Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген icon

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілгенНазваниеҚазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген
страница8/9
Дата конвертации31.10.2014
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3 года

29.07.13 04-3-1-16/8856

24.06.13 197

до 31.07.16

218.

10

Барлық үлгідегі насостардың жөндеуіне уақыт нормалары

Нормы времени на ремонт насосов всех типов

3 года

31.08.12 04-3-1-16/8705

01.08.12 257

до 31.08.15

219.

11

Энергетикалық жабдықтардың (ысырмалар, желдеткіштер, клапандар, крандар, су сілтегіш колонкалар, шығын өлшеу шайбалары, бройлерлер, бу түрлендіргіш құрылғылар, деаэратор құрылғылары, бу құздырғыштар, буландырғыштар, сантехникалық және жылыту жабдықтары) жөндеуіне уақыт нормалары (1-ші кітаб)

Нормы времени на ремонт энергетического оборудования (задвижки, вентили, клапаны, краны, водоуказательные колонки, расходомерные шайбы, бройлеры, паропреобразовательные установки, деаэраторные установки, пароперегреватели, испарители, спнтехническое и отопительное оборудование) (книга 1)

3 года

31.08.12 04-3-1-16/8705

01.08.12 257

до 31.08.15

220.

12

Энергетикалық жабдықтардың (түтін сорғыштар, желдеткіштер, ауа баптағыштар,3 циклондар, мультициклондар, скрубберлер, Вентури құбырлары, электр сүзгіштері, жылу ауыстырғыштар сүзгіштер, градирнялар, тұндырғыштар, жарықтандырғыштар) жөндеуіне уақыт нормалары (2-ші кітаб)

Нормы времени на ремонт энергетического оборудования (дымососы, вентиляторы, кондиционеры, циклоны, мультициклоны, скрубберы, трубы Вентури, электрофильтры, фильтры теплообменники, градирни, отстойники, осветители) (книга 2)

3 года

31.08.12 04-3-1-16/8705

01.08.12 257

до 31.08.15

221.

13

Энергетикалық жабдықтардың құбырлар жүйелерін дәнекерлеу және құбырларды кесу, фланцтарды дәнекерлеу, патрубкаларды дәнекерлеу, құбыр учаскесін ауыстыру, бұрғыштарды, компенсаторларды, төсемдер фланцтарын, тығындарды, шаблондарды, қостырмаларды,үштіктерді, өткізгіштерді, қамыттарды, бағаналарды және аспаларды дайындау) жөндеуіне уақыт нормалары (3-ші кітаб)

Нормы времени на ремонт энергетического оборудования (сварка трубопроводов и резка труб, приварка фланцев, варка патрубков, замена участка трубопровода, изготовление отводов, компенсаторов, фланцев прокладок, заглушек, шаблонов, крестовин, тройников, переходов, хомутов, опор и подвесок) (книга 3)

3 года

31.08.12 04-3-1-16/8705

01.08.12 257

до 31.08.15

222.

14

«АрселорМитталТеміртау» акционерлік қоғамының коксохимиялық өндірісіндегі қызметкерлер санының нормативтері

Нормаптивы численности персонала коксохимического производства АО «АрселорМиттал Темиртау»

3 года

31.08.12 04-3-1-16/8705

01.08.12 257

до 31.08.15

223.

15

«АрселорМитталТеміртау» акционерлік қоғамының илектеу өндірісіндегі қызметкерлер санының нормативтері

Нормаптивы численности персонала прокатного производства АО «АрселорМиттал Темиртау»

3 года

31.08.12 04-3-1-16/8705

01.08.12 257

до 31.08.15

224.

16

Энергетика ресурстарын шығару, өңдеу, тасымалдау және жеткізіп беруді жүзеге асыратын бөлімшелердің қызметкерлер құрамы санының нормативтері

Нормативы численности персонала подразделений, осуществляющих выработку, переработку, транспортировку и поставку энергетических ресурсов АО «АрселорМиттал Темиртау»

3 года

31.08.12 04-3-1-16/8705

01.08.12 257

до 31.08.15

225.

17

«Шубаркөл көмір» ААҚ Темір жол цехының басшылары, мамандары, қызметкерлері мен жұмысшылары саны нормативтері
Нормативы численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих Железнодорожного цеха ОАО «Шубарколь Комир»

1 год

1) 31.01.04 09-1-13/115

2) 03.02.05 11-2-13/459

3) 01.11.05 11-2-13/1949

4) 06.01.07 06-02-16/7358

5) 07.12.07 06-02-16/7855

6) 25.12.08 03-2-1-14/7685

7) 01.07.10 03-2-1-11/4956

8) 07.11.11 4-3-1-16/11150

9) 20.12.12 4-3-1-16/10590 - отозвано!

10) 24.04.13 4-3-1-16/4580

1) 12.01.04 1-4/1-55

МЭМР

10) МИНТ

02.04.13 100

1) до 31.01.05

2) до 31.12.05

3) до 31.12.06

4) до 31.12.07

5) до 31.12.08

6) до 31.12.09

7) до 31.12.11

8) до 31.12.12

9) до 31.12.13

10) до30.04.14

226.

18

Жүйеаралық электр жеткізу желілері мен қосалқы станцияларда пайдалану және жөндеу жұмыстарын жүзеге асыратын электртораптық ұйымдардағы жұмыскерлер аснының нормативтері
Нормативы численности персонала электросетевых организаций, осуществляющих эксплуатационные и ремонтные работы на межсистемных линиях электропередач и подстанциях АО «KEGOC»

2 года


1 год

1) 12.08.03

2) 27.01.06 11-2-13/274

3) 31.10.06 06-02-16/6024

4) 06.02.08 06-02-16/8552

*5) 02.02.09 03-2-1-14/668

6) 04.09.09 03-2-1-15/8036

7) 08.09.10 03-2-1-16/7319

8) 26.01.12 04-3-1-16/953

1) 07.08.03 157

2) 18.01.06

5) 22.01.09 10

8) 19.01.12 21

1) до 12.08.05

2) до 01.02.07

3) до 31.12.07

4) до 31.12.08

5) до 31.01.10

6) до 31.12.10

7) до 31.12.11

8) до 31.01.15

227.

19

Нормативы численности персонала Центрального диспетчерского управления Единой электроэнергетической системы (ЦДУ ЕЭС) Казахстана

1 год

1) 15.05.03 09-1-13/3069

2) 14.06.04 11-2-13/3757

3) 15.11.05 11-2-13/2341

20.05.03

1) до 31.05.04

2) до 31.12.05

3) до 31.12.06

228.

20

«KEGOC» Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы АҚ атқарушы дирекциясының персонал саны нормативтері»
Нормативы численности персонала исполнительной дирекции АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»

1 год

1)16.09.03 09-1-13/6774

2) 31.10.06 06-02-16/6024

3) 14.12.07 06-02-16/8045

4) 28.10.08 03-2-1-14/6296

5) 04.09.09 03-2-1-15/8036

6) 27.08.10 03-2-1-16/7786

7) 07.09.13 4-3-1-16/11734

22.09.03

6) 20.08.10 г. 239

1) до 31.12.04

2) до 31.12.07

3) до 31.12.08

4) до 31.12.09

5) до 31.12.10

6) до 31.12.13

7) до 31.12.16

229.

21

Типовые нормативы численности персонала учреждений «Энергоинформ»

1 год

1)17.11.05 11-2-13/2107

2) 31.10.06 06-02-16/6024
1) до 31.12.06

2) до 31.12.07

230.

22

КЕГОК-Сервис қызметкерлері санының нормативтері
Нормативы численности персонала учреждения «KEGOK – Сервис»

1 год

1) 17.11.05 11-2-13/2107

2) 31.10.06 06-02-16/6024

3) 26.10.10 03-2-1-11/93833) 07.10.10 322

1) до 31.12.06

2) до 31.12.07

3) до 31.12.13

231.

23

Нормативы численности персонала аппарата организаций, осуществляющих управление комплексом энергетических объектов региона

1 год

13.09.04 11-2-13/5881

07.09.04

до 13.09.05

232.

24

Гидравликалық электр станциялардың (ГЭС) және ГЭС каскадының өнеркәсіптік - өндірістік қызметкерлерінің саны нормативтері
Нормативы численности промышленно – производственного персонала гидравлических электростанций (ГЭС) и каскадов ГЭС
Гидравликалық электростанциясы (ГЭС) және ГЭС каскадтарында қызмет көрсететін «Алматы электр станциясы» АҚ қызметкерлер санының нормативтері

Нормативы численности работников АО «Алматинские электрические станции», обслуживающих гидравлические электростанции (ГЭС) и каскады ГЭС)

2 года
3 года

1) 01.04.05 11-2-13/1767

2) 13.12.08 03-2-1-14/7437

3) 22.07.10 03-2-11/5843

4) 26.08.11 04-3-1-13/9394

5) 29.06.12 04-3-1-16/6857
1) 20.02.13 04-3-1-16/1873

19.03.05 07-03-2182
2) 06.02.13 29

1) до 01.04.07

2) до 31.12.09

3) до 01.07.12

4) до 31.12.12

5) до 31.12.13
1) до 28.02.16


233.

25

Қазандықтар персоналысанының нормативтері
Нормативы численности персонала котельных


3 года

1) 28.03.05 11-2-13/1609

2) 25.03.08 06-02-16/1596

3) 13.12.08 03-2-1-14/7437

4) 01.06.10 03-2-1-16/4724

5) 19.05.11 04-3-1-13/4739

6) 29.06.12 04-3-1-16/6857

7) 25.02.13 04-3-1-16/2552

24.03.05

1) до 26.03.08

2) до 31.03.09

3) до 30.06.10

4) до 31.12.11

5) до 31.12.12

6) до 31.12.13

7) до 31.12.15

234.

26

Электр станцияларының автоматтандырылған басқару жүйелері бөлімшелерінің персонал санының нормативтері
Нормативы численности персонала подразделений автоматизированных систем управления электростанций

3 года

1) 28.03.05 11-2-13/1609

2) 25.03.08 06-02-16/1596

3) 13.12.08 03-2-1-14/7437

4) 01.06.10 03-2-1-16/4724

5) 19.05.11 04-3-1-13/4739

6) 29.06.12 04-3-1-16/6857

7) 25.02.13 04-3-1-16/2552

24.03.05

1) до 26.03.08

2) до 31.03.09

3) до 30.06.10

4) до 31.12.11

5) до 31.12.12

6) до 31.12.13

7) до 31.12.15

235.

27

Жылу электр станциялары персоналы санының нормативтері
Нормативы численности персонала тепловых электростанций

3 года

1) 28.03.05 11-2-13/1609

2) 25.03.08 06-02-16/1596

3) 13.12.08 03-2-1-14/7437

4) 01.06.10 03-2-1-16/4724

5) 19.05.11 04-3-1-13/4739

6) 06.02.12 04-3-1-16/910

7) 25.02.13 04-3-1-16/2552

24.03.05

1) до 26.03.08

2) до 31.03.09

3) до 30.06.10

4) до 31.12.11

5) до 31.12.12

6) до 31.12.13

7) до 31.12.15

236..

28

Нормативы численности промышленно-производственного персонала тепловых электростанций
30.04.07 06-02-16/2670
до 31.12.09

237.

29

Жылу қуатын тасымалдауды жүзеге асыратын энергия беретін ұйымдардың персоналы санының нормативтері
Нормативы численности персонала энергопередающих организаций, осуществляющих транспортировку (передачу) тепловой энергии

3 года

1) 04.08.05 11-2-13/317

2) 30.04.07 06-02-16/2670

3) 10.01.10 3-2-2-15/12796

4) 24.08.10 3-2-1-16/7466

5) 19.05.11 04-3-1-13/4739

6) 06.02.12 04-3-1-16/1393

7) 25.02.13 04-3-1-16/2552

01.08.05

1) до 01.09.08

2) до 31.12.09

3) до 31.12.10

4) до 31.12.11

5) до 31.12.12

6) до 31.12.13

7) до 31.12.15

238.

30

Жылу қуатын сатуды жүзеге асыратын энергожабдықтаушы ұйымдардың қызметкерлері санының нормативтері
Нормативы численности работников энергоснабжающих организаций, осуществляющих продажу тепловой энергии

3 года

1) 04.08.05 11-2-13/317

2) 30.04.07 06-02-16/2670

3) 10.01.10 3-2-2-15/12796

4) 24.08.10 3-2-1-16/7466

5) 19.05.11 04-3-1-13/4739

6) 03.02.12 04-3-1-16/1364

7) 03.05.13 04-3-1-16/4555

01.08.05
6) АГДС от 30.01.12 г. № 27 и

МИНТ от 27.01.12 г. № 33

7) * после рег.

1) до 01.09.08

2) до 31.12.09

3) до 31.12.10

4) до 31.12.11

5) до 31.12.12

6) до 31.01.15

7) -//- *

239.

31

Электр күшін пайдаланушы қуатын сатуды жүзеге асыратын энергия беретін ұйымдардың қызметкерлері санының нормативтері
Нормативы численности работников энергоснабжающих организаций, осуществляющих продажу электрической энергии потребителям

3 года

1) 15.08.05 11-2-13/516

2) 11.07.08 06-02-16/3928

3) 26.03.10 3-2-1-15/2275

4) 25.12.10 3-2-1-16/11581

5) 19.05.11 04-3-1-13/4739

6) 03.02.12 04-3-1-16/1364

7) 03.05.13 04-3-1-16/4555

11.08.05
6) АГДС от 30.01.12 г. № 28 и

МИНТ от 27.01.12 г. № 32

7) * после рег.

1) до 01.09.08

2) до 31.12.09

3) до 31.12.10

4) до 31.12.11

5) до 31.12.12

6) до 31.01.15

7) -//- *

240.

32

Нормативы численности персонала региональных энергокомпаний и энергопередающих организаций, осуществляющих передачу электрической энергии по сетям напряжением до 220 кВ (пересмотрены)
220 кВ-ға дейінгі желілер бойынша электр энергиясын беруді және таратуды жүзеге асыратын электр желілік өндірістік бірліктерді басқару жөніндегі аппараттың өндірістік және әкімшілік персоналының, аймақтық энергия компаниялары, энергия беруші ұйымдар персоналы санының нормативтері
Нормативы численности персонала региональных энергокомпаний, энергопередающих организаций, производственного и административного персонала аппарата по управлению электросетевыми производственными единицами, осуществляющих передачу и распределение электрической энергий по сетям напряжением до 220 кВ

3 года


1 год

1) 15.08.05 11-2-13/516

2) 06.02.07 06-02-16/580

1) 4.12.09 03-2-1-11/5225

2) 25.08.10 03-2-1-16/7614

3) 19.05.11 04-3-1-13/4739

4) 03.07.12 04-3-1-16/6581

5) 25.02.13 04-3-1-16/2552

11.08.05


1) до 01.09.08

2) до 31.12.09

1) до 31.12.10

2) до 31.12.11

3) до 31.12.12

4) до 31.12.13

5) до 31.12.15

241.

33

Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы персоналының санының нормативтері
Нормативы численности персонала Национального диспетчерского центра Системного оператора

1 год

1) 17.11.05 11-2-13/2107

2) 31.10.06 06-02-16/6024

3) 14.12.07 06-02-16/8045

4) 28.10.08 03-2-1-14/6296

5) 04.09.09 03-2-1-15/8036

6) 08.09.10 03-2-1-16/7319

7) 30.11.11 4-3-1-16/11922

8) 29.08.12 04-3-1-16/9439


6) 07.10.10 321
8) 21.08.12 286

1) до 31.12.06

2) до 31.12.07

3) до 31.12.08

4) до 31.12.09

5) до 31.12.10

6) до 31.12.11

7) до 31.12.12

8) до 31.08.15

242.

34

Жылу электр станцияларының қазандық қондырғыларын жөндеудің уақыт нормалары
Нормы времени на ремонт оборудования котельных установок тепловых электростанций

1 год

2 года


1) 05.07.06 06-02-16/3785

2) 05-09-07 06-02-16/5517

3) 10.01.10 3-2-2-15/12796

4) 09.06.11 4-3-1-13/5601

03.07.06

2) 04.07.06

07-03-5631

1) до 01.07.07

2) до 31.12.09

3) до 31.12.11

4) до 31.12.12

243.

35

Электр станцияларының бу турбиналарын орнатуды жөндеудің ірілендірген уақыт нормалары
Укрупненные нормы времени на ремонт паротурбинных установок тепловых электростанций

1 год

1) 14.04.07 06-02-16/2320

2) 05.09.07 06-02-16/5517

3) 10.01.10 3-2-2-15/12796

4) 09.06.11 4-3-1-13/5601

11.04.07 07-03-3030

1) до 30.04.08

2) до 31.12.09

3) до 31.12.11

4) до 31.12.12

244.

36

Жалпы станциялары жабдықтарының жөндеуге арналған уақыт нормалары
Нормы времени на ремонт общестанционного оборудования
1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconҚазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі бұйрық 010 жылғы 30 маусым №475 Город Астана
Республикасының Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін іске асыру шеңберінде, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарының...
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconҚазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдары желiсiнiң мемлекеттiк нормативiн бекiту туралы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесi туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегi Кодексiнiң 6-бабының...
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconҚазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің м а. 2010 жылғы 23 шілдедегі №533 Бұйрығы (2010. 25. 10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген icon«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы №87 Қаулысы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 6-бабының...
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconҚазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Астана қаласы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 19-бабының...
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconҚазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 21-бабы 8-тармағының 4 тармақшасы негізінде...
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconДенсаулық сақтау ұйымдарының шығындарын бюджет қаражатының есебінен өтеу ережесін бекіту туралы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексіне сәйкес Қазақстан...
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconҚазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 12 қарашадағы №695 Бұйрығы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі кодексінің 70-бабының...
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconҚазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасы
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен келісілген iconҚазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасы
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы