Вариант-004 казахский язык icon

Вариант-004 казахский языкНазваниеВариант-004 казахский язык
страница1/4
Дата конвертации01.10.2014
Размер0.81 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4


Вариант-004

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК


1. «Жәрдем» сөзінің синонимін анықтаңыз.

A) Күрес.

B) Жаңалық.

C) Мінез.

D) Дәстүр.

E) Көмек.

2. Мақалда кездеспейтін буын түрін анықтаңыз.

Жақсы сөз –жарым ырыс.

A) Бітеу

B) Ауыспалы

C) Ашық

D) Тұйық

E) Жай

3. Түбір сөздер қатарын табыңыз.

A) Тапқырлық, аспан, ол.

B) Өсиет, байлық, ойын.

C) Дос, сабақ, ақын.

D) Отан, ерлік, отыр.

E) Қар, күрек, оқушы.

4. Жіктеу есімдіктері бар қатарды анықтаңыз.

A) Ешкім, ешқайда, ештеңе.

B) Кім? Неше? Қалай?

C) Анау, сол, бұл.

D) Бәрі, түгел, барлық.

E) Біз, сен, олар.

5. Атаулы сөйлемді табыңыз.

A) Ойсыз отыр.

B) Орындықта отыр.

C) Күз. Саябақ іші.

D) Ойланып отыр.

E) Үнсіз отыр.

6. Әжелерді, аналарды, апа-қарындасты құттықтайтын халықаралық мерекені табыңыз.

A) Халықаралық әйелдер күні.

B) Наурыз мерекесі.

C) Тәуелсіздік күні.

D) Білім күні.

E) Мұғалімдер күні.

7. Тура мағынасында қолданылып тұрған сөзді көрсетіңіз.

A) Қоңыр жел.

B) Қоңыр күз.

C) Қоңыр салқын.

D) Қоңыр жіп.

E) Қоңыр дауыс.

8. Сөздің басында қолданылмайтын қазақ әрпін белгілеңіз.

A) Ғ

B) Ө

C) Қ

D) Ң

E) І

9. Бірыңғай үнді дауыссыз дыбыс қатысқан сөзді табыңыз.

A) Арман.

B) Тұтқа.

C) Балдырған.

D) Тасымал.

E) Қасқыр.

10. Ұяң дауыссыздарды табыңыз.

A) р, м, л.

B) ж, г, б.

C) с, т, к.

D) л, қ, х.

E) ч, щ, ц.

11. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны табыңыз.

A) -мен, -бен, -пен.

B) -ға, -ге, -қа, -ке.

C) -дың, -дің, -тың, -нікі.

D) -ны, -ні, -ды, -ді.

E) -дар, -дер, -тар, -тер.

12. Жұрнақ жалғанған сөзді табыңыз.

A) Жұмысшы.

B) Жұмысқа.

C) Жұмысын.

D) Жұмыс.

E) Жұмыста.

13. Қазақ тіліндегі жалғау түрін анықтаңыз.

A) 5.

B) 3.

C) 2.

D) 4.

E) 6.

14. Жуан дауысты сан есімді табыңыз.

A) Үш.

B) Жеті.

C) Жүз.

D) Тоғыз.

E) Екі.

15. ІІІ жақта тұрған етістікті табыңыз.

A) Көреміз.

B) Көргенсің.

C) Көр.

D) Көрсем.

E) Көрді.

16. Барыс септігіндегі сөзбен тіркесетін септеулік шылауды табыңыз.

A) Дейін.

B) Өйткені.

C) Сондықтан.

D) Тұрсын.

E) Бірде.

17. Іс-әрекеттің иесін білдіретін сөйлем мүшесі қалай аталатынын белгілеңіз.

A) Толықтауыш.

B) Баяндауыш.

C) Бастауыш.

D) Пысықтауыш.

E) Анықтауыш.

18. Сабақтас құрмалас сөйлем түрлерін анықтаңыз.

A) Шартты, мезгіл, мақсат, қимыл-сын.

B) Талғаулы, мақсат, ыңғайлас.

C) Қарсылықты, себеп-салдар, талғаулы.

D) Себеп-салдар, қарсылықты, талғаулы.

E) Ыңғайлас, кезектес, себеп-салдар.

19. Одағайдың тыныс белгілері дұрыс қойылған сөйлемді аңықтаңыз.

A) Апырмай мына бөрік сізге, керемет жарасып тұр.

B) Апырмай: мына бөрік сізге керемет жарасып тұр.

C) Апырмай мына бөрік сізге керемет жарасып тұр.

D) Апырмай мына бөрік сізге, керемет, жарасып тұр.

E) Апырмай, мына бөрік сізге керемет жарасып тұр.

20. Сөйлемде асты сызылған сөздің антонимдік жұбын көрсетіңіз.

Ұшақтың ұшуына ешқандай жағдай болмады.

A) Қалықтау.

B) Жету.

C) Келу.

D) Бару.

E) Қону.

21. Есім сөздерден жасалған қатыстық сын есімді белгілеңіз.

A) Басыңқы, бағыныңқы

B) Қымбат, арзан

C) Балалы, базарлы

D) Былтырғы, биылғы

E) Ащылау, көкшіл

22. Қалау райының ІІІ жағында тұрған етістікті табыңыз.

A) Барғым келеді.

B) Барғысы келеді.

C) Барғым келді.

D) Барғыңыз келеді.

E) Барғың келеді.

23. Қыстырма сөздердің анықтамасын көрсетіңіз.

A) Заттың түсін білдіреді.

B) Заттың атын білдіреді.

C) Сөйлемдегі ойға, оның айтылу тәсіліне айтушының көзқарасын білдіреді.

D) Ойдың кімнен шыққанын білдіреді.

E) Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіреді.

24. Орхон-Енисей жазуын зерттеген ғалымды анықтаңыз.

A) В.В. Радлов.

B) А. Байтұрсынов.

C) Н.Т. Сауранбаев.

D) В.В. Бартольд.

E) Ш. Уәлиханов.

25. Қазақ отбасында немеренің баласын қалай атайтынын белгілеңіз.

A) Жиен.

B) Нағашы.

C) Шөбере.

D) Ағайын.

E) Немере.

^ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ЗАВЕРШЕН


РУССКИЙ ЯЗЫК


1. В словах к…лючий, пор…девший, ум…рающий, раздв…гать, землетр…сение пропущены буквы

A) а, и, и, и, я

B) а, е, е, и, я

C) о, е, и, и, я

D) о, е, е, е, е

E) о, е, и, е, и

2. Слово с буквой о после ь (мягкого знака):

A) жить…

B) бь…м

C) гиль…тина

D) ружь…

E) курь…зный

3. Слово с приставкой при-

A) пр…лив

B) пр…лестный

C) пр…восходный

D) пр…рвать

E) пр…восходить

4. Укажите слово с пропущенной буквой о

A) деш...вка

B) пш...нка

C) ж...ны

D) лиш...н

E) этаж...м

5. Деепричастие имеет морфологические признаки:

A) наречия и прилагательного

B) глагола и местоимения

C) наречия и существительного

D) наречия и глагола

E) существительного и глагола

6. Жанры публицистического стиля

A) диссертация, учебное пособие, энциклопедия

B) репортаж, очерк, фельетон

C) резолюция, протокол, ходатайство

D) роман, повесть, рассказ

E) поэма, интервью, статья

7. Слова, образованные приставочно-суффиксальным способом:

A) подрумяниваться, предобренький, прежалобно

B) поддержать, приехавший, засмеявшийся

C) сделав, подыграв, выстроив

D) преломление, наполняться, нарезной

E) нарукавник, подснежник, подстаканник

8. Укажите слова-паронимы

A) метель - пурга

B) горячий - знойный

C) континент - контингент

D) скучный - тоскливый

E) горячий - холодный

9. Стилистически нейтральное слово синонимического ряда: башка, крыша, голова, котелок, черепок

A) голова

B) котелок

C) черепок

D) башка

E) крыша

10. Укажите существительные, имеющие форму только единственного числа.

A) Детвора, железо, свежесть, косьба, бремя.

B) Брюки, весы, опилки, сласти, будни.

C) Носилки, счеты, хлопья, сухофрукты, всходы.

D) Дебаты, кусачки, отруби, заморозки, Холмогоры.

E) Сокольники, выборы, каникулы, сумерки, Афины.

11. -Н- пишется в прилагательных

A) орга...ый концерт, нутря...ое сало

B) була…ый конь, пря…ый аромат

C) нефтя...ая скважина, деревя...ый дом

D) чека...ая поступь, слюдя...ая прокладка

E) крупя...ые изделия, оловя...ый солдатик

12. Правильно написаны числительные:

A) семьюстами тысячами, с тремя тысячами страницами

B) к полутора дням, в сорок километрах

C) четверых солдат, для девяносто шести человек

D) с обоими подругами, девяти-десяти лет

E) в сто из тысячи, на восемнадцати камнях

13. ^ Ох, и трудная эта работа: из болота тащить бегемота.

Междометие в этом предложении выражает

A) досаду

B) восхищение

C) горе

D) побуждение к действию

E) удивление

14. Мужчина с худощавым лицом поднялся на трибуну. Подчёркнутое словосочетание в данном предложении является

A) определением

B) подлежащим

C) дополнением

D) обстоятельством

E) сказуемым

15. Укажите предложение с обособленным обстоятельством.

A) Постоянно застёгнутый на все пуговицы, он представлял собой особый тип градоначальника.

B) Он, раб, несёт своё рабство с величайшим удовольствием.

C) Нагруженная охапкой дров, она вошла и громко выронила их у печки.

D) Он лежал, вольно откинув голову.

E) Ни к кому он не ходил в гости, ни с кем не знакомился.

16. Сложносочиненное предложение с разделительным союзом (знаки не расставлены):

A) Он снискал признание у публики и товарищи по актёрскому цеху уважали его.

B) Моих родителей связывало чувство глубокой взаимной привязанности и я рос как обычно говорят в благополучной семье.

C) Грамоте тётя Маня научилась поздно и она очень любила писать письма.

D) Мы играли с ним в шашки или же он играл с ней на рояле в четыре руки.

E) Володя никогда не раскрывал мне секреты приятелей но эти сцены он демонстрировал в лицах.

17. Вид обстоятельственного придаточного предложения в составе сложноподчиненного

^ Как ни крепился Чичиков духом, однако похудел и даже позеленел во время таких невзгод.

A) образа действия

B) уступки

C) причины

D) условия

E) сравнения

18. Тире надо поставить в предложении

A) Было ясно (?) Котик дурачилась.

B) Горели ряды костров (?) из них во все стороны торчали чёрные головни.

C) И сам иногда подумает о себе (?) складно выходит.

D) Сад этот вроде общественного (?) входи и играй хоть целый день.

E) Лето припасает (?) зима поедает.

19. Укажите предложение с пропущенным знаком препинания при сочетании союзов.

A) Я понял, что если не пойти по пути наименьшего сопротивления, то добиться можно много.

B) Он рассчитывал, что если бомбы взорвутся, то они его не зацепят осколками.

C) На поворотах нарты бросало, и чтобы они не разбились о камни, я отталкивался ногами.

D) Я подумал, что если сию минуту не переспорю старика, то трудно будет освободиться от его опеки.

E) Старик предупредил, что если погода не улучшится, то об охоте нечего и думать.

20. Правильный вариант написания местоимений в предложениях

A) Жизнь наша есть нечто иное, как стремление вперед.

B) Ни кто другой не смог бы увидеть мальчика.

C) Ничто иное не ранит так, как ранит стыд.

D) Это было нечто иное, как разорвавшаяся мина.

E) Ни что другое, кроме поэзии, её не интересовало.

21. Глагол, спрягающийся особо, есть в предложении

A) Он не видит опасности.

B) Этого, братец мой, никогда не забыть.

C) А над лугами ветер гонит свинцовые тучи.

D) Он засмеётся – все хохочут, нахмурит брови – все молчат.

E) Надеюсь, удастся скрыться вовремя вон под тем дубом.

22. Раздельно с не пишутся причастия

A) (не)образованный, (не)выражен

B) весьма (не)органично, (не)причесанный

C) еще (не)определившийся, (не)прибранный

D) ничуть (не)изысканный, (не)навидящий

E) (не)выполнено, далеко (не)отдаленный

23. Наречия, которые пишутся через дефис:

A) (в)расплох, (в)первой, (в)потемках.

B) одеться (по)домашнему, радоваться (по)ребячьи, мечтать (по)прежнему.

C) (по)двое, (по)совести, (по)напрасну.

D) (по)полудни, (в)пятеро, (по)старинке.

E) (в)двое, (в)попыхах, (в)бегах.

24. Укажите предложение с однородными определениями.

A) Красивая борзая собака вбежала в комнату.

B) Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России.

C) Темная мягкая ночь глядела в комнату со своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного чистого воздуха.

D) Раз она где-то за границей встретила молодого шведа с честными голубыми глазами.

E) Красиво чернели в нежной зелени еще низких яровых хлебов грачи.

25. ^ Одним словом, общение с детьми развивает в человеке многие добрые свойства.

Значение вводного словосочетания

A) источник высказывания

B) оценка стиля высказывания

C) способ оформления мысли

D) уверенность

E) различные чувства

^ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК

ЗАВЕРШЕН
  1   2   3   4Похожие:

Вариант-004 казахский язык iconВариант 012 Фамилия Имя Область Район Школа Класс 2011
...
Вариант-004 казахский язык iconВариант 013 Фамилия Имя Область Район Школа Класс 2011
...
Вариант-004 казахский язык iconВариант 201 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-004 казахский язык iconВариант 203 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-004 казахский язык iconВариант 204 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-004 казахский язык iconВариант 205 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-004 казахский язык iconВариант 202 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-004 казахский язык iconВариант-003 казахский язык

Вариант-004 казахский язык iconВариант-005 казахский язык

Вариант-004 казахский язык iconВариант-002 казахский язык

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы