2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
страница8/12
Дата конвертации04.10.2012
Размер2.66 Mb.
ТипДокументы
источник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
^

6. Сауда және қызмет көрсету
Торговля и услуги


Бөлшек сауда тауар айналымы жаңа және бұрын пайдаланылған көпшілік қолды тауарларды жеке тұтыну немесе үйде пайдалану немеcе кәдеге жарату үшін алып-сатуды (түрін өзгертпей сату) бейнелейді. Көлемге қызметтің негізгі де, қосалқы да түрі "Бөлшек сауда" болып табылатын кәсіпорындар - заңды тұлғалар бойынша деректер, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғалардың сату көлемі кіреді.

Қызмет көрсету – адамның немесе тұтастай қоғамның кез-келген мұқтаждарын қанағаттандыруға бағытталған, тұтынушылардың тапсырысы бойынша өндірушілер жүзеге асыратын және осы қызметтерді тұтынатын бірліктердің жай-күйінің өзгеруіне әкелетін қызмет.

Қызмет көрсету дегеніміз – бұл нәтижелері материалдық-заттық нысанда қалыптаспайтын және жаңа тұтыну құнын (өндірістің жаңа құрал-жабдықтары мен тұтыну заттарын) құрамайтын қызмет түрлері мен коммерциялық істердің алуан түрлілігі.

Қызметтерді іске асыру және олардың өндірісі бір-бірімен тығыз байланысты. Қызмет көрсету өндірісінің аяқталу сәті оларды тұтынушыларға ұсыну сәтімен сәйкес келеді.

Көрсетілген қызметтер көлемі - кәсіпорындарға, мекемелерге, халыққа қызмет көрсеткені үшін төлемдерден түскен қаражаттар бөлінісінде көрсетілген қызметтер құнын ұсынады.

Бұл көрсеткіш көрсетілген қызметтердің оларды орындау мезетіндегі құны болып табылады, олардың ақысының төленген уақытына қарамастан (яғни орындалған қызметтер көлемінің есебі ҚҚС-сыз есептеу әдісі бойынша жүргізіледі).

Статистикалық байқау мынадай қызмет түрлері бойынша жүзеге асырылады:

- баспа қызметтері;

- кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограммалар мен музыкалық жазбалар өндіру бойынша қызметтер;

- бағдарламалар мен телерадиохабарлар жасау бойынша қызметтер;

- компьютерлік бағдарламалау бойынша қызметтер, кеңес беру және осыған ұқсас қызметтер;

- ақпараттық қызметтер;

- жылжымайтын мүлікпен байланысты қызметтер;

- заң және бухгалтерлік қызметтер;

- бас компаниялардың қызметтері; басқару мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері;

- сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтарды ұсыну бойынша қызметтер;

- ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер бойынша қызметтер;

- жарнама және нарықты зерттеу саласындағы қызметтер;

- кәсіби, ғылыми және техникалық өзге де қызметтер;

- ветеринарлық қызметтер;

- жалға беру бойынша қызметтер;

- жұмысқа орналастыру бойынша қызметтер;

- тергеу жүргізу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер;

- ғимараттарға және аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызметтер;

- кеңселік әкімшілік, кеңселік қосалқы және өзге де қызметтер;

- шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызметтер;

- кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар және өзге де мәдени мекемелердің қызметтері;

- құмар ойындарды және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызметтер;

- спорт қызметтері және демалысты ұйымдастыру бойынша қызметтер;

- компьютерлерді жеке қолданатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу бойынша қызметтер;

- өзге де жеке қызметтер.


Розничный товарооборот отражает перепродажу (продажу без переработки) новых и бывших в употреблении товаров населению для личного потребления или домашнего использования или утилизации. В объем включаются данные по предприятиям - юридическим лицам, как с основным, так и вторичным видом деятельности "Розничная торговля", а также объем продажи физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Услуги – деятельность, направленная на удовлетворение каких-либо потребностей человека или общества в целом, осуществляемая производителями по заказу потребителей и ведущая к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги.

Под услугами понимается огромное многообразие видов деятельности и коммерческих занятий, результаты которых не воплощаются в материально-вещественной форме и не создают новых потребительских стоимостей (новых средств производства и предметов потребления).

Реализация услуг и их производство неотделимы друг от друга. Момент завершения производства услуг совпадает с моментом их предоставления потребителям.

Объем услуг представляет собой стоимость оказанных услуг в размере средств, поступивших от предприятий, учреждений, населения в уплату за оказанные им услуги.

Этот показатель представляет собой стоимость оказанных услуг на момент их выполнения, независимо от времени их оплаты (т.е. учет объема выполненных услуг ведется по методу начисления без НДС).

Статистическое наблюдение осуществляется по следующим видам услуг:

- услуги по изданию;

- услуги по производству кино,- видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей;

- услуги по созданию программ и телерадиовещанию;

- услуги по компьютерному программированию, услуги консультационные и аналогичные;

- услуги информационные;

- услуги, связанные с имуществом недвижимым;

- услуги юридические и бухгалтерские;

- услуги головных компаний; услуги консультационные по вопросам управлений;

- услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;

- услуги по научным исследованиям и разработкам;

- услуги в области рекламы и изучения рынка;

- услуги профессиональные, научные и технические прочие;

- услуги ветеринарные;

- услуги по аренде;

- услуги по трудоустройству;

- услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности;

- услуги в области обслуживания зданий и территорий;

- услуги офисные административные, офисные вспомогательные и прочие;

- услуги в области творчества, искусства и развлечений;

- услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений;

- услуги по организации азартных игр и заключению пари;

- услуги спортивные и услуги по организации отдыха;

- услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров;

- услуги индивидуальные прочие.

2012 жылғы қаңтар-маусымдағы бөлшек сауда көлемі
Объем розничной торговли за январь-июнь 2012 года

млн. теңге млн. тенге
Бөлшек сауда - барлығы
Розничная торговля- всего

Одан ауылды жерлерде
Из них сельская местности

Қазақстан Республикасы

1 939 297,1

171 849,7

Ақмола

44 398,7

11 646,5

Ақтөбе

141 348,4

7 178,9

Алматы

73 420,3

41 776,2

Атырау

55 533,4

8 262,1

Батыс Қазақстан

68 561,4

13 743,1

Жамбыл

46 057,8

9 250,5

Қарағанды

190 121,6

4 738,8

Қостанай

75 534,7

10 717,6

Қызылорда

52 333,2

7 889,8

Маңғыстау

40 099,4

3 228,8

Оңтүстік Қазақстан

92 318,2

13 316,5

Павлодар

83 138,7

6 449,2

Солтүстік Қазақстан

36 787,3

9 465,3

Шығыс Қазақстан

178 145,3

24 186,4

Астана қаласы

180 672,9
Алматы қаласы

580 825,8
Азық түлік және азық түлік емес тауарлар бойынша 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы бөлшек сауда
Розничная торговля по продовольственным и непродовольственным товарам

за январь-июнь 2012 года

млн. теңге млн. тенге
Азық түлік тауарлары бойынша бөлшек сауда

Розничная торговля по продовольственным товарам

Одан ауылды жерде

Из них в сельской местности

Азық түлік емес тауарлар бойынша бөлшек сауда

Розничная торговля по непродовольственным товарам

Одан ауылды жерде

Из них в сельской местности

Қазақстан Республикасы

673 801,7

77 415,4

1 265 495,4

94 434,3

Ақмола

14 480,4

5 002,4

29 918,3

6 644,1

Ақтөбе

60 402,9

3 689,7

80 945,5

3 489,2

Алматы

20 790,3

15 033,4

52 630,0

26 742,8

Атырау

18 133,7

5 410,6

37 399,7

2 851,5

Батыс Қазақстан

26 585,5

8 403,0

41 975,9

5 340,1

Жамбыл

18 461,7

4 699,6

27 596,1

4 550,9

Қарағанды

87 439,2

2 517,6

102 682,4

2 221,2

Қостанай

21 034,4

4 590,3

54 500,3

6 127,3

Қызылорда

27 310,2

3 405,3

25 023,0

4 484,5

Маңғыстау

11 208,8

1 363,5

28 890,6

1 865,3

Оңтүстік Қазақстан

20 549,4

5 115,7

71 768,8

8 200,8

Павлодар

34 493,0

3 253,8

48 645,7

3 195,4

Солтүстік Қазақстан

11 586,5

3 160,7

25 200,8

6 304,6

Шығыс Қазақстан

59 942,4

11 769,6

118 202,9

12 416,8

Астана қаласы

62 131,4
118 541,5
Алматы қаласы

179 251,9
401 573,9
2012 жылғы қаңтар-маусымдағы көрсетілген қызметтердің көлемі
Объем оказанных услуг за январь-июнь 2012 года

млн. теңге млн. тенге
Көрсетілген қызметтер, барлығы
Оказано услуг, всего

соның ішінде ауылды жерлерде
из них сельская местность
Қазақстан Республикасы

1 612 066,8

80 933,1

Республика Казахстан

Баспа қызметтері

17 956,4

668,1

Услуги по изданию

Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограммалар мен музыкалық жазбалар өндіру бойынша қызметтер

10 159,5

143,7

Услуги по производству кино,- видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей

Бағдарламалар мен телерадиохабарлар жасау бойынша қызметтер

21 867,1

14,4

Услуги по созданию программ и телерадиовещанию

Компьютерлік бағдарламалау бойынша қызметтер, кеңес беру және осыған ұқсас қызметтер

22 052,0

140,3

Услуги по компьютерному программированию, услуги консультационные и аналогичные

Ақпараттық қызметтер

11 657,7

128,1

Услуги информационные

Жылжымайтын мүлікпен байланысты қызметтер

211 284,9

8 320,9

Услуги, связанные с имуществом недвижимым

Заң және бухгалтерлік қызметтер

21 358,7

42,9

Услуги юридические и бухгалтерские

Бас компаниялардың қызметтері; басқару мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері

54 467,6

4 533,6

Услуги головных компаний; услуги консультационные по вопросам управлений

Сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтарды ұсыну бойынша қызметтер

233 664,2

31 309,7

Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер бойынша қызметтер

35 039,6

2 048,3

Услуги по научным исследованиям и разработкам

Жарнама және нарықты зерттеу саласындағы қызметтер

47 909,6

353,6

Услуги в области рекламы и изучения рынка

Кәсіби, ғылыми және техникалық өзге де қызметтер

34 536,2

379,3

Услуги профессиональные, научные и технические прочие

Ветеринарлық қызметтер

11 495,7

3 373,5

Услуги ветеринарные

Жалға беру бойынша қызметтер

70 987,6

6 141,1

Услуги по аренде

Жұмысқа орналастыру бойынша қызметтер

51 915,7

5 505,5

Услуги по трудоустройству

Тергеу жүргізу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер

66 084,3

1 924,2

Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности

Ғимараттарға және аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

20 347,5

879,5

Услуги в области обслуживания зданий и территорий

Кеңселік әкімшілік, кеңселік қосалқы және өзге де қызметтер

22 479,4

1 257,5

Услуги офисные административные, офисные вспомогательные и прочие

Мемлекеттік басқару және қорғаныс саласындағы қызметтер; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша қызметтер

542 687,8

-

Услуги в области государственного управления и обороны; услуги по обязательному социальному обеспечению

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызметтер

9 898,0

148,1

Услуги в области творчества, искусства и развлечений

Кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар және өзге де мәдени мекемелердің қызметтері

13 554,6

3 799,7

Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений

Құмар ойындарды және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызметтер

7 003,5

1 059,0

Услуги по организации азартных игр и заключению пари

Спорт қызметтері және демалысты ұйымдастыру бойынша қызметтер

44 916,8

6 085,4

Услуги спортивные и услуги по организации отдыха

Компьютерлерді жеке қолданатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу бойынша қызметтер

8 493,3

331,1

Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

Өзге де жеке қызметтер

20 249,1

2 345,6

Услуги индивидуальные прочие

Қызметтің қосалқы түрі бойынша көрсетілетін қызметтер*

23 468,6

1 829,5

Услуги по вторичным видам деятельности*

Жеке кәсіпкерлер көрсететін қызметтер*

52 170,2

5 848,7

Услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями*

Бейіндік емес кәсіпорындар көрсететін қызметтер*

80 308,3

10 125,4

Услуги, оказываемые непрофильными предприятиями*
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы