Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудыңНазваниеҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
страница7/11
Дата конвертации20.06.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Білім берудің 12 жылдық моделіне көшу

Құзыреттілік тəсіліне негізделген 12 жылдық білім берудің жаңа стан-

дартын əзірлеу жəне енгізу жоспарлануда.

Білім беру стандарттарының ауысуы білім берудің жаңа мазмұнын

əзірлеумен байланысты. Жаңа білім беру мазмұнының базалық принципі

– əрбір мектепте тұлғаның адамгершілік-рухани қасиеттерін дамыту-

ды ынталандыратын ізгі білім беру ортасын құру: өзін-өзі тану, өзін-өзі

анықтау жəне өзін-өзі жетілдіру. Білім беру ұйымдары мен отбасыларда

адамгершілік-рухани мəдениеттің жоғары деңгейіне қол жеткізілетін бо-

лады. Барлық балалар, оқушылар, студенттер мен педагог қызметкерлер

Өзін-өзі танудың негізін, жалпыадамзаттық құндылықтардың дамуын

меңгеретін болады.

МЖБС коммуникативтік дағдыларды, ақпараттар мен технология-

ларды басқара білуді, проблемаларды шешуді, іскерлік пен креативтілікті

қалыптастыратын білімді алудағы тұлғаның дамуын, дербестігін

қамтамасыз ететін нəтижеге бағытталады.

2011 жылы бастауыш білімнің МЖБС жаңартылады, негізгі орта жəне

жалпы орта білім берудің құзыреттілік тəсілі негізінде оқу бағдарламалары

əзірленеді.

2015 жылдан бастап Назарбаев Зияткерлік мектептері жинаған

тəжірибенің элементтері білім беру жүйесіне енгізілетін болады.

2012 жылы жалпы орта білімнің МЖБС жоғары білімнің (бакалаври-

ат) МЖБС-мен біріктіріледі – жоғары білімнің жалпы білім беретін пəндер

циклінің жеке пəндері (əлеуметтану, өзін-өзі тану, ӨҚН, Қазақстан тарихы,

мəдениеттану жəне т.б.) оқу жүктемесін көбейтпей, «Бейіндік мектептің»

бейіндік оқыту бағдарламасына көшіріледі.

2014 жылға қарай қоғамдық-гуманитарлық жəне жаратылыстану-мате-

матика бағыттары бойынша «Бейіндік мектеп» бейіндік оқыту бағдарламасы

əзірленеді жəне сынақтан өткізіледі.

Оқытудың 12 жылдық үлгісі бойынша эксперименттік алаң үшін

оқулықтар мен ОƏК, түзеу білім беру ұйымдары үшін электрондық

оқулықтар, аударма жəне оқулықтар мен ОƏК-ні бейімдеу жүзеге асыры-

лады. Оқулықтарды əзірлеу жəне оқулықтарды сараптамадан өткізу функ-

циялары бөлінеді.


33
2013 жылы оқытудың 12 жылдық моделінің бағдарламасы бойынша

оқулықтар мен ОƏК əзірленіп, ал 2014 жылы олар сараптамадан өтеді.

2014 жылы 1, 5, 11-сыныптардың, 2015 жылы 2, 6, 12-сыныптардың,

2016 жылы 3, 4, 7-сыныптардың, 2017 жылы 8, 9, 10-сыныптардың

оқушылары үшін оқытудың 12 жылдық моделінің бағдарламасы бойынша

балама оқулықтар мен ОƏК-лер дайындалады.

Қазақстандық оқулықтармен қатар ҚР БҒМ рұқсат берген тізбеге

енгізілген математика, жаратылыстану мен техникалық ғылымдар бойын-

ша анағұрлым сапалы шетелдік оқулықтар қолданылатын болады.

2015 жылы жалпы білім беретін білім беру ұйымдарының барлық

оқушысы жергілікті бюджет есебінен тегін оқулықтармен жəне сандық білім

ресурстарымен қамтамасыз етіледі.

2015 жылы оқытудың 12 жылдық моделіне дəйекті көшу мынадай сыз-

ба бойынша басталады:


Оқытудың 12 жылдық

Жылдар

бағдарламасы бойынша

2015 – 2016 1,5,11

2016 – 2017 1,2,5,6,11,12

2017 – 2018 1,2,3,5,6,7,11,12

2018 – 2019 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12

2019 – 2020 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12

Оқытудың 11 жылдық

бағдарламасы бойынша

2,3,4,6,7,8,9,11

3,4,7,8,9

4,8,9

9


11 жылдық мектептің 9-сыныбынан 12 жылдық мектептің 11-сыныбына

көшу 2015 – 2016 оқу жылынан 2019 – 2020 оқу жылына дейін жүзеге асы-

рылады. Оқытудың 12 жылдық моделінің 11 жəне 12-сыныптарында оқыту

ақысыз болады.

Алдын ала деректер бойынша 2015 жылғы 1 қыркүйекте оқушылардың

жалпы саны шамамен 2,7 млн. баланы құрайды.

Олардың ішінде 12 жылдық бағдарлама бойынша: 1-сыныпқа – 600

мың баладан аса (шамамен 6 жастағы балалар – 450 мың жəне 7 жастағы

балалар 150 мың). Сынып-жинақтардың болжамды саны – шамамен 30

мың;

5-сыныпқа – 260 мыңнан астам, сынып-жинақтардың болжамды саны

– шамамен 13 мың;

11-сыныпқа – шамамен 175 мың бала, сынып-жинақтардың болжамды

саны – 8 мыңнан астам.

2015 жылдан бастап жалпы білім беретін мектептердің, лицейлердің,

гимназиялардың, зияткерлік мектептердің, дарынды балаларға арналған

мамандандырылған мектептердің жоғары сыныптарында «Бейіндік

мектеп» бейінді оқу бағдарламасы іске асырылады. Бейіндік мектепке

қабылдау ұлттық тестілеу негізінде жүзеге асырылады.

Бейіндік

мектепте

оқуды

10-сынып

бітірушілерінің

60%-ы

жалғастырады деп болжамданып отыр. Осы ретте бейіндік мектеп ашу,

оның ішінде жатақханамен, оның жартысынан көбін ауылдық жерлерде ашу

қарастырылып отыр. Сонымен, бір уақытта жоғары оқу орындарының ба-


34
засында бейінді оқыту бағдарламасын іске асыратын мектептер құрылады.

Бейіндік мектепте (11 – 12-сыныптар) оқу мен орналастыру мүмкіндігі

қарастырылатын 40 жоғары оқу орны анықталған.

Жинақталған тəжірибе мен халықаралық тəжірибені ескере отырып,

2015 жылдан бастап Қазақстанның білім жүйесінің құрылымы ХББСК-ға

сəйкестендіріледі. Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің

мамандықтар жіктеуіші қайта қарастырылатын болады. Орта кəсіптік

білімнің бөлек білім бағдарламалары үшінші білім жүйесіне (қолданбалы

бакалавриат) ауыстырылады, колледждердің мəртебесі артады.

Қолданбалы бакалавриаттың бағдарламаларына түсу үшін толық орта

білімді аяқтау қажет.


Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің құрылымы


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім

(докторантура (PhD)

6

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім (магистратура)

Еңбек нарығы

5

5 В


4


3


2


1


0

Толық емес жоғары білім (қолданбалы

бакалавриат)


Орта білімнен

кейінгі білім


Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту.

Мектепалды оқыту

ХБЖС бойынша білім сатылары


Оқушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалау жүйесі əлемдік

тəжірибені ескере отырып дамиды.

Ұлттық тестілеу бастауыш, негізгі жəне бейіндік мектептерді бітіргеннен кейін:

бастауыш мектепте – ішінара, оқушылардың оқу жетістіктеріне мони-

торинг жүргізу мақсатында;


35


Орта білім

Жалпы орта білім

(бейіндік оқыту)

Орта кəсіптік-

техникалық білім

Негізгі орта білім
Негізгі орта білім

Бастауыш білім

негізгі мектепте (10 сыныптан кейін) – оқытудың одан əрі жолын

анықтау мақсатында;

бейіндік мектепте – алған білім-білігінің деңгейін бағалау мақсатында

өткізіледі.

2015 жылға қарай жазба тапсырмаларын қоса алғанда, білім алушы-

лар құзыреттіліктерінің қалыптасу деңгейін анықтауға бағытталған тестілеу

тапсырмаларының базасы құрылатын болады.

Сыртқы емтихандар жаңа ақпараттық технологияларды қолдана оты-

рып, компьютерлік тестілеу əдісімен өткізіледі.

Жоғары білім алуға үміткерлер тəуелсіз ұлттық тестілеу нысанында

қосымша бейінді емтихандар тапсыратын болады.

Білім берудің инновациялық, көптілді моделін жасау мақсатында білім

беруді үш тілде ұсынатын мектептердің саны 33-тен 700-ге дейін көбейеді.

Оның ішінде, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» мектептер желісінің

саны 6-дан 20-ға дейін көбейтіледі. Бұл мектептер білім берудің көптілді

моделін, білім берудегі инновацияларды сынақтан өткізу үшін базалық

алаңдар болады.

Қазақстан оқушыларының білім беру сапасының халықаралық

зерттеулеріне қатысуы қамтамасыз етіледі: PISA (15 – 16 жастағы

оқушылардың математика сауаттылығы мен оқу жəне жаратылыстану

бойынша сауаттылығын бағалау), TIMSS (4 жəне 8-сынып оқушыларының

математика жəне жаратылыстану бойынша білімінің сапасын бағалау),

PIRLS (оқу деңгейі мен сапасын салыстыру, əлем елдеріндегі бастау-

ыш мектеп оқушыларының мəтінді түсінуі), TIMSS ADVANSED (11-сы-

нып оқушыларының математика жəне жаратылыстану (физика) пəндерін

тереңдетіп оқытатын сыныптарда сол пəндер бойынша сауаттылығын

бағалау), ICILS (8-сынып оқушыларының компьютерлік жəне ақпараттық

сауаттылығын бағалау).

Оқытудың 12 жылдық моделінің талаптарына сəйкес материалдық-

техникалық база жаңартылады.

Мектептердің спорт залдарын қазіргі заманғы жабдықтармен

жарақтандыру мəселесі шешіледі.

Жергілікті бюджет қаражаттары есебінен мектептерге сервистік

қызмет көрсете отырып, оларды физика, химия, жаңа түрлендірілген био-

логия кабинеттерімен, лингафондық жəне мультимедиалық кабинеттер-

мен жарақтандыру жалғастырылатын болады, олардың үлесі 35,6 %-дан

80 %-ға дейін ұлғаяды.

2011 жылы бейіндік мектептерге қойылатын техникалық талаптар мен

оларды жарақтандыруға қойылатын талаптар əзірленеді.

Бұдан басқа, мектептердің үш ауысымдығы мен апаттылығын жою

мақсатында мектептер салынатын болады.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қызметінің 2010 жылғы қорытындылары және «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы №130 Қаулысы «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconБілім және ғылым саласындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2010 жылғы қорытындылары мен 2011 жылға арналған міндеттері туралы ақпарат
Жылы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аяқталды
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconОблыстық мектеп басшыларының секциясы
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда білім беру...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Жыл әдіскері» республикалық конкурсының облыстық кезеңінің 2013 жылғы 23-26 қыркүйек айының аралығында білім басқармасының «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының»
«Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының» ұйымдастыруымен «Жыл тәрбиешісі» облыстық конкурсы өтті
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconГеография мұғалімдерінің облыстық секциясы
«Жаратылыстану пәндерін оқыту сапасын арттыру – Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Бекітемін» Павлодар облыстық білім беруді басқарудың «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Павлодар облыстық білім беруді басқарудың Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 – 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін техникалық және кәсіптік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы