Вариант-001 казахский язык icon

Вариант-001 казахский языкНазваниеВариант-001 казахский язык
страница1/6
Дата конвертации01.10.2014
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6


Вариант-001
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК


1. Мақалдың жалғасын табыңыз.

Жеті жұрттың тілін біл,

Жеті түрлі .... .....

A) құрмет біл.

B) тіл біл.

C) ізет біл.

D) білім біл.

E) тәрбие біл.

2. Тек дауысты дыбыстар қатарын көрсетіңіз.

A) қ, т, с.

B) а, б, л.

C) р, м, н.

D) е, ж, ң.

E) а, ү, е.

3. Буынға дұрыс бөлініп тұрған сөзді табыңыз.

A) А-лыс-тан.

B) Көрс-ет.

C) Бас-па-сөзд-ен.

D) Ыст-ық.

E) Ша-ппа-шот.

4. Буын үндестігіне сәйкес жазылған сөздер тізбегін белгілеңіз.

A) Көшелар, балалер

B) Кітаптер, бөлмелар

C) Сазгерлар, өнерпаздер

D) Дәптерлар, күнделіктар

E) Суреттер, альбомдар

5. Дара бастауышы бар сөйлемді табыңыз.

A) Қазақ халқы егемендік алды.

B) Еңбек еткен ер атанар.

C) Ертең құрылыс жұмысы басталады.

D) Үй іші жым-жырт болды.

E) Біз бірлікті ойлаймыз.

6. Төл сөзді табыңыз.

A) Жоғары шығуын өтінді.

B) Қоян – қорқақ аң.

C) Дайындалғанын айтты.

D) – Жоғары шығыңыз! – деді.

E) Түсте демалғым келеді.

7. Сөйлемдегі түбір тұлғадағы зат есімнің синонимін анықтаңыз.

^ Жүректе ұйытқып шыққан қуаныш бар.

A) Шаттық.

B) Қапалану.

C) Сыйлық.

D) Өкініш.

E) Реніш.

8. Қатаң дыбыстары бар сөздерді табыңыз.

A) Егемен.

B) Жалау.

C) Қатық.

D) Рәміз.

E) Наурыз.

9. Табыс септігіндегі өздік есімдігін табыңыз.

A) Өзің.

B) Өзі.

C) Өзін.

D) Өзім.

E) Өзіне.

10. Негізгі түбірден жасалған сөздер қатарын анықтаңыз.

A) Жинаушы, ақылшы, айтушы.

B) Бас, өнер, сурет, ән.

C) Көру, алу, айту.

D) Көмекші, аспаз, оқушы.

E) Айлық, ілгіш, білгіш.

11. Жұрнағы бар сөзді анықтаңыз.

A) Елім.

B) Еліміздің.

C) Елмен.

D) Елдік.

E) Елде.

12. Барыс септігіндегі зат есімді анықтаңыз.

A) Көктемде.

B) Табиғатты.

C) Көлдің.

D) Досыма.

E) Қаладан.

13. Сын есім мен зат есім тіркесін көрсетіңіз.

A) Бес бала.

B) Мен келдім.

C) Қоңырау соғылды.

D) Сабақ басталды.

E) Үлкен мектеп.

14. Бөлшектік сан есімдерді белгілеңіз.

A) Оннан бір, бес бүтін алты ондық.

B) Бесінші, жетінші.

C) Бір мың тоғыз жүз тоқсан.

D) Екеу, жетеу.

E) Екі мың он үш.

15. Күрделі етістікті сөйлемді табыңыз.

A) Үстіне кең шапан киіпті.

B) Әжесі бесікті тербетті.

C) Көгілдір өзен таудан ақты.

D) Әңгімесін алыстан бастады.

E) Ермек жауап қайтармады.

16. Кезектес жалғаулық шылауын көрсетіңіз.

A) Себебі.

B) Мен.

C) Менен.

D) Біресе.

E) Сондықтан.

17. Дара анықтауышты табыңыз.

A) Көк ала бұлт аспанды қаптады.

B) Дала жып-жылы болып тұр.

C) Ол сөмкесінен қаламын тез алды.

D) Қазақстан – өте бай өлке.

E) Ыбырай ұлы педагог болды.

18. Наурызда не тойланатынын көрсетіңіз.

A) Жылдың кетуі.

B) Жылдың аяғы.

C) Жылдың басы.

D) Жылдың қосылуы.

E) Жылдың ортасы.

19. «Қазақфильм» киностудиясы кімнің атында екенін белгілеңіз.

A) Ә.Қашаубаев.

B) А.Құнанбаев.

C) Ы.Ноғайбаев.

D) Ш.Айманов.

E) Н.Жантөрин.

20. «Пайда» сөзінің антонимін табыңыз.

A) Байлық.

B) Кедейлік.

C) Құн.

D) Қамқорлық.

E) Зиян.

21. Ауыспалы осы шақтың болымсыз түріндегі етістікті анықтаңыз.

A) Абай күлместен, мысқылдай қарады.

B) Түйебай тентектеу, көбіне шешесінің тілін алмайды.

C) Біз бұл жұмысты үйренер емеспіз.

D) Ойын-күлкінің қызығымен таң атқанын да білмей қалдық.

E) Мен өлімнен тайсалдым.

22. Салалас құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.

«Отан» деген сөзді күнде естиміз, себебі Отан дегеніміз - адамның туып-өскен жері.

A) Ыңғайлас.

B) Қарсылықты.

C) Кезектес.

D) Талғаулы.

E) Себеп-салдар.

23. Ой тәртібін білдіретін қыстырма сөздерді белгілеңіз.

A) Бақытына қарай, амал қанша.

B) Сөз жоқ, әлбетте.

C) Шынында, бәсе.

D) Біріншіден, қорыта айтқанда.

E) Сірә, мүмкін.

24. Таңдану мәніндегі одағайды көрсетіңіз.

A) Кәні.

B) Әттеген-ай.

C) Апырай.

D) Қап.

E) Уһ.

25. Қазақ отбасында бірге туған туыстарды қалай атайтынын белгілеңіз.

A) Келін.

B) Жиен.

C) Бала.

D) Шөбере.

E) Ағайын.

^ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ЗАВЕРШЕН


РУССКИЙ ЯЗЫК


1. Слово с непроверяемой безударной гласной в корне:

A) перепл…нировать

B) переск…зать

C) присоед…нение

D) вч…рашний

E) вт…нуть

2. Сложными являются слова

A) лавочник, земляной

B) кривотолки, коноплянка

C) круговерть, третий

D) воздухоплавание, трехсотый

E) змееголов, пустышка

3. Приставка в словах прибавить, пристроить, приехать, прикрепить обозначает

A) неполноту действия

B) высшую меру действия или качества

C) интенсивность действия или признака

D) присоединение, приближение, прибавление

E) близость к приставке пере-

4. Слово с пропущенной буквой о:

A) саранч…й

B) рощ…й

C) фарш…м

D) береж…т

E) товарищ…м

5. Прилагательное обозначает

A) предмет

B) признак предмета по действию.

C) действие предмета

D) признак предмета

E) количество предметов

6. Основная функция официально-делового стиля

A) информирование и воздействие (заинтересовать, убедить, внушить)

B) сообщение (проинформировать и доказать)

C) общение, обмен мыслями и впечатлениями

D) сообщение и инструктирование

E) эмоционально- эстетическое воздействие

7. Гласные -ы- после приставок

A) без…нтересный, при…ск

B) роз…грыш, сверх…нтересный

C) от…грать, меж…нститутский

D) от…скать, раз…скать

E) под…мать, дез…нфекция

8. Омонимы

A) идти - шагать

B) редко - часто

C) норка - норка

D) костный - косный

E) слово - словесный

9. К фразеологизмам нельзя отнести словосочетание

A) дать руку на отсечение

B) левая рука

C) рука руку моет

D) опустить руки

E) рукой подать

10. В окончаниях имен прилагательных

стар... депо, вкусн... какао, нов... пианино, черн... кофе, московск... метро

пропущены буквы

A) -ый, -ый, -ое, -ый, -ое

B) -ое, -ое, -ое, -ый, -ое

C) -ый, -ое, -ое, -ый, -ое

D) -ое, -ый, -ый, -ое, -ый

E) -ое, -ый, -ое, -ый, -ое

11. Укажите в словосочетании сложное прилагательное, которое пишется слитно.

A) Внешне(экономическая) деятельность.

B) Англо(русский) словарь.

C) Научно(технический) потенциал.

D) Финансово(хозяйственная) проблема.

E) Торгово(экономическое) соглашение.

12. В данных предложениях пропущены буквы

Чуть брезж...т в небе месяц золотой. Не зыбл...т колоса поля. Жаркая дремота объемл...т природу. Утро дыш...т у ней на груди, ярко пыш...т на ямках ланит. Они бор...тся за справедливость.

A) е, ю, и, и, и, я

B) и, я, е, е, е, ю

C) и, ю, е, и, е, ю

D) и, я, и, и, и, ю

E) е, я, е, е, и, я

13. Укажите предложение, в котором не пишется раздельно.

A) В его голосе и смехе чувствовалась (не)проходимая глупость.

B) На столе лежали (не)прочитанные газеты.

C) Вокруг шумят (не)тронутые леса.

D) Трава еще (не)скошена.

E) Ветер свистит с (не)уменьшающейся силой.

14. Укажите предложение с дополнением, выраженным числительным.

A) Тридцать делится на два.

B) Князю Серебряному было двадцать лет.

C) Двести лет тому назад в Пскове уже была английская торговая контора.

D) В последние два года здоровье матери сильно пошатнулось.

E) Дважды два – четыре.

15. Причастный оборот не обособляется в предложении (знаки не расставлены)

A) Он был похож на жеребенка скачущего по лугу.

B) За санаторием начиналась пологая дорога ведущая в гору.

C) Скворца посадили на подоконник затянутого марлей окна.

D) Город освещенный предвечерним солнцем вдруг открылся перед нами.

E) Пейзаж вдруг открывшийся перед нами был окрашен влажной синевой.

16. Сложносочиненное предложение

A) В этот день мне нездоровилось немного, и потому я не стал дожидаться ужина и лег спать.

B) Обоз тронулся с места рано, потому что было нежарко.

C) Как мы ни старались, в этот день нам удалось дойти только до устья реки.

D) Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного.

E) Лето стояло знойное и сухое.

17. Укажите вид обстоятельственных придаточных предложений в составе сложноподчиненного.

^ Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

A) образа действия

B) времени

C) сравнения

D) условия

E) места

18. Укажите бессоюзное сложное предложение с пропущенным тире.

A) Дождь капал и ветер выл уныло.

B) На минутку лодка вздрогнула и остановилась.

C) Лес рубят щепки летят.

D) В поле в роще в воздухе всюду царствовало безмолвие.

E) Наша задача хорошо учиться.

19. Укажите предложение, соответствующее схеме (знаки препинания не расставлены) А: «П».

A) Это твоя дочка спросил я смотрителя

B) Не трогайте его закричал Дубровский

C) В хорошей посуде и чай вкусней гласит пословица

D) Сережа встал и сказал Я сегодня уезжаю

E) Он грозно закричал Зачем ты сюда явился

20. Правильное употребление числительных

A) У голубя оказались кольца на обеих лапах.

B) До полтора раза перекрывают здания штамповщики.

C) Пятеро девочек и трое мальчиков стояли у школы.

D) У грифа оказалось в размахе крыльев более двух и пять десятых метров.

E) Картины были оценены от семисот семьдесят пяти и до двух тысяч.

21. Правильный вариант написания местоимений в предложениях

A) Жизнь наша есть нечто иное, как стремление вперед.

B) Это было нечто иное, как разорвавшаяся мина.

C) Никто иной не умел делать того, что он умел.

D) Ни кто другой не смог бы увидеть мальчика.

E) Нечто другое, кроме поэзии, её не интересовало.

22. Правильный вариант написания -Н- и -НН-:

Эти выводы обоснова…ы логикой исследования. Предъявления требований произвольны и необоснова…ы. Масштабы работ ограниче…ы сметой. Лица моряков серьезны и озабоче…ы. Врачи озабоче…ы состоянием больного.

A) н, нн, н, нн, н

B) н, нн, нн, нн, н

C) н, нн, н, нн, нн

D) нн, нн, н, н, н

E) нн, н, н, нн, н

23. Не с наречиями пишется раздельно:

A) Приходил (не)давно, жил (не)далеко.

B) Глядеть (не)доуменно, прийти (не)ожиданно.

C) Задумываемся (не)редко, догадаться (не)трудно.

D) Увидеть (не)пременно, обидеть (не)чаянно.

E) Петь (не)весело, а грустно. Вовсе (не)легко.

24. Схема, соответствующая предложению (знаки препинания не расставлены): ^ Начало ноября денек окончательно разгулялся и грачи суматошным гамом носились над тополем с вершины горы можно было рассмотреть тяжелые тучи.

A) двусоставное, двусоставное, двусоставное, безличное

B) назывное, двусоставное, двусоставное, двусоставное

C) назывное, двусоставное, двусоставное, безличное

D) назывное, двусоставное, двусоставное, определенно-личное

E) назывное, двусоставное, двусоставное, неопределенно-личное

25. Количество запятых в предложении: Крепче конское бей копыто отчеканивая шаг!

A) 5

B) 4

C) 2

D) 1

E) 3

^ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК

ЗАВЕРШЕН
  1   2   3   4   5   6Похожие:

Вариант-001 казахский язык iconВариант 013 Фамилия Имя Область Район Школа Класс 2011
...
Вариант-001 казахский язык iconВариант 012 Фамилия Имя Область Район Школа Класс 2011
...
Вариант-001 казахский язык iconВариант 204 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-001 казахский язык iconВариант 203 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-001 казахский язык iconВариант 202 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-001 казахский язык iconВариант 201 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-001 казахский язык iconВариант 205 Ф. И. О. Город (Область) Район Школа Класс Подпись учащегося 2011 внимание!
Книжка-вопросник содержит тестовые задания по предметам: русский язык, история Казахстана, математика, физика, химия, биология, география,...
Вариант-001 казахский язык iconВариант-002 казахский язык

Вариант-001 казахский язык iconВариант-003 казахский язык

Вариант-001 казахский язык iconВариант-004 казахский язык

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы