес үзілістермен анықтауға, білім алушының салауатты, қауіпсіз оқу жағдайын жасау;

5) білім беру ұйымдары кітапхана қорының ақпараттық қорларына, оқулықтарға, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдарға еркін қол жеткізуді және оларды пайдалануды қамтамасыз етуге;

6) білім алушыға оқу бағдарламалары шеңберінде тапсырмаларды орындау үшін білім беру ұйымының басшысы бекіткен жекелеген ережелермен қаралған тәртіпте және жағдайларда компьютерлік техниканы пайдалану мүмкіндігін беру;

7) білім беру ұйымының оқу жоспарына сәйкес білім алушының кәсіптік практикадан өтуін ұйымдастыру;

8) білім алушыны оның өтініші бойынша білім саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәріпте қайта қабылдау;

9) білім алушының өтініші негізінде бір мамандықтан екінші мамандыққа немесе бір оқу нысанынан екіншісіне, сондай-ақ басқа білім беру ұйымына білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәріпте ауыстыру;

10) шартты бұзған кезде білім алушы барлық оқу мерзіміне алдын ала ақы төлеген жағдайда, төленген ақшасын ағымдағды оқу кезеңіндегі шығыстарды алып тастау арқылы, оған бұйрық шыққан сәттен бастап қайтарып беру;

11) білім алушыны оның келісімісіз және оқу үдерісіне зиян тигізетін қоғамдық және басқа да тапсырмаларды орындауға тартуға жол бермеу;

12) білім алушыға білім беру ұйымының ғылыми, мәдени және спорттық іс-шараларына, сондай-ақ халықаралық ғылыми, мәдени және спорттық іс-шараларға ерікті түрде қатысуға мүмкіндік беруге;

13) толық оқу курсын ойдағыдай аяқтаған соң және қорытынды аттестатаудан өту нәтижелері бойынша білім алушыға ________________ біліктілігін беріп, мемлекеттік үлгідегі құжат табыстау;

14) оқу орны таратылған немесе білім беру қызметі тоқтатылған жағдайда білім алушыға басқа білім беру ұйымында оқу жылын аяқтау шараларын қабылдау.


3. Білім беру ұйымы:


1) білім алушыдан осы шарт пен білім беру ұйымының ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес міндеттерді адал және тиісті орындауды, сондай-ақ оқу тәртібін қадағалауды, білім беру ұйымының оқытушыларына, қызметкерлері мен білім алушыларына дұрыс әрі құрметпен қарауды талап етуге;

2) оқу тәртібін, осы шарт талаптарын, ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін білім алушыларға тәртіптік ықпал ету шараларын қолдануға;

3) білім алушыдан білім беру ұйымының мүліктеріне ұқыпты қарауды, компьютерлік және басқа да техникалармен жұмыс істеу ережелерін қадағалауды талап етуге. Білім алушының әрекеттерінен материалдық залал келген жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында қарастырылған тәртіппен оны қалпына келтіруге кеткен шығындардың орнын толтыруды талап етуге;

4) оқудағы, ғылыми және шығармашылық қызметтердегі жетістіктері үшін білім алушыны ынталандыруды және мараптаттауды жүзеге асыруға;

5) оқуға төлем жасау тәртібіне қатысты айрықша жағдайларда жеке жеңілдіктер беруді қарастыруға;

6) білім алушы өз еркімен оқуын тоқтатқанда, сондай-ақ оны оқудан шығарғанда немесе академиялық демалыс берілгенде шартты бұзуға құқылы.

4. Білім алушы:

1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының толық көлеміндегі білімді, іскерліктерді және практикалық дағдыларды меңгеруге, оқу және практикалық сабақтарға қатысуға;

2) дәлелді себептермен сабақтар жіберген жағдайда, өзі немесе туыстары арқылы болған жағдай туралы хабар беруге;

3) білім алушы амбулаториялық немесе стационарлық емделуде болған кезде растайтын құжаттарын көрсету арқылы білім беру ұйымын хабардар етуге;

4) білім беру ұйымы басшысының бұйрықтары мен өкімдерін, Жарғысын, ішкі тәтіп ережелерін және осы шарт талаптарын қадағалауға және орындауға;

5) білім беру ұйымының мүліктеріне ұқыпты қарауға және оны тиімді пайдалануға, оқу мен жатақханада тұру үшін қалыпты жағдай жасауға қатысуға;

6) әскери есепке тұру ережелерін сақтауға;

7) білім беру ұйымының оқытушыларына, қызметкерлері мен білім алушыларына құрметпен және дұрыс қарауға;

8) жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін ауылдық жерлерде орналасқан білім беру ұйымдары мен медицина ұйымдарында кем дегенде үш жыл жұмыс істеуге міндетті.*

*Бұл тармақша ауылдың (селоның) әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша ауыл (село) жастары арасынан шыққан азаматтарға тиесілі.


5. Білім алушы:


1) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіпте білім беру ұйымы басшысының бұйрығы негізінде бір оқу нысанынан екіншісіне, бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір мамандықтан басқа мамандыққа, сондай-ақ ақылы оқудан мемлекеттік білім тапсырысы бойынша оқуға ауысуға;

2) барлық оқу мерзімі үшін оқу шығыстарын алдын ала төлеуге, бұл жағдайда шарт сомасы оқу мерзімі аяқталғанға дейін өзгеріссіз қалады;

3) оқу шығыстарын сатылап төлеуге, бұл жағдайда төлем мөлшері еңбекке төлем жасау шығыстары мен инфляция индексі ұлғайған жағдайда тараптардың келісімі бойынша жылына бір реттен аспай өзгеруі мүмкін;

4) қосымша ақыға мемлекеттік стандарттардан тыс қосымша білім беру қызметін алуға;

5) кітапханалар мен оқу залдары базаларында оқулық, оқу-әдістемелік әдебиеттер қорына еркін қол жеткізіп, пайдалануға;

6) студенттік өзін-өзі басқару органдарына қатысуға;

7) жоғарыда аталған мүмкіндіктерді осы шартқа қосымша келісіммен бекітілуі арқылы білім беру ұйымының шешімімен жеке оқу жоспары мен жеделдетілген бағдарламалар бойынша оқуға;

8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен білім беру ұйымына қайта қабылдануға құқылы.


^ 3. Білім беру қызметін төлеудің мөлшері мен тәртібі


6. Тиісті мемлекеттік стандарт шеңберінде көрсетілетін білім беру қызметі үшін төлем жасау валютасы теңгемен бекітіледі.

7. Оқу ақысының сомасы өзгерген жағдайда осы шартқа толықтыру жасалады. Оқу құнының ұлғаюы еңбекке төлем жасау және оқуға кететін жалпы шығыстар көлеміне қатысты инфляция индексі шығыстарының өсуін болдырмайды.

8. Төлем жасау түрі – білім беру ұйымының есепшотына тиісті төлемдерді аудару.

9. Басқа оқу орнынан ауысу арқылы түскен білім алушылар сабаққа жіберу туралы білім беру ұйымы басшысының бұйрығы шыққаннан кейін оқуға төлем жасайды.

10. Оқуға ақы төлеу жөніндегі шарттық міндеттемелер білім алушыны оқудан шығару туралы бұйрық шыққан күнге дейін сақталады.


^ 4. Тараптардың жауапкершіліктері


11. Оқу ақысын төлемеген жағдайда білім алушы тиісті сессияға жіберілмейді және білім беру ұйымынан шығарылады. Оқығаны үшін жинақталған қарызы Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіппен өндіріліп алынады.

12. Осы шартта көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны үшін немесе тиесілі орындамағаны үшін тараптар Қазақстан Республикасы заңнамаларында белгіленген жауапкершіліктерді мойнына алады.

13. Осы білім беру қызметін көрсетудің үлгі шарты туралы 4-тармақтың 8)-тармақшасын орындамағаны үшін білім алушының қаза тапқандығы туралы куәлікпен расталған білім алушының қаза болғандығын есептемегенде оның оқуымен байланысты республикалық бюджет шығыстарының орнын толтыруға міндетті.


^ 5. Дауларды шешудің тәртібі


14. Осы шартты орындау үрдісіне туындаған келіспеушіліктер мен даулар, тікелей тараптардың өзара қолайлы шешімдерге келуі мақсатында шешіледі.

15. Тараптар арасында келіссөздер, өзара қолайлы шешімдер жасау жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес шешіледі.


^ 6. Шарттың әрекет ету мерзімі, талаптарын өзгерту және оны бұзу тәртібі


16. Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет етеді. Жаңа шарт жасау кезінде жаңа шарт жасау сәтінде белгіленген талаптар әрекет етеді.

17. Осы шарттың талаптары тараптардың өзара жазбаша келісімдері бойынша өзгеруі және толықтырылуы мүмкін.

18. Тараптар арасындағы шарттық қатынастардың тоқтау сәті білім беру ұйымы басшысының тиісті бұйрығын шығаруы болып табылады.

19. Осы шарт үш данада жасалады, ал Тапсырыс беруші қатысса төрт данада мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен жасалады және бір данадан білім алушы мен Тапсырыс берушіге беріледі, ал екі данасы білім беру ұйымында қалады.

20. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквизиттері:


Білім беру ұйымының атауы _________________________________________

Білім беру ұйымының тұрғылықты жері _______________________________

Білім беру ұйымының СТН-ы________________________________________

Білім беру ұйымының есеп шоты ____________________________________

Басшының немесе басқа уәкілетті тұлғаның қолы _________________ М.О.

Білім алушының аты-жөні ______________________________________

Білім алушының мекен-жайы ______________________________________

Білімалушыныңқолы __________________________________________

Тапсырыс берушінің атауы немесе аты-жөні __________________________

Тапсырыс берушінің тұрғылықты жері немесе мекен-айы________________

Тапсырыс берушінің СТН-ы ________________________________________

Тапсырыс берушінің есеп шоты (болғанжағдайда) _____________________

Тапсырыс берушінің қолы ______________________________________М.О.Похожие:

Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconБілім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысаны
Тапсырыс беруші (өкілі) білім беру ұйымының жылдық төлем сомасынан білім беру ұйымы белгілеген сомада білім алушы оқуға қабылданғанға...
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconТехникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына
Лдедегі Заңының 26-бабымен және «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconТехникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына
Лдедегі Заңының 26-бабымен және «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы icon«Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы»
«Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының...
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 25 желтоқсандағы №651 бұйрығы «Білім туралы»
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың...
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconАса маңызды өзекті мәселе. Білім үрдісінің негізгі мақсаты
Білім беру үрдісінің субъектісі. Білім беру үрдісі субъектісін дамыту шартының алғашқы баспалдағы кәсібилік. Білім беру үрдісінің...
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды
«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруҒдің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды
«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына...
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconБілім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру ережесін бекіту туралы «Білім туралы»
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 17 тармақшасына сәйкес БҰйырамын
Білім беру қызметтерін көрсету үлгі шартының нысанын бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №124 Бұйрығы «Білім туралы»
Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру ережесін бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы