105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon

105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!Название105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
страница2/3
Дата конвертации01.10.2014
Размер0.9 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3
25. Тең бүйірлі трапецияның табандары 9 және 24, ал бұрышы 60болса, диагоналін табыңыз:

A) 22

B) 20

C) 33

D) 30

E) 21

МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА


1. 500 м биіктіктен дененің еркін түсу уақыты (g = 10 м/с2)

A) 6 с.

B) 7 с.

C) 8 с.

D) 10 с.

E) 9 с.

2. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз

A) бөлме температурасындағы 750 мм сынап бағанының қысымы

B) 10°С температурадағы биіктігі 720 мм сынап бағанының қысымы

C) 0°С температурадағы биіктігі 760 мм сынап бағанының қысымы

D) 30°С температурадағы биіктігі 740 мм сынап бағанының қысымы

E) 20°С температурадағы биіктігі 730 мм сынап бағанының қысымы

3. F=5 Н күшпен әсер еткенде дене s=3 м қашықтыққа орын ауыстырса және олардың арасындағы бұрыш a=60° болса, орындалған жұмыс ()A) A=25,8 Дж.

B) A=0.

C) A=15 Дж.

D) A=7,5 Дж.

E) A=12,9 Дж.

4. Дене импульсінің СИ жүйесіндегі өлшем бірлігі

A)

B)

C)

D)

E)

5. Кедергісі 20 Ом, ток күші 5 А қыл сымда 10 секундта бөлінетін жылу мөлшері

A) 200 Дж

B) 2500 Дж

C) 2000 Дж

D) 500 Дж

E) 5000 Дж

6. Магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан контурды 2 Вб магнит ағыны кесіп өтеді. Контур ауданы 4 м2 болса, магнит өрісінің индукциясы

A) 6 Тл

B) 1 Тл

C) 0,5 Тл

D) 8 Тл

E) 2 Тл

7. Еркін тербеліске жататыны

1. Серіппеге ілінген жүктің бір рет тепе-теңдік күйден ауытқығаннан кейінгі тербелісі.

2. Жұмыс істеп тұрған радиоқабылдағыштың дыбыс зорайтқышының диффузорының тербелісі.

3. Ағаш жапырағының желмен тербелісі.

A) 2 және 3.

B) Тек 2.

C) Тек 1.

D) 1- де, 2- де, 3- те емес.

E) 1 және 2.

8. 4 с ішінде 8 тербеліс жасайтын маятниктің тербеліс жиілігі

A) 8 Гц

B) 4 Гц

C) 32 Гц

D) 2 Гц

E) 0,5 Гц

9. Реттік номері Z элемент ядросының гамма-квантын шығаруы нәтижесінде пайда болған элементтің Менделеев кестесіндегі реттік номері:

A) Z-2.

B) Z.

C) Z+1.

D) Z-1.

E) Z+2.

10. Санақ басынан 10 м қашықтықтағы М нүктесінен оңға қарай 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуіA) х = 3t (м)

B) х = -3t (м)

C) х = 30 + 3t (м)

D) х = 10 - 3t (м)

E) х = 10 + 3t (м)

11. Дененің бөлігі сұйықтық бетінде болса, дене мен сұйық тығыздығының қатынасы

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

12. Массасы 1 кг, жылдамдығы 3 м/с арбашаның кинетикалық энергиясы 2 есе артуы үшін атқарылатын жұмыс

A) 3 Дж.

B) 9 Дж.

C) 36 Дж.

D) 18 Дж.

E) 4,5 Дж.

13. Температурасы 6000К күн атмосферасындағы гелийдің орташа квадраттық жылдамдығы (М (Не)= 4∙10-3 кг/моль, R = 8,31Дж/К∙моль)

A) 7,1∙103 м/с

B) 6,1∙102 м/с

C) 6,1∙103 м/с

D) 7,1∙102 м/с

E) 6,1∙104 м/с

14. Қысымы тұрақты болғанда газдың көлемі 2 есе ұлғайса, газдың температурасы

A) өзгермей қалады.

B) 4 есе артады.

C) 2 есе артады.

D) 2 есе кемиді.

E) 4 есе кемиді.

15. Судың ішінде (e=81) нүктелік заряд (q=10-8 Кл) орналасқан. Осы зарядтан 2,1 м жердегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)

A) 0,25 В/м.

B) 0,55 В/м.

C) 0,35 В/м.

D) 0,45 В/м.

E) 0,05 В/м.

16. q электр заряды потенциалдар айырымы 8 В нүктелер аралығында орын ауыстырғанда электр өрісі күштерінің жұмысы 4 Дж болды.

q зарядының шамасы

A) 0,5 Кл.

B) 2 Кл.

C) 16 Кл.

D) 10 Кл.

E) 32 Кл.

17. Ұзындығы 5 м, кедергісі 20 Ом болатын мыс сымның ауданы

(=1,7∙10-2 Ом∙мм2/м).

A) 0,425∙10-2 мм2.

B) 0,328∙10-2 мм2.

C) 0,304∙10-2 мм2.

D) 0,148∙10-2 мм2.

E) 0,576∙10-2 мм2.

18. Біртекті ортадан вакуммге өткенде электромагниттік толқынның

A) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы кемиді.

B) жиілігі кемиді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы өзгермейді.

C) жиілігі артады, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы өзгермейді.

D) жиілігі кемиді, жылдамдығы өзгермейді, толқын ұзындығы артады.

E) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы артады.

19. Арнайы салыстырмалылық теорияның постулатына сәйкес инерциялық санақ жүйесінде бірдей өтетіні …

A) тек қана механикалық құбылыстар.

B) кез келген физикалық құбылыстар.

C) тек қана оптикалық құбылыстар.

D) тек қана жылулық құбылыстар.

E) тек қана электр құбылыстары.

20. Балалардың бұрамалы автомобилі бір қалыпты қозғала отырып, t уақытта s ара қашықтықты жүріп өтті. Доңғалақтың диаметрі d болса, бұрыштық жылдамдығын және доңғалақ құрсауындағы нүктелердің центрге тартқыш үдеуін табыңдар.

A)

B)

C)

D)

E)

21. Мұз үстінде тұрған бала горизонталь бағытта тас лақтырылғанда артқа қарай 0,3 м жылжыды. Үйкеліс коэффициенті 0,015, ал тас массасы бала массасынан 20 есе аз болса, тастың бастапқы жылдамдығы

A) 12

B) 4

C) 10

D) 6

E) 8

22. Жылу машинасының қыздырғышының температурасы 520 0С, ал суытқыштың температурасы 20 0С. Қыздырғыштан10 7 Дж тең жылу мөлшері алынса, идеал машинаның жұмысы

A) ≈ 63 Дж

B) ≈ 630 кДж

C) ≈ 6300 кДж

D) ≈ 0,63 кДж

E) ≈ 6300 Дж

23. Қыздырғыштың температурасы 527 0С. Қыздырғыштан алынған әрбір кДж энергия есебінен двигатель 450 Дж механикалық жұмыс атқаратын болса, идеал двигательдің ПӘК-і мен суытқыш температурасы

A) 50 %, 300 0С

B) 35 %, 52 0С

C) 65 %, 300 0С

D) 40 %, 127 0С

E) 45 %, 167 0С

24. Индуктивтігі 10 Гн катушка мен әр астарының ауданы S=100 см2, арақашықтығы 0,14 см ауалы жазық конденсатордан тұратын тербелмелі контурдың жиілігі

A) 7500 Гц

B) 9800 Гц

C) 6300 Гц

D) 3300 Гц

E) 2200 Гц

25. Қуаты 100 Вт жарық кµзі 1с ішінде 5· 1020 фотон шыѓарады. Сәуле шыѓарудыњ орташа толқын ±зындыѓы (h = 6,63·10-34Дж·с, с = 3·108м/с)

A) 10 мкм

B) 99 мкм

C) 69 мкм

D) 89 мкм

E) 0,99 мкм

^ ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ


1. Ядросында 26 протоны бар элемент

A) Al

B) Zn

C) Cu

D) Fe

E) Ba

2. Электрон бұлттарының бүркесу аймағы мен атомдар центрі бір түзудің бойында жатса

A) донорлы-акцепторлы

B) -байланыс

C)  және π-байланыс

D) π-байланыс

E) 2 π -байланыс

3. Күшті қышқыл

A) HClO

B) HClO2

C) HClO4

D) HCl

E) HClO3

4. Дейтерий молекуласындағы химиялық байланыс

A) коваленттік полюсті

B) иондық

C) коваленттік полюссіз

D) сутектік

E) металдық

5. Массасы 150 г тығыздығы 1,08 г/см3 күкірт қышқылы ерітіндісінің көлемі

A) 218,5 см3

B) 156,9 см3

C) 121,5 см3

D) 245,8 см3

E) 138,9 см3

6. Металлургияның негізгі мақсаты:

A) тұздар алу

B) металл оксидтерін алу

C) қышқылдар алу

D) негіздер алу

E) таза металдар алу

7. Темір (ІІІ) хлоридімен анықталатын зат

A) C2H4(OH)2

B) C3H5(OH)3

C) C6H5-OH

D) C6H5-NO2

E) CH3-NO2

8. ,,Күміс айна” реакциясын беретін зат:

A) C3H6О

B) H3COH

C) (C6H10O5)n

D) C2H5OH

E) HCOH

9. Полимерлердің геометриялық құрылымы мынадай болады:

A) тек тармақталған

B) сызықты, тармақты, торлы

C) тек торлы

D) тек сызықты

E) зигзаг тәрізді

10. 480 г магний толық жанғанда түзілген магний оксидінің массасы

A) 400 г

B) 800 г

C) 70 г

D) 80 г

E) 40 г

11. Жүйедегі С + 2Cl2 ↔ CCl4 + Q хлордың концентрациясын екі есе арттырғанда, тепе-теңдіктің ығысуы және жылдамдығының өзгеруі

A) оң жаққа, 2 есе артады

B) сол жаққа, 4 есе артады

C) оң жаққа, 2 есе кемиді

D) оң жаққа, 4 есе артады

E) оң жаққа, 4 есе кемиді

12. Өзгерістер тізбегінде CrO  Cr2O3  CrO3

оттек массалық үлестерінің өзгеруі

A) 48%  25%  34%

B) 34%  52%  60%

C) 23,5%  31,6%  48%

D) 48%  31,6%  23,5%

E) 76,5%  68,4%  52%

13. Тұз қышқылын құю арқылы анықтауға болмайтын натрий тұзы

A) Na2S.

B) NaHCO3.

C) Na2SiO3.

D) Na2SO4.

E) Na2CO3.

14. Құрамында 67,2 л (қ.ж.) фтор және 5 г сутек бар қоспаны қопарғанда түзілген фторсутектің көлемі:

A) 112 л

B) 80 л

C) 224 л

D) 160 л

E) 56 л

15. Массалық үлесі 50 %, тығыздығы 1,31 г/мл, көлемі 200 мл ерітіндісіндегі таза азот қышқылының массасы

A) 156 г

B) 131 г

C) 123 г

D) 124 г

E) 145 г

16. Мына газдар берілген: оттегі, азот, көмір қышқыл газы, күкірт оксиді (ІV), аммиак. Берілген газдар ішіндегі кальций гидроксидімен әрекеттесетін қосылыстар саны:

A) 2.

B) 4.

C) 1.

D) 3.

E) 5.

17. Төменде келтірілген заттардың арасында сутектік байланыс түзбейтін зат:

A) Этанол.

B) Этаналь.

C) Этан қышқылы.

D) Бензой қышқылы.

E) Метан қышқылы.

18. 42 г этиленнің толық гидрленуіне қажет сутектің массасы:

A) 1 г

B) 2 г

C) 3 г

D) 4 г

E) 5 г

19. Құрамында 5% қоспасы бар 10 моль метиламин толық тотығуы үшін қажет оттегінің (қ.ж.) көлемі …

A) 178,8 л

B) 478,8 л

C) 378,8 л

D) 578,8 л

E) 278,8 л

20. Мына сызбанұсқа бойынша FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 40 т 98 % күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін (егер шығымы 80 % болса) қажетті пириттің массасы:

A) 40

B) 25

C) 20

D) 30

E) 35

21. Кәдімгі терезе шынысының құрамында 13% натрий оксиді, 11,7% кальций оксиді және 75,3% кремний оксиді бар. Шынының құрамын формуламен көрсетіңіз (оксидтерінің қосылысы түрінде):

A) Na2OCaO6SіO2

B) Na2O2CaO3SіO2

C) Na2O6CaOSіO2

D) 2Na2O2CaO2SіO2

E) 2Na2OCaO2SіO2

22. 14 г темірді 6,4 г күкіртпен балқытып, түзілген өнімді тұз қышқылымен өңдегенде бөлінген газдың (қ.ж.) көлемі

A) 4 л

B) 4,48 л

C) 5,6 л

D) 3,36 л

E) 1,12 л

23. CH4  X  C2H4  C2H5Cl

өзгерістер тізбегіндегі X заты

A) этилен

B) дихлорметан

C) ацетилен

D) хлорметан

E) этан

24. Егер практикалық шығымы 80 % болса, 200 г глюкозадан алынатын сүт қышқылының массасы:

A) 140 г

B) 180 г

C) 170 г

D) 160 г

E) 150 г

25.

A) Эфир.

B) Альдегид.

C) Спирт.

D) Дипептид.

E) Амин қышқылы.

^ ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


БИОЛОГИЯ


1. Тірі ағзалар туралы көп салалы ғылым:

A) Биология.

B) Экология.

C) Бриология.

D) Цитология.

E) Валеология.

2. Микроскоптың көру түтігінің жоғарғы жағында орналасқан

A) Бұранда

B) Айна

C) Окуляр

D) Объектив

E) Линза

3. Суда тіршілік ететін қарапайымдылардың тыныс алуы

A) атмосферадағы азотпен

B) ауадағы CO2-газымен

C) ауадағы оттегімен

D) еріген CO2-мен

E) еріген оттегімен

4. Біржасушалы саңырауқұлақ

A) Көңқұлақ

B) Ақ саңырауқұлақ

C) Терекқұлақ

D) Қайыңқұлақ

E) Ашытқы саңырауқұлағы

5. Ылғалды сүйетін дақыл

A) Арпа

B) Жүгері

C) Бидай

D) Сұлы

E) Күріш

6. Саусақ ұштарының сыртында орналасқан жалпақ мүйізді түзіліс

A) Шаш.

B) Түктер.

C) Тырнақ.

D) Тері.

E) Қылшығы.

7. Атмосфераға су буы, оттегі және көмір қышқыл газы шығарылып тұратын жапырақ жасушалары

A) Өң жасушалары

B) Бағаналы жасушалар

C) Борпылдақ жасушалар

D) Өткізгіш жасушалар

E) Жанаспалы жасушалар

8. Бидай, қарабидай, арпа, сұлы, асбұршақ өну үшін ең төменгі температура:

A) 0-1 градус С.

B) 1-5 градус С.

C) +15 градус С.

D) +10 гоадус С.

E) 0-3 градус С.

9. Ашық қан айналым жүйесі

A) Балықта.

B) Қандауыршада.

C) Тритонда.

D) Шұбалшаңда.

E) Өрмекшіде.

10. Қынадағы фотосинтез үдерісіне қатынасатын ағза

A) Бактерия

B) Сабақ

C) Саңырауқұлақ

D) Жапырақ

E) Балдыр

11. Гидраның регенерациясы

A) жемін аузына апару

B) су түбіндегі затқа бекіну

C) дененің жойылған бөлігінің қалпына келуі

D) қозғалу

E) көбею

12. Құстардың дене температурасы

A) +36,6º С

B) +45º С

C) +41,+43º С

D) +35º С

E) +40º С

13. Қандағы глюкоза тұрақтылығын реттейді

A) инсулин

B) көмірсу

C) май

D) қалқанша бездің гормоны

E) адреналин

14. Үзеңгі, балғашық, төс сүйектері орналасқан

A) сыртқы құлақта

B) ішкі құлақта

C) ортаңғы құлақта

D) жарғақта

E) құлақ қалқанында

15. Кеуде қуысын қозғалысқа келтіретін негізгі бұлшықеттері.

A) Екібасты және балтыр

B) Жалпақ арқа

C) Мойын

D) Шайнау

E) Қабырғааралық

16. Ферменттердің белсенді әсер етуіне қолайлы температура :

A) 37-380С

B) 42-430С

C) 30-310С

D) 40-410С

E) 35-360С

17. Жыныс бездерінің аталық және аналық гаметалардың дамып жетілуінің атауы

A) овогенез

B) гаметогенез

C) сперматогенез

D) онтогенез

E) филогенез

18. Бауырдан бөлінетін сөл.

A) Сілекей.

B) Фермент.

C) Тұз қышқылы.

D) Гормон.

E) Өт.

19. Биосфераны өзгертетін қуатты фактор -

A) Микроорганизмдер.

B) Жануарлар.

C) Табиғат.

D) Өсімдіктер.

E) Адам.

20. Құлқайыр тұқымдасының арқан есіп, қап тоқуға болатын түрі

A) Айдарша, жалбызтікен

B) Қытай раушаны

C) Баобаб, қоза

D) Бұйдакендір, кенеп

E) Шитті мақта

21. Эритроциттердің бұзылуы

A) Бауыр мен көк бауырда

B) Бүйректе

C) Сүйектің қызыл кемігінде

D) Өкпеде

E) Қарында

22. Адам демалуға болатын ауадағы оттегі мөлшері

A) 50 %

B) 21 %

C) 5 %

D) 10 %

E) 40 %

23. ДНҚ-ның молекуласы бір тізбегінде нуклеотидтердің орналасу реті:

А-Т-Ц-Т-Г-А-Ц-Т-Т.Осы тізбекке сәйкес келетін ДНҚ-ның екінші тізбегін анықтаңыз.

A) А-Г-Г-А-Ц-Т-Г-А-А

B) Т-А-Г-А-Ц-Т-Г-А-А

C) Т-А-Г-А-Ц-Т-Г-Ц-Ц

D) Т-А-А-Т-Ц-Т-Г-А-А

E) Т-А-Г-А-Ц-Ц-Т-А-Ц

24. “Мутация” ұғымын қалыптастырған голландиялық ғалым

A) Ч. Дарвин

B) Г. Мендель

C) У. Бэтсон

D) Г. Де Фриз

E) Г. Морган

25. Нағыз “тірі қазба” деп аталатын жануар

A) Піл

B) Кенгуру

C) Қасқыр

D) Гаттерия

E) Крокодил

БИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ГЕОГРАФИЯ


1. Орыс Географиялық қоғамы құрылған қала:

A) Москва

B) Санкт-Петербург

C) Омск

D) Екатеринбург

E) Новосибирск

2. Ұсақ масштабты картаны ажыратыңыз:

A) 1:200.

B) 1:200 000.

C) 1:2 000 000.

D) 1:2 000.

E) 1:20 000.

3. Ең үлкен табиғат кешені

A) Табиғат кешені

B) Географиялық қабық

C) Материктер

D) Дүниежүзілік мұхит

E) Географиялық ендік

4. Қазақстан Республикасының ең оңтүстігінде орналасқан облыс:

A) Жамбыл.

B) Қызылорда.

C) Алматы.

D) Маңғыстау.

E) Оңтүстік Қазақстан.

5. Қазақстандағы ең үлкен көл.

A) Балқаш.

B) Зайсан.

C) Каспий.

D) Арал.

E) Теңіз.

6. Қалпына келетін табиғат ресурсы

A) отын кендері

B) химия кендері

C) металл рудалары

D) геотермальдық энергия

E) су ресурсы

7. Жердің ең орталық өзегін алып жатыр

A) Мантия

B) Ядро

C) Жер қыртысы

D) Литосфера

E) Су

8. Топырағы ең құнарлы табиғат зонасы:

A) экваторлық ормандар

B) дала

C) шөл

D) шөлейт

E) тундра

9. Жер бедерін өзгертетін сыртқы күштерге ... жатады

A) Жер сілкіну

B) Қозғалу

C) Күн сәулесі

D) Қатпарлану

E) Жанартау атқылады

10. ... африканерлер деп атайды

A) Ағылшындарды.

B) Француздықтарды.

C) Нидерландықтарды.

D) Химилерді.

E) Арабтарды.

11. Мұғалжар тауы ... пайдалы қазбаларына бай.

A) Боксит, аппатит.

B) Құрылыс материалдары.

C) Темір, алтын.

D) Никель, хром.

E) Фосфорит, тұз.

12. Қазақстандағы машина жасау кешенінің дамыған салалары:

A) Кеме, станок жасау

B) Автомобиль, ұшақ жасау

C) Бульдозер, вагондар жасау

D) Ауыл шаруашылық машиналарын жасау

E) Автобус, жеңіл машиналар жасау

13. Теміртау зауыты шығаратын өнім

A) Жанармай

B) Резина

C) Шина

D) Синтетикалық каучук

E) Жасанды талшық

14. Еліміз Азия даму банкіне мүше болды

A) 1992 жылы

B) 1993 жылы

C) 1996 жылы

D) 1995 жылы

E) 1994 жылы

15. Мемлекеттік тілі ағылшын және француз тілдері болып саналатын ел:

A) Ұлыбритания.

B) Франция.

C) Үндістан.

D) Қытай.

E) Канада.

16. Парсы шығанағының аса ірі порттарынан жөнелтілетін басты мұнай ағындарының бағыты

A) Батыс Еуропа, Жапония

B) Франция, Италия

C) Германия, Англия

D) Афика Азия

E) Канада, Австрия

17. Курск, Балаков, Ленинград – Ресейдің ... .

A) газ өндіретін басты орталықтары

B) ең қуатты СЭС- тері

C) ең ірі АЭС- тері

D) мұнай- химия орталықтары

E) қара металлургия орталықтары

18. Мұнайды өндіру және сыртқа сату қызметін ұйымдастыратын ұйым

A) БҰҰ

B) НАТО

C) АСЕАН

D) МАГАТЭ

E) ОПЕК

19. Батыс Африканың басты пайдалы қазбалары:

A) боксит кені

B) темір рудасы

C) фосфорит

D) мұнай, газ

E) мырыш, мыс кендері

20. Субарктикалық ендіктен Антарктидаға дейін созылып жатқан, экваторға таяғанда ені тарылып келген мұхит

A) Гвинея шығанағы

B) Тынық мұхит

C) Солтүстік мұзды мұхит

D) Үнді мұхиты

E) Атлант мұхиты

21. И.В. Мушкетовтың еңбегі:

A) «Арал теңізі»

B) «Жоңғария очерктері»

C) «Түркістан»

D) «Үлкен Алтай»

E) «Орталық Азия»

22. Сарыарқа мен Мұғалжар аралығына орналасқан үстірт

A) Орал алды

B) Торғай

C) Балқаш маңы құмдары

D) Бетпақдала

E) Жем

23. Марқакөл қорығының эндемик-балығы.

A) Табан балық.

B) Шабақ.

C) Мөңке.

D) Сазан.

E) Алабұға.

24. Орталық экономикалық ауданда түсті металлургияның даму себебі:

A) Отын-энергетика базасы жақсы дамыған.

B) Түсті металлургия дамымаған.

C) Кен шахта машинасы шығарылады.

D) Шығыс Қазақстан көршілес жағдайы.

E) Түсті металдардың кен қоры мол.

25. Ең ірі агломерация:

A) Гавана.

B) Дели.

C) Буэнос-Айрес.

D) Рио-де-Жанейро.

E) Мехико.

ГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ


1. Ежелгі Грекиядағы демостар – ол…

A) Әскерлер.

B) Шонжарлар.

C) Ақсақалдар.

D) Ақсүйектер.

E) Қарапайым халық.

2. Ерте орта ғасырда ең жоғарғы баспалдақта тұрған басты феодал:

A) Король

B) Барон

C) Маркиз

D) Герцог

E) Граф

3. ХІІ ғ. Еуропада студенттер мен оқытушылардың одағы:

A) деканат

B) академия

C) факультет

D) ректорат

E) университет

4. «Аспан денелерінің айналысы» атты кітаптың авторы:

A) Леонардо да Винчи.

B) Н.Коперник.

C) М.Лютер.

D) Микеланджело.

E) Галилео Галилей.

5. XVII ғасырдағы ағылшын буржуазиялық революциясының көрнекті қайраткері:

A) Прайд.

B) Джон Лильберн.

C) Оливер Кромвель.

D) I Карл.

E) Вильгельм Оранский.

6. ХХ ғасырдың екінші жартыcында АҚШ-тың сыртқы саясатына үнемі қолдау көрсетіп келген Еуропа елі:

A) Ұлыбритания.

B) Франция.

C) Швеция.

D) Швейцария.

E) Германия.

7. Ассирия державасы өмір сүруін тоқтатты:

A) б.з.д. XVII ғ. басы.

B) б.з.д. V ғ.

C) б.з.д. X ғ.

D) б.з.д VII ғ.

E) б.з.д.VI ғ.

8. Ресейде «Юрий күні» енгізілген жыл:

A) 1495 ж.

B) 1496 ж.

C) 1499 ж.

D) 1498 ж.

E) 1497 ж.

9. 1517 жылы папаның индульгенция саудасына бірінші қарсы шыққан профессор:

A) Ян Гус.

B) Томас Мюнцер.

C) Мартин Лютер.

D) Игнатий Лойола.

E) Жан Кальвин.

10. 1791 ж. Гаити аралындағы құлдар көтерілісінің басшысы:

A) Хуан Мануэль

B) Франсуа Доменик Туссен

C) Мигель Идальго

D) Хосе Сан-Мартин

E) Симон Боливар

11. 1919 жылы сәуірде Венгрия Кеңес Республикасына интервенция жасаған елдер:

A) Румыния мен Польша

B) Германия мен Чехословакия

C) Югославия мен Румыния

D) Румыния мен Чехословакия

E) Польша мен Германия

12. Франциядағы «Патриот жастар» лигасы құрылды:

A) 1921 жылы

B) 1923 жылы

C) 1920 жылы

D) 1924 жылы

E) 1922 жылы

13. ХХ ғ. басында Германияның экономикасын қалпына келтіруге негіз болған АҚШ-тың стратегиялық жоспары:

A) Маршалл жоспары

B) Керзон талабы

C) Трумен жоспары

D) Дауэс жоспары

E) Челлесфорд реформасы

14. Қытайдағы 1919 жылы «4 мамыр қозғалысының» сипаты:

A) ұлт-азаттық

B) антиимпериалистік

C) антифеодалдық

D) буржуазиялық

E) социалистік

15. Риббентроп-Молотов пактісіне қол қойылған жыл:

A) 1932 ж.

B) 1938 ж.

C) 1934 ж.

D) 1933 ж.

E) 1939 ж.

16. Испанияда демократияландыру қозғалысы басталды:

A) 1981 ж.

B) 1978 ж.

C) 1975 ж.

D) 1980 ж.

E) 1979 ж.

17. 1984 жылы сайлауда жеңіске жеткен Никарагуа басшысы:

A) Д.Ортега

B) Э.Че Гевара

C) С.Альенде

D) А.Пиночет

E) Ф.Кастро

18. АҚШ-тың Солтүстік Вьетнамға қарсы агрессиясы басталған жыл:

A) 1970 ж.

B) 1973 ж.

C) 1960 ж.

D) 1974 ж.

E) 1965 ж.

19. Черчилль мен Сталиннің құпия келісіміне орай Шығыс Еуропаны өз ықпалында ұстаған ел:

A) Англия

B) АҚШ

C) КСРО

D) Қытай

E) Үндістан

20. Ежелгі Египеттегі миф:

A) «Гильгамеш туралы дастан»

B) «Ваал және Алийян» туралы миф

C) «Антигона» драмасы

D) «Осирис пен Исида» туралы миф

E) «Энеида» поэмасы

21. 1787 ж. АҚШ Конституциясының толығымен демократиялық сипатта болмау себебі:

A) Дворяндық титулдар мен майораттардың қалуы

B) Ірі латифундиялардың сақталуы

C) Штаттарға өзін-өзі басқару құқығына тыйым салу

D) Заң шығару билігінің олигархтар қолында болуы

E) Қара түстілерді құлдыққа алудың заңдастырылуы

22. XVIII ғасырда Моғол үстемдігіне қарсы көтерілістің көсемі:

A) Бабыр

B) Маратха

C) Махатма

D) Шиваджи

E) Тилак

23. 1814 ж. тұңғыш рет Еуропа мемлекеттері Еуропаның құрылымы жөніндегі мәселені талқылады:

A) Лондон жиынында

B) Париж конференциясында

C) Вена конгресінде

D) франкфурт бітім шартында

E) Женева келісімінде

24. 1828-1829 жж. орыс-түрік соғысынан кейін өзін-өзі басқару құқығына ие болған ұлыстар:

A) Алжир, Тунис

B) Молдавия, Валахия

C) Румыния, Болгария

D) Черногория, Македония

E) Грекия, Сербия, Дунай

25. И. Ньютонның дүниежүзілік тартылыс заңын тұжырымдаған ең басты еңбегі:

A) «Жаңа Атлантида».

B) «Табиғат философиясының математикалық принциптері».

C) «Әлемнің басты жүйелері туралы диалог».

D) «Жаңарған химияның әкесі».

E) «Өзгермелі шамалар».

^ ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ


1. Ахмет Иасауидің «Даналық кітабын» тақырыбы жағынан неше топқа бөлуге болатындығын табыңыз.

A) 2.

B) 5.

C) 3.

D) 4.

E) 1.

2. Абайдыњ бес асыл іс, бес д±шпан жайлы айтқан µлењін белгілеңіз.

A) «Бойы б±лѓањ».

B) «Кµзімніњ қарасы».

C) «Интернатта оқып ж‰р».

D) «Қыс».

E) «Ѓылым таппай мақтанба».

3. Жамбылдың өз баласына арнаған өлеңін табыңыз.

A) “Өмір жыры”.

B) “Ақынға”.

C) “Алғадай туралы әрбір ой”.

D) “Ленинградтық өренім”.

E) “Шағым”.

4. «Түркістан солай туған», «Индия очерктері» және «Өскен өркен» шығармаларының авторын табыңыз.

A) Ғ.Мүсірепов.

B) Ә.Әбішев.

C) М.Әуезов.

D) Ә.Әлімжанов.

E) З.Қабдолов.

5. С.Мұқановтың күріш егу, жер суландыру тақырыбын арқау еткен шығармасын көрсетіңіз.

A) «Ақ аю».

B) «Сырдария».

C) «Есею жылдары».

D) «Өмір мектебі».

E) «Ариадна жібі».

6. Шығарманың кейіпкері деген ұғымға лайық анықтаманы белгілеңіз.

A) Шығармадағы адамдардың мінез-құлқы, сырт пішіні.

B) Өмірде сирек кездесетін, тіпті мүлде кездеспейтін

образдар.

C) Жансыз табиғаттың кәдімгі тірі адамға айналуы.

D) Міндетті түрде өмірде болған адамдар.

E) Шығармадағы адамдардың көркем бейнесі.

7. Ер Төстіктің тұлпарын табыңыз.

A) Керкөжек.

B) Тайбурыл.

C) Шалқұйрық.

D) Құлагер.

E) Тарлан.

8. ’’Қозы Көрпеш - Баян сұлу’’ жырын жазып алып, осы тақырыпта поэма жазуды жоспарлаған орыс ақыны кім екенін анықтаңыз.

A) Лермонтов.

B) Некрасов.

C) Блок.

D) Пушкин.

E) Фет.

9. Ғылымым жұрттан асты деп,

Кеңессіз сөз бастама,- деген ғибратты сөз Асан қайғының қай шығармасынан алынғанын белгілеңіз.

A) Еділ бол да, Жайық бол.

B) Қырында киік жайлаған.

C) Айналасын жер тұтқан.

D) Есті көрсең кем деме.

E) Көлде жүрген қоңыр қаз.

10. С.Торайғыровтың өзін бай баласы Жақыппен салыстырып, ескі өмірден безінетін кейіпкері бар туындысын табыңыз.

A) «Қамар сұлу».

B) «Кім жазықты».

C) «Кедей».

D) «Адасқан өмір».

E) «Қазақ қызы».

11. Абай арабтың классикалық шығармасы «Мың бір түн» ертегісінен жазған поэмасын анықтаңыз.

A) «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы».

B) «Ескендір» поэмасы.

C) «Масғұт» ертегісі.

D) «Әзім әңгімесі».

E) «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа».

12. ^ Жігіттің шешендігін дауда сына,

Жігітті батырсынған жауда сына.

Бұл нақылға айналған жолдардың авторын көрсетіңіз.

A) Жаяу Мұса.

B) Ақан сері.

C) Ш.Құдайбердиев.

D) С.Торайғыров.

E) С.Дөнентаев.

13. М.Жұмабаевтың «Тоқсанның тобы» қандай шығарма екенін белгілеңіз.

A) Мағжанға пәле жапқан шығарма.

B) Көркемдігі нашар туындысы.

C) Мағжанның ең соңғы туындысы.

D) Аяқталмай қалған шығармасы.

E) Ең көркем поэмасы.

14. С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» романы қалай аяқталатынын табыңыз.

A) Сәкеннің Дүйсенбі деген жалған атпен түрмеден қашуымен.

B) Бетпақдаланың табиғатын суреттеумен.

C) Сәкеннің Әулиеатаға келіп, Шуда Кеңес өкіметін орнату әрекеттерімен.

D) Шу өңірінің тарихын суреттеумен.

E) Ән-күй аңыздарын берумен.

15. Ұлы Отан соғысында каһармандықпен қаза болған талантты ақынның ерлігіне арналған поэманы табыңыз.

A) “Ер туралы жыр”.

B) “Кавказға”.

C) “Өлім мен өмір белдесті”.

D) “Жаралы партизан жырлары”.

E) “Ақын өлімі туралы аңыз”.

16. Ғ.Мүсірепов әңгімесін табыңыз.

A) «Әнші».

B) «Көксерек».

C) «Саятшы Ораз».

D) «Жусан иісі».

E) «Ананың анасы».

17. ^ Кәрі Каспий қара көк көзін ашты,

Жылы сөзбен Терекке амандасты (Абай – Лермонтов),-деген жыр жолдарында ақын қолданған құбылтудың түрін табыңыз.

A) Кейіптеу

B) Әсірелеу (гипербола)

C) Ауыстыру (метафора)

D) Алмастыру (метонимия)

E) Кішірейту (литота)

18. М.Мақатаев шығармасын табыңыз.

A) «Мен - қазақпын».

B) «Ана».

C) «Адамдық іс».

D) «Ақжайлау мен Сандықтас».

E) «Аққулар ұйықтағанда».

19. Ж.Молдағалиевтің ел өміріндегі өзгерістерді ескі дәуір суреттерімен салыстыра отырып суреттеген өлеңін көрсетіңіз.

A) «Қанат туралы толғау».

B) «Әлия».

C) «Аққу».

D) «Бәйге».

E) «Ер қабірі».

20. «Біздің заманымыз – жазу заманы, жазумен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман» деген ойдың иесін табыңыз.

A) А.Байтұрсынұлы

B) Ж.Аймауытов

C) С. Сейфуллин

D) Ш.Құдайбердіұлы

E) М.Дулатов

21. І.Жансүгіровтің ²Күйші² поэмасын қандай топқа жатқызуға болатынын белгілеңіз.

A) Эпикалық поэма.

B) Лирикалық поэма.

C) Эпико-лирикалық поэма.

D) Эпико-психологиялық поэма.

E) Психологиялық поэма.

22. Б.Майлиннің «Майдан» пьесасы туралы «... колхоздастыру дәуіріндегі күрестің, таластың барлық жықпылы күнделікті сағат сайын, минут сайын соғуы, әрбір ентіккен демі анық көрсетілген» деген пікірді айтқан адамды табыңыз.

A) Ғ.Мұстафин.

B) С.Ерубаев.

C) Ғ.Мүсірепов.

D) М.Әуезов.

E) С.Қирабаев.

23. Мұхтар Әуезов әкесі қайтыс болған соң кімнің тәрбиесінде болғанын табыңыз.

A) Нағашысы.

B) Анасы.

C) Әжесі.

D) Немере ағасы Қасымбек.

E) Аталас туысы.

24. Ғабиден Мұстафиннің тұңғыш шығармасын анықтаңыз.

A) «Керуен».

B) «Сәрсен мен Боқаш».

C) «Күлмеген адам».

D) «Құлаған құз».

E) «Тұтқын».

25. Шерхан Мұртазаның туған жерін табыңыз.

A) Семей облысы, Аягөз ауданы.

B) Алматы облысының Нарынқол ауданында.

C) Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы.

D) Жамбыл облысының Жуалы ауданында.

E) Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы.

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ


1. Орфографияѓа назар аудара отырып, аѓылшын сµзін табыњыз.

Кµпір

A) brigde.

B) briegd.

C) bridge.

D) briedg.

E) bredgi.

2. Артық сөзді көрсетіңіз

A) apples

B) bananas

C) oranges

D) pears

E) potatoes

3. Тиісті артикльді қойыңыз.

The highest building in our city is … Kazakhstan Hotel.

A) On.

B) A.

C) An.

D) - .

E) The.

4. Етістіктен жасалған зат есімді табыңыз:

A) Harm

B) Health

C) Decision

D) Care

E) Help

5. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.

What ... wrong with you?

A) Are.

B) Am.

C) Been.

D) Be.

E) Is.

6. Қажетті сөзді көрсетіңіз.

... іs a good fіlm on TV tonіght.

A) Theіr.

B) They're.

C) She.

D) He.

E) There.

7. Берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді көрсетіңіз.

Narrow.

A) small.

B) tall.

C) new.

D) wіde.

E) wіse.

8. Дұрыс предлогты таңдаңыз:

I would take . . . my jacket if I felt hot.

A) on

B) in

C) up

D) down

E) off

9. Үстеуді табыңыз

A) catch

B) excursion

C) soon

D) own

E) heavy

10. Реттік сан есім:

A) Twelve.

B) Twelfth.

C) Twelvth.

D) Twelveth

E) Twenty.

11. Сөйлемге сын есімнің дұрыс түрін қойыңыз:

She did the work … of all .

A) badly

B) worse

C) the worst

D) worst

E) most badly

12. ²You² жіктеу есімдігі қай өздік есімдігіне сәйкес келеді:

A) Myself.

B) Yours.

C) Your.

D) Ours.

E) Yourself.

13. Жекеше түрдегі тұрған зат есімді табыңыз.

A) child

B) boys

C) mice

D) eyes

E) geese

14. Зат есімнің жекеше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:

A) Bees’

B) Bachelors’

C) Baby’s

D) Bedrooms’

E) Bakers’

15. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:

I … never … the Queen .

A) Am / seen.

B) Do / see.

C) Didn’t / see.

D) Have / seen.

E) Don’t / see.

16. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:

Nick … dance. He’s never learned.

A) May.

B) Hasn’t.

C) Needn’t.

D) Can’t.

E) Isn’t to.

17. Сұраулы сөйлемнің дұрыс вариантын табыңыз.

A) What are they sitting?

B) When are they sitting?

C) Whose are they sitting?

D) Who are they sitting?

E) Where are they sitting?

18. Дұрыс есімше таңдаңыз:

... children

A) Is played.

B) Playing.

C) Had played.

D) Playfulled.

E) Playeding.

19. Сөйлемді толықтырыңыз.

At…the British celebrate the idea of the new birth by giving each other chocolate eggs.

A) Christmas.

B) Ireland.

C) Easter.

D) Pancake Day.

E) August Bank Holiday.

20. Сәйкес келетін сөзді табыңыз: a tube of…

A) milk

B) oil

C) toothpaste

D) water

E) juice

21. Сәйкес есімдікті таңдаңыз

This morning I met Diana,…I hadn’t seen for ages.

A) when

B) what

C) whom

D) whose

E) who

22. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз:

He said : “I think he has known it.”

A) He said he thinks he has known it.

B) He said he thinks he had known it.

C) He said he thought he has known it.

D) He said he thought he had known it.

E) He said he thought he knew it.

23. Дұрыс құрылған сөйлемді табыңыз.

A) Іf І promіse not to step on your toes you wіll dance wіth me?

B) Wіll you promіse to step on your toes іf І not dance wіth me?

C) Wіll you promіse not dance wіth me іf І step on to your toes?

D) Wіll you dance wіth me іf І promіse not step on to your toes?

E) Wіll you dance wіth me іf І promіse not to step on your toes?

24. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:

Олардың мені үйлеріне шақырғаны ұнады.

A) I am liked invited to their house.

B) I like being inviting to their house.

C) It is like me inviting to their house.

D) I like inviting to their house.

E) I like being invited to their house.

25. Мәтінді оқып тапсырманы орындаңыз.

There was a tіme when the people of Greece were not unіted

but іnstead there were several states each of whіch had іts own

ruler.

Some of the people іn the southern part of the country were

called Spartans and they were famous for theіr sіmple habіts and

theіr bravery.

The name of the land was Laconіa, so they were sometіmes

called Lacons. Theіr rule was to speak brіefly and never use more

words than were needed. From that tіme a short answer as a Lacon

would gіve we call a laconіc answer.

Сөйлемді мәтіннің мағынасына сай аяқтаңыз.

Spartans were famous for...

A) theіr lazіness.

B) beautіful daughters.

C) good teeth.

D) theіr bravery.

E) bad taste.

^ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ
1   2   3Похожие:

105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon104 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon101 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon1113 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon1111 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon1114 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011

105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon7001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз! icon7002 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы