Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудыңНазваниеҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
страница6/11
Дата конвертации20.06.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Білім беруді дамытудың мониторинг жүйесі

Білім берудегі сапа менеджменті жүйесіндегі принциптердің бірі мони-

торинг нəтижелерін ескере отырып, білім беру процесін тұрақты жетілдіру

принципі болып табылады.

Ұлттық жəне өңірлік деңгейдегі білім беру нəтижелері мен əлеуметтік

əсерлердің жүйелі мониторингін жүргізу мақсатында басқарудың

ақпараттық базасы жəне даму жолдарын болжамдау түрінде білім беру

мониторингінің бірыңғай жүйесі енгізіледі. Осы мақсатқа жету үшін Ұлттық

білім беру сапасын бағалау орталығы Ұлттық білім беру статистикасы жəне

бағалау (бұдан əрі – ҰБСБО) орталығы болып өзгертіледі.

Бұл үшін:

барлық деңгейде білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін

(бұдан əрі – БСБҰЖ) енгізу жалғастырылады;

ЮНЕСКО, ЭЫДҰ жəне АҚШ халықаралық білім беру статистикасының

талаптарын ескере отырып ұлттық білім беру статистикасы əзірленеді;


28
бастапқы мəліметтер негізінде білім беру статистикасының бірыңғай

базасы құрылады;

білім беруді басқару жүйесінің инфрақұрылымы кеңейтіледі.

Мониторингтік зерттеулер жүргізетін болады. Басқару шешімдерін

қабылдау үшін мониторинг нəтижелері бойынша білім беру жүйесінің жай-

күйі мен дамуы туралы жыл сайынғы облыстық баяндамалар жарияланып

отырады.

2013 жылдан бастап білім беру статистикасының жинағы жыл сай-

ын басылып шығатын болады. БҒМ-ның жəне ҰБСБО-ның сайттарында

жинақтың электрондық нұсқасы орналастырылады. Оқытудың барлық

деңгейі бойынша оқушылардың, педагогтердің бірыңғай базасы құрылатын

болады.

2015 жылға қарай статистикалық деректердің бытыраңқы электрондық

базалары білім беру статистикасының бірыңғай базасына біріктіріледі.

Аталған база бастапқы деректер негізінде толықтырылып (мектеп, кол-

ледж, жоғары оқу орны, интернат, орталықтар, сапаны бағалау қызметтері

жəне т.б.), ҚР БҒМ-да жинақталады. Осылайша, 2015 жылға қарай əкімшілік

есептіліктің барлық нысандарын жинау жойылып, айқындылық қамтамасыз

етіледі.

Əртүрлі бейінді жəне даярлық деңгейіндегі мамандар қажеттілігін

бағалау мемлекеттік реттеу тетіктерін тұжырымдау жəне ел

экономикасының, басқару мен əлеуметтік саласының қажеттілігіне сəйкес

мамандар даярлауды ынталандыру үшін арналған еңбек нарығын монито-

рингтеу, талдау жəне болжау жүйесі негізінде жүзеге асырылатын болады.


«E-learning» электрондық оқыту


Мақсаты:

Білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ре-

сурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету.


Міндеті:

Оқу процесін автоматтандыруды енгізу үшін жағдай жасау.


^ Нысаналы индикатор:

Білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесі қолданылады

(2015 жылы – 50 %, 2020 жылы – 90 %).


^ Электрондық оқытуды енгізу

Алға қойған мақсатқа қол жеткізу оқу сапасын, білімді басқарудың

тиімділігін, сыртқы ортамен ақпараттық кірігуін арттырады.

Электрондық оқытуды енгізу бірқатар нормативтік құжаттарға

өзгерістер мен толықтырулар енгізуді талап етеді.

2012 жылға қарай жоғары, техникалық жəне кəсіптік білімнің МЖБС-

на, электрондық оқыту жүйесін міндетті пайдалану бөлігінде орта білім

берудің МЖБС-на электрондық оқыту жүйесінде жұмыс жасау үшін пе-

дагог кадрларды даярлау бөлігінде өзгерістер енгізілетін болады.

Электрондық оқыту жүйесінде қолданылатын электрондық

оқулықтарды жəне оқу-əдістемелік кешендерді (бұдан əрі – ОƏК)


29
жасауға арналған талаптар, жүйені қолданушылардың жеке жəне

ұжымдық

жұмыстарының

регламенті,

техникалық

регламент

(электрондық оқыту жүйесін сүйемелдеу жəне қолдану) əзірленеді

жəне бекітіледі.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан əрі – АКТ) –

педагогтердің құзыреттіліктерін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық

қамтамасыз ету, электрондық оқыту жүйесін пайдаланушыларды даярлау

жəне олардың біліктілігін арттыру қажет.

2011 жылдан бастап педагогтердің электрондық оқыту жүйесін пайдала-

ну мен қолдану бойынша біліктілігін арттыру басталады деп көзделіп отыр.

Электрондық оқыту жүйесін ұйымдастыру жағынан қамтамасыз етуді

қалалар мен облыстардың білім беру басқармалары жанындағы Білім

берудегі жаңа технологиялардың өңірлік орталықтары жүзеге асыратын

болады.

Электрондық білім беруге арналған электрондық ресурстармен жəне

контентпен қамтамасыз ету – мемлекеттік-жеке əріптестік негізінде жүзеге

асырылады.

Технологиялық инфрақұрылымды дамыту білім беру ұйымдарын

өткізу мүмкіндігі 4 – 10 Мбит/сек. Интернет жүйесіне қосуды көздейді.

Интернет желілеріне білім беру ұйымдарының 90 %-ынан астамы

қосылатын болады. Бірінші кезекте – ресурстық орталықтардың пилоттық

бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін мектептер.

Кең жолақты Интернетке (бұдан əрі – КЖИ-ға) қосылу, электрондық

білім беру жүйесі үшін жабдықтармен қамтамасыз ету жəне жеткізушілердің

қызмет көрсетулерін таңдау мемлекеттік сатып алу саласындағы Қазақстан

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жүргізілетін болады.

Білім беру ұйымдарының 90 %-ының қажетті оқу ресурстары бар

Интернет-ресурстары болады.

Негізгі жəне бейіндік орта мектепте оқытылатын əрбір пəн бойынша

интерактивті жəне зияткерлік цифрлы білім беру ресурстары əзірленетін

болады.

Орта, техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарын цифрлы білім

беру контентімен (қандай да бір ақпараттық ресурспен – мəтін, кескіндеу,

музыка, бейне, дыбыс жəне т.б. толықтыру (мысалы: интернет ресурстар

контенті) ашық қолжетімділікте толық қамтамасыз ету жоспарланып отыр.

Оқытушылар жасаған электрондық білім беру ресурстары (медиате-

каларды бір орталықтан құру жəне ресурстармен толтыру) дамытылады.

Оқу процесіне автоматтандыруды енгізу үшін əрбір білім беру ұйымы

қажетті жабдықтармен жарақтандырылатын болады: компьютердің жаңа

түрлерімен, КЖИ-мен қамтамасыз ету жəне т.б.

2011 жылы əкімші, директордың орынбасары, мұғалім, оқушы,

медициналық қызметкер, кітапханашы үшін функционалдар əзірленетін

болады.

Оқушы

автоматтандырылған

жүйеде

жеке

портфолиосын,

күнтізбесін, күнделігін жүргізеді. Мұғалім күнтізбелік-тақырыптық жоспа-

ры бар электрондық дəптерді, сынып журналын, хабарландыру қызметі

(алда болатын жоспарлы жəне жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер

туралы оқушылардың ата-аналарына e-mail немесе sms-хабарламалар,

есептілік жəне т.б. жіберу) толтыратын болады.


30
Оқытушылық жүктемені, сабақ кестесін, үлгерім мониторингі мен

оқушылардың сабаққа келуін, педагогтің қызметін, есептілікті директордың

орынбасары жүзеге асырады. Жүйе əкімшісі оқшау жəне ғаламдық

есептеу желісін, телефон жүйесін немесе дауыс поштасы жүйесін қоса

алғанда, көп қолданыстағы компьютерлік жүйенің жұмыс істеп тұруына

жауапты болады.

2015 жылға қарай жетекші шетелдік ЖОО-лардың үлгісі қалпы бойын-

ша университеттік порталдар құрылады, 2020 жылға қарай ЖОО-ларда кең

жолақты Интернетке қол жеткізу 100 % қамтамасыз етіледі. ЖОО-лардың

техникалық дайындығына қарай оларды Республикалық жоғары оқу орын-

дары арасындағы электрондық кітапханаға қосу жүзеге асырылатын болады.


^ Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту


Мақсаты:

Балаларды мектепке дейінгі сапалы тəрбиемен жəне оқытумен толық

қамтуды, оларды мектепке даярлау үшін мектепке дейінгі тəрбиелеудің

жəне оқытудың əртүрлі бағдарламаларына тең қол жеткізуді қамтамасыз

ету.


Міндеттері:

1. Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту.

2. Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың мазмұнын жаңарту.

3. Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз ету.


^ Нысаналы индикатор:

3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тəрбиемен жəне

оқытумен қамтамасыз ету (2015 жылы – 73,5 %, 2020 жылы – 100 %).


^ Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту

2015 жылға қарай «Балапан» бағдарламасының шеңберінде мектепке

дейінгі тəрбиемен жəне оқытумен 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 70

% қамтамасыз ететін мемлекеттік жəне жекеменшік балабақшалар желісі

дамитын болады.

Мектепке

дейінгі

ұйымдардағы

орындар

саны

«Балапан»

бағдарламасының шеңберінде көбейеді.

Балаларға ерте жастан түзеу-педагогикалық қолдау көрсету үшін

түзету жəне инклюзивтік білім кабинеттері құрылатын болады. 2015 жылға

дейін барлық балабақшалардың жалпы санынан түзеу жəне инклюзивті

білім кабинеттерінің желісі 8 %-дан 30 %-ға дейін ұлғаяды.

Мектепке дейінгі арнайы түзеу ұйымдарының желісін сақтау жəне

ұлғайту мақсатында Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Қызылорда жəне

Солтүстік Қазақстан облыстарында арнайы балабақшалар ашылады. Мек-

тепке дейінгі арнайы түзеу ұйымдарының үлесі олардың жалпы санынан

2015 жылы – 2 %-ды, 2020 жылы – 2,5 %-ды құрайды. Ұйымдарға кедергісіз

қол жеткізу үшін жағдай жасау арқылы балабақшалардың үлесі олардың

жалпы санынан 2011 жылы 1 %-дан 2020 жылы 10 %-ға дейін ұлғаяды.31
^ Мазмұнды жаңарту, кадрлармен қамтамасыз ету

2015 жылға қарай МЖБС-ның жетекші білім салаларына сəйкес 5 оқу

бағдарламасын жаңарту жоспарлануда.

Əрбір оқу бағдарламасы үшін оқу-əдістемелік кешендер əзірленеді

(жыл сайын 5 бірліктен, барлығы 25).

2015 жылға дейін жоғары оқу орындарында жəне ТжКБ ұйымдарында

мектепке дейінгі білім беретін 18 мыңнан астам педагог қызметкерлер да-

ярланады.

Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтерін қайта даярлау жүзеге асы-

рылады.

2020 жылға қарай:

өңірлердің ерекшеліктеріне қарай мектепке дейінгі ұйымдардың

түрлі модельдерінің жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі. Мысалы, оңтүстік

өңірлерде – жекеменшік коттедждердегі балабақшалар, жұмысқа отбасы

мүшелерін тарта отырып, тұрғын жайлар базасында 5 – 6 балаға арналған

отбасылық балабақшалар. Солтүстік өңірлерде – оқушылық орынның

профициті есебінен жалпы білім беретін мектептер базасында шағын

орталықтар. Қалаларда тұрғын үй кешендерінің төменгі қабаттарында –

шағын жинақталған балабақшалар мен шағын орталықтар. Барлық өңірде

– «Мектеп-бақша» кешендері. Мемлекеттік балабақшалардың баламасы ірі

компаниялар, ұйымдар, кəсіпорындар жанындағы балабақшалар болады;

мектепке дейінгі балалар ұйымдарындағы орындар саны 373 мыңнан

662 мыңға дейін көбейтіледі;

балабақшалардағы топтардың толықтырылуы жас ерекшелік норма-

ларына (бөбектер тобы – 17, орта – 22, ересектер - 27) сəйкес 27-ден (ел

бойынша орташа) 22-ге дейін азайтылды;

мектепке дейінгі жастағы барлық бала санынан мектепке дейінгі

тəрбиемен жəне оқытумен қамтылған балалардың саны 70 %-дан

100 %-ға дейін көбейтіледі.

10 оқу бағдарламасы жаңартылады, 30 ОƏК əзірленеді, оның ішінде

2016 жылы – 8, 2017 жылы – 8, 2018 жылы – 8, 2019 жылы – 8, 2020 жылы

– 8 бірлік.


^ Орта білім


Мақсаты:

Жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының

зияткерлік, дене бітімі жəне рухани дамыған азаматын қалыптастыру, оның

тез өзгеретін əлемде табысқа жетуін қамтамасыз ететін білім алудағы

қажеттіліктерін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық игіліктері үшін

бəсекеге қабілетті адами капиталды дамыту. 12 жылдық оқыту моделіне

көшу.


Міндеттері:

1. 12 жылдық оқыту моделіне көшуді білім беру мазмұнын жаңғырту

арқылы жүзеге асыру.

2. ШЖМ проблемаларын шешу.

3. Мектептегі инклюзивті білім беру жүйесін жетілдіру.32
^ Нысаналы индикаторлар:

2020 жылы 12 жылдық оқыту үлгісіне көшу толықтай жүзеге асырыла-

ды (2015 жылы – 1, 5, 11-сыныптар).

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» жобасы шеңберінде Қазақстанның

барлық өңірлеріндегі мектептердің саны (2020 жылы – 20).

Жаратылыстану-математика пəндері бойынша білім беретін оқу

бағдарламаларын жетік меңгерген оқушылардың үлесі (2015 жылы – 60

%, 2020 жылы – 70 %).

Қазақстандық жалпы білім беретін мектеп оқушыларының PISA,

TIMSS, PIRLS халықаралық салыстырмалы зерттеулеріндегі нəтижелері

(2015 жылы: PISA – 50 – 55 орын, TIMSS – 10 – 15 орын, 2020 жылы: PISA

– 40 – 50 орын, TIMSS – 10 – 12 орын, PIRLS – 10 – 15 орын).

Инклюзивті білім үшін жағдайлар жасалған мектептердің үлесі олардың

жалпы санынан артады (2015 жылы – 30 %, 2020 жылы – 70 %).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қызметінің 2010 жылғы қорытындылары және «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы №130 Қаулысы «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconБілім және ғылым саласындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2010 жылғы қорытындылары мен 2011 жылға арналған міндеттері туралы ақпарат
Жылы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аяқталды
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconОблыстық мектеп басшыларының секциясы
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда білім беру...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Жыл әдіскері» республикалық конкурсының облыстық кезеңінің 2013 жылғы 23-26 қыркүйек айының аралығында білім басқармасының «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының»
«Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының» ұйымдастыруымен «Жыл тәрбиешісі» облыстық конкурсы өтті
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconГеография мұғалімдерінің облыстық секциясы
«Жаратылыстану пәндерін оқыту сапасын арттыру – Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Бекітемін» Павлодар облыстық білім беруді басқарудың «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Павлодар облыстық білім беруді басқарудың Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 – 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін техникалық және кәсіптік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы