Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының icon

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысыныңНазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының
страница6/9
Дата конвертации05.10.2012
Размер1.18 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9

13


Конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

^ Конкурсќа ќатысуєа ґтінім

(заѕды тўлєалар їшін)

Кімге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атауы кґрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (јлеуетті жеткізушінің толыќ атауы кґрсетіледі)

      1. Конкурсќа ќатысуєа їміткер заѕды тўлєа (јлеуетті жеткізуші) туралы мјліметтер:

^ Солтүстік Қазақстан облысы бойынша халық санағы қорытындысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

қазақ тілінде

№1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті, әрлендіру

ақ-қара

термо түптеу

100

1

500

50000

1000

96% кем емес

А4

2 тоқсан

 

№2

120

1

500

60000

1000

3 тоқсан

 

№3

220

1

500

110000

1000

4 тоқсан

 

26

орыс тілінде

№1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті, әрлендіру

ақ-қара

термо түптеу

100

1

500

50000

1000

96% кем емес

А4

2 тоқсан

 

№2

120

1

500

60000

1000

3 тоқсан

 

№3

220

1

500

110000

1000

4 тоқсан

 

14

Шығыс Қазақстан облысы бойынша халық санағы қорытындысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

қазақ тілінде

№1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті, әрлендіру

ақ-қара

термо түптеу

100

1

500

50000

1000

96% кем емес

А4

2 тоқсан

ҚР бойынша ұйымдар мен кәсіпорындарға таратылымға сәйкес 

№2

120

1

500

60000

1000

3 тоқсан

№3

220

1

500

110000

1000

4 тоқсан

28

орыс тілінде

№1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті, әрлендіру

ақ-қара

термо түптеу

100

1

500

50000

1000

96% кем емес

А4

2 тоқсан

№2

120

1

500

60000

1000

3 тоқсан

№3

220

1

500

110000

1000

4 тоқсан

15

Астана қаласы бойынша халық санағы қорытындысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

қазақ тілінде

№1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті, әрлендіру

ақ-қара

термо түптеу

40

1

500

20000

1000

96% кем емес

А4

2 тоқсан

№2

60

1

500

30000

1000

3 тоқсан

№3

60

1

500

30000

1000

4 тоқсан

30

орыс тілінде

№1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті, әрлендіру

ақ-қара

термо түптеу

40

1

500

20000

1000

96% кем емес

А4

2 тоқсан

№2

60

1

500

30000

1000

3 тоқсан

№3

60

1

500

30000

1000

4 тоқсан

16

Алматы қаласы бойынша халық санағы қорытындысы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

қазақ тілінде

№1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті, әрлендіру

ақ-қара

термо түптеу

55

1

500

27500

1000

96% кем емес

А4

2 тоқсан

№2

90

1

500

45000

1000

3 тоқсан

№3

90

1

500

45000

1000

4 тоқсан

32

орыс тілінде

№1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті, әрлендіру

ақ-қара

термо түптеу

55

1

500

27500

1000

96% кем емес

А4

2 тоқсан

№2

90

1

500

45000

1000

3 тоқсан

№3

90

1

500

45000

1000

4 тоқсан

 

^ БАРЛЫҒЫ (жинақтар, парақтар,көлем, мұқаба саны)

 

 

 

 

 

 

13602

96

 

6801000

96000

 

 

 

 

 

^ 2 ЛОТ. "Халық санағы қорытындысын жариялау бойынша қызметтер (Талдамалық есеп). Түрлі-түсті мұқабаны дайындау"*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

қазақ тілінде

1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті

толықтүсті

термо түптеу

65

1

500

32500

1000

96% кем емес

А4

4 тоқсан

ҚР бойынша ұйымдар мен кәсіпорындарға таратылымға сәйкес

2

орыс тілінде

1

жинақ

80 г/м2

250 г/м2, борланған, толық түсті

толықтүсті

термо түптеу

65

1

500

32500

1000

96% кем емес

А4

4 тоқсан

 

 

 

 

 

 

 

 

130

2

 

65000

2000

 

 

 

 
*Жарияланымдардың атауы, басылатын беттер көлемі, дана саны, басылым пішіні қажет кезде тапсырыс берушімен өзгертіледі.


** Алушылар тізімі - Келісім шарттың 3 Қосымшасына сәйкес ҚР бойынша ұйымдар мен кәсіпорындар (таратылым)


Јлеуетті жеткізушінің заѕды, почталыќ мекенжайы жјне байланыс телефондары
^ Заѕды тўлєаныѕ банктік деректемелері (СТН, БСК, ЖСК), сондай-аќ заѕды тўлєаєа ќызмет кґрсететін банктіѕ немесе оныѕ филиалыныѕ толыќ атауы мен мекенжайы
^ Заѕды тўлєаныѕ бірінші басшысыныѕ аты-жґні
      2._________________ (заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы кґрсетіледі) осы ґтініммен конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету ќажет) јлеуетті жеткізуші ретінде ќатысуєа ниет білдіреді жјне конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарєа сјйкес (тауарды(ларды) беруді, жўмыстарды орындауды, ќызметтер кґрсетуді - ќажетін кґрсету керек) жїзеге асыруєа келісім білдіреді.
      3. Јлеуетті жеткізуші осы ґтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (бўдан јрі - Заѕ) 6-бабында кґзделген шектеулердіѕ бўзылуы жоќтыєын растайды.
      Осымен, сондай-аќ јлеуетті жеткізушінің Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен Заѕныѕ 37-бабыныѕ 9-тармаєында кґзделген (тауарды(ларды), жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажетін кґрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бўзуєа келісім білдіреді.
      4. Јлеуетті жеткізуші конкурстыќ ќўжаттамамен танысќандыєын жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа жјне конкурстыќ комиссияєа ґзініѕ ќўќыќтыќ ќабілеттілігі, біліктілігі, сапалыќ жјне ґзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажетін кґрсету керек) дўрыс емес аќпарат бергені їшін жауапкершілігі, олардыѕ авторлыќ жјне сабаќтас ќўќыќтарды саќтауы, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасында кґзделген ґзге де шектеулерді саќтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Јлеуетті жеткізуші осы конкурсќа ќатысуєа ґтінімде жјне оєан ќоса берілетін ќўжаттарда мўндай дўрыс емес мјліметтерді бергені їшін ґзіне толыќ жауапкершілікті ќабылдайды.
     5. Осы конкурстыќ ґтінім___кїн ішінде ќолданылады.
     6. Біздіѕ конкурстыќ ґтінім жеѕді деп танылєан жаєдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді шарттыѕ жалпы сомасыныѕ їш пайызын ќўрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстыќ ќўжаттамада шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді енгізу кґзделген болса кґрсетіледі).
     7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сјтіне дейін конкурсќа ќатысуєа осы ґтінім Сіздіѕ оны жеѕді деп тапќан хабарламаѕызбен бірге біздіѕ арамыздаєы міндетті тїрдегі шарт рґлін орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
____________________________________________________________
(Заѕды тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің лауазымы, Т.А.Ј. жјне ќолы)
1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconАуыспалы есептеу қҰралдарын тауарлар шопингі тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру жобаның атауы: Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту (бұдан әрі-Жоба); Сатып алушы: «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі»
Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2013 жылғы
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Жауапты хатшысының 2011 жылєы № бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жағалау, Орынбор көшесі 8,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы № бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі» ғимараты,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «23» қыркүйек №267 бұйрығымен бекітілген
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сол жағалау, Орынбор көшесі 8,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік) жауапты хатшысының
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 5-тармағына сәйкес БҰйырамын
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшының м а
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 010 000, Астана қаласы, Орынбор көшесі 8, «Министрліктер үйі», 4-кіреберіс,...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті Бесқарғай ауданының статистика Басқармасы
Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі) сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы