2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012Название2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
страница3/12
Дата конвертации04.10.2012
Размер2.66 Mb.
ТипДокументы
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

* Халықтың саны 2009 жылғы халықтық ұлттық санағы қорытындылары нәтижелері негізінде есептелінді.
Численность населения рассчитаны на основании итогов национальной переписи населения 2009г.2012 жылғы қаңтар-маусымдағы ауыл халқы санының өзгеруі
Изменение численности сельского населения за январь-июнь 2012 года

адам человек
2012 жылғы 1 қаңтарға халық саны
Численность населения на 1 января 2012г.

Табиғи өсім (+), кему (-)
Естественный прирост (+), убыль (-)

Көші-қон өсімі (+), төмендеуі (-)
Миграционный прирост (+), снижение (-)

Жалпы өсім (+), төмендеу (-)
Общий прирост (+), снижение (-)

2012 жылғы 1 шілдедегі халық саны
Численность населения на 1 июля 2012г.

Қазақстан Республикасы

7 560 778

56 321

-10 926

45 395

7 606 173

Ақмола

389 606

1 121

-1 478

-357

389 249

Ақтөбе

301 389

2 047

-687

1 360

302 749

Алматы

1 465 862

11 527

3 909

15 436

1 481 298

Атырау

282 591

2 701

-476

2 225

284 816

Батыс Қазақстан

315 460

1 229

-1 942

-713

314 747

Жамбыл

645 477

6 086

-1 701

4 385

649 862

Қарағанды

294 670

1 223

-1 389

-166

294 504

Қостанай

433 156

569

-2 295

-1 726

431 430

Қызылорда

411 377

3 968

-865

3 103

414 480

Маңғыстау

263 846

3 617

5 260

8 877

272 723

Оңтүстік Қазақстан

1 595 977

20 184

-1 959

18 225

1 614 202

Павлодар

232 674

833

-1 516

-683

231 991

Солтүстік Қазақстан

345 222

66

-2 207

-2 141

343 081

Шығыс Қазақстан

583 471

1 150

-3 580

-2 430

581 041Қаңтар-маусымдағы ауыл халқының табиғи қозғалысы туралы мәліметтер
Сведения об естественном движении сельского населения за январь-июнь

адам человек
Табиғи өсім (+), кему (-)
Естественный прирост (+), убыль (-)

Туғандар
Родившиеся

Өлгендер
Умершие

одан:
из них:

Некелер саны
Число браков

Ажырасулар саны
Число разводов

1 жасқа дейінгі өлгендер
умершие до 1 года

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Қазақстан Республикасы

54 078

56 321

85 673

86 882

31 595

30 561

1 297

1 261

27 181

28 421

5 266

5 824

Ақмола

625

1 121

2 815

3 352

2 190

2 231

40

35

1 061

1 175

361

442

Ақтөбе

1 874

2 047

2 993

3 143

1 119

1 096

31

35

1 054

1 209

121

166

Алматы

11 607

11 527

17 108

17 063

5 501

5 536

209

207

5 606

6 157

1 198

1 280

Атырау

2 407

2 701

3 421

3 648

1 014

947

61

65

1 383

1 173

159

204

Батыс Қазақстан

1 133

1 229

2 600

2 628

1 467

1 399

33

30

963

881

236

233

Жамбыл

6 213

6 086

8 464

8 323

2 251

2 237

131

128

2 526

2 850

365

385

Қарағанды

1 086

1 223

2 569

2 689

1 483

1 466

39

36

549

538

203

224

Қостанай

261

569

2 905

2 940

2 644

2 371

41

54

1 041

1 074

493

595

Қызылорда

4 237

3 968

5 579

5 268

1 342

1 300

105

122

1 899

1 843

286

254

Маңғыстау

3 154

3 617

3 692

4 196

538

579

59

50

1 260

1 298

154

177

Оңтүстік Қазақстан

19 745

20 184

24 432

24 691

4 687

4 507

398

356

6 711

6 877

564

699

Павлодар

645

833

2 036

2 035

1 391

1 202

38

26

553

579

219

199

Солтүстік Қазақстан

-40

66

2 331

2 338

2 371

2 272

30

27

912

1 014

378

391

Шығыс Қазақстан

1 131

1 150

4 728

4 568

3 597

3 418

82

90

1 663

1 753

529

575Қаңтар-маусымдағы ауыл халқы табиғи қозғалысының коэффициенттері1)
Коэффициенты естественного движения сельского населения за январь-июнь1)

1000 адамға на 1000 человек
Табиғи өсім (+), кему (-)
Естественный прирост (+), убыль (-)

Туу
Рождаемость

Өлім
Смертность

Нәресте өлімі2)
Младенческая смертность2)

Некелер саны
Число браков

Ажырасулар саны
Число разводов

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Қазақстан Республикасы

14,51

14,89

22,98

22,97

8,47

8,08

15,14

14,51

7,29

7,51

1,41

1,54

Ақмола

3,23

5,79

14,53

17,32

11,30

11,53

14,21

10,44

5,48

6,07

1,86

2,28

Ақтөбе

12,60

13,60

20,12

20,88

7,52

7,28

10,36

11,14

7,09

8,03

0,81

1,10

Алматы

16,15

15,64

23,81

23,16

7,66

7,52

12,22

12,13

7,80

8,36

1,67

1,74

Атырау

17,34

19,07

24,64

25,76

7,30

6,69

17,83

17,82

9,96

8,28

1,15

1,44

Батыс Қазақстан

7,20

7,85

16,53

16,79

9,33

8,94

12,69

11,42

6,12

5,63

1,50

1,49

Жамбыл

19,59

18,83

26,69

25,75

7,10

6,92

15,48

15,38

7,97

8,82

1,15

1,19

Қарағанды

7,41

8,35

17,52

18,36

10,11

10,01

15,18

13,39

3,74

3,67

1,38

1,53

Қостанай

1,20

2,65

13,44

13,70

12,24

11,05

14,11

18,37

4,82

5,01

2,28

2,77

Қызылорда

20,92

19,25

27,55

25,56

6,63

6,31

18,82

23,16

9,38

8,94

1,41

1,23

Маңғыстау

24,92

26,66

29,17

30,93

4,25

4,27

15,98

11,92

9,96

9,57

1,22

1,30

Оңтүстік Қазақстан

25,23

25,15

31,22

30,76

5,99

5,61

16,29

14,42

8,57

8,57

0,72

0,87

Павлодар

5,55

7,22

17,54

17,64

11,99

10,42

18,66

12,78

4,76

5,02

1,89

1,73

Солтүстік Қазақстан

-0,23

0,38

13,51

13,70

13,74

13,32

12,87

11,55

5,29

5,94

2,19

2,29

Шығыс Қазақстан

3,88

3,98

16,21

15,81

12,33

11,83

17,34

19,70

5,70

6,07

1,81

1,99

1) Коэффициентер 1 шілдедегі жағдай бойынша жылдық-есептік ретінде келтірілген.
Коэффициенты приводятся как расчетно-годовые по состоянию на 1 июля.


2)1000 туғандарға.
на 1000 родившихся.2012 жылғы қаңтар-маусымдағы өлім себептері бойынша ауыл халқының өлгендері туралы мәліметтер
Сведения об умерших сельского населения по причинам смерти за январь-июнь 2012 года

адам человек
Барлығы
Всего

себептері бойынша:
по причинам:

қан айналымы жүйесінің ауруларынан
от болезней системы кровообращения

жаңа өскіндерден
от новообра-зований

жазатайым жағдайдан, уланудан және жарақаттан
от несчастных случаев, отравлений и травм

одан:
из них:

тыныс органдары ауруларынан
от болезней органов дыхания

одан: тұмау, ТЖА мен өкпенің қабынуынан
из них: от гриппа, ОРЗ и пневмонии

ас қорыту органдары ауруларынан
от болезней органов пищеварения

инфекциялық және паразитарлы аурулардан
от инфекционных и паразитарных болезней

өлтіруден
от убийств

өзін-өзі өлтіруден
от самоубийств

Қазақстан Республикасы

30 561

7 481

3 141

3 555

331

863

2 489

430

2 235

340

Ақмола

2 231

580

242

249

27

68

142

39

121

25

Ақтөбе

1 096

217

137

146

12

46

115

14

86

21

Алматы

5 536

1665

551

697

103

169

391

42

420

45

Атырау

947

192

93

97

4

25

27

7

57

24

Батыс Қазақстан

1 399

242

142

163

18

52

196

24

166

9

Жамбыл

2 237

555

291

264

27

46

158

33

135

26

Қарағанды

1 466

352

142

209

10

60

90

27

100

10

Қостанай

2 371

511

185

297

31

96

232

58

204

26

Қызылорда

1 300

329

165

89

8

13

90

18

68

17

Маңғыстау

579

162

75

53

4

4

22

7

30

19

Оңтүстік Қазақстан

4 507

938

394

423

37

97

337

37

372

60

Павлодар

1 202

351

155

152

11

48

114

16

65

13

Солтүстік Қазақстан

2 272

510

193

269

8

24

280

44

188

13

Шығыс Қазақстан

3 418

877

376

447

31

115

295

64

223

322012 жылғы қаңтар-маусымдағы өлім себептері бойынша ауыл халқының 1 жасқа дейінгі өлген нәрестелері туралы мәліметтер
Сведения об умерших детях сельского населения в возрасте до 1 года по причинам смерти за январь-июнь 2012 года

адам человек
Барлығы
Всего

себептері бойынша:
по причинам:

перинаталдық кезеңде пайда болатын жағдайлардан
от состояний, возникающих в перинатальном периоде

одан: сепсистен
из них: от сепсиса

тыныс мүшелерінің ауруларынан
от болезней органов дыхания

одан: тұмау, ТЖА мен өкпенің қабынуынан
из них:
от гриппа, ОРЗ и пневмоний

жұқпалы
және паразитарлық аурулардан
от инфекционных и паразитарных болезней

ішектің жұқпалы ауруларынан
от кишечных инфекций

туа біткен ауытқулардан
от врожденных аномалий

жазатайым оқиғалардан, уланудан және жарақаттанудан
от несчастных случаев, отравлений и травм

Қазақстан Республикасы

1 261

705

35

113

106

29

6

230

62

Ақмола

35

18

3

4

46

3

Ақтөбе

35

9
5

5

1
7

3

Алматы

207

117

2

16

15

2

1

36

8

Атырау

65

45
2

2

1
13

1

Батыс Қазақстан

30

9
7

7

1
9

2

Жамбыл

128

68

1

10

9

5

2

27

10

Қарағанды

36

10

3

6

6

1

1

15

1

Қостанай

54

29

9

5

5

2

1

8

6

Қызылорда

122

83

10

10

8

2
13

5

Маңғыстау

50

33

5

2

27

2

Оңтүстік Қазақстан

356

204

1

35

33

13

1

56

13

Павлодар

26

15

1

1

15

3

Солтүстік Қазақстан

27

18
1

15

1

Шығыс Қазақстан

90

47
9

8

1
23

42011-2012 жж. қаңтар-маусымдағы ауыл халқының көші-қоны
Mиграция сельского населения за январь-июнь 2011-2012 гг.

адам человек
Көші-қон - барлығы
Миграция - всего

Халықаралық (сыртқы) көші-қон
Международная (внешняя) миграция

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции (+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Қазақстан Республикасы

-15 472

-10 926

57 009

60 781

72 481

71 707

5 222

5 309

8 181

8 091

2 959

2 782

Ақмола

-674

-1 478

2 988

2 115

3 662

3 593

215

-79

706

240

491

319

Ақтөбе

-1 196

-687

1 275

1 212

2 471

1 899

-17

-16

42

59

59

75

Алматы

1 336

3 909

15 160

15 861

13 824

11 952

1 030

692

1 276

986

246

294

Атырау

-737

-476

1 798

1 654

2 535

2 130

52

85

74

90

22

5

Батыс Қазақстан

-2 336

-1 942

1 953

2 199

4 289

4 141

-41

-78

76

37

117

115

Жамбыл

-2 000

-1 701

2 443

3 525

4 443

5 226

266

916

390

1 025

124

109

Қарағанды

-1 792

-1 389

2 163

2 376

3 955

3 765

-16

-105

95

21

111

126

Қостанай

-2 827

-2 295

2 695

3 511

5 522

5 806

-482

-469

70

87

552

556

Қызылорда

-1 041

-865

2 722

2 719

3 763

3 584

1

1

1

1

-

-

Маңғыстау

3 662

5 260

5 971

7 431

2 309

2 171

1 875

3 366

1 880

3 368

5

2

Оңтүстік Қазақстан

-1 546

-1 959

7 508

8 333

9 054

10 292

1 623

1 093

1 682

1 116

59

23

Павлодар

-943

-1 516

1 504

1 489

2 447

3 005

68

-125

254

44

186

169

Солтүстік Қазақстан

-2 588

-2 207

2 898

2 877

5 486

5 084

-341

-463

361

218

702

681

Шығыс Қазақстан

-2 790

-3 580

5 931

5 479

8 721

9 059

989

491

1 274

799

285

308

жалғасы продолжение
оның ішінде:
в том числе

ТМД елдерімен көші-қон
миграция со странами СНГ

басқа елдермен көші-ќон
миграция с другими странами

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Қазақстан Республикасы

2 952

4 171

5 752

6 807

2 800

2 636

2 270

1 138

2 429

1 284

159

146

Ақмола

-228

-190

239

110

467

300

443

111

467

130

24

19

Ақтөбе

-15

-17

42

58

57

75

-2

1

-

1

2

-

Алматы

647

358

872

640

225

282

383

334

404

346

21

12

Атырау

51

85

73

90

22

5

1

-

1

-

-

-

Батыс Қазақстан

-42

-78

75

37

117

115

1

-

1

-

-

-

Жамбыл

266

911

387

1019

121

108

-

5

3

6

3

1

Қарағанды

-82

-101

19

9

101

110

66

-4

76

12

10

16

Қостанай

-470

-452

64

77

534

529

-12

-17

6

10

18

27

Қызылорда

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Маңғыстау

1 873

3 365

1 878

3 367

5

2

2

1

2

1

-

-

Оңтүстік Қазақстан

1 627

1 081

1 681

1 104

54

23

-4

12

1

12

5

-

Павлодар

-114

-125

47

24

161

149

182

-

207

20

25

20

Солтүстік Қазақстан

-372

-439

290

205

662

644

31

-24

71

13

40

37

Шығыс Қазақстан

-190

-228

84

66

274

294

1179

719

1190

733

11

14

жалғасы продолжение
өңіраралық көші-қон
межрегиональная миграция

өңірлік көші-қон
региональная миграция

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

көші-қон айырымы (+,-)
сальдо миграции
(+,-)

келгені
прибыло

кеткені
выбыло

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Қазақстан Республикасы

-8 793

-2 529

19 717

20 922

28 510

23 451

-11 901

-13 706

29 111

31 768

41 012

45 474

Ақмола

-449

-920

1 515

1 251

1 964

2 171

-440

-479

767

624

1 207

1 103

Ақтөбе

-354

-212

228

228

582

440

-825

-459

1 005

925

1 830

1 384

Алматы

901

3 535

9 057

9 605

8 156

6 070

-595

-318

4 827

5 270

5 422

5 588

Атырау

-238

23

292

398

530

375

-551

-584

1 432

1 166

1 983

1 750

Батыс Қазақстан

-389

-78

222

337

611

415

-1 906

-1 786

1 655

1 825

3 561

3 611

Жамбыл

-2 701

-1 654

975

1 328

3 676

2 982

435

-963

1 078

1 172

643

2 135

Қарағанды

-302

-103

388

481

690

584

-1 474

-1 181

1 680

1 874

3 154

3 055

Қостанай

-445

-249

364

538

809

787

-1 900

-1 577

2 261

2 886

4 161

4 463

Қызылорда

-332

-119

1 408

1 286

1 740

1 405

-710

-747

1 313

1 432

2 023

2 179

Маңғыстау

1 039

1 147

1 535

1 608

496

461

748

747

2 556

2 455

1 808

1 708

Оңтүстік Қазақстан

-2 483

-1 797

1 874

1 892

4 357

3 689

-686

-1 255

3 952

5 325

4 638

6 580

Павлодар

-262

-151

187

295

449

446

-749

-1 240

1 063

1 150

1 812

2 390

Солтүстік Қазақстан

-1 427

-998

673

765

2 100

1 763

-820

-746

1 864

1 894

2 684

2 640

Шығыс Қазақстан

-1 351

-953

999

910

2 350

1 863

-2 428

-3 118

3 658

3 770

6 086

6 888
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Похожие:

2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-наурыз Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-март 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-наурыздағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-желтоқсан Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-декабрь 2012 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы электрондық кестелер 2-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon1-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012 icon2-бөлім Электрондық кестелер 2013 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2013 года Астана 2013
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2013 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы