2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon

2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013гНазвание2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
Дата конвертации24.05.2013
Размер77.2 Kb.
ТипДокументы
источник

2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г.

Тауар тобының атауы


Экспорт, мың АҚШ доллары

Экспорт, тыс. долларов США

Экспорт, қорытындыға, пайызбен

Экспорт, в процентах к итогу


Наименование

товарной группы

Барлығы

Всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

Барлығы, Всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

13 535 544,6

2 095 736,5

11 439 808,1

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және өсімдіктер өнімдері,

дайын азық-түлік

тауарлары

400 826,2

313 113,9

87 712,3

3,0

14,9

0,8

Продукты животного и

растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық өнімдер,

соның ішінде

10 590 102,8

1 068 064,8

9 522 038,0

78,2

51,0

83,2

Минеральные продукты,

в том числе:

Отын-энергетикалық

тауарлар

9 911 603,2

772 328,8

9 139 274,4

73,2

36,9

79,9

Топливно-энергетические товары

Химиялық өнім

және олармен

байланысты өнеркәсіп салалары

(каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

386 995,6

162 725,4

224 270,2

2,9

7,8

2,0

Продукция химической и

связанных с ней

отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары шикізаттар,

аңтерісі және одан жасаған бұйымдар

4 308,8

985,2

3 323,6

0,0

0,0

0,0

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш, орман материалдары

және целлюлозды-қағаз бұйымдары

16 205,7

13 534,5

2 671,1

0,1

0,6

0,0

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және тоқымалар

бұйымдары

41 755,7

11 261,0

30 494,7

0,3

0,5

0,3

Текстиль и текстильные

изделия

Аяқ киім, бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

9 354,0

9 314,2

39,8

0,1

0,4

0,0

Обувь, головные изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

4 988,5

4 632,6

355,9

0,0

0,2

0,0

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

1 739 560,4

358 635,2

1 380 925,2

12,9

17,1

12,1

Металлы и

изделия из них

Машиналар, жабдық, көлік құралдары, аспаптар және аппараттар

181 040,7

149 829,0

31 211,7

1,3

7,1

0,3

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

160 406,2

3 640,7

156 765,5

1,2

0,2

1,4

Прочие товары


2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы импортының құрылымы
Структура импорта Республики Казахстан по основным товарным группам
за январь-февраль 2013г.


Тауар тобының атауы

Импорт, мың АҚШ доллары

Импорт, тыс. долларов США

Импорт, қорытындыға, пайызбен

Импорт, в процентах к итогуНаименование товарной группы

Барлығы, Всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

Барлығы, Всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

6 122 433,1

2 780 784,8

3 341 648,3

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және өсімдіктер

өнімдері, дайын

азық-түлік тауарлары

553 890,9

333 458,8

220 432,1

9,0

12,0

6,6

Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық өнімдер,

соның ішінде

1 023 023,5

977 302,8

45 720,7

16,7

35,1

1,4

Минеральные продукты,

в том числе:

Отын-энергетикалық

тауарлар

933 458,3

899 201,3

34 257,0

14,0

27,1

1,0

Топливно-энергетические

товары

Химиялық өнім және олармен байланысты өнеркәсіп салалары (каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

877 989,7

301 661,1

576 328,6

14,3

10,8

17,2

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары шикізаттар, аңтерісі және

одан жасаған бұйымдар

19 323,1

1 824,0

17 499,2

0,3

0,1

0,5

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш,орман материалдары және целлюлозды-қағаз бұйымдары

168 614,6

83 766,9

84 847,7

2,8

3,0

2,5

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және тоқымалар бұйымдары

173 778,1

47 043,4

126 734,7

2,8

1,7

3,8

Текстиль и текстильные изделия

Аяқ киім, бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

74 701,9

8 080,0

66 621,9

1,2

0,3

2,0

Обувь, головные изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

78 577,8

36 652,8

41 925,1

1,3

1,3

1,3

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

594 398,3

292 226,4

302 172,0

9,7

10,5

9,0

Металлы и

изделия из них

Машиналар, жабдық, көлік

құралдары, аспаптар және аппараттар

2 349 523,3

598 915,1

1 750 608,2

38,4

21,5

52,4

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

208 612,0

99 853,6

108 758,4

3,4

3,6

3,3

Прочие товарыПохожие:

2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам
2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года
...
2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года
...
2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2013 жылғы қаңтар-мамырдағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-май 2013г

2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-октябрь 2013г

2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2013 жылғы қаңтар-наурыздағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-март 2013г

2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2013 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-сентябрь 2013г

2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2013 жылғы қаңтар-тамыздағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-август 2013г

2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г icon2013 жылғы қаңтар-сәуірдегі облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-апрель 2013г

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы