2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница3/13
Дата конвертации21.10.2013
Размер2.23 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

^ 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы ауыл халқы санының өзгеруі
Изменение численности сельского населения за январь-июнь 2012 года


адам человек
2013 жылғы 1 қаңтарға халық саны
Численность населения на 1 января 2013г.

Табиғи өсім (+), кему (-)
Естественный прирост (+), убыль (-)

Көші-қон өсімі (+), төмендеуі (-)
Миграционный прирост (+), снижение (-)

Жалпы өсім (+), төмендеу (-)
Общий прирост (+), снижение (-)

2013 жылғы 1 шілдедегі халық саны
Численность населения на 1 июля 2013г.

Қазақстан Республикасы

7 632 247

56 674

-11 119

45 555

7 677 802

Ақмола

388 482

782

-555

227

388 709

Ақтөбе

305 227

2 081

-294

1 787

307 014

Алматы

1 494 804

12 659

3 385

16 044

1 510 848

Атырау

287 025

2 839

-861

1 978

289 003

Батыс Қазақстан

314 623

1 186

-1 374

-188

314 435

Жамбыл

641 995

6 530

-2 694

3 836

645 831

Қарағанды

294 358

1 067

-1 620

-553

293 805

Қостанай

429 051

487

-1 578

-1 091

427 960

Қызылорда

417 384

4 118

-573

3 545

420 929

Маңғыстау

280 013

3 750

2 940

6 690

286 703

Оңтүстік Қазақстан

1 630 484

19 330

-2 064

17 266

1 647 750

Павлодар

230 828

801

-1 822

-1 021

229 807

Солтүстік Қазақстан

339 856

6

-2 263

-2 257

337 599

Шығыс Қазақстан

578 117

1 038

-1 746

-708

577 409Қаңтар-маусымдағы ауыл халқының табиғи қозғалысы туралы мәліметтер
Сведения об естественном движении сельского населения за январь-июнь


адам человек
Табиғи өсім (+), кему (-)
Естественный прирост (+), убыль (-)

Туғандар
Родившиеся

Өлгендер
Умершие

одан:
из них:

Некелер саны
Число браков

Ажырасулар саны
Число разводов

1 жасқа дейінгі өлгендер
умершие до 1 года

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

56 321

56 674

86 882

86 673

30 561

29 999

1 261

1 056

28 421

27 637

5 824

6 186

Ақмола

1 121

782

3 352

3 047

2 231

2 265

35

35

1 175

907

442

341

Ақтөбе

2 047

2 081

3 143

3 179

1 096

1 098

35

47

1 209

994

166

158

Алматы

11 527

12 659

17 063

18 145

5 536

5 486

207

190

6 157

6 198

1 280

1 446

Атырау

2 701

2 839

3 648

3 827

947

988

65

49

1 173

1 155

204

229

Батыс Қазақстан

1 229

1 186

2 628

2 689

1 399

1 503

30

32

881

890

233

291

Жамбыл

6 086

6 530

8 323

8 722

2 237

2 192

128

101

2 850

2 805

385

494

Қарағанды

1 223

1 067

2 689

2 431

1 466

1 364

36

28

538

495

224

215

Қостанай

569

487

2 940

2 748

2 371

2 261

54

40

1 074

960

595

535

Қызылорда

3 968

4 118

5 268

5 316

1 300

1 198

122

63

1 843

1 764

254

296

Маңғыстау

3 617

3 750

4 196

4 353

579

603

50

54

1 298

1 102

177

205

Оңтүстік Қазақстан

20 184

19 330

24 691

23 652

4 507

4 322

356

316

6 877

7 350

699

789

Павлодар

833

801

2 035

2 028

1 202

1 227

26

22

579

426

199

232

Солтүстік Қазақстан

66

6

2 338

2 283

2 272

2 277

27

25

1 014

887

391

391

Шығыс Қазақстан

1 150

1 038

4 568

4 253

3 418

3 215

90

54

1 753

1 704

575

564Қаңтар-маусымдағы ауыл халқы табиғи қозғалысының коэффициенттері1)
Коэффициенты естественного движения сельского населения за январь-июнь1)


1000 адамға на 1000 человек
Табиғи өсім (+), кему (-)
Естественный прирост (+), убыль (-)

Туу
Рождаемость

Өлім
Смертность

Нәресте өлімі2)
Младенческая смертность2)

Некелер саны
Число браков

Ажырасулар саны
Число разводов

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

14,89

14,88

22,97

22,76

8,08

7,88

14,51

12,18

7,51

7,26

1,54

1,62

Ақмола

5,79

4,06

17,32

15,81

11,53

11,75

10,44

11,49

6,07

4,71

2,28

1,77

Ақтөбе

13,60

13,67

20,88

20,88

7,28

7,21

11,14

14,78

8,03

6,53

1,10

1,04

Алматы

15,64

16,90

23,16

24,22

7,52

7,32

12,13

10,47

8,36

8,27

1,74

1,93

Атырау

19,07

19,81

25,76

26,70

6,69

6,89

17,82

12,80

8,28

8,06

1,44

1,60

Батыс Қазақстан

7,85

7,61

16,79

17,25

8,94

9,64

11,42

11,90

5,63

5,71

1,49

1,87

Жамбыл

18,83

20,39

25,75

27,23

6,92

6,84

15,38

11,58

8,82

8,76

1,19

1,54

Қарағанды

8,35

7,33

18,36

16,69

10,01

9,36

13,39

11,52

3,67

3,40

1,53

1,48

Қостанай

2,65

2,30

13,70

12,95

11,05

10,65

18,37

14,56

5,01

4,52

2,77

2,52

Қызылорда

19,25

19,73

25,56

25,47

6,31

5,74

23,16

11,85

8,94

8,45

1,23

1,42

Маңғыстау

26,66

26,37

30,93

30,61

4,27

4,24

11,92

12,41

9,57

7,75

1,30

1,44

Оңтүстік Қазақстан

25,15

23,65

30,76

28,94

5,61

5,29

14,42

13,36

8,57

8,99

0,87

0,97

Павлодар

7,22

7,03

17,64

17,80

10,42

10,77

12,78

10,85

5,02

3,74

1,73

2,04

Солтүстік Қазақстан

0,38

0,04

13,70

13,64

13,32

13,60

11,55

10,95

5,94

5,30

2,29

2,34

Шығыс Қазақстан

3,98

3,62

15,81

14,85

11,83

11,23

19,70

12,70

6,07

5,95

1,99

1,97

1) Коэффициентер 1 шілдедегі жағдай бойынша жылдық-есептік ретінде келтірілген.
Коэффициенты приводятся как расчетно-годовые по состоянию на 1 июля.


2)1000 туғандарға.
на 1000 родившихся.2013 жылғы қаңтар-маусымдағы өлім себептері бойынша ауыл халқының өлгендері туралы мәліметтер
Сведения об умерших сельского населения по причинам смерти за январь-июнь 2013 года


адам человек
Барлығы
Всего

себептері бойынша:
по причинам:

қан айналымы жүйесінің ауруларынан
от болезней системы кровообращения

жаңа өскіндерден
от новообра-зований

жазатайым жағдайдан, уланудан және жарақаттан
от несчастных случаев, отравлений и травм

одан:
из них:

тыныс органдары ауруларынан
от болезней органов дыхания

одан: тұмау, ТЖА мен өкпенің қабынуынан
из них: от гриппа, ОРЗ и пневмонии

ас қорыту органдары ауруларынан
от болезней органов пищеварения

инфекциялық және паразитарлы аурулардан
от инфекционных и паразитарных болезней

өлтіруден
от убийств

өзін-өзі өлтіруден
от самоубийств

Қазақстан Республикасы

29 999

7 846

3 142

3 548

252

912

2 796

424

2 263

277

Ақмола

2 265

656

278

286

18

76

161

35

110

17

Ақтөбе

1 098

228

134

134

6

35

143

4

102

5

Алматы

5 486

1 455

511

640

58

150

448

60

488

43

Атырау

988

231

129

122

7

30

51

7

63

7

Батыс Қазақстан

1 503

294

176

170

17

56

256

29

173

16

Жамбыл

2 192

572

246

250

20

65

166

19

140

20

Қарағанды

1 364

339

172

184

17

54

86

20

95

18

Қостанай

2 261

524

180

266

17

105

250

49

217

30

Қызылорда

1 198

331

151

138

13

34

106

13

57

13

Маңғыстау

603

129

75

71

3

16

22

9

40

8

Оңтүстік Қазақстан

4 322

1 006

365

479

27

109

285

62

360

46

Павлодар

1 227

389

147

155

15

39

104

14

64

8

Солтүстік Қазақстан

2 277

660

210

264

8

30

350

62

164

13

Шығыс Қазақстан

3 215

1 032

368

389

26

113

368

41

190

332013 жылғы қаңтар-маусымдағы өлім себептері бойынша ауыл халқының 1 жасқа дейінгі өлген нәрестелері туралы мәліметтер
Сведения об умерших детях сельского населения в возрасте до 1 года по причинам смерти за январь-июнь 2013 года


адам человек
Барлығы
Всего

себептері бойынша:
по причинам:

перинаталдық кезеңде пайда болатын жағдайлардан
от состояний, возникающих в перинатальном периоде

одан: сепсистен
из них: от сепсиса

тыныс мүшелерінің ауруларынан
от болезней органов дыхания

одан: тұмау, ТЖА мен өкпенің қабынуынан
из них:
от гриппа, ОРЗ и пневмоний

жұқпалы
және паразитарлық аурулардан
от инфекционных и паразитарных болезней

ішектің жұқпалы ауруларынан
от кишечных инфекций

туа біткен ауытқулардан
от врожденных аномалий

жазатайым оқиғалардан, уланудан және жарақаттанудан
от несчастных случаев, отравлений и травм

Қазақстан Республикасы

1 056

573

29

83

78

27

3

191

54

Ақмола

35

20

6

2

2

1
6

3

Ақтөбе

47

24

1

3

3

2
8

2

Алматы

190

105

4

14

13

1
33

11

Атырау

49

26
4

3

2
8

4

Батыс Қазақстан

32

8
3

3

4
8

5

Жамбыл

101

59
2

2

1
26

3

Қарағанды

28

14

3

1

1

2
9

1

Қостанай

40

19

5

4

4

4
4

6

Қызылорда

63

36

4

7

68

4

Маңғыстау

54

36

1

5

5

2
5
Оңтүстік Қазақстан

316

173
31

29

5

2

46

12

Павлодар

22

12

1

1

15

1

Солтүстік Қазақстан

25

16

2

2

2

2
4

1

Шығыс Қазақстан

54

25

2

4

4

1

1

21

1Қаңтар-маусымдағы ауыл халқының көші-қоны
Mиграция сельского населения за январь-июнь


адам человек
Көші-қон - барлығы
Миграция - всего

Халықаралық (сыртқы) көші-қон
Международная (внешняя) миграция

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции (+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

-10 926

-11 119

60 781

48 907

71 707

60 026

5 309

2 278

8 091

4 469

2 782

2 191

Ақмола

-1 478

-555

2 115

2 289

3 593

2 844

-79

-189

240

150

319

339

Ақтөбе

-687

-294

1 212

1 425

1 899

1 719

-16

-22

59

30

75

52

Алматы

3 909

3 385

15 861

12 784

11 952

9 399

692

523

986

718

294

195

Атырау

-476

-861

1 654

1 339

2 130

2 200

85

76

90

90

5

14

Батыс Қазақстан

-1 942

-1 374

2 199

2 385

4 141

3 759

-78

-21

37

29

115

50

Жамбыл

-1 701

-2 694

3 525

2 342

5 226

5 036

916

410

1 025

501

109

91

Қарағанды

-1 389

-1 620

2 376

1 646

3 765

3 266

-105

5

21

52

126

47

Қостанай

-2 295

-1 578

3 511

3 177

5 806

4 755

-469

-312

87

66

556

378

Қызылорда

-865

-573

2 719

2 586

3 584

3 159

1

-

1

-

-

-

Маңғыстау

5 260

2 940

7 431

4 967

2 171

2 027

3 366

1 485

3 368

1 487

2

2

Оңтүстік Қазақстан

-1 959

-2 064

8 333

6 630

10 292

8 694

1 093

839

1 116

885

23

46

Павлодар

-1 516

-1 822

1 489

1 694

3 005

3 516

-125

-96

44

40

169

136

Солтүстік Қазақстан

-2 207

-2 263

2 877

1 954

5 084

4 217

-463

-508

218

111

681

619

Шығыс Қазақстан

-3 580

-1 746

5 479

3 689

9 059

5 435

491

88

799

310

308

222

жалғасы продолжение
оның ішінде:
в том числе

ТМД елдерімен көші-қон
миграция со странами СНГ

басқа елдермен көші-ќон
миграция с другими странами

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

4 171

1 783

6 807

3 828

2 636

2 045

1 138

495

1 284

6 41

146

1 46

Ақмола

-190

-257

110

56

300

313

111

68

130

94

19

26

Ақтөбе

-17

-21

58

30

75

51

1

-1

1

-

-

1

Алматы

358

340

640

511

282

171

334

183

346

207

12

24

Атырау

85

75

90

89

5

14

-

1

-

1

-

-

Батыс Қазақстан

-78

-24

37

26

115

50

-

3

-

3

-

-

Жамбыл

911

395

1019

483

108

88

5

15

6

18

1

3

Қарағанды

-101

-29

9

18

110

47

-4

34

12

34

16

-

Қостанай

-452

-293

77

64

529

357

-17

-19

10

2

27

21

Қызылорда

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Маңғыстау

3 365

1 483

3 367

1 485

2

2

1

2

1

2

-

-

Оңтүстік Қазақстан

1 081

835

1 104

881

23

46

12

4

12

4

-

-

Павлодар

-125

-107

24

25

149

132

-

11

20

15

20

4

Солтүстік Қазақстан

-439

-481

205

90

644

571

-24

-27

13

21

37

48

Шығыс Қазақстан

-228

-133

66

70

294

203

719

221

733

240

14

19

жалғасы продолжение
Өңіраралық көші-қон
Межрегиональная миграция

Өңірлік көші-қон
Региональная миграция

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

-2 529

-699

20 922

17 120

23 451

17 819

-13 706

-12 698

31 768

27 318

45 474

40 016

Ақмола

-920

85

1 251

1 631

2 171

1 546

-479

-451

624

508

1 103

959

Ақтөбе

-212

-133

228

214

440

347

-459

-139

925

1 181

1 384

1 320

Алматы

3 535

3 055

9 605

7 624

6 070

4 569

-318

-193

5 270

4 442

5 588

4 635

Атырау

23

-6

398

311

375

317

-584

-931

1 166

938

1 750

1 869

Батыс Қазақстан

-78

-47

337

319

415

366

-1 786

-1 306

1 825

2 037

3 611

3 343

Жамбыл

-1 654

-1 496

1 328

789

2 982

2 285

-963

-1 608

1 172

1 052

2 135

2 660

Қарағанды

-103

-88

481

294

584

382

-1 181

-1 537

1 874

1 300

3 055

2 837

Қостанай

-249

-120

538

417

787

537

-1 577

-1 146

2 886

2 694

4 463

3 840

Қызылорда

-119

170

1 286

1 216

1 405

1 046

-747

-743

1 432

1 370

2 179

2 113

Маңғыстау

1 147

979

1 608

1 340

461

361

747

476

2 455

2 140

1 708

1 664

Оңтүстік Қазақстан

-1 797

-1 532

1 892

1 504

3 689

3 036

-1 255

-1 371

5 325

4 241

6 580

5 612

Павлодар

-151

-41

295

257

446

298

-1 240

-1 685

1 150

1 397

2 390

3 082

Солтүстік Қазақстан

-998

-682

765

577

1 763

1 259

-746

-1 073

1 894

1 266

2 640

2 339

Шығыс Қазақстан

-953

-843

910

627

1 863

1 470

-3 118

-991

3 770

2 752

6 888

3 743
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы