1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon

1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013Название1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
страница1/33
Дата конвертации21.10.2013
Размер5.4 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі


Ауыл (село) дамуының мониторингі


1-бөлім


Электрондық кестелер


2013 жылғы қаңтар-маусым


Мониторинг развития аула (села)


Часть 1


Электронные таблицы


Январь-июнь 2013 года


Астана 2013

Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім.

Мониторинг развития аула (села) электронные таблицы за январь-июнь 2013г. часть 1.


Электрондық кестелерде 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы Қазақстан Республикасы және оның өңірлері бойынша ауыл дамуының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері жарияланған.

Пайдаланушыларға статистикалық деректерді ұсынудың уақытылылығы мақсатында электрондық кестелер екі бөлімде шығарылады.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі электрондық кестелерді мемлекеттік статистика органдары кәсіпорындардан, ұйымдардан алатын деректер, іріктеп зерттеу және статистикалық байқаудың басқа да нысандарының нәтижелері бойынша, сондай-ақ статистикалық қызметті жүзеге асыратын басқа да мемлекеттік органдар ұсынған ақпарат негізінде дайындаған.


В электронных таблицах публикуются основные социально-экономические показатели развития села по Республике Казахстан и ее регионам за январь-июнь 2013 года.

В целях своевременности предоставления статистических данных пользователям электронные таблицы выпускаются в 2-х частях.

Электронные таблицы подготовлены Агентством Республики Казахстан по статистике на основе данных, получаемых органами государственной статистики от предприятий, организаций, по результатам выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, а также информации, предоставленной другими государственными органами, осуществляющими статистическую деятельность.


Қабылданған шартты белгілер:

« - » - құбылыс жоқ;

«…» - деректер жоқ;

«0,0» - аз шама.


Принятые условные обозначения:

« - » - явление отсутствует;

«…» - данные отсутствуют;

«0,0» - небольшая величина

Алғы сөз

Предисловие


«Ауыл (село) дамуының мониторингі» электрондық кестелерде Қазақстан Республикасы және оның өңірлері бойынша ауыл дамуының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері тоқсандық негізде жарияланған.

Пайдаланушыларға статистикалық деректерді ұсынудың уақытылылығы мақсатында электрондық кестелер екі бөлімде шығарылады.

Бірінші бөлімде ауыл халқының жұмыспен қамтылуы, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы өндірісінің, көлік пен байланыстың дамуы туралы, негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар туралы, ауылды жерде тіркелген заңды тұлғалар саны туралы деректер келтірілген. Сол сияқты тұтыну рыногындағы бағалар, білім беру мен денсаулық сақтаудың дамуы, негізгі құрал-жабдықтар мен ауылды жердегі тұрғын үй қоры туралы деректер жарияланған.

Электрондық кестенің екінші бөлімінде ауылдағы демографиялық процестерді, еңбекақы төлеу, халық тұрмысының деңгейін, бөлшек сауда тауар айналымы мен қызмет көрсету көлемін, ауылды жерде орналасқан кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бейнелейтін статистикалық деректер берілген.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі электрондық кестелерде мемлекеттік статистика органдары кәсіпорындардан, ұйымдардан алатын деректер, іріктеп зерттеу және статистикалық байқаудың басқа да нысандарының нәтижелері бойынша, сондай-ақ статистикалық қызметті жүзеге асыратын басқа да мемлекеттік органдар ұсынған ақпарат негізінде дайындаған.


В электронных таблицах «Мониторинг развития аула (села)» публикуются основные социально-экономические показатели развития села по Республике Казахстан и ее регионам на ежеквартальной основе.

В целях своевременности предоставления статистических данных пользователям электронные таблицы выпускаются в 2-х частях.

В первой части представлены данные о занятости сельского населения, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта и связи, об инвестициях в основной капитал, о количестве юридических лиц, зарегистрированных в сельской местности. Публикуются также данные о ценах на потребительском рынке, развитии образования и здравоохранения, основных средствах и жилищном фонде в сельской местности.

Во второй части электронных таблиц представлены статистические данные, отражающие демографические процессы на селе, оплату труда, уровень жизни населения, объемы розничного товарооборота и услуг, результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, расположенных в сельской местности.

Электронные таблицы подготовлены Агентством Республики Казахстан по статистике на основе данных, получаемых органами государственной статистики от предприятий, организаций, по результатам выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, а также информации, предоставленной другими государственными органами, осуществляющими статистическую деятельность.

Мазмұны

Содержание

1.Өнеркәсіп
Промышленность 5

2.Ауыл шаруашылығы өндірісі
Сельскохозяйственное производство 26

3. Инвестициялар
Инвестиции 39

4. Көлік және байланыс
Транспорт и связь 51

Көлік
Транспорт 51

Байланыс
Связь 53

5. Еңбек және халықты жұмыспен қамту
Труд и занятость населения 55

6. Бағалар
Цены 66

7. Ауылдық жерде тіркелген заңды тұлғалар
Юридические лица, зарегистрированные в сельской местности 86  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33Похожие:

1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы