Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудыңНазваниеҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
страница10/11
Дата конвертации20.06.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Білімнің, ғылымның жəне өндірістің кірігуін қамтамасыз ету,

зияткерлік меншік пен технологиялардың өнімдерін коммерциялан-

дыру үшін жағдай жасау. Жоғары білікті ғылыми жəне ғылыми – пе-

дагог кадрларды даярлау

Іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулерді, басқа ғылыми-

техникалық, тəжірибе-конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру мен

жүргізуде қатысатын зерттеу университеттері құрылады, олардың даму

бағдарламаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. Зерттеу

университеттерінің негізгі міндеті жоғары жəне жоғары білімнен кейінгі

білім деңгейлерінің барлығында ғылыми қызметпен білім беру процесін

біріктіру болады. Зерттеу университеті жоғары жəне жоғары білімнен

кейінгі білім бағдарламаларын əзірлеу мен іске асыруға, сондай-ақ оқуға


45
қабылдау кезінде бейінді бағыттың қосымша талаптарын белгілеуге

құқылы.

Білім мен ғылымның бірігуі жекелеген ғылыми-зерттеу институттарын

заңдық дербестік құқығымен жетекші зерттеу университеттердің құрамына

беру арқылы жүзеге асырылады.

Елдің индустриялық- инновациялық даму бағыттарын іске асыру

үшін жоғары оқу орындары негізінде инновациялық құрылымдар құру үшін

базалық ЖОО-н айқындау тетіктері əзірленеді:

бизнес-инкубаторлар, оның ішінде:

2013 жылы – «Энергетика» бағыты бойынша; 2014 жылы – «Мұнай

өңдеу жəне мұнай-газ секторының инфрақұрылымы»; 2015 жылы –

«Химия өнеркəсібі»;

технопарктер, оның ішінде:

2013 жылы – «Металлургия жəне дайын металл өнімдерін өндіру»

бағыты бойынша; 2014 жылы – «Машина жасау»; 2015 жылы – «Жеңіл

өнеркəсіп»;

ғылыми əзірлемелер мен технологияларды коммерцияландыру

орталықтары.

Еліміздің жетекші ЖОО-лары жанынан жоғары білікті ғылыми-педагог

кадрларды даярлау жəне инновациялық қызметті дамыту мақсатында

ғылыми зерттеулер жүргізу, зияткерлік меншік құқығын қорғауды одан

əрі қамтамасыз ете отырып, зияткерлік меншіктің бəсекеге қабілетті

өнімдерін жасау үшін ғылыми жəне жобалық-конструкторлық ұйымдардың

бірлескен құрылымдық бөлімшелері ашылады: 2011 жылы – 5 бірлескен

құрылымдық бөлімше; 2012 жылы – 8, 2013 жылы – 10, 2014 жылы – 12,

2015 жылы – 15.

Жеке меншік секторды ғылыми жəне инновациялық қызметке тарту

бойынша оларды экономикалық ынталандыру шаралары əзірленген.

2015 жылдан бастап Назарбаев Университеті жоғары кəсіби ма-

мандар мен жас

Университетінің

ғалымдарды

оқытып

шығарады.

Назарбаев

тəжірибесі біртіндеп елдің жұмыс істеп тұрған жоғары оқу орындарына

енгізіледі.

2016 жылдан бастап:

жетекші шетелдік əріптес жоғары оқу орындарымен бірлесіп, білім

беру бағдарламалары əзірленеді;

жоғары технологиялық жəне ғылымды қажетсінетін өнім жасау үшін

экономиканың басым бағыттарында ғылыми зерттеулер жүргізіледі;

əріптес университеттермен жəне шетелдік ғылыми орталықтармен

бірлесу жүзеге асырылады.

Нəтижесінде, іргелі жəне қолданбалы зерттеулерді кеңейту үшін

университеттердің маңызды ғылыми əлеуеті тиімді қолданылады, олардың

кешенділік жəне практикалық нəтижелілігі артады.46
Өмір бойы оқу


Мақсаты:

Өмір бойы білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету.


Міндеті:

Баршаға арналған білім, өмір бойы білім алу үшін жағдай жасау.


^ Нысаналы индикатор:

Барлық жастағылар үшін білім берудің əртүрлі нысандары мен типтерін

енгізу.


Өмір бойы оқу білім алудың барлық деңгейінде адамның білім алуға

деген қажеттіліктерін қанағаттандырудың түрлі мүмкіндіктерін жасау

есебінен жүзеге асырылады.

2020 жылға қарай өмір бойы оқу үшін жасына, білімі мен кəсіби біліктілік

деңгейіне қарамастан жағдайлар жасалатын болады.

Жасына жəне əлеуметтік жағдайына қарамастан барша халыққа

техникалық жəне кəсіптік, жоғары білім жүйесінде оқытудың түрлі ныса-

ны жəне білім беру қызметтерін жекеше берушілер арқылы (қашықтықтан

оқыту, қайта біліктілік беру, формалды, формалды емес, инклюзивті қысқа

мерзімді курстар) жаңа базалық дағдыларды игеруді қоса алғанда, негізгі

дағдыларды игеру мен жетілдіру мүмкіндігі ұсынылатын болады. Оқу

орындарымен, сондай-ақ əлеуметтік əріптестермен бірлесіп, өндірістен

қол үзбей оқыту қарастырылатын болады.

Білім беру ұйымдарында 2016 жылдан бастап мүмкіндіктері шектеулі

адамдарды кəсіби даярлау үшін жағдайлар жасалатын болады, модульдік

білім беру бағдарламалары жасалады.

Халықтың ересек тобын қайта мамандандырудың ваучерлік жүйесі

əзірленетін болады.

Өндірісте жұмыс істей жүріп, адам өзі оқытудың түрлерін, қарқынын

жəне мерзімін таңдап, білім алу процесін дербестендіре алады. Білім

алушылардың тəуелсіз коммерциялық емес агенттіктерде өздерінің

алған біліктілік деңгейін бағалаудан өтіп, сертификаттар алуы арқылы

мемлекеттік жəне жекеше білім беру қызметтерін ұсынушыларды оқыту

нəтижелерін тануда тиімді шаралар əзірленетін болады.

Өмір бойы оқыту оқытудың формалды жəне формалды емес

нысандарының тұтастай спектрін, инклюзивті білім беруді қоса алғанда,

мектеп жасына дейінгі жастан бастап зейнеткерлікке шығу жасынан кейінгі

оқытуды қамтитын болады.

Инклюзивті білімді дамыту тиісті бейіндегі мамандарын даярлауды

жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының жанынан консультациялық-

практикалық орталықтардың құрылуына ықпал етеді.

Жұмыс берушілер оқу бағдарламаларын қоса қаржыландыруға жəне

əрбір қызметкердің үздіксіз білімге қатысуына мүмкіндік беретін икемді

сызбаларды дайындауға тартылады.

Барша қазақстандық азаматтар мемлекеттік тілді толық меңгергенге

дейін тілдерді меңгерудің халықаралық стандарттары негізінде мемлекеттік47
тілді үздіксіз оқытатын «Балабақша - мектеп, кəсіптік лицей, колледж –

жоғары оқу орындары» жүйесі құрылатын болады.

Қазақстан азаматтары (оқушылар, студенттер, магистранттар, түрлі

сала қызметкерлері) мен Қазақстанда жұмыс істейтін шетелдік азаматтар

үшін сертификат бере отырып, қазақ тілін білу деңгейін бағалау жүйесі –

Қазтест енгізіледі.


^ Тəрбие жұмысы жəне жастар саясаты


Мақсаты:

Жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, əлеуметтік

жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік жəне

көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру.


Міндеті:

Жастарды отансүйгіштікке тəрбиелеу жəне олардың азаматтық

белсенділігін, əлеуметтік жауапкершілігін жəне əлеуетін ашу тетіктерін

қалыптастыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру.


^ Нысаналы индикатор:

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыруға белсенді

қатысатын жастардың олардың жалпы санынан үлесі (2015 жылы – 27 %,

2020 жылы – 55 %).


^ Жастар саясатын іске асыру қазақстандық патриотизмді, рухани-

адамгершілік мəдениетті тəрбиелеу, ұлттық сəйкестікті қалыптастыру

негізінде жүзеге асырылады.

2011 жылдан бастап:

консультациялық, ақпараттық-талдамалық, оқыту жəне басқа

да қызметтер көрсету мақсатында мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс

шеңберінде жастардың үкіметтік емес ұйымдары базасында қызметті

жүзеге асыратын облыстық жəне республикалық əлеуметтік қызметтер

одан əрі дамитын болады;

республикалық деңгейде мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты іске асы-

ру шеңберінде ерікті, əскери-патриоттық ұйымдардың, əскери-спорттық,

əскери-іздеуші жəне спорттық-техникалық клубтардың желісі 20 дан 30-ға

дейін көбейеді;

білім беру ұйымдарында спорт секцияларының желісі дамытылады;

қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мақсатында тұрақты негізде

мемлекеттік рəміздерді таныту, тарих, салт-дəстүр жəне ана тілін білу

жөнінде іс-шаралар жалғастырылатын болады;

түрлі жобаларды іске асыру арқылы жастар арасында қайырымдылық

мəдениетін қалыптастыру жөнінде мақсатты шаралар қабылданатын болады.

Алматы қаласы үлгісінде жастардың үкіметтік емес ұйымдарының

жəне жастардың қызметін үйлестірудің орталықтандырылған жүйесін құру

мақсатында жастар саясаты басқармасы құрылады.

Девиантты жəне деликвентті балалармен жұмысты күшейту жоспар-

лануда. Балалар мен жасөспірімдер арасында девиантты мінез-құлықтың48
алдын алуы түрлі факторлардың өзара іс-қимылымен қамтамасыз етілетін

болады: отбасы, мектеп, бос уақыттағы орта жəне тұтас қоғам.

Одан басқа, тəрбие мен оқытуды, девиантты жəне деликвентті мінез-

құлықты балаларды əлеуметтік оңалтуды қамтамасыз ету бойынша ар-

найы білім ұйымдары мен ерекше режимде ұстайтын білім ұйымдарына

баса назар аударылатын болады.

Білім беру жүйесіне кəмелетке толмағандарды уақытша оқшаулау,

бейімдеу жəне оңалту орталықтарын беруге байланысты олар Кəмелетке

толмағандарды бейімдеу орталығы (бұдан əрі – КТБО) болып қайта

ұйымдастырылады.

КТБО-ның негізгі міндеті – кəмелетке толмағандардың дағдарыс

жағдайынан шығуға жəне өмірін орнықтыруға, баланы отбасымен қосуға

көмек көрсету мен отбасын əрі қарай сүйемелдеу.

Тұтас алғанда, мектепке дейінгі жастан бастап тəрбиеге ерекше көңіл

бөлінетін болады.

^ Жастардың əлеуетін ашу тетіктерін іске асыру

Жастар саясаты саласындағы мəселелерді шешуге жастардың

қатысуы үшін оның өкілді органдарда қатысуын қамтамасыз ету міндеті

қойылып отыр.

Ұйымдастырушылық қабілеті мен көшбасшылық қасиеті бар студент-

тер арасынан белсенді жастарды, сондай-ақ əлеуметтік жобаларды іске

асыру аясында жастар ұйымдарының жетекшілерін оқыту жоспарлануда.

Шығармашыл жастарды қолдау мақсатында жыл сайынғы ұлттық кон-

курстар, ойындар, турнирлер, КТК, оның ішінде Дельфий ойындарын өткізу

жəне кейіннен қазақстандық құрамалардың халықаралық конкурстарға,

турнирлер мен ойындарға қатысуын қамтамасыз ету көзделуде.

Осылайша, шығармашыл жастарды қолдау 2020 жылға қарай Дель-

фий ойындарына қатысушыларды 2000 адамға дейін жеткізуді көздейді.

Республиканың ғылыми-техникалық əлеуетін тұрақты негізде нығайту

үшін ғылыми ұйымдарда жəне жоғары оқу орындарында консультативтік-

кеңесші органдардың қызметіне жастардың шығармашылық жəне

инновациялық бірлестіктері тартылатын болады.

Мəдениеттегі, өнердегі, ғылымдағы, ақпараттық технологиялар

саласындағы ұзақ мерзімді конкурстық жобаларды дамыту бойынша

ведомствоаралық жұмыс күшейтіледі.

Осылайша 2020 жылға қарай:

өкілді органдарға сайланушы жастардың үлесі 15%-ға жетеді;

жастар ұйымдарының қызметіне жастардың 29 %-ы қатысатын болады;

мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс шеңберінде əлеуметтік маңызды

жобаларды іске асыруға тартылған жастар ұйымдарының үлесі 24 %-ды

құрайды.


^ 6. Бағдарламаны іске асыру кезеңдері


Қазіргі заманғы жағдайда стратегиялық ресурсы адами капитал бо-

лып табылатын еңбек өнімділігі экономикалық өркендеу мен бəсекеге

қабілеттіліктің ұзақ мерзімді негізіне айналуы тиіс. Мемлекет осы ресурстың

дамуына үлес қосуы керек.49
Білімді адамдарсыз заманауи инфрақұрылымды дамыту, тиімді

мемлекеттік аппарат құру, қолайлы бизнес климатты қамтамасыз ету

мүмкін емес.

Саяси ерік пен мемлекеттің жан-жақты қолдауының болуы осы рефор-

маларды жүргізуге негіз болып табылады.

Бағдарлама екі кезеңде іске асырылатын болады: 2011 – 2015 жылдар

мен 2016 – 2020 жылдар.

Бағдарламаны іске асырудың бірінші кезеңінде (2011 – 2015 жылдар) же-

келеген бағыттар бойынша білім беруді дамытудың модельдерін əзірлеумен,

оларды сынақтан өткізумен, сондай-ақ ауқымды қайта құрулар мен

эксперименттердің басталуымен байланысты жұмыстарды жүргізу көзделген.

Екінші кезеңде (2016 – 2020 жылдар) басымдық жабдықтарды сатып алу-

ды, білім беру жүйесін дамыту міндеттерін шешуге бағытталған іс-шараларға

инвистициялар салуды (білім берудің материалдық инфрақұрылымын

жаңғырту жəне басқа да шығыны көп жұмыстар, əдістемелік, кадрлық,

ақпараттық қамтамасыз ету) көздейтін іс-шараларды жүзеге асыруға

беріледі, негізінен, өткен кезеңдерде алынған нəтижелерді енгізуге жəне

таратуға бағытталған іс-шараларды іске асыру қарастырылған.

Əрбір кезеңде жылдар бойынша Бағдарламаның іске асырылу бары-

сын жəне бағдарламалық іс-шаралардың білім беру жүйесінің жай-күйіне

əсерін сипаттайтын көрсеткіштерді өзгерту жоспарланған.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қызметінің 2010 жылғы қорытындылары және «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы №130 Қаулысы «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconБілім және ғылым саласындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2010 жылғы қорытындылары мен 2011 жылға арналған міндеттері туралы ақпарат
Жылы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аяқталды
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconОблыстық мектеп басшыларының секциясы
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда білім беру...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Жыл әдіскері» республикалық конкурсының облыстық кезеңінің 2013 жылғы 23-26 қыркүйек айының аралығында білім басқармасының «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының»
«Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының» ұйымдастыруымен «Жыл тәрбиешісі» облыстық конкурсы өтті
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconГеография мұғалімдерінің облыстық секциясы
«Жаратылыстану пәндерін оқыту сапасын арттыру – Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Бекітемін» Павлодар облыстық білім беруді басқарудың «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Павлодар облыстық білім беруді басқарудың Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 – 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін техникалық және кәсіптік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы