Мемлекеттiк мүлiк туралы icon

Мемлекеттiк мүлiк туралыНазваниеМемлекеттiк мүлiк туралы
страница7/14
Дата конвертации17.05.2013
Размер2.05 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

              қатысу үлестерi

      1. Акционерлiк қоғамдардың мемлекетке тиесiлi акцияларын және жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысу үлестерiн сату «Акционерлiк қоғамдар туралы», «Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгiленген талаптар сақтала отырып жүргiзiлуге тиiс.
      2. Шығарылуы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тiркелмеген акцияларды сатуға жол берiлмейдi.
      3. Мемлекетке тиесiлi акцияларды сату кезiнде сатып алушы – акционерлiк қоғам, егер ол сатып алушының акцияларын иеленген болса, акционерлiк қоғам акцияларының жиырма бес пайыздан астамын сатып ала алмайды.

      ^ 99-бап. Жекешелендiру және жер учаскесiне құқық

      Жылжымайтын мүлiктi жекешелендiру кезiнде жер учаскесiне құқық Қазақстан Республикасының Жер кодексiне сәйкес сатып алушыға өтедi.

      ^ 100-бап. Сауда-саттықты жүргiзу шарттары

      1. Аукционда ең жоғары баға ұсынған тұлға ұтып алушы болып танылады. Сатушы күнi бұрын тағайындаған тендер комиссиясының қорытындысы бойынша үздiк шарттар ұсынған тұлға тендердi ұтып алушы болып танылады.
      Аукциондарда ұсыныстар жария түрде мәлiмделедi, тендерлерде ұсыныстар жабық конвертте жазбаша мәлiмделедi.
      2. Сауда-саттық жария болуға тиiс. Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн, қоршаған табиғи ортасын қорғауды, сыртқы экономикалық жағдайын қозғайтын, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын ерекше жағдайларда тендер жабық болуы мүмкiн.
      Жекешелендiру объектiлерiн сату тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi осы Заңның 101 - 104-баптарына сәйкес белгiлейдi.
      3. Бiр қатысушы ғана қатысқан аукциондар мен тендерлер, жекешелендiру объектiсi оны сатып алуға тiлек бiлдiрген қатысушыға сатылуы мүмкiн үшiншi және одан кейiнгi сауда-саттықтарды қоспағанда, өткiзiлмеген деп танылады.
      4. Сатып алушы сауда-саттық өткiзiлгенге дейiн өзi сатып алатын объектiнiң экологиялық жай-күйiне тексеру жүргiзуге құқылы.

      ^ 101-бап. Жария сауда-саттықты өткiзу тәртiбi

      1. Сатушы сауда-саттық өткiзу туралы хабарламаны – ол өткiзiлгенге дейiн кемiнде күнтiзбелiк он бес күн бұрын, ал акционерлiк қоғамдардың мемлекетке тиесiлi акциялары мен жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiн сату кезiнде сауда-саттық өткiзiлгенге дейiн кемiнде күнтiзбелiк отыз күн бұрын беруге тиiс. Хабарлама «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатушының конкурс өткiзу жолымен айқындалған мерзiмдi баспа басылымдарында қазақ және орыс тiлдерiнде жариялануға тиiс. Хабарламада сауда-саттықтың уақыты, орны мен түрi, сату объектiсi және өткiзiлу тәртiбi туралы, оның iшiнде сауда-саттыққа қатысуды ресiмдеу, сауда-саттықты ұтып алған тұлғаны айқындаудың шарттары туралы мәлiметтер, сондай-ақ бастапқы баға мен кепiлдi жарнаның мөлшерi туралы мәлiметтер қамтылуға тиiс.
      2. Сатушы сауда-саттық шарттарын өзгерткен жағдайда ол барлық өзгерiстер туралы хабарламаны осы баптың 1-тармағында белгiленген тәртiппен және мерзiмде жасауға тиiс.
      Сауда-саттық шарттарын өзгерту туралы хабарлама жарияланғанға дейiн оған қатысуға өтiнiм берген және осыған байланысты оған қатысудан бас тартқан тұлғалар кепiлдiк жарнасының және өздерiне келтiрiлген шығыстардың қайтарылуын талап етуге құқылы.
      3. Сатушы сауда-саттық өткiзiлгенге дейiн үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей сауда-саттыққа қатысуға өтiнiм берген тұлғаларға келтiрiлген нақты зиянды өтей отырып, олардан бас тартуға құқылы.
      Сауда-саттықты өткiзудiң мүмкiн болмауына байланысты ол өткiзiлмеуi мүмкiн. Егер сауда-саттықты өткiзу сатушыға байланысты емес себептер бойынша еңсерiлмейтiн күштiң салдарынан мүмкiн болмаса, сатушы сауда-саттыққа қатысуға өтiнiм берген тұлғаларға келтiрiлген нақты зиянды өтеуден босатылады.
      4. Сауда-саттыққа қатысушылар сауда-саттық өткiзу туралы хабарламада көрсетiлген мөлшерде, мерзiмде және тәртiппен кепiлдiк жарнасын енгiзедi. Егер сауда-саттық өткiзiлмесе, кепiлдiк жарна қайтарылуға жатады. Кепiлдiк жарна, сондай-ақ сауда-саттыққа қатысқан, бiрақ оны ұтпаған тұлғаларға және сауда-саттық өткiзiлгенге дейiн үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей оған қатысудан жазбаша түрде бас тартқан тұлғаларға да қайтарылады.
      Кепiлдiк жарналар сауда-саттыққа қатысушының кепiлдiк жарнаны қайтару туралы осы қатысушының деректемелерiн көрсете отырып берген өтiнiшi негiзiнде қайтарылады.
      Сауда-саттықты ұтқан тұлғамен сатып алу-сату шартын жасау кезiнде ол енгiзген кепiлдiк жарнаның сомасы жасалған шарт бойынша мiндеттемелердi орындау шотына есептеледi.
      5. Сауда-саттықты ұтқан тұлға және сатушы аукцион немесе тендер өткiзiлген күнi сауда-саттықтың нәтижелерi туралы хаттамаға қол қояды.
      6. Тараптар сатып алу-сату шартына сауда-саттық аяқталғаннан кейiн күнтiзбелiк он күннен кешiктiрмей қол қоюға тиiс.
      Сауда-саттықты ұтқан тұлға сауда-саттықтың нәтижелерi туралы хаттамаға немесе сатып алу-сату шартына қол қоюдан жалтарған кезде өзi енгiзген кепiлдiк жарнасынан айрылады және кепiлдiк жарнамен жабылмаған бөлiгiнде сатушыға өзi келтiрген нақты залалды өтеуге мiндеттi.
      Сауда-саттықты ұтқан тұлға осы Заңның 93-бабының талаптарына сай келмейтiн жағдайлардан басқа, сатушы сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға және сауда-саттықты ұтқан тұлғамен сатып алу-сату шартына қол қоюдан жалтаруға құқылы емес.
      Сатып алу-сату шартының талаптары сауда-саттық талаптарына қайшы келмеуге тиiс.
      Мүлiктiк кешен ретiндегi кәсiпорынды сатып алу-сату шарттарында мерзiмдер туралы талаптар болуға тиiс, сатушы осы мерзiм iшiнде кәсiпорын қызметiнiң тоқтатылуын тiркеу үшiн әдiлет органдарына жүгiнедi.
      7. Сатып алу-сату шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгiленген коммерциялық және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, мүдделi адамдардың талап етуi бойынша оларға танысу үшiн берiледi.
      8. Осы бапта белгiленген қағидаларды бұза отырып өткiзiлген сауда-саттықты сот мүдделi тұлғаның, тиiстi уәкiлеттi органның не прокурордың талап-арызы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкiн.
      Жекешелендiрудiң дау айтылған объектiсi бойынша сауда-саттықты жарамсыз деп тану сатып алу-сату шартының жарамсыз болуына әкеп соғады.
      9. Егер осы Заңның 102, 104-баптарында өзгеше көзделмесе, сауда-саттық өткiзу кезiнде осы бапта белгiленген қағидалар қолданылады.

       ^ 102-бап. Қор биржасындағы сауда-саттық

      1. Мемлекетке тиесiлi бағалы қағаздарды қор биржасында сату «Бағалы қағаздар рыногы туралы» және «Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Мемлекетке тиесiлi бағалы қағаздарды шет мемлекеттердiң қор биржаларында сатуға жол берiледi.
      2. Сату туралы хабарлама «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатушы конкурс өткiзу жолымен айқындаған мерзiмдi баспа басылымдарында қазақ және орыс тiлдерiнде жариялануға тиiс. Сату туралы хабарлама қор биржасында сауда-саттық өткiзу басталғанға дейiн кемiнде күнтiзбелiк он бес күн бұрын жариялануға және онда сауда-саттық басталатын күн, сауда-саттықты өткiзу орны, сату объектiсi мен оның мөлшерi туралы мәлiметтер болуға тиiс.
      Сатушы хабарламада мемлекетке тиесiлi бағалы қағаздарды сатуға қатысты өзге де мәлiметтердi көрсетуге құқылы.
      3. Сатушының бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысымен жасасқан шартында мемлекетке тиесiлi бағалы қағаздарды сатушы белгiлеген ең төменгi бағадан төмен емес бағамен сату мiндеттемесi болуға тиiс.

      ^ 103-бап. Екi кезеңдiк рәсiмдер жолымен өткiзiлетiн конкурс

      1. Екi кезеңдiк рәсiмдер жолымен өткiзiлетiн конкурс Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң жекешелендiрудiң баға басымдығын және (немесе) өзге де талаптарын айқындайтын шешiмi бойынша қаржы кеңесшiсiнiң қатысуымен өткiзiледi.
      2. Конкурс мынадай iс-шаралар жоспарын:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қаржы кеңесшiсiн тартуды;
      2) жекешелендiру объектiсiн жан-жақты талдауды, оның құнын бағалауды және әлеуеттi сатып алушылар (инвесторлар) үшiн сату объектiсi туралы ақпараттық деректер базасын қалыптастыруды;
      3) сатушының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сатушы конкурс өткiзу жолымен айқындаған жекешелендiру объектiсiн сату туралы хабарламаны мерзiмдi баспа басылымдарында қазақ және орыс тiлдерiнде жариялауы, сондай-ақ қаржы кеңесшiсiнiң әлеуеттi сатып алушыларға (инвесторларға) сату туралы ұсынысты жiберуiн;
      4) қаржы кеңесшiсiнiң әлеуеттi сатып алушылардың (инвесторлардың) ұсыныстары бар өтiнiмдерiнiң тiзбесiн қалыптастыруын;
      5) келiссөздер барысында ең үздiк ұсыныстарды табыс еткен (конкурстың бiрiншi кезеңi) кемiнде екi әлеуеттi сатып алушыны (инвесторды) анықтау мақсатында өтiнiмдердiң тiзбесi бойынша сатушының әлеуеттi сатып алушылармен (инвесторлармен) қаржы кеңесшiсiнiң қатысуымен келiссөздер жүргiзуiн;
      6) сатушының бұрын ұсынылған шарттарды жақсарту нысанасына конкурстың бiрiншi кезеңiнiң жеңiмпаздарымен қаржы кеңесшiсiнiң қатысуымен келiссөздер жүргiзуiн (конкурстың екiншi кезеңiн) қамтиды.
      3. Сатушы, қаржы кеңесшiсi және конкурстың барлық қатысушылары өткiзiлген келiссөздердiң әрбiр кезеңiнiң қорытындылары бойынша оның нәтижелерi туралы хаттамаға қол қояды.
      4. Конкурстың екiншi кезеңiнiң барысында ең үздiк шарттар ұсынған әлеуеттi сатып алушы (инвестор) конкурста ұтқан болып танылады.
      5. Конкурстың жеңiмпазы сатушы белгiлеген мерзiмде сатып алу-сату шартына қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, ұсынысы конкурс жеңiмпазының ұсынысынан кейiнгi ең үздiк болып танылған әлеуеттi сатып алушы (инвестор) сатып алу-сату шартына қол қояды.

      ^ 104-бап. Акционерлiк қоғамдардың мемлекетке тиесiлi
               акцияларына құқықтарды куәландыратын туынды
               бағалы қағаздарды сату

      1. Акционерлiк қоғамдардың мемлекетке тиесiлi акцияларына құқықтарды куәландыратын туынды бағалы қағаздарды сату Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның шешiмi бойынша жүзеге асырылады.
      2. Туынды бағалы қағаздарды сатудың негiзгi талаптарын сатушы Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе жергiлiктi атқарушы орган тиiстi жергiлiктi өкiлдi органға бекiтуге ұсынады.
      3. Туынды бағалы қағаздарды сату туралы шешiмде туынды бағалы қағаздар шығарылған, мемлекетке тиесiлi акциялардың саны, сатылатын туынды бағалы қағаздардың түрi, аумағында туынды бағалы қағаздарды сату жүзеге асыру көзделiп отырған шет мемлекет (шет мемлекеттер), мәмiленi аяқтаудың ең ұзақ мерзiмдерi туралы мәлiметтер, туынды бағалы қағаздардың меншiк иелерiнiң құқықтарын iске асырудың талаптары мен тәртiбi және қажет болған жағдайда, өзге де талаптар болуға тиiс.

      ^ 105-бап. Тiкелей атаулы сату

      1. Осы Заңның 106-бабына сәйкес кейiннен сатып алу құқығымен мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе сенiмгерлiкпен басқаруға тиiсiнше жалдаушыға (жалға алушыға) немесе сенiмгерлiкпен басқарушыға берiлген объектiлер тiкелей атаулы сатуға жатады.
      Жекешелендiру объектiлерiн жалдаушыларға (жалға алушыларға) және сенiмгерлiкпен басқарушыларға сатуға олар тиiстi шартты тиiсiнше орындаған жағдайда ғана жол берiледi.
      2. Егер жекешелендiру объектiсiн сату талаптары мүлiктiк жалдау (жалға алу) шартында немесе сенiмгерлiкпен басқаруға беру туралы шартта көзделмеген болса, олар тараптардың келiсiмiмен айқындалады.

      ^ 106-бап. Жекешелендiрудiң алдын ала жүргiзiлетiн сатылары

      1. Жекешелендiрудiң алдын ала жүргiзiлетiн сатылары болып: Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк мүлiктi мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) тапсыру не оны кейiннен сатып алу құқығымен сенiмгерлiкпен басқаруға беру танылады.
      2. Сенiмгерлiкпен басқарушы немесе жалдаушы (жалға алушы) осы Заңның 100 және 101-баптарына сәйкес тендер негiзiнде таңдалады.
      3. Осы Заңның 105-бабында және осы бапта көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып, сенiмгерлiкпен басқару және мүлiктiк жалдау (жалға алу) қатынастарына осындай қатынастарды реттейтiн Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының нормалары қолданылады.
      4. Мемлекеттiк мүлiктi сенiмгерлiкпен басқаруға немесе мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) беру мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi уәкiлеттi органның не жергiлiктi атқарушы органның сенiмгерлiкпен басқарушымен немесе жалдаушымен (жалға алушымен) жасасқан тиiстi шартымен ресiмделедi. Шарт мемлекеттiк мүлiктiң қандай мерзiмде және қандай талаптар орындалған кезде сенiмгерлiкпен басқарушының немесе жалдаушының (жалға алушының) меншiгiне өтетiнiн көздеуге тиiс.
      5. Мемлекетке тиесiлi акциялар осы Заңның 100 және 101-баптарына сәйкес тендер негiзiнде сенiмгерлiкпен басқаруға берiлуi мүмкiн.
      6. Сауда-делдалдық қызметтi қоспағанда, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне бiр жылдан астам уақыт пайдаланылмаған мемлекеттiк мүлiк өндiрiстiк қызметтi ұйымдастыру және халыққа қызметтер көрсету саласын дамыту үшiн кейiннен меншiкке өтеусiз беру құқығымен бiр жыл мерзiмге сенiмгерлiкпен басқаруға немесе мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) берiлуi мүмкiн.

      ^ 107-бап. Объектiнi жекешелендiруге дайындау

      1. Объектiнi жекешелендiруге дайындауды сатушы жүзеге асырады.
      2. Объектiнi жекешелендiруге дайындау процесiнде сатушы:
      1) Қазақстан Республикасының бағалау қызметi туралы заңнамасына сәйкес жекешелендiру объектiсiнiң құнына бағалау жүргiзедi;
      2) сатып алушының талап етуi бойынша жекешелендiру объектiлерiнiң ауыртпалықтары туралы, сондай-ақ кредиторлық және дебиторлық берешектер сомасы, егер жекешелендiру объектiсi мүлiктiк кешен ретiндегi кәсiпорын болып табылса, жекешелендiрiлетiн кәсiпорынның жасасқан шарттары туралы ақпаратты дайындайды және ұсынады;
      3) жекешелендiру объектiсiнде мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтары болған жағдайда, мемлекеттiк материалдық резервтi басқару жөнiндегi уәкiлеттi органға объект жекешелендiрiлгенге дейiн осы материалдық құндылықтарды одан әрi орналастыру туралы шешiм қабылдауы үшiн алдағы жекешелендiру туралы алдын ала хабарлайды;
      4) жекешелендiру жүргiзудiң талаптарын, нысандары мен түрлерiн айқындайды, оны өткiзуге дайындықты жүзеге асырады;
      5) мүлiктiң сақталуын қамтамасыз етедi;
      6) жекешелендiрудi жүргiзуге қажеттi басқа да iс-шараларды өткiзедi.
      3. Мемлекеттiк заңды тұлғалардың, сондай-ақ мемлекеттiң акциялары мен жарғылық капиталдарындағы қатысу үлесi сату объектiсi болатын заңды тұлғалардың лауазымды адамдары объектiнi сатуға дайындау үшiн қажеттi мәлiметтердi сатушының сұратуы бойынша ол айқындайтын мерзiмдерде табыс етуге мiндеттi.
      Табыс етiлген мәлiметтердiң дұрыстығы үшiн жауаптылық осы тармақта санамаланған заңды тұлғалардың лауазымды адамдарына жүктеледi.

      ^ 108-бап. Есеп айырысу тәртiбi

      1. Жекешелендiру объектiлерiн сатып алу-сату шарты бойынша есеп айырысу сатушы мен сатып алушының арасында жүргiзiледi.
      2. Сатып алынатын объектiге ақы төлеу сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап отыз күн iшiнде жүргiзiлуге тиiс.
      3. Ақыны бөлiп-бөлiп төлеуге ықтимал бөлiп-бөлiп төлеу шарттары сауда-саттыққа қатысушылардың назарына алдын ала жеткiзiлген жағдайларда ғана жол берiледi.
      4. Жекешелендiрiлетiн объектiнiң ақысын бөлiп-бөлiп төлей отырып сату кезiнде бастапқы жарнаның мөлшерi сату бағасының он бес пайызынан кем болмауға, ал ақыны бөлiп-бөлiп төлеу кезеңi үш жылдан аспауға тиiс.
      Келесi сомаларды төлеген кезде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 282-бабында белгiленген ақшалай мiндеттеменi орындау қағидалары қолданылады.
      Ақысын бөлiп-бөлу төлей отырып сату кезiнде әлi төленбеген сомаларға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыруының ресми ставкалары негiзге алынып, пайыздар есептеледi.
      5. Егер сатып алу-сату шартында қамтамасыз етудiң өзгеше тәсiлi көзделмесе, сатып алушы сатып алған мүлiкке сатушының кепiл салу құқығы төлемдердi уақтылы өтеудiң қамтамасыз етiлуi болып қызмет етедi.

      ^ 109-бап. Жекешелендiруден алынған қаражат

      1. Жекешелендiруден алынған қаражат тиiстi бюджетке жiберiледi.
      Мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарын сатудан алынған қаражатты пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiмен белгiленедi.
      2. Жекешелендiру бойынша сауда-саттықты дайындау және өткiзу бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      110-бап. Сатып алу-сату шартының орындалуын бақылау

      1. Жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шарты талаптарының тиiсiнше орындалуын кейiннен бақылауды сатушы жүзеге асырады.
      2. Шарт талаптарының орындалуын бақылау сатып алушының мiндеттемелердi орындауы аяқталған кезге дейiн жүргiзiледi.
      Сатушы бақылауды жүзеге асыру үшiн сатып алу-сату шартын, оның iшiнде өзiнiң қолданысын тоқтатқан шартты орындауға байланысты құжаттармен танысады және жұмысқа сарапшыларды, сондай-ақ консультациялық, бағалау, аудиторлық және өзге де ұйымдарды тартады.

      ^ 111-бап. Жекешелендiрiлген кәсiпорынның меншiк иесiнiң
               қоршаған ортаға келтiрiлген залал үшiн
               жауаптылығы

      1. Алдыңғы жекешелендiрудiң шаруашылық қызметi салдарынан қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына келтiрiлген залал үшiн жекешелендiру объектiсiнiң бұрынғы меншiк иесi – мемлекет жауаптылықта болады.
      2. Қоршаған ортаға келтiрiлген зиянды, сондай-ақ экологиялық тәуекелдi жаңа меншiк иесiне бөлу немесе аудару оның келiсiмiмен ғана мүмкiн болады.
      3. Жекешелендiруден кейiн қалдықтарға меншiк құқығы, сондай-ақ қалдықтармен қауiпсiз жұмыс iстеу және оларды жою, жердi рекультивациялау мен қалпына келтiру жөнiндегi мiндеттемелер жаңа меншiк иесiне өтедi.
      4. Қоршаған ортаға жаңа меншiк иесiнiң шаруашылық қызметiнен келтiрiлген зиян үшiн жауаптылық Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.

      ^ 112-бап. Сатып алу-сату шартын жарамсыз деп тану және
               бұзу

      1. Жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартын соттың жарамсыз деп тануына:
      1) объектiнi сатып алуға құқығы жоқ тұлғаға оны сату;
      2) сатып алушыға заңсыз жеңiлдiктер мен артықшылықтар беру;
      3) сауда-саттық жүргiзу тәртiбiн елеулi түрде бұзу;
      4) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге де негiздер негiз болып табылады.
      2. Сатып алушы сатып алу-сату шарты жарамсыз деп танылғанға дейiн жекешелендiру объектiсiн кейiннен иелiктен шығарған жағдайда Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 260 - 262-баптарында көзделген қағидалар бойынша оны иеленушiден талап ету мүмкiн болады.
      3. Егер тарап талап-арызды шартта келтiрсе, сатып алу-сату шартының жарамсыз деп танылуына байланысты даулар бойынша талап қоюдың өту мерзiмi оған қол қойылған күннен бастап алты айды құрайды. Өзге мүдделi тұлғалар не прокурор талап-арыз келтiрген жағдайда, даулар бойынша талап қоюдың өту мерзiмi шартты жарамсыз деп тануға негiз болып табылатын мән-жайлар туралы талапкер бiлген немесе бiлуге тиiстi болған күннен бастап алты айды құрайды, бiрақ ол шартқа қол қойылған күннен бастап үш жылдан кеш болмауға тиiс.
      4. Жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шарты Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде көзделген негiздер бойынша және тәртiппен бұзылуы мүмкiн.
      5. Сатып алу-сату шартының бұзылуы тараптардың шарт бұзылғанға дейiнгi мiндеттемелерi бойынша өздерi орындағандарын қайтаруына және шартты бұзған тараптың залалдарды өтеуiне әкеп соғады.

      ^ 113-бап. Мемлекеттiк тұрғын үй қорының объектiлерiн
               жекешелендiру

      Мемлекеттiк тұрғын үй қорының объектiлерiн жекешелендiру ерекшелiктерi «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледi.

^ 3-параграф. Мемлекеттiк мүлiктi иелiктен шығарудың өзге де тәсiлдерi

      114-бап. Мүлiктi жауапкершiлiгi шектеулi
               серiктестiктердiң жарғылық капиталына не
               акционерлiк қоғамдардың акцияларын сатып алу
               ақысына мүлiктiк салым ретiнде беру

      1. Республикалық мүлiктi жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғылық капиталына не акционерлiк қоғам акцияларын төлеуге беру туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.
      2. Коммуналдық мүлiктi жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғылық капиталына не акционерлiк қоғам акцияларын төлеуге беру туралы шешiмдi тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстiң жергiлiктi атқарушы органы қабылдайды.
      3. Стратегиялық объектiлерге жататын мемлекеттiк мүлiктi жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталына не акционерлiк қоғамдар акцияларын төлеуге беру стратегиялық объектiлермен мәмiлелер жасау жөнiндегi талаптар сақтала отырып жүзеге асырылады.
      4. Мемлекеттiк меншiкте ғана болуы мүмкiн мемлекеттiк мүлiк, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiне сәйкес иелiктен шығаруға жатпайтын мемлекеттiк мүлiк жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғылық капиталына не акционерлiк қоғам акцияларын төлеуге мүлiктiк салым ретiнде пайдаланылмайды.
      Егер осы тармақтың бiрiншi бөлiгiнде өзгеше көзделмесе, жекешелендiруге жатпайтын мемлекеттiк мүлiк Қазақстан Республикасы Үкiметi белгiлеген жағдайларда және тәртiппен ұлттық басқарушы холдинг, ұлттық холдинг, ұлттық компания акцияларын төлеуге берiлуi мүмкiн. Сондай-ақ жекешелендiруге жатпайтын мемлекеттiк мүлiктi иелену және (немесе) пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексi 59-бабы 1-тармағының және «Акционерлiк қоғамдар туралы» және «Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы» Қазақстан Республикасы заңдарының қағидалары бойынша жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң жарғылық капиталына немесе акционерлiк қоғам акцияларын төлеуге мүлiктiк салым ретiнде берiлуi мүмкiн.

      ^ 115-бап. Жер учаскелерiн иелiктен шығару

      Жер учаскелерiн жеке меншiкке беру Қазақстан Республикасының Жер кодексiнде көзделген арнайы рәсiмдер шеңберiнде жүзеге асырылады.

      116-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14Похожие:

Мемлекеттiк мүлiк туралы icon«Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу туралы куәлiктiң телнұсқасын беру» мемлекеттiк қызмет стандарты
Лiк кепiлiн тiркеу туралы куәлiктiң телнұсқасын беру (бұдан әрi мемлекеттiк қызмет) өтiнiш иесiне жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу...
Мемлекеттiк мүлiк туралы iconCыйға тарту шарты бойынша мемлекеттiң мүлiк құқығына ие болу қағидасын бекiту туралы
«Мемлекеттiк мүлiк туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 27-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Мемлекеттiк мүлiк туралы iconМемлекеттiк заңды тұлғаларға бекiтiлiп берiлген мемлекеттiк мүлiктi мемлекеттiк меншiктiң бiр түрiнен екiншiсiне беру қағидасын бекiту туралы
«Мемлекеттiк мүлiк туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 9-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Мемлекеттiк мүлiк туралы icon«Жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң техникалық паспортын беру» мемлекеттiк қызмет стандарты
Мемлекеттiк қызмет «Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеу туралы» Қазақстан Республикасы...
Мемлекеттiк мүлiк туралы iconМемлекеттiк мүлiктi есепке алу саласындағы бiрыңғай операторды айқындау туралы
«Мемлекеттiк мүлiк туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 1-бабының 21 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Мемлекеттiк мүлiк туралы iconМемлекеттiк мүлiктi мүлiктiк жалдаудың (жалға берудiң) үлгi шартын бекiту туралы
Мемлекеттiк мүлiк туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 мамырдағы Заңының 74-бабының 5-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Мемлекеттiк мүлiк туралы icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң мекенжайын анықтау жөнiнде анықтама беру» мемлекеттiк қызмет стандарты
Жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк қызметтердiң стандарттарын бекiту туралы 2011 жылғы...
Мемлекеттiк мүлiк туралы icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң мекенжайын анықтау жөнiнде анықтама беру» мемлекеттiк қызмет стандарты
Жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк қызметтердiң стандарттарын бекiту туралы 2011 жылғы...
Мемлекеттiк мүлiк туралы icon«Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң мекенжайын анықтау жөнiнде анықтама беру» мемлекеттiк қызмет стандарты
Жергiлiктi атқарушы органдар көрсететiн әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк қызметтердiң стандарттарын бекiту туралы 2011 жылғы...
Мемлекеттiк мүлiк туралы icon14. Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу бойынша ақпарат беру
Жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу туралы ақпараттық қызметті алу үшін өтініш беруші (өтініш берушінің уәкілді өкілі) жеке басын куәландыратын...
Мемлекеттiк мүлiк туралы iconМемлекеттiк кәсiпорынның басшысын тағайындау және аттестаттау, сондай-ақ оның кандидатурасын келiсу қағидаларын бекiту туралы
«Мемлекеттiк мүлiк туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 139-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы