Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № icon

Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с №НазваниеКонкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с №
Дата конвертации06.01.2013
Размер247.83 Kb.
ТипКонкурс
источник
1. /Итоги конкурса 2011 ресурс/Приложение к прот. о допуске.2011.doc
2. /Итоги конкурса 2011 ресурс/Протокол о допуске к участию в конкурсе за 2011г..doc
3. /Итоги конкурса 2011 ресурс/Протокол об итогах 2011 рус..doc
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с №
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама Мемлекеттік сатып алу бойынша 2011 жылы конкурс тәсілімен көрсетілетін қызмет "Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру"
Конкурс тәсілімен көрсетілетін қызмет


Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша


Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеуР/с

Әлеуетті өнім берушінің аталуы

Лот нөмірі мен аталуы

Әлеуетті өнім беруші конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемдер, пайыз мөлшерінде

Конкурстық өтінім

дегі шартты бағаға әсер ететін өлшем

дердің пайыз

дық жиын

тығыМыналарды ескере отырып, шартты бағаға пайыздық әсер, пайызбенБарлы

ғы

Осы конкурста ұсынылған қызмет-терді көрсету нарығындағы жұмыс тәжіри-бесі

Кәсіби біліктілік деңгейі бар мамандар

дың болуы

Көрсетілетін қызмет тер бойынша мемлекеттік стандарт тардың талапта рына сәйкес сапа менедж метінің сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің болуы)

Көрсетілетін қызмет тердің функционалдық, техника лық және сапалық сипатта масы

Отан

дық қызмет көрсету шінің мәртебесі

Қазақстандық мазмұн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

«Қайнар колледжі» мекемесі

№1-ші лот «Бухгалтер (біліктілігін жетілдіру) «1 С Бухгалтерия» 8.1 болжамы - 2 ай»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

«Бухгалтерлік колледж» мекемесі

2,5%

5%
1%

8,5%

5%

-

13,5%

2

«Кәсіптік лицей «Жастар» мекемесі

№ 2- ші лот «Кондитер-калькулятор – 2 ай»


0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

«Кәсіптік лицей «Болашақ» мекемесі

-

-
1%

1%

5%

1,7%

7,7%

3

«Кәсіптік лицей «Болашақ» мекемесі

№ 3-ші лот «Тырнақ сәндеу шебері -1 ай»

1%

5%
1%

7%

5%

-

12%

«Кәсіптік лицей

№ 1» мекемесі

2%-

2%

5%

-

7%

4

«Кәсіптік лицей «Болашақ» мекемесі

№ 4-ші лот

«Модельер-пішуші - 3 ай»

1%

5%
1%

7%

5%

-

12%

«Кәсіптік лицей

№ 1» мекемесі

1,5%

5%
1%

7,5%

5%

-

12,5%

5

«Кәсіптік лицей

№ 1» мекемесі

№ 7-ші лот «Аяқ киім жөндеу шебері- 2 ай»

1%

5%
1%

7%

5%

-

12%

6

«Қайнар колледжі» мекемесі

№ 8-ші лот

«Электрондық есептеу машинасының операторы- 2 ай»

1,5%

5%
1%

7,5%

5%

-

12,5%

«Кәсіптік лицей

№ 1» мекемесі

0,5%

-
1%

1,5

5%

-

6,5%

«Кәсіптік лицей

Болашақ» мекемесі

1,5%

5%
-

6,5%

5%

-

11,5%

7

«Кәсіптік лицей

№ 1» мекемесі

№ 9-шы лот «Шаш үлгілерін жасаушы - 3 ай»

2%

-
1%

3%

5%

-

8%

Колледж «Қызмет көрсету саласы» мекемесі

0,5%

-
1%

1,5%

5%

1,1%

7,6%

«Кәсіптік лицей

Болашақ» мекемесі

2,5%

5%
1%

8,5%

5%

1,5%

15%

8

«Кәсіптік лицей №1» мекемесі

№ 10-ші лот

«Тігінші - 3 ай»

2,5%

5%
1%

8,5%

5%

-

13,5%

Колледж «Қызмет көрсету саласы» мекемесі

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

9

«Кәсіптік лицей «Жастар» мекемесі

№ 11-ші лот «Аспаз- кондитер - 3 ай»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

«Кәсіптік лицей

№ 1» мекемесі

1,5%

-
1%

2,5%

5%

1,33%

8,8%

10

«Кәсіптік лицей

«Болашақ» мекемесі

№ 12- ші лот «Аспаз- калькулятор - 3 ай»

-

-
1%

1%

5%

1,1%

7,1%

«Кәсіптік лицей «Жастар» мекемесі

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

11

«Электротехника колледжі» КМҚК

№ 14-ші лот

«Пісіруші (барлық атауларымен) - 3 ай»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

12

Колледж «Қайнар» мекемесі

№ 15-ші лот «Хатшы –референт - 2 ай»

2,5%

5%
1%

8,5

5%

-

13,5%

13

«Электротехника колледжі» КМҚК

№ 16- шы лот «Слесарь- сантехник – газоэлектрмен пісіруші – 3 ай»

1,5%

5%
1%

7,5

5%

-

12,5%

14

«Электротехника колледжі» КМҚК

№ 19-шы лот «Электргазымен пісіруші - 3 ай»

2,5%

5%
1%

8,5%

5%

-

13,5%

15

«Электротехника колледжі» КМҚК

№ 20-шы лот «Күштік желілер және электро-жабдықтар бойынша электромонтаждаушы - 3 ай»

1%

5%
1%

7%

5%

-

12%

16

«Электротехника колледжі» КМҚК

№ 21-ші лот «Автокөліктің электр жабдықтарын жөндей-тін электригі - 3 ай»

2%

5%
1%

8%

5%

5,3%

18,3%


Комиссия төрағасы: _______________ Нүкішев Ж.Н.

Комиссия төрағасының орынбасары: _______________ Бураханова А.К.


Комиссия мүшелері: _______________ Буцких Г.М.


_______________ Құмаров Қ.К.

Комиссия хатшысы: _______________ Әбдірахманова С.Қ.


Приложение к протоколу допуска


   Расчет процентных влияний на условную цену  конкурсной заявки потенциального поставщика


№ п/п

Наименование
потенциального
поставщика

Номер и название лота

Процентное влияние на условную цену
потенциального поставщика с учетом
следующих критерий оценки, в процентах

итого
суммарное процентное
влияние на условную
цену конкурсной
заявки

Процентное влияние на

условную цену с учетом, в процентах

Всего

Опыт работы на рынке услуг, являющихся
предметом проводимых государственных
закупок

Наличие специалистов, обладающих уровнем
профессио-нальной квалификации

Наличие сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов по закупаемым услугам

Функцио-нальные, технические и качествен-ные характеристики услугСтатуса отечествен-ного поставщика услуг

Казахстанское содержа-ние

1
2

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Учреждение «Колледж «Кайнар»

Лот № 1 «Бухгалтер (повышение квалификации 1С Бухгалтерия, версия 8.1) - 2 мес.»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

Учреждение «Бухгалтерский колледж»

2,5%

5%
1%

8,5%

5%

-

13,5%

2

Учреждение «Профессиональный лицей «Жастар»

Лот № 2 «Кондитер-калькулятор -2 мес.»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

Учреждение «Профессиональный лицей «Болашак»

-

-
1%

1%

5%

1,7

7,7%

3

Учреждение «Профессиональный лицей «Болашак»

Лот № 3 «Маникюрша - 1 мес.»

1%

5%
1%

7%

5%

-

12%

Учреждение «Профессиональный лицей №1»

2%-

2%

5%

-

7%

4

Учреждение «Профессиональный лицей «Болашак»

Лот № 4 «Модельер-закройщик- 3 мес.»

1%

5%
1%

7%

5%

-

12%

Учреждение «Профессиональный лицей №1»

1,5%

5%
1%

7,5%

5%

-

12,5%

5

Учреждение «Профессиональный лицей №1»

Лот №7 «Обувщик по ремонту обуви- 2 мес.»

1%

5%
1%

7%

5%

-

12%

6

Учреждение «Колледж «Кайнар»

Лот № 8 «Оператор электронно-вычислительных машин- 2 мес.»

1,5%

5%
1%

7,5%

5%

-

12,5%

Учреждение «Профессиональный лицей №1»

0,5%

-
1%

1,5

5%

-

6,5%

Учреждение «Профессиональный лицей «Болашак»

1,5%

5%
-

6,5%

5%

-

11,5%

7

Учреждение «Профессиональный лицей №1»

Лот № 9 «Парикмахер-модельер- 3 мес.»

2%

-
1%

3%

5%

-

8%

Учреждение «Колледж сферы обслуживания»

0,5%

-
1%

1,5%

5%

1,1%

7,6%

Учреждение «Профессиональный лицей «Болашак»

2,5%

5%
1%

8,5%

5%

1,5%

15%

8

Учреждение «Профессиональный лицей №1»

Лот № 10 «Портной - 3 мес.»

2,5%

5%
1%

8,5%

5%

-

13,5%

Учреждение «Колледж сферы обслуживания»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

9

Учреждение «Профессиональный лицей «Жастар»

Лот № 11 «Повар-кондитер -

3 мес.»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

Учреждение «Профессиональный лицей №1»


1,5%

-
1%

2,5%

5%

1,33%

8,8%

10

Учреждение «Профессиональный лицей «Болашак»

Лот № 12 «Повар-калькулятор - 3 мес.»

-

-
1%

1%

5%

1,1%

7,1%

Учреждение «Профессиональный лицей «Жастар»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

11

КГКП «Электротехнический колледж»

Лот № 14 «Сварщик (всех наименовании) – 3 мес.»

0,5%

5%
1%

6,5%

5%

-

11,5%

12

Учреждение «Колледж «Кайнар»

Лот № 15 «Секретарь-референт – 2 мес.»

2,5%

5%
1%

8,5

5%

-

13,5%

13

КГКП «Электротехнический колледж»

Лот № 16 «Слесарь-сантехник-электрогазосварщик- 3 мес.»

1,5%

5%
1%

7,5

5%

-

12,5%

14

КГКП «Электротехнический колледж»

Лот № 19 «Электрогазосварщик - 3 мес.»

2,5%

5%
1%

8,5%

5%

-

13,5%

15

КГКП «Электротехнический колледж»

Лот № 20 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию -3 мес.»

1%

5%
1%

7%

5%

-

12%

16

КГКП «Электротехнический колледж»

Лот № 21 «Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования – 3 мес.»

2%

5%
1%

8%

5%

5,3%

18,3%Председатель комиссии: _______________ Никушев Ж.Н.


Заместитель председателя

комиссии: _______________ Бураханова А.К.

Члены комиссии: _______________ Буцких Г.М.

_______________ Кумаров К.К.

Секретарь комиссии: _______________ Абдрахманова С.К.

Похожие:

Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconӘлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімдерінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу
Келесі бағалау өлшемдерін ескере отырып, әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімдерінің шартты бағасына
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconӘлеуеттi өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсердi есептеу
Мынадай бағалау өлшемдерiн ескере отырып, әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсерi, пайызбен
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconӘлеуеттi өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсердi есептеу
Мынадай бағалау өлшемдерiн ескере отырып, әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсерi, пайызбен
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconАқмола облысы аумағында жастар саясаты саласындағы әлеуметтік маңызы бар жобаларды үкіметтік емес ұйымдардың орындауы туралы мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде өтінім берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің...
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconҚазақстан Республикасының мемлекеттік емес ұйымдардың әлеуметтік маңызды жобаларды орындау жөнінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алулар бойынша қайталама конкурстағы
Леуеттi өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсердi есептеу
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconКонкурстық құжаттамаға 3-қосымша Конкурсқа қатысуға өтiнiм (заңды тұлғалар үшiн)
Конкурсқа қатысуға үмiткер заңды тұлға (әлеуеттi өнiм берушi) туралы мәлiметтер
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № icon«Павлодар облысының аумағын дамыту бағдарламасын» әзірлеу бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасы
«Павлодар облысының аумағын дамыту бағдарламасын» әзірлеу бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға...
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconАудандық бюджет қаражаты есебінен қаралған білім беру нысандарын күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы №2 хаттамасы
ОҚо төлеби ауданындағы білім беру нысандарының ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу (конкурстың атауы)
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconӘлеуетті өнім беруші бағаларының кестесі (әлеуетті өнім берушінің атауы әр лотқа жеке толтырылады)

Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconРеспубликалық, облыстық бюджет қаражаты есебінен «Жол қартасына» қаралған мәдениет нысандарын күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын сатып алу бойынша әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу туралы
...
Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қосымша Әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасына пайыздық әсерді есептеу Р/с № iconКонкурс арқылы мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға жіберу туралы
«Алматы облысы Райымбек ауданы Сауранбаев атындағы орта мектебінің жылу жүйесіне күрделі жөндеу жұмысын конкурс арқылы мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы