2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon

2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 годаНазвание2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года
Дата конвертации01.03.2013
Размер81.65 Kb.
ТипДокументы
источник

2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года

Тауар тобының атауы


Экспорт, мың. АҚШ доллары

Экспорт, тыс. долларов США

Экспорт, қорытындыға, %-бен

Экспорт, в % к итогу


Наименование

товарной группы

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

69 546 764,8

9 322 221,6

60 224 543,2

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және

Өсімдіктер

өнімдері,

дайын азық-түлік

тауарлары

2 463 330,4

1 082 074,3

1 381 256,1

3,5

11,6

2,3

Продукты

животного и

растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық

өнімдер,

соның ішінде

52 791 205,0

4 564 007,2

48 227 197,8

75,9

49,0

80,1

Минеральные

продукты,

в том числе:

Отын-энергетикалық

тауарлар

49 240 751,3

2 992 309,1

46 248 442,2

70,8

32,1

76,8

Топливно-энергетические товары

Химиялық

өнім

және олармен

байланысты өнеркәсіп салалары

(каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

2 448 833,3

901 014,8

1 547 818,5

3,5

9,7

2,6

Продукция

химической и

связанных с ней

отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары шикізаттар,

аңтерісі және одан жасаған бұйымдар

20 855,7

8 631,6

12 224,1
0,1
Кожевенное

сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш,

орман материалдары

және целлюлозды-қағаз бұйымдары

52 049,5

17 290,3

34 759,2

0,1

0,2

0,1

Древесина,

лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және

тоқымалар

бұйымдары

81 273,7

49 981,5

31 292,2

0,1

0,5

0,1

Текстиль и

текстильные

изделия

Аяқ киім,

бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

42 188,8

41 949,7

239,1

0,1

0,4
Обувь, головные

изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

22 861,5

21 640,9

1 220,6
0,2
Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

9 135 512,1

1 944 062,6

7 191 449,5

13,1

20,9

11,9

Металлы и

изделия из них

Машиналар, жабдық, көлік құралдары, аспаптар және аппараттар

1 018 883,4

662 915,7

355 967,7

1,5

7,1

0,6

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

1 469 771,6

28 653,2

1 441 118,4

2,1

0,3

2,4

Прочие товары2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы импортының құрылымы
Структура импорта Республики Казахстан по основным товарным группам
за январь-сентябрь 2012 года


Тауар тобының атауы

Импорт, мың АҚШ

Импорт, тыс. долларов

Импорт, қорытындыға, %-бен

Импорт, в % к итогуНаименование товарной группы

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

барлығы, всего

соның ішінде елдеріне

в том числе в страны

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

ТМД

СНГ

әлемнің басқа елдеріне

остальные страны мира

Барлығы,

соның ішінде:

32 111 038,1

16 053 281,5

16 057 756,6

100,0

100,0

100,0

Всего,

в том числе:

Мал және

өсімдіктер

өнімдері,

дайын

азық-түлік

тауарлары

2 932 566,0

1 940 929,3

991 636,7

9,1

12,1

6,2

Продукты

животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары

Минералдық

өнімдер,

соның ішінде

4 040 945,2

3 816 447,7

224 497,5

12,6

23,8

1,4

Минеральные

продукты,

в том числе:

Отын-

энергетикалық

тауарлар

3 437 835,8

3 273 150,7

164 685,1

10,7

20,4

1,0

Топливно-

энергетические

товары

Химиялық

өнім

және олармен

байланысты өнеркәсіп салалары (каучуктерді және пластмассаларды қосқанда)

4 246 473,4

1 663 843,5

2 582 629,9

13,2

10,4

16,1

Продукция

химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)

Былғары

шикізаттар, аңтерісі және

одан жасаған бұйымдар

55 393,5

8 703,5

46 690,0

0,2

0,1

0,3

Кожевенное

сырье, пушнина и изделия из них

Ағаш,

орман материалдары және целлюлозды-қағаз бұйымдары

1 129 397,7

606 389,5

523 008,2

3,5

3,8

3,3

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

Тоқыма және тоқымалар бұйымдары

784 588,9

269 428,2

515 160,7

2,4

1,7

3,2

Текстиль и текстильные изделия

Аяқ киім, бас киім бұйымдары және галантереялық тауарлар

265 459,5

48 874,1

216 585,4

0,8

0,3

1,3

Обувь,

головные изделия и галантерейные товары

Құрылыс

материалдары

515 985,3

264 585,0

251 400,3

1,6

1,6

1,6

Строительные

материалы

Металлдар және олардан жасалған бұйымдар

4 383 310,7

2 597 222,4

1 786 088,3

13,7

16,2

11,1

Металлы и

изделия из них

Машиналар,

жабдық, көлік

құралдары, аспаптар және аппараттар

12 631 455,4

4 244 100,1

8 387 355,3

39,3

26,4

52,2

Машины,

оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты

Өзге тауарлар

1 125 462,5

592 758,2

532 704,3

3,5

3,7

3,3

Прочие товарыПохожие:

2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon2012 жылғы қаңтар-шілдедегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-июль 2012 года
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам
2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon2012 жылғы қаңтар-тамыздағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-август 2012 года
...
2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon2013 жылғы қаңтар-ақпандағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-февраль 2013г
2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon2013 жылғы қаңтардағы негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь 2013г
2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 1-бөлім
2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-қыркүйек Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-сентябрь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі электрондық кестелер 2-бөлім
2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon2013 жылғы қаңтар-қыркүйектегі облыс өңірлері бойынша бөлшек сауда Розничная торговля по регионам области за январь-сентябрь 2013г

2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года iconҚағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қыркүйектегі №1058 қаулысына
Республикасының 2012 жылғы 10 шілдедегі Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2012...
2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon2-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 2 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 2-бөлім
2012 жылғы қаңтар-қыркүйектегі негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы Структура экспорта Республики Казахстан по основным товарным группам за январь-сентябрь 2012 года icon1-бөлім Электрондық кестелер 2012 жылғы қаңтар-маусым Мониторинг развития аула (села) Часть 1 Электронные таблицы Январь-июнь 2012 года Астана 2012
Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2012 жылғы қаңтар-маусымдағы электрондық кестелер 1-бөлім
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы