Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon

Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»НазваниеТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
страница1/4
Дата конвертации04.10.2012
Размер454.74 Kb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4

Тауарларды сатып алу туралы

Келісім шарт №______


Астана қ. «____» _________ 2012 жыл


«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, оның атынан 29.12.2011 ж. №2011/38 сенімхат негізінде әрекет етуші Басқарма Төрағасының орынбасары З.Е. Қорғанбекова тұлғасында бір жағынан, және ________________________________, әрі қарай «Жабдықтаушы» деп аталатын, __________ негізінде әрекет етуші ____________ тұлғасында екінші жағынан, бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатын, «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ 2009 жылғы 27 тамыз Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелеріне сәйкес (бұдан әрі – Сатып алу ережелері) және «____» ________№ ______ баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі – Келісім шарт) жасады және томендегілер туралы мәмілеге келді:

 1. Келісім шарттың мәні

1.1. Тапсырыс беруші міндеттерін жүктейді, ал Жабдықтаушы саны, орындалу мерзімі және қысқаша сипаттамасы осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 Қосымшада көрсетілген сапа менеджменті жүйелері стандарттарын жеткізу (бұдан әрі – Тауар) Тапсырыс беруші көрсеткен мекен-жай бойынша көрсетуге байланысты міндеттерді өзіне алады.

1.2. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдайды және Келісім шартта қарастырылған шарттар бойынша оған төлейді.
 1. ^

  Келісім шарттың құны және төлем шарттары


2.1. Келісім шарт құны Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған салықтарды, жинақтарды және басқа да міндетті төлемдерді, __________________(_______) теңгені (бұдан әрі – Келісім шарт бағасы) құрайды және өсу өзгерісіне жарамсыз болып табылады. Соның ішінде сома қосымша құн салығы ________ (________) құрайды. Тапсырыс беруші сома құн салығы төлеушісі болмаса, келісім шарттың жалпы құны ҚҚС-сыз көрсетіледі.

2.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актіне қол қойғаннан кейін, қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есеп шот фактурасын, есептілікті ұсынғаннан кейін және төлеу үшін шот ұсынғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде Келісім шарт құнынан нақты жеткізілген Тауар көлеміне төлем жасайды.

2.3. Төлем ақшасыз есеп айырысу тәртібі бойынша Жабдықтаушының есеп айыру шотына қаражат аудару арқылы жүргізеді.

Қабылдау-тапсыру актінің формасы туралы Жабдықтаушы Тапсырыс берушімен алдын ала келіседі.

2.4.Көрсетілген Тауарлар көлемі сандық және құндық нұсқада осы Келісім шарттың № 1 қосымшасында ескертілген.

 1. Келісім шартқа өзгертулер енгізу шарттары

3.1. Осы Келісім шартқа Жабдықтаушыны таңдауға негіз болған сапа мен басқа да шарттардың өзгермейтіндігі жағдайында өзгеріс енгізуге рұқсат етіледі:

1) осы Келісім шартта көрсетілген Тауар түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында Келісім шарт сомасының көрсетілетін Тауар көлемінің қажеттілігінің азаюымен байланысты азаюы бөлімінде. Осы Келісімнің бұлайша өзгеруіне берілген тауарларды алуға арналған жылдық жоспарда қарастырылған сомалардың көлемінде рұқсат етіледі;

2) Жабдықтаушы осы Келісім шарттың орындалу процесінде Тауар түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында осы Келісім шарттың пәні болып табылатын Тауар көрсетудің жоғарырақ сапасын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда.

3.2. Осы Келісім шартқа, бұл тармақпен қарастырылмаған негіздемелер бойынша, өткізілген сатып алулардың шарттарын және (немесе) Жабдықтаушыны таңдауда негіз болған сөйлемнің мәнін өзгертетін өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді.

3.3. Келісім шартқа енгізілген кез келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілімен қол қойылған және мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы болып табылады.

 1. ^ Тараптардың міндеттері

  1. Жабдықтаушы міндеттеледі:

1) осы Келісім шарт бойынша өзіне алынған міндеттерді толық және тиісті орындауға;

2) келісім шарт бойынша міндеттерін орындау кезінде Тауарлардың осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім шарттың № 2 қосымшасында (техникалық сипаттама) берілген талаптарға сәйкес болу керектігін ескеруі қажет;

3) тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Келісім шарт бойынша міндеттердің орындалу жағдайы туралы ақпарат беруге;

4) тауар жеткізу бойынша Тапсырыс берушінің негізсіз шығындануына қарсы шара қолдануға;

5) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Келісім шарттың шарттарын орындауға Жабдықтаушымен жұмылдырылған қызметкерлерді қоспағанда, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен берілген Келісім шарттың немесе оның қандай да бір ережесінің мазмұнын ашпауға;

6) берілген ақпаратты осы қызметкерлерге оңаша және міндеттерді орындауға қаншалықты қажетті болған мөлшерде жеткізуге;

7) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Келісім шартты орындау мақсатынан өзгемақсаттарда жоғарыда аталған кез келген құжаттарды және ақпаратты қолданбауға;

8) жабдықтаушының Келісім шарттарын тиісті орындамауымен және/немесе басқа да заңға қайшы әрекеттерімен Тапсырыс берушіге тигізген зиянын толық өтеуге;

9) Жабдықтаушы тауарларды тапсырумен қатар Тапсырыс берушіге осы Келісім шарттың № 3 Қосымшасына сәйкес формада қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есептілікті ұсынуға міндеттеледі.

4.2. Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Келісім шарт өз күшіне енген сәтінен бастап Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі болып табылатын жауапты тұлға тағайындауға;

2) уақытылы, сұраныс түскен сәттен Жабдықтаушыға Тауар жеткізуге қажетті ақпарат беруге;

3) орындалған жұмыс актін ұсынғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға ескертулер айту және жіберу.

 1. Тауарлардың техникалық сипаттамаға сәйкестілігін тексеру

5.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген Тауарлардың техникалық сипаттамада (Келісім шарттың № 2 қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілігіне бақылау мен тексеру жүргізе алады. Мұнымен қоса осы тексерулер бойынша барлық шығындарды Жабдықтаушы көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттарға тағайындалған өзінің өкілдері туралы Жабдықтаушыны жазбаша түрде және уақытылы хабарлауы қажет.

5.2. Тапсырыс беруші жеткізілген тауарлардың техникалық сипаттама (№ 2 Қосымша) талаптарына сәйкессіздігін анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру біткеннен кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға Тауарлардың Келісім шарттың талаптарына сәйкессіздігі туралы хабарлама жібереді және Жабдықтаушы Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз () жұмыс күнінің ішінде техникалық сипаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою үшін шара қолданады.

5.3. Жоғарыда көрсетілген ешқандай тармақ Жабдықтаушыны Келісім шарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды. .

6. Тауар тапсыру және құжаттама

6.1. Жабдықтаушының Тауар тапсыруы осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім шарттың № 2 қосымшасында көрсетілген мерзімде орындалады.

6.2. Көрсетілген Тауарлар үшін біржола есептесу үшін Жабдықтаушы келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1) екі данада қабылдау-тапсыру акті;

2) Тауарлардың сипаттамасымен, Тауар көлемін, Тауар түрінің бағасын және жеткізген Тауарларды жалпы сомасын көрсетумен есеп шот фактура;

3) төлеуге арналған шот;

4) жеткізілген Тауарларды қабылдау-өткізу Актіне қол қойғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күнінің ішінде Тапсырыс берушіге осы Келісім шарттың № 3 Қосымшасына сәйкес формада қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есептілік ұсыну;

7. Кепілдеме


7.1. Жабдықтаушы Келісім шарттың шарттарына және Техникалық сипаттамаға сәйкес жеткізілген Тауарлардың сапасына кепіл береді.

7.2. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге үздіксіз, сапалы және уақытылы Тауар жеткізетін кепіл береді.

7.3. Жеткізілген тауарлардың кепілдеме мерзімі Тараптардың қабылдау-өткізу Актіне қол қойған күнінен 12 (он екі) айды құрайды.

7.4. Тапсырыс беруші осы кепілдемеге қатысты барлық шағымдарын жазбаша түрде Жабдықтаушыға бірден хабарлауы қажет, одан кейін Жабдықтаушы тез арада онымен байланысты барлық шығындарды қоса өз есебінен жетіспеушіліктерді жоюға шара қолдануы қажет.

7.5. Егер Жабдықтаушы хабарлама алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде жетіспеушіліктерді жоюға байланысты сәйкес шара қолданбаса, Тапсырыс беруші осы Келісім шарттың 8 бөлімінің 8.2 тармағында көрсетілген қажетті санкцияларды және Жабдықтаушының есебінен және Келісім шарт бойынша Тапсырыс берушіде Жабдықтаушыға қатысты болуы мүмкін басқа құқықтарға қандай да бір нұқсан келтірместен жетіспеушіліктерді жоюға байланысты шара қолдана алады.

7.6. Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша Жабдықтаушыдан келесілерді талап етуге құқылы:

1) қисынды мерзім ішінде жұмыс жетіспеушіліктерін ақысыз жоюын;

2) жұмысқа қойылған құнның мөлшерлес азайтылуын;

3) жетіспеушіліктерді жою бойынша өзінің шығындарының орнының толтырылуын.

^ 8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Жабдықтаушы тарапынан Тауар жеткізу Келісім шарт бойынша анықталған мерзімінің бұзылуы Тапсырыс берушінің Келісім шарт бойынша міндеттерін орындауын тоқтатуға және Тауарлардың жеткізу орындамағаны үшін Келісім шарт сомасынан 10% көлемінде айып төлеуге талады.

8.2. Жабдықтаушы Келісім шарт бойынша қарастырылған уақыт аралығында Тауар жеткізе алмаған жағдайда (Келісім шарттың № 2 қосымшасы), Жабдықтаушы айып төлем ретінде мерзімін өткізген әр күнтізбелік күн үшін Келісім шарт сомасынан 1 (бір) пайызға баламалы, бірақ Келісім шарттың жалпы сомасынан 10%-дан көп емес, соманы төлейді.

8.3. Қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есептілікті ұсыну мерзімін бұзған жағдайда Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге айып төлем ретінде мерзімін өткізген әр күн үшін Келісім шарттың жалпы сомасынан 0,1%-ға баламалы соманы төлейді.

8.4. Айып төлеу Жабдықтаушыны Келісім шарт бойынша өз міндеттерін орындаудан босатпайды.

^ 9. Төлем қабілетсіздігі себебінен Келісім шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

9.1. Егер Жабдықтаушы банкротқа ұшыраса немесе төлеуге қабілетсіз болса, Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарлама беру арқылы Тапсырыс беруші біржақты негізде кез келген уақытта Келісім шарттарын орындаудан бас тарта алады. Мұндай жағдайда Келісім шарттарын орындаудан жедел бас тартылады, және Тапсырыс беруші, Келісім шарттарын орындаудан бас тарту зиян келтірмеген немесе әрекеттерді орындауға немесе санкция қолдануға нәтижесінде Тапсырыс берушіге білдірілген немесе білдірілетін қандай да бір құқықтарды қозғамаған жағдайда, Жабдықтаушыға қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

10. Қажетсіздік себебінен Келісім шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

10.1. Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы Тапсырыс беруші кез келген уақытта Келісім шартты оның бұдан былай орындалу қажетсіздігі себебінен бұза алады. Хабарламада Келісім шартты бұзу себебі көрсетілуі қажет, жойылған келісім шарт міндеттерінің көлемі, сонымен қатар Келісім шартты бұзудың өз күшіне енген күні ескертілуі керек.

10.2. Жоғарыда көрсетілген жағдайлар себебінен Келісім шарт жойылған кезде, Жабдықтаушы бұзу күнінде тек Келісім шарт бойынша бұзумен байланысты нақты шығындар үшін ғана төлем талап етуге құқылы.

^ 11. Келісім шарттарын орындамау себебінен оның шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

11.1. 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жабдықтаушыға міндеттердің орындалмауы туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы Келісім шарттарын бұзғаны үшін Тапсырыс беруші біржақты негізде Келісім шарттарын толықтай немесе жартылай орындаудан бас тарта алады:

1) Жабдықтаушы Тауарларды Келісім шартпен қарастырылған мерзімде немесе Тапсылыс берушімен ұсынылған осы Келісім шартты ұзарту кезеңі аралығында көрсете алмаса;

2) Жабдықтаушы Келісім шарт бойынша басқа да міндеттерді орындай алмаса.

11.2. Хабарламада Келісім шарттарын орындаудан бас тарту себебі көрсетілуі қажет, Келісім шарт бойынша орындалмаған міндеттердің көлемі, сонымен қатар Келісім шарт бұзылған деп саналатын күн ескерілуі қажет.

12. Форс-мажор

12.1. Келісім шарттары форс-мажорлы жағдайлардың нәтижесінде орындалмаған жағдайда Тараптар ол үшін жауапкершілік тартпайды.

12.2. Осы баптың мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және ойда болмаған оқиғаны білдіреді. Мұндай жағдайларға әскери қозғалыстарды, табиғи немесе стихиялық апаттарды, індетті, карантинді және басқаларды жатқызуға болады.

12.3. Форс-мажорлы жағдайлар туған кезде Тараптар жедел түрде бір-біріне осындай жағдайлар және олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуі керек.

^ 13. Даулы сұрақтардың шешілуі

13.1. Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы бір-бірінің арасында Келісім шарт бойынша немесе соған байланысты пайда болатын барлық келіспеушіліктер мен дауларды келіссөздер барысында шешуге бар күшін салуы керек.

13.2. Келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Келісім шарт бойынша дауды шеше алмаса, кез келген Тарап бұл мәселенің Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.

14. Хабарлама

14.1. Бір Тарап екінші Тарапқа Келісім шартқа сәйкес жіберетін кез келген хабарламадан кейін түпнұсқаны ұсынуымен хат, телеграмма немесе факс түрінде жіберіледі.

14.2. Хабарлама осы күндердің қайсысы кешірек болатынына байланысты жеткізілген сәтте немесе хабарламада көрсетілген күнде қабылданған болып есептеледі.

^ 15. Келісім шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу шарттары

15.1. Келісім шарт Тараптардың қол қойған сәтінен бастап өз күшіне енеді және 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді, ал өзара есеп айырысу және қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есептілік ұсыну бөлімінде олардың толық орындалғанына дейін әрекет етеді.

15.2. Келісім шартты мерзімінен бұрын бұзу келесі жағдайларда Тараптар арасында өзара есеп айырысқаннан кейін ғана мүмкін:

1) Тараптардың келісімі бойынша;

2) осы Келісім шарттың 9,10,11 бөлімдерінде көрсетілген жағдайда.

15.3. Осы Келісім шарт келесі факттардың бірінің анықталғаны жағдайында кез келген кезеңде бұзылады:

1) cатып алу ережелерінің 12 тармағында қарастырылған шектеулерді бұзу;

2) сатыр алуды ұйымдастырушының потенциалды жабдықтаушыға Сатып алу ережелерінде қарастырылмаған әрекеттесуі.

16. Өзге шарттар

16.1. Келісім шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

16.2. Келісім шарт бойынша Тараптардың бірінің міндеттерін беруіне тек өзге Тараптың жазбаша келісімімен рұқсат етіледі.

16.3. Келісім шарт бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде екі данада құрастырылған, Тараптардың әрқайсысына бір данадан.

16.4. Келісім шартпен реттелмеген бөлімде Тараптар Қазақстан Республикасы заңнамасын басшылыққа алады.
^

17. Тараптардың заңды мекен-жайлары және банк реквизиттері


Тапсырыс беруші:


«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы

Мекен-жайы: Астана қ., Есіл ауданы,

Алматы көшесі, 1, «Асылтау» Бизнес орталығы, 10 қабат

СТН: 620200331655

^ БСК: TSESKZKA

ЖСК: KZ48998BTB0000003102

"Цеснабанк" АҚ

БСН: 080940016280

тел., 570 778 (қабылдау),

570 898 (кеңсе)

Email: zerde@zerde.gov.kz


_____________ Т.А.Ә.

М.П.


Жабдықтаушы:


________________ Т.А.Ә.

М.П.

Договор № _____

о закупке товаров


г. Астана «____» _________ 2012 год


Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Председателя Правления Курганбековой З.Е., действующей на основании доверенности №2011/38 от 29.12.2011 года, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 27 августа 2009 года (далее – Правила закупок) и на основании итогов закупок ценовых предложений от «____» _________№_______, заключили настоящий Договор о закупке товаров (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

 1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке стандартов системы менеджмента качества (далее - Товары) количество, сроки оказания и краткая характеристика которых указана в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, по адресу, указанному Заказчиком.

1.2. Заказчик принимает Товары и оплачивает их на условиях, предусмотренных Договором.
 1. ^

  Стоимость Договора и условия платежа


2.1. Стоимость Договора составляет ____________ (далее – цена Договора), включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и не подлежит изменению в сторону увеличения. При этом сумма налога на добавленную стоимость составляет _______(_______) тенге. В случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость, общая сумма договора указывается без НДС.

2.2. Заказчик производит оплату за фактически поставленный Товар от стоимости Договора в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи, предоставления счёта-фактуры, отчетности по доле казахстанского содержания и выставления счета на оплату.

2.3. Оплата производится безналичным порядком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Форма акта приема-передачи предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

2.4. Объем поставленных Товаров в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении № 1 к настоящему Договору.

 1. Условия внесения изменений в Договор

3.1. Внесение изменения в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается:

1) в части уменьшения суммы Договора, связанной с уменьшением потребности в объеме предоставляемого Товара, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанного в настоящем Договоре. Такое изменение настоящего Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок для приобретения данных товаров;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения настоящего Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Товара более лучшие качественные характеристики либо сроки и (или) условия поставки Товара, являющегося предметом настоящего Договора.

3.2. Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.

3.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

 1. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору должен учитывать, что Товары должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

3) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

4) принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны Заказчика по поставке Товара;

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание Договора или какого-либо из его положений, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора;

6) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

7) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) Поставщик обязуется одновременно с поставкой Товара представить Заказчику отчетность по доле казахстанского содержания по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

4.2. Заказчик обязуется:

1) с момента вступления Договора в силу назначить ответственное лицо, являющееся уполномоченным представителем Заказчика;

2) своевременно, с момента поступления запроса передавать Поставщику необходимую для поставки Товара информацию;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления акта приема-передачи изложить и направить Поставщику замечания.

 1. Проверка Товара на соответствие технической спецификации

5.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных Товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение № 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2. В случае выявления Заказчиком несоответствий поставляемого товара требованиям технической спецификации (Приложение № 2), Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания проверки направляет Поставщику уведомление о несоответствии Товара требованиям Договора и Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации в течение 2 (двух) рабочих дней без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.3. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

^ 6. Поставка Товара и документация

6.1. Поставка Товара Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении № 2 к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Для окончательного расчета за поставленный Товар Поставщик должен представить следующие документы:

1) акт приема-передачи товара в двух экземплярах;

2) счет-фактуру с описанием Товара, указанием объема Товара, цены единицы Товара и общей суммы поставленного Товара;

3) счет на оплату;

4) представить в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания Акта приема-передачи поставленных Товаров Заказчику Отчетность по доле казахстанского содержания по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору;

7. Гарантия


7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией.

7.2. Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного поставку Товара Заказчику.

7.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи.

7.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен незамедлительно принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим.

7.5. Если Поставщик, получив уведомление, в течение 5 (пяти) рабочих дней не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции, указанные в пункте 8.2. раздела 8 настоящего Договора и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7.6. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

1) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения установленной за товар цены;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

^ 8. Ответственность Сторон

8.1. Нарушение установленных Договором сроков поставки Товара со стороны Поставщика может привести к прекращению исполнения Заказчиком обязательств по Договору и выплате штрафа за несвоевременную поставку Товара в размере 10% от суммы Договора.

8.2. В случае если Поставщик не сможет поставить Товар в течение периода времени, предусмотренного Договором (приложение № 2 к Договору), Поставщик выплатит в качестве неустойки сумму, эквивалентную 1 (одному) проценту от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

8.3. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле казахстанского содержания Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

8.4. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

^ 9. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу неплатежеспособности

9.1. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

^ 10. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу нецелесообразности

10.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10.2. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

^ 11. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу невыполнения его условий

11.1. За нарушение условий Договора Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора полностью или частично, направив Поставщику, письменное уведомление о невыполнении обязательств не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней:

1) если Поставщик не может поставить Товар в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие обязательства по Договору.

11.2. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин и другие.

12.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны незамедлительно направить друг другу письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.

^ 13. Решение спорных вопросов

13.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Уведомление

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

14.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

^ 15. Срок действия и условия расторжения Договора

15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и предоставления отчетности по доле казахстанского содержания – до их полного исполнения.

15.2. Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

1) по соглашению Сторон;

2) в случае, указанном в главах 9, 10, 11 настоящего Договора.

15.3. Настоящий Договор будет расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 12 Правил закупок;

2) оказания организатором закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Правилами закупок.

^ 16. Прочие условия

16.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

16.2. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

16.3. Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

^ 17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:


АО «Национальный

инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

Адрес: г.Астана, район Есиль,

ул.Алматы, 1, Бизнес Центр «Асылтау», 10 этаж

РНН: 620200331655

^ БИК: TSESKZKA

ИИК: KZ48998BTB0000003102

АО "Цеснабанк"

БИН: 080940016280

тел.,570 778 (приемная),

570 898 (канцелярия)

Email: zerde@zerde.gov.kz


____________ Ф.И.О.

М.П.


Поставщик:


________________ Ф.И.О.

М.П.
  1   2   3   4Похожие:

Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconБекітілген (өзгертулер мен толықтырулармен) «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамының жарғысы астана, 2008
Жалпы ережелер. «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қОҒамының заңды мәртебесі
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің құрамы туралы
Лттық ақпараттық холдингі», «Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі», «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» акционерлік...
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКелісім-шарт жобасы Келісім шарт № тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі-Заң) ) және конкурс тәсілімен электронды мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде...
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды мемлекеттік сатып алу келісім шарт ы №
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Айголек» балабақшасы атынан, менгерушісі Меденова Жанагул Алимбеткызы
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconЖҰмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасы Үржар ауылы 2012 жыл Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сеитканов Кусаин Бейсенұлы тұлғасында, бір тараптан және бұдан ары «Мердігер» деп аталатын (бұдан әрі Шарт) шарт жасасты және мына...
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Орал қ 2014 ж. (Орналасқан жері) Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
«Өнім беруші» әрекет ететін, атынан екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын...
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconСымсыз желілік карта мемлекеттік сатып алудың № шарты Астана қ. 2014ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы атынан 2013 жылғы 26 желтоксан...
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы
«Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» акционерлік қоғамы одан жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Ғылым»...
Тауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconЖұмыс станцияларын алу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы Астана қ. 2012 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Заңының (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы 2012 жылдың № қорытындылары негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы