Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудыңНазваниеҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
страница1/11
Дата конвертации20.06.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Қазақстан Республикасы

Президентінің

2010 жылғы 07 желтоқсандағы

№ 1118 Жарлығымен

БЕКІТІЛГЕНҚазақстан Республикасында

білім беруді дамытудың

2011 – 2020 жылдарға арналған

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫАстана, 2010 ж.
^ 1. Бағдарламаның Паспорты


Бағдарламаның

атауы

Əзірлеу үшін

негіз


Бағдарламаны

əзірлеуші

Мақсаты

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 –

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық

даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің

2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы;

«Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957

Жарлығы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі


Экономиканың орнықты дамуы үшін сапалы білімнің

қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адами капиталды дамы-

ту, білімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру

Бағдарламалық білім беру қызметіне тең қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағдар-

мақсаттар


Міндеттері

ланған қаржыландыру жүйесін жетілдіру;

педагог мамандығының беделін көтеру;

білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін қалып-

тастыру;

білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру

ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз

ету;

балаларды мектепке дейінгі сапалы тəрбиемен жəне оқытумен

толық қамтуды, оларды мектепке даярлау үшін мектепке дейінгі

тəрбие мен оқытудың əр түрлі бағдарламаларына тең қол

жеткізуді қамтамасыз ету;

жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының

зияткерлік, дене бітімі жəне рухани дамыған азаматын

қалыптастыру, тез өзгеретін əлемде оның табысты болуын

қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру,

еліміздің экономикалық əл-ауқаты үшін бəсекеге қабілетті адами

капиталды дамыту. 12 жылдық оқыту моделіне көшу;

қоғамның жəне экономиканың индустриялық-инновациялық даму

сұраныстарына сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім (бұдан əрі

– ТжКБ) жүйесін жаңғырту, əлемдік білім беру кеңістігіне бірігу;

еңбек нарығының, еліміздің индустриялық-инновациялық даму

міндеттері мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын

жəне білім беру саласындағы үздік əлемдік тəжірибелерге сай

келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу;

өмір бойы білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, əлеуметтік

жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік

жəне көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру

сапалы білімге қолжетімділікті арттыруға бағытталған білім

беруді қаржыландырудың жаңа тетіктерін əзірлеу;

білім беру жүйесін жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету;

педагог қызметкерлердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынта-

ландыруды күшейту;


2
білім берудегі менеджментті жетілдіру, оның ішінде корпоративтік

басқару принциптерін енгізу, білім беруде мемлекеттік-жеке

əріптестік жүйесін қалыптастыру;

білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру, оның

ішінде халықаралық талаптарды ескере отырып, ұлттық білім

статистикасын құру;

оқу процесін автоматтандыруды енгізу үшін жағдай жасау;

мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту;

мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың мазмұнын жаңарту;

мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарын кадрлармен

қамтамасыз ету;

12 жылдық оқыту моделіне көшуді білім беру мазмұнын

жаңғыртумен қоса жүзеге асыру;

шағын жинақталған мектептердің (бұдан əрі – ШЖМ) проблема-

ларын шешу;

мектептегі инклюзивті білім беру жүйесін жетілдіру;

экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын

ескере отырып, ТжКБ мазмұнының құрылымын жаңарту;

экономика салалары үшін кадрлар даярлаудың инфрақұрылымын

дамыту;

ТжКБ-да оқудың беделін арттыру;

еліміздің индустриялық-инновациялық даму жобаларына сай

келетін жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кад-

рлармен қамтамасыз ету;

жоғары білімнің еуропалық аймағына бірігуді қамтамасыз ету;

білімнің, ғылымның жəне өндірістің бірігуін қамтамасыз ету,

зияткерлік меншік пен технологиялардың өнімдерін коммер-

цияландыру үшін жағдай жасау. Жоғары білікті ғылыми жəне

ғылыми – педагог кадрларды даярлау;

өмір бойы оқыту, баршаға білім алу үшін жағдай жасау;

жастарды отансүйгіштікке тəрбиелеу жəне олардың азаматтық

белсенділігін, əлеуметтік жауапкершілігін жəне əлеуетін ашу

тетіктерін қалыптастыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру

Іске асыру

мерзімдері

(кезеңдері)


Нысаналы

индикаторлар

2011 – 2020 жылдар

Бағдарлама екі кезеңде іске асырылатын болады:

бірінші кезең: 2011 – 2015 жылдар;

екінші кезең: 2016 – 2020 жылдар.

ШЖМ-нан басқа, барлық білім беру ұйымдарында жан басына

шаққандағы қаржыландыру тетіктері енгізілген;

педагогтердің жалпы санынан жоғары жəне бірінші санаты бар

біліктілігі жоғары педагог қызметкерлердің үлесі – 52 %;

білім беру ұйымдарының 60 %-ында қамқоршылық кеңестер

құрылған;

білім беру ұйымдары басшыларының 100 %-ы менеджмент са-

ласында біліктілігін арттырған жəне қайта даярлаудан өткен;

орта білім беру ұйымдарының 90 %-ында электрондық оқыту

жүйесі пайдаланылады;

3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 100 %-ы мектепке дейінгі

тəрбиемен жəне оқытумен қамтамасыз етілген;

12 жылдық оқыту моделіне толық көшу жүзеге асырылған;

Қазақстанның барлық өңірлеріндегі «Назарбаев Зияткерлік

мектептері» жобасының шеңберіндегі мектептердің саны – 20;

3
жаратылыстану-математика пəндері бойынша білім беру оқу

бағдарламаларын жетік меңгерген оқушылардың үлесі – 70 %;

қазақстандық жалпы білім беретін мектептер оқушыларының

халықаралық салыстырмалы зерттеулердегі нəтижелері:

оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық

бағдарлама (PISA) – 40-45 орын, 4 жəне 8-сынып оқушыларының

математика жəне жаратылыстану саласындағы сауаттылығын

бағалау (TIMSS) – 10-12 орын, «Оқу жəне мəтінді түсіну сапасын

зерделеу» (PIRLS) – 10-15 орын;

мектептердің жалпы санына шаққанда инклюзивті білім беру

үшін жағдайлар жасаған мектептердің үлесі – 70 %;

қатысушылардың жалпы санына шаққанда жұмыс берушілер

қоғамдастығында біліктілікті тəуелсіз бағалаудан алғашқы рет-

тен өткен ТжКБ бітірушілерінің үлесі – 80 %;

ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы

бойынша білім алған түлектердің оқуды бітіргеннен кейінгі

алғашқы жылы жұмыспен қамтылғандардың жəне жұмысқа

орналасқандардың үлесі – 80 %;

ұлттық институционалды аккредиттеу рəсімінен өткен колледж-

дердің үлесі – 30 %;

жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тəуелсіз

бағалаудан алғашқы реттен өткен жоғары оқу орындарын (бұдан

əрі – ЖОО) бітірушілердің оған қатысқандардың жалпы санынан

үлесі – 80 %;

жоғары оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы

бойынша білім алған бітірушілердің 80 %-ы жоғары оқу орнын

бітіргеннен кейін бір жыл ішінде мамандығы бойынша жұмысқа

орналасқан;

əлемнің үздік университеттері рейтингінде көрсетілген

Қазақстанның жоғары оқу орындарының саны – 2;

халықаралық стандарттар бойынша тəуелсіз ұлттық институцио-

налды аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі – 65

%;

халықаралық стандарттар бойынша тəуелсіз ұлттық маман-

дандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының

үлесі – 30 %;

отандық ғылыми зерттеулердің нəтижелерін өндіріске енгізудің

негізінде білім мен ғылымды біріктіру жолымен инновациялық

қызметті жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының үлесі – 5 %;

соңғы 5 жылда импакт-факторлы ғылыми журналдарда жария-

ланымдары жарық көрген профессор-оқытушы құрамының жəне

ғылыми қызметкерлердің үлесі – 5 %;

барлық жастағы адамдар үшін білім берудің əртүрлі нысандары

мен типтері енгізіледі;

жастардың жалпы санынан 55 %-ы жастар саясаты мен

патриоттық тəрбие саласындағы іс-шараларды іске асыруға

белсенді түрде қатысатын болады.

Қаржылан-дыру Бағдарламаның бірінші кезеңін республикалық бюджеттен

көздері мен

көлемі

қаржыландырудың қосымша көлемі 461,1 млрд. теңгені құрайды.

Жергілікті бюджеттен қаржыландыру жыл сайын тиісті жергілікті

бюджеттерден білім беру жүйесін дамытуға бөлінетін қаражат

шеңберінде жүзеге асырылатын болады.


4
2. Кіріспе


Білім беру «Қазақстан – 2030» ұзақ мерзімді Стратегиясының маңызды

басымдықтарының бірі болып танылды. Қазақстандағы білім беру

реформаларының жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа əлеуметтік-

экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. Қазақстан Президенті

республиканы əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енгізу тура-

лы міндет қойған болатын. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол

жеткізуде маңызды рөл атқарады.

Халықаралық тəжірибе ерте балалық шақтан ересек жасқа дейін ада-

ми капиталға, атап айтқанда, білім беруге бөлінетін инвестицияның эконо-

мика мен қоғамға елеулі қайтарымы болатынын дəлелдеп отыр.

Адами капиталға бөлінетін инвестициялар жылдам өзгеретін əлемде

бейімделе алатын техникалық прогрессивті, өнімді жұмыс күшін құру үшін

аса қажет. Болашақтың табысты экономикасы білім беруіне, халықтың

дағдылары мен қабілетіне инвестициялайтындар болмақ. Білім беруді

əлеуметтік қажеттіліктерге жұмсалатын шығындар ретінде ғана емес,

экономикалық инвестициялар ретінде түсіну қажет.

Білім беру мен экономикалық өсуді байланыстыратын көптеген

дəлелдер бар:

макро- жəне микроэкономикадағы халықаралық зерттеулерді шолу

білім берудің, табыстың жəне өнімділіктің арасында тығыз байланыстың

бар екенін дəлелдеп отыр. Бұл ретте оқытудың бастапқы кезеңіне

инвестициялаудың зор қайтарымы болатыны байқалады;

зерттеулер білім беруді дамытуға жұмсалған инвестицияның маңызды

жақтарын растайды.

Экономикалық пайдадан бөлек білім беру басқа да əлеуметтік пай-

даларды келтіреді, əлеуметтік капиталдың – азаматтардың көп үлесінің

қатысуымен құралған, əлеуметтік бірлігі мен интеграциясы жоғары, құқық

бұзушылық деңгейі төмен қоғамның қалыптасуына ықпал етеді. Жастай-

ынан білім алу əлеуметтік, эмоционалдық жəне басқа да өмірге қажетті

дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөлге ие. Білім беру қызметінің

барлық спектрларын одан əрі дамытудың сенімді дəлелдері осында.

Қазақстанның білім беруді түбегейлі жаңғыртуы: білім беруге салына-

тын инвестицияны айтарлықтай жəне тұрақты ұлғайтуы, оның сапасын

жақсартуы қажет.

Сондықтан жаңа ұлттық пайымдау ұсынылады: 2020 жылға қарай

Қазақстан – білімді мемлекет, ақылмен құрылған экономика жəне біліктілігі

жоғары жұмыс күші. Білім берудің дамуы еліміздің болашақ экономикалық,

саяси жəне əлеуметтік-мəдени өркендеуі сүйенетін тұғырнамасы болуы тиіс.

Білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік са-

ясатын іске асырудың ұйымдастырушылық негізі – қазақстандық білімді

жаңғыртудың жалғастырылуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республика-

сында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік

бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) болуы тиіс.

Бағдарлама білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың

ұйымдастырушылық негізі ретінде білім беру мен тəрбиенің, басқару

жүйесінің, білім беру қызметі субъектілерінің құқықтық-ұйымдастырушылық

нысандарының жəне қаржы-экономикалық тетіктерінің құрылымындағы,


5
мазмұны мен технологияларындағы өзгерістерді қамтитын ресурстары

мен мерзімі бойынша бір-бірімен өзара байланыстағы іс-шаралар кешені

болып табылады.


^ 3. Ағымдағы жай-күйді талдау


Қазақстан Республикасында ел басшылығының адами капиталды

дамытудың қажеттілігі мен маңыздылығын түсініп, білім беру жүйесін

реформалауды бастауға жəне жүргізуге жан-жақты қолдау көрсетуінің

нəтижесінде білім беруді қарқынды дамыту мен жаңғырту мүмкін болып

отыр.

2005 жылдан бастап Қазақстан Республикасында білім беруді

дамытудың 2005 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы,

Қазақстан Республикасында техникалық жəне кəсіптік білім беруді

дамытудың 2008 – 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы,

2007 – 2011 жылдарға арналған «Қазақстан балалары» бағдарламасы,

Балаларды мектепке дейінгі тəрбиемен жəне оқытумен қамтамасыз ету

жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы

қабылданды.

Дарынды жас қазақстандықтарға əлемнің үздік университеттерінде

білім алуға мүмкіндік беретін Қазақстан Республикасы Президентінің

«Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру еліміздегі адами

капиталдың дамуына қосылған елеулі үлес болды.

Қазақстан қазіргі уақытта білім беру, адам мен бала құқығын қорғау

саласындағы негізгі халықаралық құжаттарға қатысушы болып табыла-

ды. Бұл – Жалпыға бірдей адам құқықтары декларациясы, Бала құқықтары

туралы конвенция, Адамның экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени

құқықтарының Халықаралық декларациясы, Еуропа өңірінде жоғары білім

беруге жататын біліктілікті тану туралы Лиссабон конвенциясы, Болон де-

кларациясы жəне т.б.

Адами ресурстарды дамыту еліміздің 2020 жылға дейінгі Стратегиялық

даму жоспарындағы басымдықтардың бірі ретінде айқындалған.

Білім беруге инвестиция салу арқылы адами капиталды сапалы дамы-

туда нақты қол жеткен мақсаттар бар.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 – 2010

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру нəтижесінде

2010 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша білім берудің барлық деңгейі

тиісті ұйымдар желісімен институционалды қамтамасыз етілген. Білім

берудің құрылымы Халықаралық білім берудің стандартты жіктеуішіне

сəйкес келтірілді. Оқытудың 12 жылдық моделін енгізу үшін жағдайлар

жасалуда. Техникалық жəне кəсіптік білім қайта құрылымдалды. Маман-

дарды үш деңгейлі даярлау енгізілді: бакалавр – магистр – Ph.D докторы.

Мамандықтардың ірілендірілген топтарынан тұратын Қазақстан Республи-

касы жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының

жіктеуіші бекітілді.

Тəуелсіз сыртқы бағалау элементтерін қамтитын (лицензиялау, атте-

статтау, аккредиттеу, рейтинг, ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан əрі – ҰБТ),

мемлекеттік аралық бақылау (бұдан əрі – МАБ), талапкерлерді кешенді

тестілеу жəне т.б.) Ұлттық білім беру сапасын бағалау жүйесі құрылды.

6
Республиканың барлық өңірлерінде білім беру сапасын бағалаудың

облыстық жүйесін енгізу басталды.

Білім беру ұйымдарының материалдық базасы нығайтылуда.

2009 жылдың өзінде мектептерде 640 биология кабинеті, 536 –

лингафондық мультимедиалық кабинет (бұдан əрі – ЛМК), 10 физика

кабинеті, 78 химия кабинеті жарақтандырылды, 721 мектеп интерактивті

тақталармен толықтырылды. Қазіргі уақытта 3450 мектептің лингафондық

мультимедиалық кабинеттері бар, 2005 жылмен салыстырғанда олардың

саны 2661-ге көбейіп отыр.

Білім беру сапасы арттырылуда.

Инклюзивті білім дамуда.

Орта мектептің балаларын тегін тамақтандыру жəне жеткізу мəселелері

баяу шешілуде.

Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды

даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы 2005 жылғы 25710-

нан 2010 жылы 35425-ке артты.

Білім саласын ақпараттандыруды дамыту жұмыстары жүргізілуде.

Қазіргі уақытта 18 оқушыға бір компьютерден келеді. 2005 жылы аталған

көрсеткіш 41-ді құраған, оның ішінде 36-сы – ауылдық жерлерде.

Интернет желісіне мектептердің 98 %-ы қосылған, ауылдық жерлерде

– 97 % (2005 жылы – тиісінше 75 % жəне 70 %). Мектептердің 34 %-ның

кең жолақты интернетке шығуға мүмкіндігі бар.

Қазақстандық мектеп оқушылары TIMSS – 2007 халықаралық салыстыр-

малы зерттеуіне қатысып, 36 елдің 4 сынып оқушылары арасында матема-

тика бойынша 5-орынды жəне жаратылыстану бойынша 11-орынды иеленді.

Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік тілдің дамуына зор көңіл бөлінуде.

Орталық жəне жергілікті атқарушы органдарда, республика өңірлеріндегі

жоғары оқу орындары жанынан қазақ тілін оқыту орталықтары құрылды,

міндетті оқыту курстары енгізілді, қазақ тілінде іс жүргізу, негізгі жəне орта жал-

пы білім беретін мектептерде мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту енгізілді.

Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын мамандандырылған

мектептердің желісі құрылды. Қазіргі уақытта республикада үш тілде

оқытатын 33 мектеп жұмыс істейді.

6 «Назарбаев Зияткерлік мектебі» құрылды.

Ұлттық жоғары мектепте білім берудің əлемдік деңгейіне жету жөнінде

шаралар қабылданды: Қазақстан Еуропалық білім кеңістігіне енді, Болон

Декларациясына қосылды, Астана қаласында əлемдік деңгейдегі беделді

жоғары оқу орны – «Назарбаев Университеті» құрылды.

Оқу бағдарламаларының мазмұнын айқындауда жоғары оқу

орындарының академиялық еркіндігі кеңейтілді: таңдау бойынша компо-

нент бакалавриатта 40 %-дан 50 %-ға, магистратурада 50 %-дан 60 %-ға

жəне докторантурада 70 %-дан 80 %-ға дейін ұлғайтылды.

Сапалы жоғары білім алуға ынталы студенттердің саны өсіп келеді. Шет

елдерде 20 мыңнан астам қазақстандық білім алады. 3 мыңға жуық «Болашақ»

халықаралық стипендиясының стипендиаты əлемнің 27 елінде оқиды.

Шетелдіктер үшін еліміздің жоғары оқу орындарында білім алудың

тартымдылығын арттыру үшін жағдайлар жасау жөнінде шаралар

қабылдануда. Республиканың жоғары оқу орындарында 10 мыңнан астам

шетел азаматтары білім алуда.


7
Дегенмен қазақстандық білім беру сапасы бəсекеге түсе алмайтындай

күйінде қалып отыр.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қызметінің 2010 жылғы қорытындылары және «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы №130 Қаулысы «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconБілім және ғылым саласындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының 2010 жылғы қорытындылары мен 2011 жылға арналған міндеттері туралы ақпарат
Жылы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аяқталды
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconОблыстық мектеп басшыларының секциясы
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда білім беру...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Жыл әдіскері» республикалық конкурсының облыстық кезеңінің 2013 жылғы 23-26 қыркүйек айының аралығында білім басқармасының «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының»
«Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының» ұйымдастыруымен «Жыл тәрбиешісі» облыстық конкурсы өтті
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconГеография мұғалімдерінің облыстық секциясы
«Жаратылыстану пәндерін оқыту сапасын арттыру – Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік...
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың icon«Бекітемін» Павлодар облыстық білім беруді басқарудың «Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Павлодар облыстық білім беруді басқарудың Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының директоры С. Слямова
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың iconҚазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 – 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін техникалық және кәсіптік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы