2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница7/13
Дата конвертации21.10.2013
Размер2.23 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

2013 жылғы 1 шілдеге облыстар бойынша, ауылды жерде орналасқан, ірі және орта кәсіпорындардың берешегі
Задолженность крупных и средних предприятий, расположенных в сельской местности, по областям на 1 июля 2013 года


мың теңге тыс. тенге
Есеп берген кәсіпорындардың саны
Количество отчитавшихся предприятий

Дебиторлық берешек
Дебиторская задолженность

одан – сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі
из неё – задолженность покупателей и заказчиков


барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Қазақстан Республикасы

1 265

998 786 554

6 512 877

746 194 368

5 652 023

Ақмола

172

235 742 888

44 878

194 810 474

40 447

Ақтөбе

42

18 508 970

765 869

10 586 597

761 719

Алматы

190

80 350 140

568 929

62 735 776

423 836

Атырау

30

23 224 175

1 281 038

11 328 874

1 267 277

Батыс Қазақстан

27

1 907 528

8 511

1 815 808

8 511

Жамбыл

53

8 485 853

57 393

4 132 982

57 393

Қарағанды

70

48 230 355

94 588

15 538 345

61 140

Қостанай

176

185 476 814

1 132 374

98 728 249

1 132 374

Қызылорда

63

12 163 056

435 583

7 278 269

370 660

Маңғыстау

34

15 423 883

84 285

7 949 599

82 218

Оңтүстік Қазақстан

119

113 547 186

369 407

88 620 467

249 006

Павлодар

32

3 051 827

1 649

2 792 981

1 649

Солтүстік Қазақстан

165

237 956 367

1 454 520

232 945 315

1 010 340

Шығыс Қазақстан

92

14 717 512

213 853

6 930 632

185 453

Жалғасы Продолжение
Міндеттемелер бойынша берешек
Задолженность по обязательствам

одан жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу бойынша
из неё по расчетам с поставщиками и подрядчиками

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Қазақстан Республикасы

2 673 718 636

13 520 793

984 749 597

7 392 403

Ақмола

442 130 202

584 992

285 517 655

470 144

Ақтөбе

113 668 371

292 142

16 618 196

282 766

Алматы

387 288 218

3 244 592

104 890 037

1 371 441

Атырау

39 450 501

179 388

14 878 568

19 889

Батыс Қазақстан

12 061 451

9 532

4 577 835

2 072

Жамбыл

87 703 701

52 825

20 458 079

1 219

Қарағанды

136 056 610

1 062 331

37 132 308

110 485

Қостанай

340 671 083

951 592

122 288 145

467 432

Қызылорда

87 382 224

1 157 893

13 227 234

990 222

Маңғыстау

74 392 449

48 664

12 288 908

16 196

Оңтүстік Қазақстан

409 031 076

1 617 279

74 972 582

237 545

Павлодар

18 931 903

7 897

3 929 760

2 197

Солтүстік Қазақстан

413 958 015

3 718 721

262 908 335

2 827 850

Шығыс Қазақстан

110 992 832

592 945

11 061 955

592 945Жалғасы Продолжение
бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер бойынша
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

міндетті зейнетақылық жарнаны жинақтаушы зейнетақы қорына аудару
по перечислению обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды

банк қарыздары бойынша
по займам банков

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Қазақстан Республикасы

49 302 215

251 652

2 551 237

109 244

728 159 464

3 929 758

Ақмола

1 791 577

-

283 083

-

77 823 361

9 200

Ақтөбе

2 569 837

-

58 290

272

46 353 086

-

Алматы

10 170 989

35 600

367 650

3 996

151 133 750

1 558 653

Атырау

1 532 111

-

156 119

1 210

15 251 372

-

Батыс Қазақстан

186 688

-

12 217

649

2 878 513

-

Жамбыл

3 556 859

-

68 983

2 746

9 654 751

-

Қарағанды

4 401 699

89 492

183 593

10 483

30 458 462

713 363

Қостанай

2 163 406

16 201

191 783

2 940

81 854 011

437 270

Қызылорда

1 305 402

24 822

120 150

4 923

63 360 428

-

Маңғыстау

2 052 206

5 773

96 354

634

32 193 367

4 988

Оңтүстік Қазақстан

16 201 086

32 245

435 486

39 750

128 583 793

1 206 284

Павлодар

331 934

-

121 516

1 200

2 333 825

-

Солтүстік Қазақстан

1 517 068

47 519

304 348

40 441

75 221 038

-

Шығыс Қазақстан

1 521 353

-

151 665

-

11 059 707

-

Соңы Окончаниеөзге де қарыздар бойынша
по прочим займам

өзге де кредиторлық берешектер мен есептеулер бойынша
по прочей кредиторской задолженности и начислениям

одан еңбекақы төлеу бойынша берешек
из нее задолженность по оплате труда

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

барлығы
всего

одан мерзімі өткендер
из нее просроченная

Қазақстан Республикасы

346 530 202

725 203

562 425 921

1 112 533

9 603 155

223 237

Ақмола

47 851 543

-

28 862 983

105 648

979 555

20 009

Ақтөбе

24 582 003

-

23 486 959

9 104

431 130

2 715

Алматы

41 780 812

176 226

78 944 980

98 676

1 945 555

14 204

Атырау

5 277 398

-

2 354 933

158 289

658 742

-

Батыс Қазақстан

2 038 197

-

2 368 001

6 811

68 981

6 811

Жамбыл

25 896 382

1 203

28 068 647

47 657

277 721

47 657

Қарағанды

9 860 966

-

54 019 582

138 508

795 964

12 048

Қостанай

38 685 920

-

95 487 818

27 749

550 469

27 749

Қызылорда

4 880 519

31 824

4 488 491

106 102

431 921

64 888

Маңғыстау

6 463 354

646

21 298 260

20 427

320 494

-

Оңтүстік Қазақстан

64 882 275

-

123 955 854

101 455

1 710 429

8 260

Павлодар

1 667 265

-

10 547 603

4 500

175 429

-

Солтүстік Қазақстан

23 609 879

515 304

50 397 347

287 607

453 266

18 896

Шығыс Қазақстан

49 053 689

-

38 144 463

-

803 499

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы