Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы icon

Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағыНазваниеЭлектрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы
Дата конвертации22.06.2013
Размер34.86 Kb.
ТипДокументы
источник


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрінің

2011 жылғы «___» ________

№ _____

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрінің міндетін атқарушының

2011 жылғы «___» _________

№ ____ бірлескен бұйрығына

3-қосымшаНысан


Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы

тексеру парағы


Тексеруді белгілеген орган _____________________________________________________

Тексеруді белгілеу туралы акт______________________________________________________

( Құқықтық статистика органында тіркеу туралы мәлімет, №, күні)

Тексерілетін субъектінің атауы: ______________________________________________

Тексеру жүргізу мерзімі ________________________________________________________

Тексеру кезеңі _____________________________________________________________

СТН (ЖСН/БСН)_______________________________________________________________

Мекенжайы: ______________қ., ___________________________ көшесі

Телефон: ______________, факс: ________________________

Электрондық пошта мекенжайы: _________________@__________
Талаптар

иә

жоқ

1

Электрондық цифрлық қолтаңба ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкестігін растау жөніндегі, сондай-ақ тіркеу куәлігінің дұрыстығын растау жөніндегі қызметке лицензияның болуы

 

 

 

 

2

Ақпараттарды криптографиялық қорғау құралдарын іске асыруға (оның ішінде басқаша беруге) лицензияның болуы3

Куәландыру орталығының бағдарламалық-аппараттық құралдарды орналастыру және пайдалануға арналған техникалық үй-жайдың болуы4

Тиісті кәсіби деңгейге жауап беретін және біліктілігіне сәйкес 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі бар білікті инженерлік-техникалық персоналдың, сондай-ақ куәландыру орталығының біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың (дипломдар, сертификаттар және куәландыру орталығы қызметінің тиісті профилі біліктілігін беру туралы әртүрлі куәліктер) болуы

 

 

5

Куәландыру орталығының аппараттық-бағдарламалық кешені үшін ақпараттарды криптографиялық қорғаудың сертификатталған құралының болуы6

Қызметтің мәлімделген түрін жүзеге асыру үшін қажетті аппараттық-бағдарламалық кешеннің болуы7

Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарымен берілген мәліметтерді, немесе бірлескен құпия жұмыстарды орындауға белгіленген заңнамалық тәртіпте жасалған шартты пайдаланумен жұмыстар жүргізуге жұмыстардың болуы.8

Электрондық цифрлық қолтаңба функцияларын іске асыратын, жұмыс істеуші бағдарламалық қамтамасыз етудің бұрыс жұмыстары фактілерінің болуы9

Бекітілген нормативтік-техникалық құжаттардың болуы10

Куәландыру орталығы модулдерінің (құрауыш) өзара іс-қимыл жасау сызбасы мен криптографиялық түрленудің қолданылатын алгоритмдері туралы деректері мен электрондық цифрлық қолтаңбаны қалыптастыру үдерісін іске асыру жөніндегі басқа да бастапқы деректері (негізгі талаптары) мен өтініш берушімен бекітілген жекелеген параметрлерге және куәландыру орталығына қойылатын талаптары бар электрондық цифрлық қолтаңбаның болуы11

Осы куәландыру орталығында және оның пайдаланушыларымен қолданылатын ҚР СТ 1073-2007 бойынша пайданылатын АКҚҚ сәйкестік сертификатының болуы
Уәкілетті органның лауазымды тұлғалары:


____________________________________ _______________ ___________________________

(лауазымы) (қолы) (Т.А.Ә)

____________________________________ _______________ ___________________________

(лауазымы) (қолы) (Т.А.Ә)


Тексеру субъектісі:


____________________________________ _______________ ___________________________

(лауазымы) (қолы) (Т.А.Ә)Похожие:

Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconЭлектрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласының тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдері
Алау өлшемдері «Қазақстан Республикасында мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы, «Ақпараттандыру туралы»...
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconА қ параттандыру, байланыс саласында ғ ы, электронды қ құ жат ж ә не электронды қ цифрлы қ қ олта ң ба туралы Қ аза қ стан Республикасы за ң намасыны ң са қ талуына жеке к ә сіпкерлік саласында ғ ы тексеру пара қ тарыны ң нысандарын бекіту туралы
Ақпараттандыру, байланыс саласындағы, электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының...
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconА қ параттандыру, байланыс саласында ғ ы, электронды қ құ жат ж ә не электронды қ цифрлы қ қ олта ң ба туралы Қ аза қ стан Республикасы за ң намасыны ң са қ талуына жеке к ә сіпкерлік саласында ғ ы т ә уекел д ә режесін ба ғ алау ө лшемдерін бекіту туралы
Ақпараттандыру, байланыс саласындағы, электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының...
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы icon«Ақпараттандыру, электрондық құжат, электрондық цифрлық қолтаңба және байланыс саласындағы мемлекеттік монополия субъектісі жүзеге асыратын қызметтердің бағаларын бекіту туралы»
«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-1 бабы
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconНҰСҚаулығы тапсырыс берушіден бекітеді
«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370 Заңына электрондық...
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconАқпараттандыру саласындағы жеке кәсіпкерлік саласына жатпайтын субъектілері үшін тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін бекіту туралы
Критерийлер Қазақстан Республикасының «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы, «Ақпараттандыру...
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconҮкімет веб-порталын пайдаланумен жолданған жеке және заңды тұлғалардың электрондық өтініштерін қалыптастыру, қабылдау және өңдеу
«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы», Қазақстан Республикасының Заңына және «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан...
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconЭ Тапсырыс берушіден бекітеді
«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370 Заңының 7 бабының...
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconЭлектрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы
Республикасының мемлекеттік органдарын куәландырушы орталық Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық құжат айналымының...
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына жеке кәсіпкерлік саласындағы тексеру парағы iconЭлектрондық құжат, электрондық цифрлық қолтаңба, ақпараттандыру және байланыс саласындағы мемлекеттік монополия субъектісі жүзеге асыратын қызметтердің бағаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы
Зірлеуші мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы