Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi icon

Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерiНазваниеКонкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi
Дата конвертации29.09.2012
Размер171.4 Kb.
ТипКонкурс
источник


конкурстық құжаттамаға                                                        

2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң
техникалық ерекшелiктерi

Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурс______________________
                                        (толық атауын көрсету қажет)

      Осы техникалық ерекшелiкте мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қажеттi ерекшелiктердi, жоспарларды, сызбаларды, эскиздердi қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың/қызметтердiң толық сипатын және талап етiлетiн техникалық және сапалық сипаттамасын беруi тиiс және берiлетiн тауарлар, көрсетiлетiн қызметтер сәйкес болуы тиiс халықаралық немесе iшкi стандарттарды көрсетуi тиiс. Қажет болған кезде тиiстi нормативтiк-техникалық құжаттамаға сiлтеме жасалуы тиiс.
      Қажет болған кезде мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы техникалық ерекшелiкте тауарларды/қызметтердi беру кезiнде тапсырыс берушiге қажет iлеспе қызметтердi (монтаждау, оңдау, оқыту, тауарларды тексеру әрi сынау және т.б.) және олар қай жерде жүргiзiлуi тиiс, тауардың шыққан жылын, кепiлдiк мерзiмiн көрсетедi.

                                                    


конкурстық құжаттамаға
                                                        3-қосымша

^ Конкурсқа қатысуға өтiнiм
                   (заңды тұлғалар үшiн)

Кiмге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетiледi)
Кiмнен
__________________________________________________________________
         (әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы көрсетiледi)

      1. Конкурсқа қатысуға үмiткер заңды тұлға (әлеуеттi өнiм берушi) туралы мәлiметтер:

Әлеуеттi өнiм берушiнiң заңды, почталық мекен-жайы және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктiк деректемелерi (СТН, БСК, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететiн банктiң немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Заңды тұлғаның бiрiншi басшысының аты-жөнi
      2._________________ (заңды тұлғаның толық атауы көрсетiледi) осы өтiнiммен конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету қажет) әлеуеттi өнiм берушi ретiнде қатысуға ниет бiлдiредi және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) берудi, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетудi - қажетiн көрсету керек) жүзеге асыруға келiсiм бiлдiредi.
      3. Әлеуеттi өнiм берушi осы өтiнiммен "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрi - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен, сондай-ақ әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен Заңның 37-бабының 10-тармағында көзделген (тауарды(ларды), жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi - қажетiн көрсету керек) мемлекеттiк сатып алу туралы шартты бұзуға келiсiм бiлдiредi.
      4. Әлеуеттi өнiм берушi конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзiнiң құқықтық қабiлеттiлiгi, бiлiктiлiгi, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берiлетiн тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi - қажетiн көрсету керек) дұрыс емес ақпарат бергенi үшiн жауапкершiлiгi, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулердi сақтауы туралы хабардар етiлгендiгiн растайды.
      Әлеуеттi өнiм берушi осы конкурсқа қатысуға өтiнiмде және оған қоса берiлетiн құжаттарда мұндай дұрыс емес мәлiметтердi бергенi үшiн өзiне толық жауапкершiлiктi қабылдайды.
9. Осы конкурстық өтiнiм___күн iшiнде қолданылады.
      10. Бiздiң конкурстық өтiнiм жеңдi деп танылған жағдайда, бiз мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi шарттың жалпы сомасының аванс мөлшерін құрайтын сомада енгiземiз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi енгiзу көзделген болса көрсетiледi).
      11. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты жасасу сәтiне дейiн конкурсқа қатысуға осы өтiнiм Сiздiң оны жеңдi деп тапқан хабарламаңызбен бiрге бiздiң арамыздағы мiндеттi түрдегi шарт рөлiн орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
____________________________________________________________
(Заңды тұлғаның - әлеуеттi өнiм берушiнiң лауазымы, Т.А.Ә. және қолы)
      Толтырылған күнi ___________________________________
      М.О.

                                                  


конкурстық құжаттамаға
                                                      4-қосымша

^ Конкурсқа қатысуға өтiнiм
                       (жеке тұлға үшiн)

Кiмге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетiледi)
Кiмнен
__________________________________________________________________
         (әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы толық көрсетiледi)

      1. Конкурсқа қатысуға үмiткер жеке тұлға (әлеуеттi өнiм берушi) туралы мәлiметтер:

Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң жеке басын куәландыратын
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң жеке басын куәландыратын
құжат деректерi
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң тiркелген мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң iс жүзiндегi тұрғылықты
мекен-жайы
Тiркеу туралы куәлiктiң, патенттiң
не Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес конкурс мәнiне
сәйкес келетiн кәсiпкерлiк қызметпен
айналысуға құқық беретiн өзге де
құжаттың нөмiрi
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм берушiнiң банктiк деректемелерi (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететiн банктiң немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң байланыс телефондары,
почталық мекен-жайы мен электрондық
почтасының мекен-жайы (ол болған
кезде)
      2. ___________ (жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетiледi) осы өтiнiммен конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуеттi өнiм берушi ретiнде қатысуға ниет бiлдiредi және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) жеткiзудi, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетудi - қажеттiсiн көрсету керек) жүзеге асыруға келiсiм бiлдiредi.
      3. Әлеуеттi өнiм берушi осы өтiнiммен "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрi - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен, сондай-ақ әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 10-тармағында көзделген (тауарды(ларды), жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi - қажетiн көрсету керек) мемлекеттiк сатып алу туралы шартты бұзуға келiсiмiн бiлдiредi.
      4. Әлеуеттi өнiм берушi конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзiнiң құқығы, бiлiктiлiгi, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берiлетiн тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi - қажеттiсiн көрсету) дұрыс емес мәлiметтер бергенi үшiн жауапкершiлiгi, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулердi сақтауы туралы хабардар етiлгендiгiн растайды.
      Әлеуеттi өнiм берушi осы конкурсқа қатысуға өтiнiмде және оған қоса берiлетiн құжаттарды мұндай дұрыс емес мәлiметтер бергенi үшiн өзiне толық жауапкершiлiктi қабылдайды.
     9. Осы конкурстық өтiнiм___күн iшiнде қолданылады.
      10. Бiздiң конкурстық өтiнiм жеңдi деп танылған жағдайда, бiз мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi шарттың жалпы сомасының аванс мөлшерін құрайтын сомада енгiземiз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi енгiзу көзделген болса көрсетiледi).
      11. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты жасасу сәтiне дейiн конкурсқа қатысуға осы өтiнiм Сiздiң оны жеңдi деп тапқан хабарламаңызбен бiрге бiздiң арамыздағы мiндеттi түрдегi шарт рөлiн орындайтын болады.
__________________________________________________________________
(Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм берушiнiң Т.А.Ә. және оның қолы)
^ Толтырылған күнi _____________________________________________

                                                   


Конкурстық құжаттамаға

5-қосымша


^ Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші қызметттердің сатып алу кезінде толтырады)


1. Әлеуетті өнім берушінің атауы __________________________________

2. Соңғы он жылдың ішінде әлеуетті өнім берушінің көрсеткен қызметтері конкурсында дәл осындай алынатын қызметтердің (олар болған кезде) көлемі, теңгемен _____________________________________.


^ Көрсетілген қызметтердің

атауы

Тапсырыс берушілердің

атауы мен олардың

телефондарының нөмірлері

Қызметтер

көрсетілген

орны және жылы

^ Шарттың құны, теңге

(көрсетілмесе де болады)


3. Расталатын құжаттардың көшірмесін тіркеп, қызметтерді көрсету үшін әлеуетті өнім берушіде мынадай жабдықтар (тетіктер, машиналар) бірлігінің болуының елеулі мәні бар. Әлеуетті өнім беруші төмендегі кестеде санамаланған барлық сұрақтарға жауап беруге тиіс:

Жабдықтардың

(тетіктердің,

машиналардың) түрі

Қолда бар бірліктердің саны

^ Жай-күйі (жаңа, жақсы,

нашар)

Жекеменшік, жалға

алынған (кімнен), сатып

алынады (кімнен)


4. Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу қоры*

Р/сҚызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке куәлік № және берілген күні көрсетілсін)

Лауазымы

Азамат-тығы

Жалақысы

1

2

3

^ Жалпы еңбекақы төлеу қоры

Барлығы ҚР азаматтарының еңбекақысын төлеу


5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.

__________________________________________________________________

6. Ұсынымдар туралы мәліметтер, олар болған кезде Ұсыным хаттарды, заңды және/немесе жеке тұлғалардың басқа да пікірлері санамаланған және қоса берілген______________________________________________________ .


Ескертпе * толтырмауға болады.


Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.


Қолы ______________________________


                                                   конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      6-қосымша

^ Конкурста сатып алу мәнi болып табылатын, жұмыстарды
     орындау жөнiндегi қосалқы мердiгерлер (қызметтер көрсету
    кезiндегi қоса орындаушылар) туралы мәлiметтер, сондай-ақ
          әлеуеттi өнiм берушi қосалқы мердiгерлерге (қоса
    орындаушыларға) беретiн жұмыстар мен қызметтердiң түрлерi
                (конкурстың толық атауын көрсету қажет)

Р/с
N

Қосалқы
мердi-
гердiң
(қоса
орын-
даушы) -
заңды
тұлға-
ның
атауы
не жеке
тұлға
болып
табы-
латын
қосалқы
мердi-
гердiң
(қоса
орын-
даушы-
ның)
- Т.А.Ә.

Қосалқы
мердiгер
(қоса
орын-
даушы)
салық
төлеу-
шiсiнiң
тiркеу
нөмiрi,
оның
толық
заңды
және
почталық
мекен-
жайы,
байланыс
телефоны

Техни-
калық
ерек-
шелiкке
сәйкес
орын-
далатын
жұмыс-
тардың
(көр-
сетi-
летiн
қызмет-
тердiң)
атауы

Техникалық
ерекшелiкке
сәйкес орында-
латын жұмыстар-
дың (көрсетiле-
тiн қызметтер-
дiң) ақшалай
мәндегi көлемi

Техникалық
ерекшелiкке
сәйкес орында-
латын жұмыстар-
дың (көрсетiле-
тiн қызметтер-
дiң) ақшалай
мәндегi көлемi

Осы қосалқы мердiгер (қоса
орындаушы) бойынша барлығы
теңге
көлемi-
нiң %

Осы қосалқы мердiгер (қоса
орындаушы) бойынша барлығы
теңге
көлемi-
нiң %

Барлық қосалқы мердiгерлер (қоса
орындаушылар) бойынша жиыны
теңге
көлемi-
нiң %

      Осымен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтiнiм беретiн әлеуеттi өнiм берушiнiң қосалқы мердiгерi(лерi) (қоса орындаушысы(лары)) конкурс (конкурстың толық атауын көрсету) тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзiнiң хабардар екендiгiн бiлдiредi және әлеуеттi өнiм берушiнiң қосалқы мердiгерлерiне (қоса орындаушыларына) қатысты бөлiгiнде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшiн жауапкершiлiктi өзiне қабылдайды.

Қосалқы мердiгер
(қоса орындаушы) -
заңды тұлғаның атауы
не жеке тұлға болып
табылатын қосалқы
мердiгер (қоса
орындаушы) Т.А.Ә.

Қосалқы мердiгер-
дiң (қоса
орындаушының)
уәкiлеттi өкiлi-
нiң Т.А.Ә.

Қолы


      Әлеуеттi өнiм берушi қосалқы мердiгерге (бiрлесе орындаушыға) беретiн жұмыстар мен қызметтердiң көлемi жұмыстар мен қызметтердiң жалпы көлемiнiң үштен екiсiнен аспауға тиiс.                         

                                                  

^ Конкурстық құжаттамаға

7-қосымша


Банктік кепілдік

(мемлекеттік сатып алу туралы шарттың

орындалуын қамтамасыз ету нысаны)


Банктің атауы: ______________________________________________

(банктің атауы және деректемелері)

Кімге: ______________________________________________________

(тапсырыс берушінің атауы және деректемелері)


______ кепілдік міндеттеме

_____________________ ________ ж. «___» _______________

(орналасқан жері)

«Өнім беруші» _____________________________________________

(өнім берушінің атауы)

__________________________________________________________________

(тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы) беруге (көрсетуге) ________ ж. № _____ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқандығын (жасасатындығын) және Сіз Шартта Өнім берушінің жалпы сомасы_________ теңгеге банктік кепілдік түрінде оның орындалуын қамтамасыз етуін енгізуді көздегендігіңізді назарға ала отырып, осымен __________________________________________________________________

(банктің атауы)

жоғарыда көрсетілген Шарт бойынша кепілгер болып табылатындығымызды және Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің төлеуге жазбаша талап етуді, сондай-ақ Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағандығын немесе тиісінше орындамағандығын жазбаша растауды алғаннан кейін Сізге ________________________________________________

(сомасы цифрлармен және жазумен)

тең соманы төлеуге өзімізге қайтарусыз міндеттеме аламыз.

Осы кепілдік міндеттемесі оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындаған сәтке дейін әрекет етеді.

Осы кепілдік міндеттемесіне байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

_______________________ ______________________

^ Кепілгерлердің қолы мен мөрі Күні және мекен-жайы

(банктің (банк филиалының) бірінші басшысы немесе оның орынбасары және банктің бас бухгалтері)

_______________________ ______________________


* Заңның 8-бабының 8-тармағында көрсетілген жағдайда.

конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      8-қосымша

Әлеуеттi өнiм берушi бағаларының кестесi
(әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы әр лотқа жеке толтырылады)

N

Мазмұны

^ Тауарлар, жұмыс-
тар, қызметтер
атауы

1.

Қысқаша сипаты
2.

Шығарылған елi (жұмыстарды сатып
алу кезiнде алынып тасталады)
3.

Жасаушы зауыт (жұмыстар мен
қызметтердi сатып алу кезiнде
алынып тасталады)
4.

Өлшем бiрлiгi
5.

Баға_______бiрлiкке___________
ИНКОТЕРМС 2000 шарттары
бойынша _________
(белгiленген пунктi)
6.

Саны (көлемi)
7.

Барлық бағасы =__________
б., 5 х б. 6,
8.

Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС
2000 шарттары бойынша __________
белгiленген пунктi, әлеуеттi
өнiм берушiнiң тасымалдауға
арналған, кеден бажын, ҚҚС және
басқа төлемдер мен алымдарды,
жинақтаушы бөлшектер мен
мiндеттi қосалқы бөлшектер
бағасын, бiр өлшем бiрлiгiне
пайдаланудың бастапқы мерзiмi
iшiнде қызмет көрсетуге арналған
барлық шығыстарды қоса алғанда,
басқа да шығыстар
        Әлеуеттi өнiм берушi басқа шығыстарды да
      көрсетуге құқылы, оның iшiнде:
      жеңiлдiктер берiлетiн жағдайда, оның көлемi
      Бiз Сiздердiң конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келiсемiз. Төлемнiң мынадай балама шарттарын ұсынамыз
__________________________________________________________________
                        (егер олар болса)
__________________________________________________________________
            (төлемнiң балама шарттары көрсетiледi)

немесе басқа шарттар (санамалау қажет:___________ ______________)
бұл ретте________________мөлшерде жеңiлдiктер ұсынамыз
__________________________________________________________________
(ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)
________________________      _______________________
     (Қолы)                      (лауазымы, тегi)

      М.О.

      Ескертпе: әлеуеттi өнiм берушi жалпы бағаның құрауыш бөлiктерiн көрсетпеуi де мүмкiн, бұл ретте осы жолда көрсетiлген бағаны әлеуеттi өнiм берушiнiң барлық шығындарын ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға жатпайды.Похожие:

Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconЖауап Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын қызметтердің техникалық сипаттамасында әрбір лот бойынша қзметкерлердің нақты саны көрсетілген.
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын қызметтердің техникалық сипаттамасында әрбір лот бойынша қзметкерлердің нақты саны...
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconКонкурстық құжаттамаға 1 қосымша
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының төртінші бағытын іске асыру шеңберінде бизнесті жүргізуге сервистік қолдау көрсету бойынша...
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconКонкурстық құжаттамаға 1-қосымша Сатып алынатын қызметтердің тізбесі
Салауатты өмір салтын қалыптастыру және ұлттық спорт түрлерін дамыту жөніндегі әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыру бойынша әлеуметтік...
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconКонкурстық құжаттамаға 3 қосымша Техникалық ерекшелік
Павлодар облысы Лебяжі ауданының Қызыл – қоғам ауылының ауылдық клубiнiң күрделі жөндеу №1 лот бойынша жұмыстарының мемлекеттiк сатып...
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconСатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconКонкурстық құжаттамаға 2 қосымша
«Павлодар облыстық перзентхана» Қмкк 2- қабаттағы жүкті әйелдер патологиясы және диагностика бөлімшесіне күрделі жөндеуді өткізудің...
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconКонкурстық құжаттамаға 3 қосымша Техникалық ерекшелік Павлодар облысы Лебяжі ауданының Әйтей ауылының ауылдық клубiнің №2 лот бойынша ағымдағы жөндеу конкурсы Ортақ мәлiметтер
Жөнделетiн объекттiң тұрған жер және мекенжайы, рисктiң қысқаша характеристикасы атқарылатын жұмыстардың көлемi ментацияның 1 конкурстық...
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconПавлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы
Сатып алынатын тауарлардың толық тiзбесi, олардың саны мен егжей-тегжейлi өзiндiк ерекшелiгi конкурстық құжаттамада көрсетiлген
Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconКонкурстық құжаттамаға 8-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша Сатып алынатын тауарлардың/қызмет көрсетулердiң техникалық ерекшелiктерi iconКонкурстық құжаттамаға 1-қосымша

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы