Қызметтерді сатып алу туралы icon

Қызметтерді сатып алу туралыНазваниеҚызметтерді сатып алу туралы
страница1/4
Дата конвертации04.10.2012
Размер450.99 Kb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4

Қызметтерді сатып алу туралы

______ келісімшарт


Астана қ. «____» ______ 2012 жыл


«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, оның атынан 29.12.2011ж. №2011/38 сенімхат негізінде әрекет етуші Басқарма Төрағасының орынбасары З. Е. Қорғанбекова тұлғасында бір жағынан, және______________________, әрі қарай «Жабдықтаушы» деп аталатын, ___________________ етуші _____________тұлғасында екінші жағынан, бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатын, «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ 2009 жылғы 27 тамыздағы Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелеріне сәйкес (бұдан әрі – Сатып алу ережелері) және «___»_________№___ ______________ негізінде Қызметтерді сатып алу туралы осы келісімшартты (бұдан әрі – Келісімшарт) жасады және төмендегілер туралы мәмілеге келді:

 1. Келісім шарттың мәні

1.1. Тапсырыс беруші міндеттерін жүктейді, ал Жабдықтаушы саны, орындалу мерзімі және қысқаша сипаттамасы осы Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 және 2 Қосымшаларында көрсетілген Тараз қаласындағы АКТ-колледжінің ғимаратына (екі корпус) тәуелсіз сараптаманы жүргізу бойынша міндеттерді (бұдан әрі – Қызметтер) өзіне алады.

1.2. Тапсырыс беруші Қызметтерді қабылдайды және Келісімшартта қарастырылған шарттар бойынша оған төлейді.
 1. ^

  Келісімшарттың құны және төлем шарттары


2.1. Келісімшарт құны Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған салықтарды, жинақтарды және басқа да міндетті төлемдерді, қосымша құн салығын қосқанда _____ теңгені (бұдан әрі – Келісімшарт бағасы) құрайды.

2.2. Тапсырыс беруші мынадай тәртіпте төлемді жүргізеді:

2.2.1. Бірінші есеп бойынша төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі үшін (__) теңгені құрайтын Келісімшарт құнының 80% көлемінде орындалған жұмыстар актіне қол қойғаннан кейін, қазақстандық қамту үлесі бойынша есеп шот фактурасын, есептілікті ұсынғаннан кейін және төлеу үшін шот ұсынғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады;

2.2.2. Екінші есеп бойынша төлем нақты көрсетілген көлем үшін (__) теңгені құрайтын Келісімшарт құнының 20% көлемінде орындалған жұмыстар актіне қол қойғаннан кейін, есеп шот фактурасын төлеу үшін шот ұсынғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады;

2.3. Төлем қолма-қол ақшасыз есеп айырысу тәртібі бойынша Жабдықтаушының есеп айыру шотына қаражат аудару арқылы жүргізеді.

Орындалған жұмыстар актінің формасы туралы Жабдықтаушы Тапсырыс берушімен алдын ала келіседі.

2.4.Көрсетілген Қызметтердің көлемі сандық және құндық нұсқада осы Келісімшарттың № 1 қосымшасында ескертілген.

 1. Келісімшартқа өзгертулер енгізу шарттары

3.1. Осы Келісімшартқа Жабдықтаушыны таңдауға негіз болған сапа мен басқа да шарттардың өзгермейтіндігі жағдайында өзгеріс енгізуге рұқсат етіледі:

1) осы Келісімшартта көрсетілген Қызмет түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында Келісімшарт сомасының көрсетілетін Қызмет көлемінің қажеттілігінің азаюымен байланысты азаюы бөлімінде. Осы Келісімнің бұлайша өзгеруіне берілген қызметтерді алуға арналған жылдық жоспарда қарастырылған сомалардың көлемінде рұқсат етіледі;

2) Жабдықтаушы осы Келісімшарттың орындалу процесінде Қызмет түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында осы Келісімшарттың пәні болып табылатын Қызмет көрсетудің жоғарырақ сапасын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда.

3.2. Осы Келісімшартқа, бұл тармақпен қарастырылмаған негіздемелер бойынша, өткізілген сатып алулардың шарттарын және (немесе) Жабдықтаушыны таңдауда негіз болған сөйлемнің мәнін өзгертетін өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді.

3.3. Келісімшартқа енгізілген кез келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілімен қол қойылған және мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы болып табылады.

 1. ^ Тараптардың міндеттері

  1. Жабдықтаушы міндеттеледі:

1) осы Келісімшарт бойынша өзіне алынған міндеттерді толық және тиісті орындауға;

2) келісімшарт бойынша міндеттерін орындау кезінде Қызметтердің осы Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісімшарттың № 2 қосымшасында (техникалық сипаттама) берілген талаптарға сәйкес болу керектігін ескеруі қажет;

3) тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Келісімшарт бойынша міндеттердің орындалу жағдайы туралы ақпарат беруге;

4) қызмет көрсету бойынша Тапсырыс берушінің негізсіз шығындануына қарсы шара қолдануға;

5) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Келісімшарттың шарттарын орындауға Жабдықтаушымен жұмылдырылған қызметкерлерді қоспағанда, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен берілген Келісімшарттың немесе оның қандай да бір ережесінің мазмұнын ашпауға;

6) берілген ақпаратты осы қызметкерлерге оңаша және міндеттерді орындауға қаншалықты қажетті болған мөлшерде жеткізуге;

7) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Келісімшартты орындау мақсатынан өзгемақсаттарда жоғарыда аталған кез келген құжаттарды және ақпаратты қолданбауға;

8) жабдықтаушының Келісімшарттарын тиісті орындамауымен және/немесе басқа да заңға қайшы әрекеттерімен Тапсырыс берушіге тигізген зиянын толық өтеуге;

9) Жабдықтаушы қызметтерді көрсетумен қатар Тапсырыс берушіге осы Келісімшарттың № 3 Қосымшасына сәйкес формада қазақстандық қамту үлесі бойынша есептілікті ұсынуға міндеттеледі.

4.2. Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Келісімшарт өз күшіне енген сәтінен бастап Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі болып табылатын жауапты тұлға тағайындауға;

2) уақытылы, сұраныс түскен сәттен Жабдықтаушыға Қызмет көрсетуге қажетті ақпарат беруге;

3) орындалған жұмыс актін ұсынғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға ескертулер болған жағдайда оларды айту және жіберу.

 1. Қызметтердің техникалық сипаттамаға сәйкестілігін тексеру

5.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген Қызметтердің техникалық сипаттамада (Келісімшарттың № 2 қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілігіне бақылау мен тексеру жүргізе алады. Мұнымен қоса осы тексерулер бойынша барлық шығындарды Жабдықтаушы көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттарға тағайындалған өзінің өкілдері туралы Жабдықтаушыны жазбаша түрде және уақытылы хабарлауы қажет.

5.2. Тапсырыс беруші көрсетіліп жатқан қызметтердің техникалық сипаттама (№ 2 Қосымша) талаптарына сәйкессіздігін анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру біткеннен кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға Қызметтердің Келісімшарттың талаптарына сәйкессіздігі туралы хабарлама жібереді және Жабдықтаушы Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде техникалық сипаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою үшін шара қолданады.

5.3. Жоғарыда көрсетілген ешқандай тармақ Жабдықтаушыны Келісімшарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды.

6. Қызмет көрсету және құжаттама

6.1. Жабдықтаушының Қызмет көрсетуі осы Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісімшарттың № 2 қосымшасында көрсетілген мерзімде орындалады.

6.2. Көрсетілген Қызметтер үшін біржола есептесу үшін Жабдықтаушы келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1) екі данада орындалған жұмыстардың акті;

2) Қызметтердің сипаттамасымен, Қызмет көлемін, Қызмет түрінің бағасын және көрсетілген Қызметтердің жалпы сомасын көрсетумен есеп шот фактура;

3) төлеуге арналған шот;

4) қазақстандық қамту үлесі бойынша есеп.

7. Кепілдеме


7.1. Жабдықтаушы Келісімшарттың шарттарына және Техникалық сипаттамаға сәйкес көрсетіліп жатқан Қызметтердің сапасына кепіл береді.

7.2. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге үздіксіз, сапалы және уақытылы Қызмет көрсетуге кепіл береді.

7.3. Көрсетілген Қызметтердің кепілдеме мерзімі Тараптардың орындалған жұмыстардың Актіне қол қойған күнінен 12 (он екі) айды құрайды.

7.4. Тапсырыс беруші осы кепілдемеге қатысты барлық шағымдарын жазбаша түрде Жабдықтаушыға бірден хабарлауы қажет, одан кейін Жабдықтаушы тез арада онымен байланысты барлық шығындарды қоса өз есебінен жетіспеушіліктерді жоюға шара қолдануы қажет.

7.5. Егер Жабдықтаушы хабарлама алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде жетіспеушіліктерді жоюға байланысты сәйкес шара қолданбаса, Тапсырыс беруші осы Келісімшарттың 8-бөлімінің 8.2-тармағында көрсетілген қажетті санкцияларды және Жабдықтаушының есебінен және Келісімшарт бойынша Тапсырыс берушіде Жабдықтаушыға қатысты болуы мүмкін басқа құқықтарға қандай да бір нұқсан келтірместен жетіспеушіліктерді жоюға байланысты шара қолдана алады.

7.6. Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша Жабдықтаушыдан келесілерді талап етуге құқылы:

1) қисынды мерзім ішінде жұмыс жетіспеушіліктерін ақысыз жоюын;

2) жұмысқа қойылған құнның мөлшерлес азайтылуын;

3) жетіспеушіліктерді жою бойынша өзінің шығындарының орнының толтырылуын.

8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Жабдықтаушы тарапынан Қызмет көрсетудің Келісімшарт бойынша анықталған мерзімінің бұзылуы Тапсырыс берушінің Келісімшарт бойынша міндеттерін орындауын тоқтатуға және Қызметтерді уақытылы орындамағаны үшін Келісімшарт сомасынан 10% көлемінде айып төлеуге талады.

8.2. Жабдықтаушы Келісімшарт бойынша қарастырылған уақыт аралығында Қызмет көрсете алмаған жағдайда (Келісімшарттың № 2 қосымшасы), Жабдықтаушы айып төлем ретінде мерзімін өткізген әр күнтізбелік күн үшін Келісім шарт сомасынан 1 (бір) пайызға баламалы, бірақ Келісімшарттың жалпы сомасынан 10%-дан көп емес, соманы төлейді.

8.3. Қазақстандық қамту үлесі бойынша есептілікті ұсыну мерзімін бұзған жағдайда Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге айып төлем ретінде мерзімін өткізген әр күн үшін Келісімшарттың жалпы сомасынан 0,1%-ға баламалы соманы төлейді.

8.4. Айып төлеу Жабдықтаушыны Келісімшарт бойынша өз міндеттерін орындаудан босатпайды.

^ 9. Төлем қабілетсіздігі себебінен Келісім шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

9.1. Егер Жабдықтаушы банкротқа ұшыраса немесе төлеуге қабілетсіз болса, Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарлама беру арқылы Тапсырыс беруші біржақты негізде кез келген уақытта Келісім шарттарын орындаудан бас тарта алады. Мұндай жағдайда Келісім шарттарын орындаудан жедел бас тартылады, және Тапсырыс беруші, Келісім шарттарын орындаудан бас тарту зиян келтірмеген немесе әрекеттерді орындауға немесе санкция қолдануға нәтижесінде Тапсырыс берушіге білдірілген немесе білдірілетін қандай да бір құқықтарды қозғамаған жағдайда, Жабдықтаушыға қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

10. Қажетсіздік себебінен Келісім шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

10.1. Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы Тапсырыс беруші кез келген уақытта Келісім шартты оның бұдан былай орындалу қажетсіздігі себебінен бұза алады. Хабарламада Келісім шартты бұзу себебі көрсетілуі қажет, жойылған келісім шарт міндеттерінің көлемі, сонымен қатар Келісім шартты бұзудың өз күшіне енген күні ескертілуі керек.

10.2. Жоғарыда көрсетілген жағдайлар себебінен Келісім шарт жойылған кезде, Жабдықтаушы бұзу күнінде тек Келісімшарт бойынша бұзумен байланысты нақты шығындар үшін ғана төлем талап етуге құқылы.

^ 11. Келісім шарттарын орындамау себебінен оның шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

11.1. 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жабдықтаушыға міндеттердің орындалмауы туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы Келісім шарттарын бұзғаны үшін Тапсырыс беруші біржақты негізде Келісім шарттарын толықтай немесе жартылай орындаудан бас тарта алады:

1) Жабдықтаушы Қызметтерді Келісім шартпен қарастырылған мерзімде немесе Тапсылыс берушімен ұсынылған осы Келісім шартты ұзарту кезеңі аралығында көрсете алмаса;

2) Жабдықтаушы Келісімшарт бойынша басқа да міндеттерді орындай алмаса.

11.2. Хабарламада Келісім шарттарын орындаудан бас тарту себебі көрсетілуі қажет, Келісімшарт бойынша орындалмаған міндеттердің көлемі, сонымен қатар Келісім шарт бұзылған деп саналатын күн ескерілуі қажет.

12. Форс-мажор

12.1. Келісім шарттары форс-мажорлы жағдайлардың нәтижесінде орындалмаған жағдайда Тараптар ол үшін жауапкершілік тартпайды.

12.2. Осы баптың мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және ойда болмаған оқиғаны білдіреді. Мұндай жағдайларға әскери қозғалыстарды, табиғи немесе стихиялық апаттарды, індетті, карантинді және басқаларды жатқызуға болады.

12.3. Форс-мажорлы жағдайлар туған кезде Тараптар жедел түрде бір-біріне осындай жағдайлар және олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуі керек.

^ 13. Даулы сұрақтардың шешілуі

13.1. Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы бір-бірінің арасында Келісімшарт бойынша немесе соған байланысты пайда болатын барлық келіспеушіліктер мен дауларды келіссөздер барысында шешуге бар күшін салуы керек.

13.2. Келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Келісімшарт бойынша дауды шеше алмаса, кез келген Тарап бұл мәселенің Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.

14. Хабарлама

14.1. Бір Тарап екінші Тарапқа Келісімшартқа сәйкес жіберетін кез келген хабарламадан кейін түпнұсқаны ұсынуымен хат, телеграмма немесе факс түрінде жіберіледі.

14.2. Хабарлама осы күндердің қайсысы кешірек болатынына байланысты жеткізілген сәтте немесе хабарламада көрсетілген күнде қабылданған болып есептеледі.

^ 15. Келісімшарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу шарттары

15.1. Келісімшарт Тараптардың қол қойған сәтінен бастап өз күшіне енеді және 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді, ал өзара есеп айырысу және қазақстандық қамту үлесі бойынша есептілік ұсыну бөлімінде олардың толық орындалғанына дейін әрекет етеді.

15.2. Келісімшартты мерзімінен бұрын бұзу келесі жағдайларда Тараптар арасында өзара есеп айырысқаннан кейін ғана мүмкін:

1) Тараптардың келісімі бойынша;

2) осы Келісімшарттың 9,10,11 бөлімдерінде көрсетілген жағдайда.

15.3. Осы Келісімшарт келесі факттардың бірінің анықталғаны жағдайында кез келген кезеңде бұзылады:

1) cатып алу ережелерінің 12 тармағында қарастырылған шектеулерді бұзу;

2) сатыр алуды ұйымдастырушының потенциалды жабдықтаушыға Сатып алу ережелерінде қарастырылмаған әрекеттесуі.

16. Өзге шарттар

16.1. Келісімшарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

16.2. Келісімшарт бойынша Тараптардың бірінің міндеттерін беруіне тек өзге Тараптың жазбаша келісімімен рұқсат етіледі.

16.3. Келісімшарт бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде екі данада құрастырылған, Тараптардың әрқайсысына бір данадан.

16.4. Келісімшартпен реттелмеген бөлімде Тараптар Қазақстан Республикасы заңнамасын басшылыққа алады.

^

17. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк реквизиттері


Тапсырыс беруші:


«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы

Мекенжайы: Астана қ., Есіл ауданы,

Алматы көшесі, 1, «Асылтау» Бизнес орталығы, 10 қабат

СТН: 620200331655

^ БСК: TSESKZKA

ЖСК: KZ48998BTB0000003102

"Цеснабанк" АҚ

БСН: 080940016280

тел., +7 7172 570 778 (қабылдау)

+7 7172 570 898 (кеңсе)

Email: zerde@zerde.gov.kz


_____________ З.Е. Қорғанбекова

М.О.


Жабдықтаушы:Договор № _____

о закупке услуг


г. Астана «____» _______ 2012 года


^ Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Председателя Правления Курганбековой З.Е., действующей на основании доверенности №2011/38 от 29.12.2011 года, с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________., действующего на основании______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 27 августа 2009 года (далее – Правила закупок) и на основании ______________от «____»__________№____, заключили настоящий Договор о закупке услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

 1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по проведению независимой оценки здания (два корпуса) ИКТ – колледжа в городе Тараз (далее - Услуги) количество, место, сроки оказания и краткая характеристика которых указана в Приложении № 1 и 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик принимает Услуги и оплачивает их на условиях, предусмотренных Договором.
 1. ^

  Стоимость Договора и условия платежа


2.1. Стоимость Договора составляет ______ тенге (далее – цена Договора), включая налог на добавленную стоимость, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.2. Заказчик производит оплату в следующем порядке:

З 2.2.1 Оплата по первому отчету осуществляется за фактически оказанный объем услуг в размере 80% от стоимости Договора, что составляет (__) тенге, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ, предоставления счёта-фактуры, отчетности по доле казахстанского содержания и выставления счета на оплату;

2.2.2 Оплата по второму отчету осуществляется за фактически оказанный объем в размере 20% от стоимости Договора, что составляет (_) тенге, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ, предоставления счёта-фактуры и выставления счета на оплату;


2.3. Оплата производится безналичным порядком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

2.4. Объем оказанных Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорены в приложении № 1 к настоящему Договору.

 1. Условия внесения изменений в Договор

3.1. Внесение изменения в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается:

1) в части уменьшения суммы Договора, связанной с уменьшением потребности в объеме предоставляемых Услуг, при условии неизменности цены за единицу Услуги, указанных в настоящем Договоре. Такое изменение настоящего Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок для приобретения данных услуг;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения настоящего Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Услуги более лучшие качественные характеристики либо сроки и (или) условия оказания Услуг, являющегося предметом настоящего Договора.

3.2. Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

3.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

^ 4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору должен учитывать, что Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

3) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

4) принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны Заказчика по оказанию Услуг;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание Договора или какого-либо из его положений, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора;

6) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

7) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) Поставщик обязуется одновременно с оказанием услуг представить Заказчику отчетность по доле казахстанского содержания по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

4.2. Заказчик обязуется:

1) с момента вступления Договора в силу назначить ответственное лицо, являющееся уполномоченным представителем Заказчика;

2) своевременно, с момента поступления запроса передавать Поставщику необходимую для оказания Услуг информацию;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ изложить и направить Поставщику замечания в случае их наличия.

^ 5. Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

5.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказанных Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение № 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2. В случае выявления Заказчиком несоответствии оказываемых услуг требованиям технической спецификации (Приложение № 2), Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания проверки направляет Поставщику уведомление о несоответствии Услуг требованиям Договора и Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации в течение 2 (двух) рабочих дней без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.3. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

^ 6. Оказание Услуг и документация

6.1. Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении № 2 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Для окончательного расчета за оказанные Услуги Поставщик должен предоставить следующие документы:

1) акт выполненных работ в двух экземплярах;

2) счет-фактуру с описанием Услуг, указанием объема Услуг, цены единицы Услуг и общей суммы оказанных Услуг;

3) счет на оплату;

4) отчетность по доле казахстанского содержания.

7. Гарантия


7.1. Поставщик гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией.

7.2. Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного оказания Услуг Заказчику.

7.3. Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен незамедлительно принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим.

7.5. Если Поставщик, получив уведомление, в течение 5 (пяти) рабочих дней не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции, указанные в пункте 8.2. раздела 8 настоящего Договора и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7.6. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

1) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

^ 8. Ответственность Сторон

8.1. Нарушение установленных Договором сроков оказания Услуг со стороны Поставщика может привести к прекращению исполнения Заказчиком обязательств по Договору и выплате штрафа за несвоевременное оказание Услуг в размере 10% от суммы Договора.

8.2. В случае, если Поставщик не сможет оказать Услуги в течение периода времени, предусмотренного Договором (приложение № 2 к Договору), Поставщик выплатит в качестве неустойки сумму, эквивалентную 1 (одному) проценту от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

8.3. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле казахстанского содержания Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

8.4. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

^ 9. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу неплатежеспособности

9.1. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

^ 10. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу нецелесообразности

10.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10.2. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

^ 11. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу невыполнения его условий

11.1. За нарушение условий Договора Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора полностью или частично, направив Поставщику, письменное уведомление о невыполнении обязательств не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней:

1) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие обязательства по Договору.

11.2. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин и другие.

12.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны незамедлительно направить друг другу письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.

^ 13. Решение спорных вопросов

13.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Уведомление

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

14.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

^ 15. Срок действия и условия расторжения Договора

15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и предоставления отчетности по доле казахстанского содержания – до их полного исполнения.

15.2. Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

1) по соглашению Сторон;

2) в случае, указанном в главах 9, 10, 11 настоящего Договора.

15.3. Настоящий Договор будет расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 12 Правил закупок;

2) оказания организатором закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Правилами закупок.

^ 16. Прочие условия

16.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

16.2. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

16.3. Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.


^ 17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:


АО «Национальный

инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

Адрес: г.Астана, район Есиль,

ул.Алматы, 1, Бизнес Центр «Асылтау», 10 этаж

РНН: 620200331655

^ БИК: TSESKZKA

ИИК: KZ48998BTB0000003102

АО "Цеснабанк"

БИН: 080940016280

Тел.: +7 7172 570 778 (приемная)

+7 7172 570 898 (канцелярия)

Email: zerde@zerde.gov.kz


_______________ Курганбекова З.Е.

М.П.


Поставщик:


  1   2   3   4Похожие:

Қызметтерді сатып алу туралы iconҚызметтерді сатып алу туралы
Сатып алу ережелері) және №, қызметтерді сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі – Келісім шарт) жасады және төмендегілер...
Қызметтерді сатып алу туралы iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2014 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген № мемлекеттік сатып алудың қорытындысы...
Қызметтерді сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы” Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Қызметтерді сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен)...
Қызметтерді сатып алу туралы iconЖұмыстарды/ қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі – Заң) және жылғы өткен Мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден...
Қызметтерді сатып алу туралы iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт жобасы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі Заң) және мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы iconӨкілдік сыныптағы автомобильдермен транспорттық қызметтерді көрсету бойынша қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы
Экономика және қаржы департаменті, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 8 үй, «Министрліктер үйі» ғимараты, 15-кіреберіс,...
Қызметтерді сатып алу туралы iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Р «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі – Заң) электронды мемлекеттік сатып алу қорытындыларын баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен...
Қызметтерді сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы iconТауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) қорытындылары негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы