Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудыңНазваниеҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
страница3/11
Дата конвертации20.06.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Күшті жақтары:

білімді дамытудың нақты айқындалған басым бағыттары;

мектепке дейінгі жəне орта білім объектілері желісінің ұлғаюы;

білім берудің əрбір деңгейі бойынша ұлттық жəне республикалық

орталықтардың болуы;

қазақстандық білім беру құрылымының Білім берудің халықаралық

стандарты жіктеуішімен сəйкестігі;

техникалық жəне кəсіптік білімді қайта құрылымдау;

Ұлттық білім беру сапасын бағалау жүйесінің қызмет етуі;

TIMSS – 2007 халықаралық зерттеуіндегі жоғары көрсеткіштер;

Еуропалық білім беру кеңістігіне кіру.

Əлсіз жақтары:

білім беруді қаржыландырудың жеткіліксіздігі;

педагог кəсібі мəртебесінің төмендігі;

педагог кадрларды даярлау сапасының жеткіліксіздігі;

жоғары білікті педагог кадрлардың тапшылығы;

балалар құқықтарын қорғау мамандарының саны жеткіліксіз;

білім берудегі менеджменттің нашар дамуы;


12
білім беру саласында мемлекеттік – жеке-əріптестік (бұдан əрі – МЖƏ)

жүйесі толық дамымаған;

білім беруді ақпараттандырудың нашар дамуы;

білім беру статистикасы халықаралық стандарттарға сəйкес емес жəне

білім алушыларға қолжетімсіз;

мектепке дейінгі тəрбиемен жəне оқытумен төмен қамтылуы;

жалпы орта жəне жоғары білім мазмұнының бірігуінің жоқтығы;

білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасының нашарлығы;

ШЖМ ұсынатын білім беру қызметтері сапасының нашарлығы;

инклюзивті білімнің нашар дамуы;

ұлттық біліктілік жүйесінің жоқтығы;

колледждер мен ЖОО бітірушілерінің біліктілігіне білім беру жүйесінің

ұсынысы мен жұмыс берушілердің сұранысының арасындағы теңдіктің жоқтығы;

жоғары білім мен ғылымның ықпалдасуының жоқтығы.

Мүмкіндіктер:

^ Мемлекет үшін:

қазақстандық білімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру;

адами капиталдың сапасын арттыру;

балалардың өмір сапасының əлеуметтік құқықтық кепілдіктерін

қамтамасыз ету;

еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру;

ұлттық экономиканы тұрақтандыру;

халықаралық ұйымдар мен жұмыс берушілер тарапынан білімді

инвестициялық қолдау;

білім беру саласында басқарудың жаңа тиімді əдістерінің пайда болуы;

оқушылар арасында спортты өрістету;

бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігін арттыру;

білім беру саласының қолжетімділігін, тартымдылығын, сапасын,

ашықтығын арттыру;

ел экономикасының орнықты өсуін қамтамасыз ету;

халықаралық рейтингтердің көрсеткіштерін жақсарту;

ата-аналардың бала тəрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру.

^ Ата-аналар үшін:

білім беру ұйымдарын таңдау мүмкіндігі;

білім беруді басқаруға қатысу;

мектепке дейінгі тəрбиенің жəне оқытудың еркін қолжетімділігін

қамтамасыз ету;

баланың жетістіктері туралы қашықтықтан ақпараттық хабарландыру

арқылы ата-ана – білім беру ұйымы – бала байланысын жүзеге асыру.

^ Педагог үшін:

педагог кəсібінің тартымдылығы;

мансаптық өсу жүйесін қамтамасыз ету;

барлық қызмет аясында білім алу, оның ішінде шетелде жəне кəсіптік

құзыреттілікті дамыту.

^ Білім алушылар үшін:

баршаға бірдей сапалы білімге қол жеткізу;

үздік білім беру ресурстары мен технологияларына қол жеткізу;

коммуникативтік жəне кəсіптік құзыреттілікті дамыту.

Қауіп-қатер:


13
білім берудің жеткіліксіз қаржыландырылуына байланысты алға

қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізбеу;

педагог еңбегінің төмен уəждемесі, мұғалім кəсібінің беделсіздігі;

педагогтердің басым бөлігі даярлығының төмен деңгейі;

педагог кадрлардың өздігінен білім алуға жəне кəсіби

ұмтылысының жеткіліксіздігі;

өсуіне

электрондық оқыту жүйесін қолданудағы пайдаланушылардың төмен

уəждемесі;

демографиялық процестерге (туудың өсуі) жəне көші-қон жағдайларына

байланысты мектепке дейінгі ұйымдардан орын алуға кезек пен оқушы

орны тапшылығының өсуі;

білім сапасының нашарлауы;

білім беру ұйымдарын пайдалануға беру мерзімдерінің бұзылуы;

апаттық деп танылған мектептер санының ұлғаюы;

мүмкіндігі шектеулі балалардың жəне мүгедек балалардың көбеюі;

еңбек нарығында мамандарға деген болжамның жоқтығы;

саладағы еңбекақы деңгейі мен елдегі жалақының орташа деңгейінің

арасындағы сəйкессіздіктен туындаған техникалық жəне кəсіптік білім

жүйесінен кадрлардың кетуі;

Қазақстанның ЖОО-да білім алуды қалайтын шетел азаматтары

санының қысқаруы;

өзінің ғылыми əлеуетін іске асырудың анағұрлым қолайлы перспекти-

валарын іздеумен ғалымдардың басқа мемлекеттерге кетуі;

ғылымға жастардың аз келуі;

бағдарламаны іске асыру барысында қоса орындаушылардың

үйлессіздігі.

Осылайша, аталған бағдарлама білім беру жүйесін

одан əрі

жаңғыртуды жəне оның еуропалық деңгейге шығу перспективаларын бол-

жайды.


^ 4. Бағдарламаның мақсаттары, міндеттері, нысаналы

индикаторлары жəне іске асыру нəтижелерінің көрсеткіштері


^ Басты мақсаты:

Экономиканың орнықты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін

қамтамасыз ету арқылы адами капиталды дамыту, білімнің бəсекеге

қабілеттілігін арттыру


^ Бағдарламалық мақсаттар:

білім беру қызметіне тең қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағдарланған

қаржыландыру жүйесін жетілдіру;

педагог мамандығының беделін көтеру;

білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін қалыптастыру;

білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ре-

сурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету;

балаларды мектепке дейінгі сапалы тəрбиемен жəне оқытумен толық

қамтудың, оларды мектепке даярлау үшін мектепке дейінгі тəрбиелеу мен

оқытудың əр түрлі бағдарламаларына тең қол жеткізуді қамтамасыз ету;

жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының


14
зияткерлік, дене бітімі жəне рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез

өзгеретін əлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы

қажеттілігін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық əл-ауқаты үшін

бəсекеге қабілетті адами капиталды дамыту. 12 жылдық оқыту моделіне

көшу;

қоғамның жəне экономиканың индустриялық-инновациялық даму

сұраныстарына сəйкес ТжКБ жүйесін жаңғырту, əлемдік білім беру

кеңістігіне кірігу;

еңбек нарығының, еліміздің индустриялық-инновациялық даму

міндеттері мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын жəне

білім беру саласындағы үздік əлемдік тəжірибелерге сай келетін жоғары

білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу;

өмір бойы білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, əлеуметтік

жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік жəне

көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру.


^ Нысаналы индикаторлар:


Индикатор

2015 жылдан бастап ШЖМ-нан басқа,

барлық білім беру ұйымдарында жан ба-

сына шаққандағы қаржыландыру тетіктері

енгізіледі

педагогтердің жалпы санынан жоғары жəне

бірінші санаттағы біліктілігі жоғары педагог

қызметкерлердің үлесі

білім беру ұйымдарында қамқоршылық

кеңестер құрылған

білім беру ұйымдарының басшылары ме-

неджмент саласында біліктілігін арттырған

жəне қайта даярлаудан өткен

орта білім беру ұйымдарында электрондық

оқыту жүйесі пайдаланылады

3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мек-

тепке дейінгі тəрбиемен жəне оқытумен

қамтамасыз ету

2020 жылға қарай 12 жылдық оқыту моделіне

толық көшу жүзеге асырылған

Қазақстанның барлық өңірлеріндегі «На-

зарбаев Зияткерлік мектептері» жобасының

шеңберіндегі мектептердің саны

жаратылыстану-математика пəндері бойын-

ша білім беру оқу бағдарламаларын жетік

меңгерген оқушылардың үлесі


15

2010


0%


42%


40%


29%


0


40%

1 шілдеде


0


6


50%

2015


60%


47%


45%


50%


50%


73,5%


1,5,11

сыныптар


20


60%

2020


60%


52%


60%


100%


90%


100%


1-10, 12

сыныптар


20


70%
PISA:

PISA:

PISA, TIMSS, PIRLS халықаралық салыстыр-

^ TIMSS: 50–55

малы зерттеулердегі қазақстандық жалпы

7-11 орын,

білім беретін мектептер оқушыларының

орынTIMSS:

нəтижелері

10–15 орын

мектептердің жалпы санынан инклюзивті

білім беру үшін жағдайлар жасалған 10% 30%

мектептердің үлесі

жұмыс берушілер қоғамдастығында

біліктілікті тəуелсіз бағалаудан алғашқы 40% 60%

реттен өткен ТжКБ бітірушілерінің үлесі

ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік тап-

сырыс бойынша оқуды бітіргеннен кейінгі

68,5% 78%

алғашқы жылы жұмыспен қамтылған жəне

жұмысқа орналасқан түлектердің үлесі

ұлттық институционалды аккредиттеу

0% 10%

рəсімінен өткен колледждердің үлесі

жұмыс берушілер қоғамдастығында

біліктілікті тəуелсіз бағалаудан алғашқы

0% 10%

реттен өткен ЖОО түлектерінің оған

қатысқандардың жалпы санынан үлесі

жоғары оқу орындарында мемлекеттік тапсы-

рыс бойынша білім алған түлектердің ЖОО

50% 78%

бітіргеннен кейін бір жыл ішінде мамандығы

бойынша жұмысқа орналасқандардың үлесі

əлемнің үздік университеттері рейтингінде

көрсетілген Қазақстанның жоғары оқу 0 1

орындарының саны

халықаралық стандарттар бойынша

тəуелсіз ұлттық институционалды аккре-

16% 50%

диттеуден өткен жоғары оқу орындарының

үлесі

халықаралық стандарттар бойынша

тəуелсіз ұлттық мамандандырылған аккре-

0% 20%

диттеуден өткен жоғары оқу орындарының

үлесі

отандық ғылыми зерттеулердің нəтижелерін

өндіріске енгізудің негізінде білім мен

ғылымды кіріктіру жолымен инновациялық 0% 2%

қызметті жүзеге асыратын жоғары оқу

орындарының үлесі

соңғы 5 жылда импакт-факторлы ғылыми

журналдарда жарияланымдары жарық

көрген ЖОО-ның профессор-оқытушы 0% 2%

құрамының жəне ғылыми қызметкерлердің

үлесі

барлық жастағы адамдар үшін əртүрлі білім

беру нысандары мен типтері енгізіледі


16

40–45 орын,

TIMSS:

10–12 орын,

PIRLS:

10–15 орын


70%


80%


80%


30%


80%


80%


2


65%


30%


5%


5%
жастардың жалпы санынан жастар саяса-

ты мен патриоттық тəрбие саласындағы

іс-шараларды іске асыруға белсенді түрде

қатысатын жастардың үлесі

25%

27%

55%

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қызметінің 2010 жылғы қорытындылары және «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы №130 Қаулысы «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconБілім және ғылым саласындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2010 жылғы қорытындылары мен 2011 жылға арналған міндеттері туралы ақпарат
Жылы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аяқталды
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconОблыстық мектеп басшыларының секциясы
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда білім беру...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Жыл әдіскері» республикалық конкурсының облыстық кезеңінің 2013 жылғы 23-26 қыркүйек айының аралығында білім басқармасының «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының»
«Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының» ұйымдастыруымен «Жыл тәрбиешісі» облыстық конкурсы өтті
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconГеография мұғалімдерінің облыстық секциясы
«Жаратылыстану пәндерін оқыту сапасын арттыру – Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Бекітемін» Павлодар облыстық білім беруді басқарудың «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Павлодар облыстық білім беруді басқарудың Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 – 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін техникалық және кәсіптік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы