2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon

2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013гНазвание2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
Дата конвертации09.04.2013
Размер76.77 Kb.
ТипДокументы
источник

2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г.

Тауар тобының атауы


Экспорт, мың АҚШ доллары

Экспорт, тыс. долларов США

Экспорт, қорытындыға, пайызбен

Экспорт, в процентах к итогу


Наименование

товарной группы

Барлығы

Всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

Барлығы, Всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

6 591 245,9

1 028 473,6

5 562 772,3

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және өсімдіктер өнімдері,

дайын азық-түлік

тауарлары

186 369,7

143 487,3

42 882,4

2,8

14,0

0,8

Продукты животного и

растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық өнімдер,

соның ішінде

5 227 237,8

549 946,4

4 677 291,4

79,3

53,5

84,1

Минеральные продукты,

в том числе:

Отын-энергетикалық

тауарлар

4 895 197,1

405 863,3

4 489 333,7

74,3

39,5

80,7

Топливно-энергетические товары

Химиялық өнім

және олармен

байланысты өнеркәсіп салалары

(каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

183 295,0

84 689,0

98 606,1

2,8

8,2

1,8

Продукция химической и

связанных с ней

отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары шикізаттар,

аңтерісі және одан жасаған бұйымдар

1 871,1

364,0

1 507,1

0,0

0,0

0,0

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш, орман материалдары

және целлюлозды-қағаз бұйымдары

13 261,5

11 695,4

1 566,1

0,2

1,1

0,0

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және тоқымалар

бұйымдары

19 604,8

4 417,2

15 187,6

0,3

0,4

0,3

Текстиль и текстильные

изделия

Аяқ киім, бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

4 992,3

4 972,2

20,2

0,1

0,5

0,0

Обувь, головные изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

2 293,6

2 104,1

189,5

0,0

0,2

0,0

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

796 124,0

158 525,1

637 598,9

12,1

15,4

11,5

Металлы и

изделия из них

Машиналар, жабдық, көлік құралдары, аспаптар және аппараттар

83 774,4

66 184,9

17 589,5

1,3

6,4

0,3

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

72 421,7

2 088,1

70 333,6

1,1

0,2

1,3

Прочие товары


2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы импортының құрылымы
Структура импорта Республики Казахстан по основным товарным группам
за январь 2013г.


Тауар тобының атауы

Импорт, мың АҚШ доллары

Импорт, тыс. долларов США

Импорт, қорытындыға, пайызбен

Импорт, в процентах к итогуНаименование товарной группы

Барлығы, Всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

Барлығы, Всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

2 975 022,5

1 339 708,8

1 635 313,7

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және өсімдіктер

өнімдері, дайын

азық-түлік тауарлары

268 910,8

148 614,7

120 296,1

9,0

11,1

7,4

Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық өнімдер,

соның ішінде

519 069,2

495 320,1

23 749,0

17,4

37,0

1,5

Минеральные продукты,

в том числе:

Отын-энергетикалық

тауарлар

472 760,3

454 848,9

17 911,4

15,9

34,0

1,1

Топливно-энергетические

товары

Химиялық өнім және олармен байланысты өнеркәсіп салалары (каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

419 992,7

146 491,5

273 501,2

14,1

10,9

16,7

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары шикізаттар, аңтерісі және

одан жасаған бұйымдар

7 706,7

771,1

6 935,6

0,3

0,1

0,4

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш,орман материалдары және целлюлозды-қағаз бұйымдары

76 060,5

35 907,3

40 153,2

2,6

2,7

2,5

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және тоқымалар бұйымдары

77 314,2

19 464,6

57 849,6

2,6

1,5

3,5

Текстиль и текстильные изделия

Аяқ киім, бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

32 623,8

3 450,3

29 173,6

1,1

0,3

1,8

Обувь, головные изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

40 448,1

16 049,1

24 399,1

1,4

1,2

1,5

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

290 155,9

145 162,9

144 993,0

9,8

10,8

8,9

Металлы и

изделия из них

Машиналар, жабдық, көлік

құралдары, аспаптар және аппараттар

1 139 775,5

286 308,9

853 466,6

38,3

21,4

52,2

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

102 965,0

42 168,4

60 796,7

3,5

3,1

3,7

Прочие товарыПохожие:

2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам
2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года
...
2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года
...
2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2013 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-сентябрь 2013г

2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2013 жылғы қаңтар-мамырдағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-май 2013г

2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2013 жылғы қаңтар-қарашадағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-ноябрь 2013г

2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2013 жылғы қаңтар-тамыздағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-август 2013г

2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2013 жылғы қаңтар-қазандағы облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-октябрь 2013г

2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г icon2013 жылғы қаңтар-сәуірдегі облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-апрель 2013г

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы