2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
страница1/11
Дата конвертации09.04.2013
Размер2.16 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі


Ауыл (село) дамуының мониторингі


2-бөлім


Электрондық кестелер


2012 жылғы қаңтар-желтоқсан


Мониторинг развития аула (села)


Часть 2


Электронные таблицы


Январь-декабрь 2012 года


Астана 2013

Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім.

Мониторинг развития аула (села) электронные таблицы за январь-декабрь 2012г. Часть 2.


Электрондық кестелерде 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы Қазақстан Республикасы және оның өңірлері бойынша ауыл дамуының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері жарияланған.

Пайдаланушыларға статистикалық деректерді ұсынудың уақытылылығы мақсатында электрондық кестелер екі бөлімде шығарылады.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі электрондық кестелерді мемлекеттік статистика органдары кәсіпорындардан, ұйымдардан алатын деректер, іріктеп зерттеу және статистикалық байқаудың басқа да нысандарының нәтижелері бойынша, сондай-ақ статистикалық қызметті жүзеге асыратын басқа да мемлекеттік органдар ұсынған ақпарат негізінде дайындаған.


В электронных таблицах публикуются основные социально-экономические показатели развития села по Республике Казахстан и ее регионам за январь-декабрь 2012г.

В целях своевременности предоставления статистических данных пользователям электронные таблицы выпускаются в 2-х частях.

Электронные таблицы подготовлены Агентством Республики Казахстан по статистике на основе данных, получаемых органами государственной статистики от предприятий, организаций, по результатам выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, а также информации, предоставленной другими государственными органами, осуществляющими статистическую деятельность.


Қабылданған шартты белгілер:

« - » - құбылыс жоқ

«…» - деректер жоқ

«0,0» - аз шама


Принятые условные обозначения:

« - » - явление отсутствует

«…» - данные отсутствуют

«0,0» - небольшая величина

^ Алғы сөз
Предисловие


Қазақстан Республикасы «Ауыл (село) дамуының мониторингі» электрондық кестелер және оның негізгі көрсеткіштері ауыл дамуының әлеуметтік-экономикалық өңірлері бойынша тоқсандық негізде жарияланған.

Статистикалық деректерді пайдаланушыларға уақытылылығында ұсыну мақсатында бюллетень екі бөлімде шығарылады.

Бірінші бөлімде ауыл халқының жұмыспен қамтылуы, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы өндірісінің, көлік пен байланыстың дамуы туралы, негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар туралы, ауылды жерде тіркелген заңды тұлғалар саны туралы деректер келтірілген. Сол сияқты тұтыну рыногындағы бағалар, білім беру мен денсаулық сақтаудың дамуы, негізгі құрал-жабдықтар мен ауылды жердегі тұрғын үй қоры туралы деректер жарияланған.

Екінші бөлімінде ауылдағы демографиялық процестерді, еңбекақы төлеу, бөлшек сауда тауар айналымы көлемін, ауылды жерде орналасқан кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін бейнелейтін статистикалық деректер берілген.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі электрондық кестелерді мемлекеттік статистика органдары кәсіпорындардан, ұйымдардан алатын деректер, іріктеп зерттеу және статистикалық байқаудың басқа да нысандарының нәтижелері бойынша, сондай-ақ статистикалық қызметті жүзеге асыратын басқа да мемлекеттік органдар ұсынған ақпарат негізінде дайындаған.


Электронные таблицы «Мониторинг развития аула (села)» содержат основные социально-экономические показатели развития села по Республике Казахстан и его регионам по кварталам.

В целях своевременности предоставления статистических данных пользователям информация публикуется в 2-х частях.

В первой части представлены данные о занятости сельского населения, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта и связи, об инвестициях в основной капитал, о количестве юридических лиц, зарегистрированных в сельской местности. Публикуются также данные о ценах на потребительском рынке, развитии образования и здравоохранения, основных средствах и жилищном фонде в сельской местности.

Во второй части представлены статистические данные, отражающие демографические процессы на селе, оплату труда, объемы розничного товарооборота, результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, расположенных в сельской местности.

Электронные таблицы подготовлены Агентством Республики Казахстан по статистике на основе данных, получаемых органами государственной статистики от предприятий, организаций, по результатам выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, а также информации, предоставленной другими государственными органами, осуществляющими статистическую деятельность.

Мазмұны
Содержание


1. Ауыл халқының саны, табиғи қозғалысы, көші-қоны
Численность сельского населения, естественное движение, миграция 4

2. Еңбекақы төлеу
Оплата труда 13

3. Үй шаруашылықтарының табыстары
Доходы домашних хозяйств 21

4. Қаржы көрсеткіштері
Финансовые показатели 24

5. Ауылды жерлердегі шағын кәсіпорындар
Малые предприятия в сельской местности 34

6. Сауда және қызмет көрсету
Торговля и услуги 41
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2011 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2011 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2011 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электорондық кестелер 2010 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2010 года Астана 2011
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2010 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы